• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Büyük İslam İlmihali

   Fiyat:
   50,00 TL
   İndirimli Fiyat (%50) :
   25,00 TL
   Kazancınız 25,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Şamua, Ciltli, 620 sayfa
   250,00 TL
   KDV Dahil 115,00 TL
   %54
   Şamua, Ciltli, 620 sayfa, Gül Kokulu
   187,00 TL
   KDV Dahil 85,00 TL
   %54,5
   5 Cilt, Şamua, 2.500 Sayfa
   750,00 TL
   KDV Dahil 420,00 TL
   %44

   Kitap             Büyük İslam İlmihali
   Yazar            Ömer Nasuhi Bilmen
   Tahriç Not     Akif Dursun
   Yayınevi        Nuh Yayınevi
   Kağıt Cilt       Şamua - Lüks Yaldızlı Bez Cilt
   Sayfa Ebat    668 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yıl        2017   Nuh Yayınları, Ömer Nasuhi Bilmen tarafından yazılan Büyük İslam İlmihali adlı kitabı incelemektesiniz.
   Büyük İslam İlmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


   Büyük İslam İlmihali  
   Ömer Nasuhi Bilmen


       Takdim

   Merhum Ömer Nasuhi Bilmen büyük bir âlim olması hasebiyle yazdığı ilmi­hal yazıldığı günden itibaren büyük bir kabule mazhar olmuş, yüzbinlerce ba­sılmıştır. Dilinin biraz ağır olması nede­niyle sadeleştirme ihtiyacı hissedilmiş, Ali Fikri Yavuz hoca sadeleştirme işini üstlen­miş ve daha sonraki baskılar bu sadeleştirme üzerinden devam etmiştir.

   Bu kitabın baskısını yapmak isteyen kıy­metli yayıncı Murat Balıbey, fakirden bir tas­hih yapmamı istedi. Bana gönderilen met­nin önsözünü okumaya başlayınca dilindeki rekâket beni rahatsız etti. Merhum Bilmen'in Türkçesinin selis olduğunu bildiğimden kita­bın aslına müracaat ettim. Kitabın aslı ile sadeleştirilen metin arasındaki bazı ciddi fark­ları görünce kitabın tamamının asıl metinle karşılaştırarak okumaya karar verdim. Maa­lesef gördüm ki, sadeleştirme yapılırken ciddi hatalar yapılmış. Kelime değiştirme uğruna yapılan gereksiz değiştirmeler bir tarafa çok sayıda hükmün değiştirildiği, bazı cümlelerin, hatta paragrafların atlandığını tesbit ettim.

   Elinizdeki kitapta gücümün yetti­ğince bu hataları düzelttim ve kitabın aslına uygun olmasına gayret ettim. Kitaptaki hadislerin tamamına yakınını tahriç, çoğunu da tahkik ettim. Tahkikte sadece zayıf ve mevzu olduğu söyle­nenlere işaret ettim. Sahih, hasen, sahih ligayrihî ve hasen ligayrihî olanları belirtmedim. Zayıf olduğu halde bunu belirtmediğim bazı hadislerin varlığı söylenebilir. Ancak böyle bir şey belirtmediğim hadisler için kanaatimin o yönde olmadığını gösterir.

   Siyer bölümünde tahriç ve tahkik yapmadım. Çünkü Peygambe­rimizin ve diğer Peygamberlerin siyerleri ile il­gili bilgiler çok genel bilgiler olup, herhangi bir siyer kitabında yer alan bilgilerdir. Peygamber­lerin siyerleri bölümünde, İsrailiyat dediğimiz özellikle Yahudi kaynaklarından karışan bazı rivayetler bulunmasına rağmen bunlara işaret edilmemiştir. Çünkü kitabımız aslen bir ilmihal kitabıdır. Meraklıları "Peygamberler Tarihi" ile ilgili kitaplara müracaat edebilirler.

   Kitabın aslında yer alıp da metni hadis ola­rak bulunamayan az sayıda sözü aynı mânâyı 
   ifade eden başka hadislerle değiştir­dim. Bir de merhum müellifin zühul eseri hatalı yazdığı bazı hüküm ve bilgilere de yerinde işaret ettim. Kitap­taki az sayıda dipnot haricindeki dip­notların tamamı bize aittir. Bu sebeple sadece müellifin yazdığı dipnotlar için "müellif" kaydını koydum.

    
   Kitapta fıkhî terimler çoğunlukla korunma­ya çalışılmıştır; ancak eserin her kesimden insan tarafından okunacağı dikkate alınarak sadece ehlinin bileceği bazı terimlerin anlaşı­lır şekilde karşılığı yazılmıştır. Bunlardan fıkhî hükümlerin derecesi ile ilgili kullanılan terim­ler için kısa bir açıklama yapmak gerekirse:
   Müellifin kullandığı, "esahh kavil" için "daha sahih görüş"; "racih" için "delili üstün"; "ezher" için "daha zahir"; "muhtar" için "ter­cih edilen", "müftabih" için "kendisiyle fetva verilen"; "evceh" için "en uygun" karşılıkları yazılmıştır.

   Hanefî usulüne göre İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'den sağlam bir şekilde gelen görüşler için "sahih görüş" denir. Eğer bir hükümle alakalı "sahih olan budur" denirse o konuda sahih başka bir hü­küm yoktur. Zayıf olan ya da kabul edilmeyen görüşler var demektir. Eğer "esahh" denmişse o konuda en az iki tane sahih görüş olduğunu gösterir. "Racih" denmişse yine en az iki içtihad vardır ancak birinin şer'î deliller yönünden delili daha güçlüdür. "Ezher" ve "evceh" ise aynı konuda birden fazla içtihad için kullanılan delilin daha açık ifade ettiği görüş demektir. "Muhtar" dendi­ğinde de birden fazla sahih görüş ol­duğu, daha sonraki Hanefî âlimlerinin birini tercih ettiği anlaşılır. "Müftâbih" de muhtara yakındır ancak farkı kendi­siyle fetva verilen görüş zayıf bir görüş de olabilir. Müteahhirin denilen ilk devirden sonra gelen Hanefî imamları incelemeler ve çeşitli durumları dikkate alarak mezhepte asıl kabul edilmeyen bir içtihad ile fetva verebilir­ler. İçtihad mertebesine erişmemiş kişilerin, bu ifadeleri gördüğü fetvalarla amel etmeleri gerekir.

   Dinî kitapların özellikle de akaid ve fıkıh kitaplarının olabildiğince hatasız olması ge­rekmektedir. Çünkü insanlar dinlerini bu ki­taplara göre yaşamaktadır. Burada yazılacak yanlış bir hükmün vebali vardır. Bu sebeple bilen kişilerin bu hatalarla alakalı uyarılarda bulunması hem bir hak hem de bir vazifedir.

   Muhakkak hatalarımız olmuştur. Okuyan gayretli kardeşlerimizin bunları bize iletmele­ri daha sonraki baskıların daha hatasız olarak çıkmasını sağlayacaktır.
   Şunu da belirtmeliyim ki, böyle kıymetli bir esere hizmet edebilmek benim için bir şeref olmuştur.

   Gayret bizden, tevfik Allah'tandır.

   Akif Dursun
   Üsküdar-Eylül 2015

   Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Her müslümanın bağlı olduğu İslâm Dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Bu sahip olmamız gereken bilgiler içinde ilmihal ( herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) önemli yer tutar.

   Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmenin
   bu değerli eseri her evde mutlaka bulunması gereken bir eserdir. Bu her müslümana hayatının her anında lazım olan dini bilgileri anlaşılır olarak bulabileceğiniz bir eserdir. İtikatdan ibadete helal-haramdan ahlaka ve Peygamberimizin hayatına kadar her konuda size ışık tutacaktır.


                TAKDİM

   Merhum Hocamız Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olmadan önce, İstanbul Müftülüğü zamanında altı yıl kadar maiyetlerinde çalıştım. İlim ve faziletini, ahlak üstünlüğünü yakından tanımak şerefine kavuştuğumdan dolayı Yüce Allah'a hamd ede­rim.

   Yazmış olduğu eserler, yıllardır okuyucuların ellerinden düşmediği gibi, ilim ve faziletinin yüksekliğinden dolayı müslümanlar arasında onu tanıma­yan yok gibidir. Bıraktığı her eser, sünnet ehli inancına dayalı, güvenilir, çok değerli bir kitaptır. Yıllardır basılmakta ve basılmaları devam etmektedir. Bir hadis-i şerifte buyurulduğuna göre "Öldükten sonra cari (sevabı sürekli akıp gelen) sadakanın biri de, kendisinden faydalanılan bir ilimdir". Bu ba­kımdan merhum hocamız geride bıraktığı birçok eseriyle bu büyük manevi mükâfata kavuşmuş bulunmaktadır. Yüce Allah bizlere de, rızasına uygun bu gibi hizmetler nasib buyursun.

   Muhterem Hocamızın yetiştiği devirdeki dil, daha çok Osmanlıca deyim­lerin çokluğu bakımından değer kazanıyordu. Bunun tesiri altında kalınarak eserlerindeki ifade, bugünkü neslin anlayabileceği şekilde kolaylık arzetmediğinden, " Büyük İslam İlmihali " adlı kitabı nın elden geldiği kadar, aslında hiçbir değişiklik yapılmaksızın sadeleştirilmesi, Bilmen Basım ve Yayınevi yetkilileri tarafından benden istendi.

   Böyle bir çalışmayı kabul etmek, benim için bir şeref olduğu kadar, oku­yuculara da bir kolaylık sağlaması bakımından yerine getirilmesi gereken bir görevdi.
   Elimden geldiği kadar metne ve manaya sadık kalarak sadeleştirip, bu­günkü nesiller tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dile çevirmeye çalıştım.
   Vacib Tealâ Hazretlerinden devamlı olarak müslümanlara manevi yarar ve okuyanlara kolaylıklar sağlamasını diler, kusurlarımın bağışlanmasını ni­yaz ederim.
      
         Önsöz

   Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusun­da bilgi, ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın, bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dini görevleri yerine getirmiş olacaktır.

   Aslında bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medeni olsun top­lumlar, hiçbiri dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır.

   İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilâhi bir din yolu ile ortaya çı­kar. Sağduyulu kimselerin ruhları ve vicdanları, böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle ilâhî bir di­ne sarılmakla gerçekleşir.

   Öyle ise, uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan, böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir? Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu koru­mak isteyen bir insan, böyle yüce bir dinin inançlara, temizliğe, ibadete, helal ve harama, ahlâka dair kutsal hükümlerinden muhtaç bulunduklarını öğrenip uy­gulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir?

   O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gafil bulunabilir?
   Hiç şüphe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler, bu ih­tiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dini kitapları aramayı, onları bulup okumayı ge­rekli görmüşlerdir.

   İnsanların, yaratılışlarındaki meyilleri ve ruhi ihtiyaçları sebebiyle her asırda din bilginleri tarafından sayısız dini eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve mu­hitin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, mana ve ruhları değişmeyecek şekilde dini meseleleri imkan dahilinde herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların birtakım hikmet ve faydalarını sade bir dille ortaya koymak da çok gereklidir.
                                                                                          .    .
   İslâm dininin kapsadığı hükümler, esas bakımından dört kısma ayrılır:
   1. itikada ait hükümler,
   2. İbadetlere ve amellere ait hükümler
   3. Helal-haram olan şeylere, mubah ve mekruhlara ait hükümler,
   4. Ahlâka ait hükümler.

   Bu dört kısım hüküm üzerinde çok geniş ve değerli kitaplar yazıldığı gibi, özet halinde kolay anlaşılır kitablar da fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki, bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitab yazılmış; fakat dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır.

   Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı kitapları okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yet­mez. Görevleri ve zamanlan buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyacı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifadesi ağır olursa, istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir.

   Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dini ihtiyaçları­nı yeterince karşılayabilecek bir ilmihal kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek, bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin İtikat'a, temizli­ğe, ibadete, kerahiyet (hoş olmayan) ve istihsana (güzel olan şeylere), ahlâka da­ir hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile İslam di­ninin tarihçesine ait on kitapdan ibaret, oldukça büyük bir ilmihal kitabı yaz­mayı bir görev bildim. Yüce Allah'tan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getir­meye başladım. En güvenilir, en kıymetli din kitaplarımıza başvurdum/İbâdetler kısmını daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkram ve feyzi bol olan yüce Allah'ın yardım ve ihsanı ile meydana gelen bu esere " Büyük İslam İlmihali " adını ver­dim.

   Eğer bu kitabım, din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayır du­alarını kazanmaya vesile olursa, kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalış­maları ile yalnız Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen aciz bir ya­zar için bundan büyük mükâfat olmaz. Başarı yüce Allah'tandır.

   Fatih Dersiamlarından Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen

   ÖMER NASUHi BİLMEN

   Son devir islâm âlimlerinden olup, eserleri ve hizmetleri ile bugünkü nesil üzerinde hakkı olan mümtaz bir şahsiyettir.
   1884 yılında Erzurum'un Salasar köyü'nde dünyaya geldi. Babası Hacı Ahmed Efendi, tanınmış âlimlerden idi. İlk dersleri çok küçük yaşlarda baba­sından gördü. Daha sonra müderris Abdurrezzak İlmi Efendi ve Erzurum Müftüsü Hüseyin Naki'den dersler aldı. Bu iki zatm vefatından sonra İstanbul'a gelen Ömer Nasuhi burada Medresetü'l-Kuzat'ı bitirip, Ruus imtihanından son­ra Darü'l-Hilâfe Medresesi'nde ve Medresetü'l-Vâizînde dersler verdi.

   Hocalığının yanında devlet hizmetinde bulundu, müslümanların mese­lelerinde yanı başlarında hizmetler ifa etti.
   1934'te İstanbul Müftü yardımcısı, 1943'te de İstanbul müftüsü oldu. 1960'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi ve bu makamda iken 1961 yılın­da emekli oldu.
   Arkasında elinizdeki bu ilmihal de dahil olmak üzere pek çok eser ve öğrenci bırakarak aramızdan ayrıldı.

   Allah'ın Rahmeti üzerine olsun.

   Eserleri:

   Hukuk-ı İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhiye Kamusu,
   Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri,
   Muvazzah ilm-i Kelam,
   Kur'an-ı Kerim'den Dersler,
   Tefsir Tarihi, Ashab-ı Kiram,
   Büyük islam ilmihali   


   Nuh Yayınları, Ömer Nasuhi Bilmen tarafından yazılan büyük islam ilmihali adlı ilmihal kitabı nı incele diniz.

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055385071
   MarkaNuh Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786055385071

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.