• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Arapça Türkçe Lugat, El Mevarid, Mevlüt Sarı

   Fiyat:
   180,00 TL
   İndirimli Fiyat (%47,2) :
   95,00 TL
   Kazancınız 85,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   2.Hamur, Ciltli, 895 Sayfa
   115,00 TL
   KDV Dahil 69,00 TL
   %40
   2.Hamur, Ciltli, 830 sayfa
   140,00 TL
   KDV Dahil 85,00 TL
   %39,3
   Sarı Şamua, Cep Boy, Plastik Cilt, 1024 Sayfa
   80,00 TL
   KDV Dahil 55,00 TL
   %31,3

     Kitap               Arapça Türkçe Lugat - El Mevarid
     Yazar              Mevlüt Sarı
     Yayınevi          İpek Yayın Dağıtım
     Kağıt - Cilt       Şamua kağıt, Lüks bez cilt
     Sayfa - Ebat    1.695 sayfa,  17x24 cm.
     Yayın Yılı         2013

    
     
   İpek Yayınları Arapça Türkçe Lugat El Mevarid kitabını incelemektesiniz.
   Mevlüt SarıEl Mevarid Arapça Türkçe Büyük Sözlük kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
    
   El Mevarid Arapça Türkçe Lugat  ( Arapça Türkçe Büyük Sözlük El Mevarid )
    
    
                               TAKRİZ
    
   Dünya ve ahiret saadetimizin rehberi Kur'an-ı Kerim'in ve bütün şeri ilim­lerimizin de Arapça olması sebebiyle, onları anlamaya miftah vazifesi görecek lü­gat kitablarının çoğalması memnuniyeti mucib bir gelişmedir.
    
   Son olarak İpekYayınevi'nin neşrettiği; Muhterem Mevlût Sarı'nın ciddi bir çalışma ile meydana getirdiği Arapça'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den Arapça'ya olmak üzere iki lügat kitabı mühim bir ihtiyaca cevab vermiş, istikbalde kendi­lerinden milletimiz namına çok hayırlar beklediğimiz ilim ve irfan âşığı gençle­rimize kıymetli bir hizmet olmuştur.
    
   Naşir ve müellifin bu hizmetlerinin, edebî âleme kalacak makbul ameller kabilinden olmasını ve daha nicelerine de muvaffak olmalarını Rabbûl Âlemin'den niyaz ederim.
    
   Mehmed Emin Saraç
    
     
              TAKRİZ
    
   Ülkemizde Arapça'yı öğrenmek için son yıllarda büyük İlgi uyanmıştır. İnsa­nın temel meselelerine çözüm getiren İslâm'ın iyi anlaşılması için, atalarımız, Arap dilinin öğrenilmesi yolunda çok büyük hizmetler görmüşlerdir. Günümüzde. İktisâdi şartların da tesiriyle, Arap dilinin öğrenilmesine olan ihtiyaç daha da artmıştır.
    
   Sözlükler, iki dil arasında kurulan zihnî köprülerdir. Arapça - Türkçe ve Türk­çe-Arapça ne kadar çok ve değişik seviyeli sözlük hazırlanırsa, iki dil, iki kültür arasındaki bağlar o kadar sağlamlaşır.
    
   Mevlüt Sarı'nın hazırladığı Arapça - Türkçe Sözlük, yeni harflerle çıkan söz­lüklerin en genişi, en büyüğüdür. İşaret etmek istediğim husus, İki dil arasında, çok sayıda ve sağlam köprülerin kurulması gereğidir ve bu sözlük, bu yolda atıl­mış oldukça önemli bir adımdır, öğretim yüküne ek olarak böyle muazzam bir çalışmaya girip oldukça geniş bir sözlük hazırlamış olan müellif Mevlüt Sarı'yı candan tebrik eder, daha nice eserler yazmaya muvaffak olmasını niyâz ederim.
    
    
   24/11/1982
   Yard. Doç. Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU
   Marmara  Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi öğretim Üyesi
    
    
                               TAKRİZ
     
   Türkler, islamiyeti kabul ettikten sonra islâm'ın mukaddes kitabı Kur'an-ı Azimu'ş-şan'ın ve onun Yüce Peygamberi Muhammed (s.a.)'in dili olan Arapça'yı bir yabancı dil değil, aha dilleri Türkçe'nin yanında ikinci bir anadil olarak kabul etmiş ve bu dile büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.
    
   Atalarımız, Arap diline bu derece nüfuz ettikleri için, Arapça Türkçe Lügat 'a ihtiyaç duymuyor ve genellikle Arapça yazılmış lügatları kullanıyorlardı. Onun içindir ki asrımıza kadar, Sıhah tercümesi «Vankulu» ve Kamus tercümesi «el-Okyanûs» ile «Ahter-i Kebîr» ve benzeri bazı lugatların dışında Arapça-Türkçe lügat hemen hemen hiç yazılmamıştır. Bunun yanında bin yıllık kültür tarihimizde çeşitli İlim dallarında Arap diliyle sayılamayacak kadar çok eser verilmiştir.
    
   20. Asrın ilk yarısında bazı sebeplerle Türkiye'de Arapça eğitiminin inkıtaa uğraması, Türk toplumunu bin yıllık kültüründen kopma durumu ile karşı karşıya getirmişti; ancak yüzyılın İkinci yarısında doğan ihtiyaçtan dolayı Türkiye'de Arap­ça eğitiminin yeniden gelişme göstermesi bu tehlikeyi önlemiştir. Arapça bugün Türkiye'de İmam-Hatip Liselerinde, ilahiyat ve Edebiyat Fakültelerinde ve diğer bazı müesseselerde devlet tarafından resmen okutulmaktadır.
    
   Ortadoğu ülkeleriyle münasebetlerimizin gittikçe gelişme göstermesi ve bu ülkelere yüzbinlerin üzerinde işçi göndermemiz, öte yandan Arapça'nın milletler arası bir dil haline gelmiş olması, bu dilin halkımız tarafından da öğrenilmesini zarurî kılmıştır. Dolayısıyla Arapça'yı öğrenenlerin sayısı hergün biraz daha art­maktadır. Ancak yakın zamana kadar bu toplumun Ihtığını karşılayacak geniş muh­tevalı Arapça Türkçe sözlük bulunmamaktaydı. Yukarıda İsimlerini zikrettiğimiz lügatlar Arap harfleriyle basıldığı İçin bugünkü nesil onlardan gerektiği gibi İsti­fade edememektedir, üstelik piyasada bu kitapların mevcudu da kalmamıştır. Türkçesi Latin harfleriyle yazılmış olan diğer Arapça-Türkçe lügatlar ise ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.
    
   İşte Muhterem Mevlüt Sarı Bey'in uzun süre çalışarak hazırlamış olduğu bu lügat, mevcut İhtiyacı büyük ölçüde karşılamış bulunmaktadır. Yazar, yorucu çalışmalarıyla islâm kültürüne, kendi mesleğine ve milletimize büyük hizmet sunmuştur. Kendisine tebrik ve teşekkürlerimi sunar, sıhhat, afiyet, uzun ömür ve muvaffakiyetler dilerim.
    
    
   6 Safer 1403
   22 Kasım 1982
   Sadreddin Gümüş
   M.Ü. İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı öğretim Görevlisi
    
    
                                    ÖNSÖZ
     
   Bu sözlüğü tamamlatan Aziz ve Kadir olan Allah(cc)ın adıyla başlarım.
    
   Önceleri böyle bir eserin ömrün yarısını alacağını dü­şünürdüm. 1973'de te'lifine karar verip başladığımda ilk harfi olan elif harfi altı ayda tamamlanınca, kalan harflerin 7-8 sene içinde yapılabileceğini hissettim. Çok şükür 1980 de kitabın te'Iifi ve baskısı, gerek matbaanın ve gerek ya­yınevinin gayretleriyle tamamlandı. Hepsinden Allah razı olsun.
    
   Bir başka dili bilmenin önemini, yirminci asrın insanı iyi kavramış olmalıdır. Çünkü bu nitelikteki insanın başarı şansı önemli derecede yüksektir. Günümüzde bazan bir ya­bancı dil bile yeterli olmuyor. İkinci, üçüncü bir lisan daha bilseydim, diyoruz. Hele Müslüman Türk'ün öncelikle Arap­ça'yı bilmesi ne derece elzemdir, takdir buyurursunuz. Arap­ça'yı bilmek isteyen için önce ona gerçekten hitap edip tat­min eden bir Arapça Türkçe ( hatta Türkçe Arapça ile birlikte) sözlük olması gerekirdi. İşte bu sözlüğü, günümüz­de pek azı doldurulmuş olan bu boşluğu doldurmak-için hazırladım.
    
   Türkiye'de benim yaptığım gibi büyük sözlük meydana getirmeye çalışan, hatta getiren, ancak ya basımı yarıda kalan ya da bastıramayan; bastırmak için yayınevlerini ik­na edemeyen kardeşlerimiz, ağabeylerimiz vardır. Allah ken­dilerinden razı olsun. Yıllarca uzlette kalıp çalışmışlar, an­cak kısmet onlara kapı açmamıştır. Dilerim ki, onların eser­leri de piyasaya arzedilip hizmete sunulsun.
    
   Sözlüğü hazırlarken olanca özeni göstermemize rağ­men hatalı, unutulmuş yerler olabilir. Kul hatadan beri ol­maz. Bu nedenle ilerideki tashihler için okuyucularımızın ve yetkili hocalarımızın ilgilerini beklerim.
    
   Bu sözlüğün basımında çalışan bir çok kardeşimize, yayınevi sahibi ve personeline, basımında kontrolör ve ida­recilik görevini yüklenen değerli hocamız İzmir Yüksek İs­lâm Enstitüsü Arapça öğretim Üyesi Mehmet Çakır'a ve Akyol Matbaa Yöneticisi Reşat Erol Beye ve emeği geçen daha nice kardeşimize teşekkürü bir borç bilirim. Hepsin­den Allah razı olsun der, okuyucularımdan dualar beklerim. ( Arapça Türkçe lugat, el mevarid Arapça Türkçe lügat, mevlüt sarı el mevarid, Arapça Türkçe büyük lugat mevarid, arapça sözlük el mevarid, ipek yayınları Arapça sözlük )
    
    
   Mevlüt SARI
   ÖDEMİŞ   Mevlüt Sarı, El Mevarid Arapça Türkçe Büyük Sözlük kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789754500002
   Markaİpek Yayın Dağıtım
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789754500002

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.