• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Ahkam Tefsiri Tercümesi, Muhammed Ali Sabuni, 2 Cilt

   Fiyat:
   200,00 TL
   İndirimli Fiyat (%25,5) :
   149,00 TL
   Kazancınız 51,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Sarı Şamua - Kalın Ciltli, 728 sayfa - 17x24 cm.
   180,00 TL
   KDV Dahil 87,00 TL
   %51,7
   Bez Cilt, 1.Hamur, 629 Sayfa
   190,00 TL
   KDV Dahil 85,00 TL
   %55,3
   Ciltli, 1.Hamur, 4 Cilt, 17x24 cm
   300,00 TL
   KDV Dahil 138,00 TL
   %54
            Stoktan Kargo
    
   Kitap            Ahkam Tefsiri Tercümesi  
   Yazar           Muhammed Ali Sabuni   
   Yayınevi       Yasin Yayınevi
   Tercüme       İlmi Heyet
   Kağıt  Cilt      Sarı Şamua, Ciltli, 2 cilt takım 
   Sayfa  Ebat   1.333 Sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı       2017
   ISBN              9786053460879 
        

    
   Yasin Yayınları 2 Cilt Ahkam Tefsiri kitabını incelemektesiniz.
   Muhammed Ali Sabuni Ahkam Tefsiri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
     Ahkam Tefsiri Tercümesi
    
     YAZARIN MUKADDİMESİ
    
   Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Allah'a hamd olsun. Müjdeleyici ve uyarıcı, etrafını aydınlatan kandil olan efendimiz Muhammede sallallâhu aleyhi ve sellem salat u selam olsun.
    
   O ki; Allah onunla cehalet ve küfür karan­lıklarını ortadan kaldırdı, putperestliğin ve sapkınlığın kökünü kazıdı, iman ve tevhit sancağını yükseltti. Allah onun, ilim ve irfan güneşleri olan aile ve ashabına ve din gününe kadar onlara güzellikle tabi olanlara da salat u selam etsin.
     
   İnsanın yapabileceği en iyi salih amel, kişinin çabalayacağı en faziletli iş aziz kitaba hizmettir. Allah o kitabı insanlık için bir nur ve ışık yapmış, semavi elçilikleri o kitapla sona erdirmiş ve yine Allah şu sözüyle beşeriyete ihsanda bulunmuştur: "Rabbinizden size bir burhan/delil geldi. Size aydınlatan bir nur indirdik."
    
   Allah celle celâlühü bu aziz kitabın hizmetkârlarını ümmet-i Muhammed arasında dinin kandilleri, nur meşaleleri ve ışık kaynakları yapmıştır. Allah'ın elçisi sallallâhu aleyhi ve sellem de onları bu dünya hayatında kendilerine tabi olunacak kıymet­li efendiler olarak vasıflamış ve şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin en kıymetlileri Kur ana hizmetkârlarıdır." Ayrıca Hz. Peygamber Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun bu tür insanların konumunu da bir sözünde şöyle tayin etmiştir: "Allah bu kitapla bazı toplulukları yüceltecek, bazılarını da alçaltacaktır."
    
   Ben de bu değerli insanlar aynı yolda yer almak ve her ne kadar onlar gibi olmasam da onlara benzemek istedim. Bu şekilde onların kazandığı sevaba ortak olmayı umut ettim. Tıpkı şairin dediği gibi:
    
   Onlar gibi olmasan da benzeyiver onlara Değerli kimselere benzemek kavuşmaktır felaha Benim kıymetli bir emelim vardı: İnsanların faydalanacağı bazı kitaplar neşret­mek suretiyle dine ve ilme hizmet etmeyi Allah'ın bana nasip etmesi...
    
   Çünkü ben şuna inanıyordum: Bu tür hizmetler, insanın geriye bıraktığı ve öldükten sonra faydasını göreceği sermaye olan salih amellerdir. Nitekim Allah Rasülü sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "
    
   Ademoğlu öldüğünde üç şey hariç ameli sona erer:
    
   1. Sadaka-i cariye,
   2. Kendisinden faydalanılan ilim,
   3. Kendisine dua eden salih bir evlat."
    
   Allah Teâlâ Mekke-i Mükerreme'ye komşu olmayı bana nasip etti. Allah bu beld­eyi her türlü kötülük ve serden muhafaza etsin! Orada, Şeriat ve İslami ilimler Fakültesinde hocalık yaptım. Rabbim bana mütalaa, araştırma, yazma ve telif im­kânı sağlayan uygun bir ortam ihsan etti. O bana iman ve emniyet beldesi olan bu yerde tertemiz komşuluğu; beyt-i atik komşuluğunu nasip etti. O belde ki Allah oranın ahalisine eski zamanlardan beri emniyet, istikrar ve itminan nasip etmiş ve şöyle demiştir: "Bu evin rabbine ibadet edin. O ki onların açlığını gidermiş ve korkularından emin kılmıştır."
    
   Yine Allah c.c. şöyle buyurmuştur: "Görmüyorlar mı, çevrelerindeki insanlar kaçırılıp götürülürken biz orayı emniyetli ve saygın bir yer kıldık. Batıla inanıp Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?"
    
   İşte yaklaşık 10 sene kadar bir müddet böyle bir ortamda hayatımı geçirdikten sonra burada sonuncusu bu elinizdeki kitap olan bazı kitapları neşrettim ve bu esere "Ravâiu'l-Beyân fî Tefsiri Âyâti'l-Ahkâm mine'l-Kurân" ismini verdim.
    
   Kitabı iki cilt olarak neşrettim ve bu eserde sadece, kapsamlı ilmi seminerler şek­linde ahkam ayetlerine yer verdim. Bu eser eskinin sağlamlığı ile yeninin kolaylığı özelliklerini bünyesinde cem etmiştir. Bu seminerlerde belki de yeni sayılabilecek bir yol takip ettim ve eseri derin tetkikler içeren sistematik bir eser olarak vücuda getirdim.
    
    
   Kitapta yer verdiğim ayetleri 10 açıdan ele aldım:
    
   1-Lafzı tahlil: Burada dil ve tefsir alimlerinin görüşlerine yer verdim.
    
   2-Kısa mana: Burada ayetin özet bir şekilde manasına yer verdim.
    
   3.Sebeb-i nüzul: Eğer mevzubahis ayetin sebeb-i nüzulü varsa ona yer verdim.
    
   4.Siyak-sibak: Ayetlerin öncesi ve sonrasıyla irtibatını kurdum.
    
   5.Mütevatir kıraatler.
    
   6.Kısa irab.
    
   7-Tefsir incelikleri: Bu başlık altında ilmi incelikler ile edebi nüktelere yer verdim.
    
   8-Şer'î hükümler: Bu başlıkta delilleriyle birlikte fakihlerin görüşlerine ve kendi tercihime yer verdim.
    
   9-İrşad: Kısaca ayet-i kerimenin bizi irşad ettiği hususlara değindim.
    
   10.Sonuç: Burada da ilgili ayetlerin hikmet-i teşriine işaret ettim.
    
   Tabi ki bu kitap sadece kendi şahsi çalışmamın ürünü değildir. Tam aksine bu eser eski-yeni bir çok meşhur tefsircinin görüşlerinin bir hülasası ve usta müfessirler ile kıymetli âlimlerden teşekkül eden bir çok büyük beynin neticesidir. Bu âlimler, Al­lah'ın rızasını kazanmak amacıyla ömürlerini kitaba hizmetle geçiren; fıkıhçı, muhaddis, dilci, usulcü ve Allah'ın kitabını tefsir eden, hükümlerini çıkaran bilginler ile bunların dışında Kur an-ı azim hakkında eser kaleme alan yazarlardır. Onlar arasında benim durumum, farklı farklı yerlere dağılmış bir takım değerli taşlar ile inciler görüp de onları tek bir ipe dizen kişiden başka bir şey değildir. Ya da ben­im durumum, içerisinde çok lezzetli meyveler, insanı dehşete düşürecek güzellikte güller ve çiçekler bulunan bir bahçeye girip de elini kolaylıkla bunlara uzatıp to­playan ve onları tek bir yerde bir araya getiren kimse gibidir. O kişi böylece ortaya gözü gönlü açan bir iş çıkarmıştır.
    
   İşte benim bu kitapta yaptığım iş budur: Eski-yeni âlimlerin söylediklerini hüla­sa ettim, eski ile yeniyi buluşturdum. Bir satır yazmak için, dil ve hadis kitapları dışında, ana tefsir kitaplarından on beşi aşkın eseri okudum ve nihayetinde bu seminerleri kaleme aldım. Tabi bütün bunları yaparken nakilde bulunduğum bütün kaynaklara çok titiz bir şekilde işaret ettim.
    
   Allah'tan dileğim, bu kitapla Müslümanlara fayda ihsan etmesi ve din günü için bu kitabı bana sermaye olarak baki kılmasıdır. O din günü ki, o günde ne mal ne de oğullar fayda verecektir. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler hariç!
    
   Başta ve sonda Allah'a hamd olsun. Özel kuluna, seçilmiş peygamberine, seyyidimiz ve efendimiz Muhammed'e sallallâhu aleyhi ve sellem, onun aile ve ashabı­na Allah salat u selam etsin.
    
   Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
    
    
   Muhammed Ali Sabuni
   Mekkei Mükerrime Üniversitesi Şeriat Fakültesi Öğretim Üyesi
    
      
             Teşekkür ve Övgü
    
   İki kişiye olan sonsuz şükranlarımı sunmadan kitabı bitirmem mümkün değil: Birincisi, saygıdeğer babam Allame Muhammed Cemil es-Sâbûnîdir.
    
   Kendisi bu kitabın redaksiyon ve tashihini yapmıştır. İkin­cisi, görüşlerinden ve değerli tavsiyelerinden istifade ettiğim teşekkürü kendime bir borç bildiğim kardeşim ve değerli damadım Profesör Salih Ahmed Rıza Bey'dir.
    
   Kendisi kitabın tashihinde ve bölümlere ayrılma­sında bana yardımcı olmuştur. Allah Teâlâ kendilerini sevap ve ecir ile mükafatlandırsın. Amin.
   Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.... ( ahkam tefsiri kitap , Muhammed ali sabuni ahkam tefsiri , ahkam tefsiri , 2 cilt ahkam tefsir , hüküm ayetleri tefsiri , sabuni tefsir, tercümesi , sarı şamua kağıt , yasin yayınevi )
    
     
   Mumammed Ali Sâbûnî
    
    
    
   Yasin Yayınları 2 Cilt Ahkam Tefsiri Tercümesi kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786053460879
   MarkaYasin Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786053460879

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.