• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Açıklamalı Kuranı Kerim Meali, İfav Yayınları

   Fiyat:
   120,00 TL
   İndirimli Fiyat (%38,3) :
   74,00 TL
   Kazancınız 46,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Şamua, 2 cilt, 2.150 sayfa
   420,00 TL
   KDV Dahil 256,00 TL
   %39
   Karton Ciltli, 2.Hamur , 480 Sayfa
   85,00 TL
   KDV Dahil 53,00 TL
   %37,6
   Karton Kapak, 4 Cilt, 1.748 Sayfa
   320,00 TL
   KDV Dahil 203,00 TL
   %36,6

   Kitap              Açıklamalı Kuranı Kerim Meali       
   Meal              Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, Doç.Dr. Halit Zavalsız, Ümit Şimşek           
   Yayınevi        Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İfav     
   Kağıt - Cilt     Sarı Şamua, Lüks Ciltli
   Sayfa             640 sayfa
   Ebat              16x24 cm, Orta Boy
   Yayın Yılı       2017

      
    
   İfav Yayınları Açıklamalı Kuranı Kerim Meali kitabını incelemektesiniz.
   Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Açıklamalı Kuranı Kerim Meali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    

       açıklamalı kuranı kerim meali
    
        TAKDİM
    
    
   Bugüne kadar dilimizde Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok meal ve tefsiri yapılmıştır. Bunların her biri, kendi üstün özelliklerinin yanı sıra, kaçınılmaz olarak, birtakım eksikliklere de sahiptir. Çünkü tercümeye esas teşkil eden kelâm, bütün çağlara ve bütün toplumlara hitap eden Allah kelâmı; yapılan tercüme ise bu ezelî kelâmın belirli bir topluma ve belirli bir çağa hitap eden beşer tercümesidir. Hiç şüphe yok ki, elinizdeki meal de, bir yandan diğer meallerde eksikliğini hissettiğimiz bazı hususları tamamlamaya çalışırken, diğer yandan Ezelî Kelâm karşısında kendi noksanlarını da taşıyacaktır.
    
   Meallerin çoğunda eksikliğini hissettiğimiz bir husus, Kur'ân-ı Kerîm'in ken­disinden başka en büyük müfessiri olan hadisin ihmale uğramış olmasıdır. Yi­ne Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından yayımlanan Âyet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali başlıklı çalışmamızda daha geniş şekilde ele aldığımız bu hususa, elinizdeki mealde de mümkün mertebe yer vermiş bulunuyoruz.

   Okuyucu, âyetlerin mânâsını açıklayan hadîs-i şeriflerin bir kısmını, kaynaklarıyla beraber, sayfaların müsaadesi nisbetinde bu mealde de bulabilecektir.

   Kur'ân-ı Kerîm'in "ilmî i'câz" adıyla anılan sürekli bir mucizesi de, kâinat âyetlerinden söz eden âyet-i kerîmelerinin yüzyıllar boyunca keşfedilmekle tü­kenmeyecek mânâlar içermesidir. Bu mânâlardan zamanımızın kavrayışı içinde çözebildiğimiz kadarına, yine bir meal çerçevesine sığabilecek kadarıyla ve Kuran-ı Kerim 'in bu hâdiselerden bahsedişindeki asıl maksadı gölgelemeyecek bir surette bazı açıklamalar getirmiş bulunuyoruz.
    
   Elinizdeki çalışma, iki cilt halindeki Âyet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'ân-ı Ke­rîm Mealimizin tek cilde indirilmiş şeklidir. Sözünü ettiğimiz o çalışmada hemen hemen her âyetin dipnotunda, o âyetle ilgili daha başka âyetlere de geniş şekilde yer verilmiştir ki, elinizdeki meale bu özelliği ancak yerin müsaadesi nisbetinde taşıyabildik. Bu hususta da, daha ileri seviyede araştırma yapmak isteyenlere, iki ciltlik mealimize başvurmalarını tavsiye ederiz.
    
   Adı geçen meal imizde olduğu gibi, bu çalışmamızda da değerli görüş ve katkılarıyla bize yardımcı olan kıymetli hocalarımıza ve arkadaşlarımıza, özellikle meal in en güzel bir şekilde basılması için hiçbir fedakârlığı esirgemeyen Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı mütevelli heyetine teşekkürlerimizi sunarız.
    
   Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız Ümit Şimşek

    
   FAYDALANILAN KAYNAKLAR
    
   Ahmed ibni Hanbel, Müsned, l-VI, Kahire 1313/1895;
   Begavî, Me'âlimü't-tenzil (nşr. Muhammed Abdullah Nemr ve diğerleri), l-VIII, Riyad 1417/1997;
   Buhârî: Sahîh-i Buhârfdeki hadisler, kitap ve bab esasına göre verilmiştir;
   Dârekutnî, es-Sünen (nşr. Abdullah Hâşim Yemânî el-Medenî), İ-IV, 1386/1966;
   Dârimî: Sünen-i Dârimîdeki hadisler, kitap ve bab esasına göre verilmiştir;
   Ebû Dâvûd: Sünen-i Ebî Dâvûd daki hadisler, kitap ve bab esasına göre verilmiştir;
   Ebû Ya'lâ, Müsned (nşr. Hüseyin Selîm Esed), l-XIII, Dımaşk 1412/1992;
   Elbânî, Sahîhu't-Tergîb ve't-terhîb, l-lll, Riyad 1421/2000; ,
   Sahîhu Süneni EbîDâvûd, l-lll, Riyad 1419/1998; ,
   Sahîhu Süneni İbni Mâce, l-ll, Beyrut 1407/1986;
   Silsiletü'l-ehâdîsi's-sahîha, l-VII, Riyad 1415-1422/1995-2002;
   Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, l-VIII, İstanbul 1935-1938;
   Hâkim, el-Müstedrek (nşr. Mustafa Abdülkadir Atâ), l-IV, Beyrut 1411/1990;
   Heysemî, Mecma'u'z-zevâid, l-X, Beyrut 1967
   Mecmau'l-bahreynfîzevâidi'l-Mu'cemeyn (nşr. Abdülkuddûs ibni Muhammed Nezîr), l-IX, Riyad 1415-1421/1995-2000;
   İbni Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, l-IV, Kahire 1328;
   İbni Hibbân, es-Sahîh (nşr. Şuayb el-Arnaût), l-XVIII, Beyrut 1418/1997;
   ibni Huzeyme, es-Sahîh (nşr. Muhammed Mustafâ el-A'zamî), l-IV, Beyrut 1390/1970;
   ibni Kesîr, Tefsîru'i-Kur'âni'l-azîm (nşr. Mustafa Seyyid Muhammed ve diğerleri), l-XV, Kahire 1421/2000;
   İbni Mâce: Sünen-i İbni Mâce'deki hadisler kitap ve bab esasına göre verilmiştir;
   İbni Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, l-ll, Kahire 1395/1975;
   İbni Sa'd, et-Tabakötü'l-kübrâ, l-VIII, Beyrut, ts. (Dâru Sâdır);
   Mâlik: Muvatta'daki hadisler, kitap ve hadis numarası esasına göre verilmiştir;
   Müslim: Sahîh-i Müslim'deki hadisler, kitap ve hadis numarası esasına göre verilmiştir;
   Muttaki el-Hindî, Kenzü'l-ummâlfîsüneni'l-akvöli ve'l-ef'âl (nşr. Bekrî Hayyânî, Saet es-Sekkâ), l-XVI, Beyrut 1401/1981;
   Nesâî: Sünen-i Nesâîdeki hadisler kitap ve bab esasına göre verilmiştir;
   Nesefi", Tefsîr, l-lli, Beyrut 1408/1989;
   Saîd ibni Mansûr, es-Sünen (nşr. Sa'd ibni Abdullah Âli Humeyyid), l-V, Riyad 1414/1993;
   Şafiî, er-Risâle (nşr. Ahmed Muhammed Şâkir), Kahire 1358/1940;
   Şinkîtî, Edvâü'l-beyân, l-X, Beyrut, ts. (Âlemü'l-kütüb);
   Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebîr (nşr. Hamdîbin Abdülmecîd es-Selefî), l-XXV, Musul 1404/1983;
   el-Mu'cemü'l-evsat (nşr. Târik bin İvezullah bin Muhammed, Abdülmuhsin bin ibrahim el-
   Hüseynî), l-X, Kahire 1415/1995;
   Taberî, Câmiu'l-beyân (nşr. Ahmed Muhammed Şâkir), l-XXIV, Kahire 1420/2000;
   Tirmizî: Sünen-i Tirmizideki hadisler, kitap ve bab esasına göre verilmiştir.
    

    
   Mehmet Yaşar Kandemir, Halit Zavalsız, Ümit Şimşek, İfav Yayınları, Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınevi Açıklamalı Kuranı Kerim Meali kitabını incele diniz. 
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789755483283
   MarkaM. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları İFAV
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789755483283

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.