• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   El İhtiyar, Hanefi Fıkhı

   Fiyat:
   160,00 TL
   İndirimli Fiyat (%55,6) :
   71,00 TL
   Kazancınız 89,00 TL
   23,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo
             Stoktan Kargo
    
   Kitap              El İhtiyar Tercümesi ve Arapça Metni     
   Yazar             İmam Mevsili      
   Yayınevi         Ravza Yayınları
   Tercüme         Prof. Dr. Tevhit Ayengin
   Kağıt - Cilt      Sarı şamua kağıt, Ciltli
   Sayfa - Ebat   577 sayfa. 17x24 cm.
   Yayın Yılı        2017

    


   Ravza yayınları el ihtiyar, metni el muhtar lil fetva kitabı nı incelemektesiniz.
   İmam Mevsili Hanefi Fıkhı El İhtiyar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
     MÜTERCİMDEN
    
   Ülkemizde din eğitimi alanların yollarının bir şekilde kesiştiği, fıkıh alanında pek çok kişinin okuduğu ve okumakta olduğu kitapların başında Mevsilînin el Muh­tar adlı eseri gelmektedir. Her ne kadar aynı müellifin bu metne yazdığı el-İhtiyâr şerhi meşhur olsa ve bilinse de okunması yaygın olan bunun kısa metni Muhtardır. Kısa ve öz bir şekilde Ebû Hanife'nin içtihatlarını içeriyor olması çok okunmasının sebeplerinden birisidir. Öte yanda şiirsel ve akıcı bir dil kullanılması, konuları detaya boğmadan ve net ifadelerle ortaya koymasının da bu rağbette etkisi olduğu muhak­kaktır.
    
   Fıkıh tarihimizde İmam Azam, müçtehitlerimizin en önde gelenidir. Ebû Hanife, fıkhın sistematik hale gelmesinde, içtihatların özgür zeminde tartışılmasında, insanların düşünce özgürlüklerinin ve şahsiyetlerinin dokunulmazlığım savunmada en çok emeği olan ve en önde giden bir İslam âlimidir. Onun içtihatları da fıkhın şekillenmesinde önemli ölçüde belirleyici olmuştur. İmam Azam'ı anlamak bu açı­dan büyük oranda fıkhı anlamaktır. Bu sebeple Büyük İmam'ın fıkhi içtihatlarını bir araya getiren Mevsilînin el Muhtâr li'l Fetvâ eserinin Türkçemize tercümesi hatta tercümelerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu türden çalışmalar daha önce de yapılmıştır. Bu faaliyetlere az da olsa katkımız olursa çalışma amacına ulaşmış olacaktır.
    
   Muhtar, fıkhın hemen hemen bütün konularına değinmiş bir kitaptır. Bu yö­nüyle okuyucusuna fıkhi düşünme melekesi kazandırabilecek bir özelliğe sahiptir. Ayrıntıya girmediği için ana konudan uzaklaşmadan herhangi bir fıkhî konuda te­mel yaklaşımı elde etmemiz kolaylaşmaktadır. Yine diğer fukahanın görüşlerine yer vermemesi bir bütün olarak Ebû Hanife'yi tanımamıza imkan vermektedir. Daha ileri okumalar yapmak isteyenler Mevsilînin bu kitaba yazdığı ve birlikte basılmış olan el ihtiyâr li Ta'lili'l Muhtar adlı eserden istifade edebilmektedir. İhtiyarda Ha­nefi mezhebinin diğer müçtehitlerinin ve ayrıca özellikle İmam Şafii'nin içtihatları­na yer verilmiştir. Buradan fıkhi konuların karşılaştırmalı analizi yapılabilmektedir.
    
   Tercümede metne sadık kalmaya çalıştık. Oradaki kelimelerin ve cümlelerin olduğu gibi çevirisini yapmaya gayret ettik. Az da olsa bazen metinden anlaşılanı yazdığımız yerler olmuştur. Bazen metinde geçen ve açıklama gerektiren kelimele­ri parantez içerisinde açıklama zorunda kaldık. Elbette kelime ve cümle yanlışları olabilecektir. Değerli okuyucularımızın bu tür hataları bildirmeleri halinde sonraki baskılarda bunların dikkate alınacağını belirtmek istiyoruz.
    
   Yüce Rabbim yaptığımız bu mütevazı çalışmayı rızasına uygun amellerden eyle­sin. İlim ehli için yaralı eylesin.
    
   Gayret bizden Tevfik Allah'tandır.
    
   Tevhit AYENGİN
   Çanakkale 2016

    
    
           MÜELLİFİN MUKADDİMESİ
    
   Bismillahirrahmanirrahîm

    
   Bol bol nimetler veren Allah'a hamd olsun. Çok değerli nimetler lütfeden Allah'a hamd ediyorum. En güzel imtihanı sebebiyle Allah'a şükrediyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ediyorum. Bu şahitliğimi kıyamet gününde kendim için bir hazırlık sayıyorum. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kuludur, resulüdür, peygamberlerin efendisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Selam O'na, âline, ashabına ve samimi dostları üzerine olsun. Beni Resulünün sünnetinin yolu­na girenlerden, O'nun yoluna tâbi olanlardan, şeriatının kaynağına konanlardan, bu kaynaktan doya doya içenlerden eylemesi sebebiyle, tıpkı Allah'ın nimetlerine gark olanların, ihsanına bolca dalanların yaptığı hamd gibi Allah'a hamd ediyorum.
    
   Bundan sonra derim ki, sadece İmam Azam Ebu Hanife Numan (r.a)'ın gö­rüşlerini içerisine alan, onun görüşlerine dayanan muhtasar bir eser yazmamı iste­yenlerin aşırı ısrarlarına cevap vermem gerekmişti. Bu gerekçeyle işte bu muhtasar kitabı onlar için ve onların istek ve beklentileri doğrultusunda yazdım ve adını da "el-Muhtâr li'l-Fetva" koydum.
    
   Pek çok fakih bu eseri tercih etti ve bu eserin yazılmasından memnun oldu. Eser fukahanın bir kısmı tarafından ezberlendi ve şöhret buldu. Böylece fakihler arasında ismi gündeme geldi ve ismi her tarafa yayıldı. Bunun üzerine değerli dostlarımın çocukları benden diğer fakihlerin de görüşlerini gösteren, faydalanmayı üst seviye­ye çıkaran, yararlanmayı genelleştiren rumuzlar koymamı isteyince, onların bu ta­leplerine olumlu cevap verdim. Allah'tan yardım diledikten, O'na tevekkül ettikten, istiharede bulunduktan ve işimi Allah'a havale ettikten sonra hemen bu isteği yerine getirmeye koyuldum. Fukahanın her birisinin ismine işaret eden bir harf atadım.
    
   Bu harfler şunlardır; Ebû Yûsuf için (tercümede Y), İmam Muhammed için (tercümede M), Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed için (tercümede Y, M), İmam Züfer için "/ (tercümede Z) ve İmam Şafii için (tercümede Ş).
    
   Allahü Teâladan bunun tamamlanmasına beni muvaffak kılmasını ve tamam­landığında sonunu benim için saadetle mühürlemesini istiyorum. Allah hakikatte bunu nasip edebilir ve buna gücü yeter. O bana yeter. O ne güzel vekildir.  ( el ihtiyar tercümesi ve arapça metni, imam mevsili, ravza yayınları, tercüme prof. dr. tevhit ayengin, yayın yılı 2016, el ihtiyar Hanefi fıkhı. el ihtiyar fıkıh kitabı )
    

   İÇİNDEKİLER
    
   BİRİNCİ CİLT
   Kitabu't-Tahare / Temizlik Ve Temizlenme Bölümü      
   [Abdest]
   Abdesti Bozan Veya Bozmayan Şeyler         
   Cünüplükten Yıkanmaya (Gusül Abdestine) Dair Hükümler     
   Suların Hükmü    
    
   Teyemmüm        
   Mestler Üzerine Mesh Etme             
   Hayız    
    
   Müstehaze (Ve Özür Sahiplerine) Ait Hükümler         
   Nifâsa Ait Hükümler          
   Necis / Pis Olan Şeyler Ve Temizlenmesine Dair Hükümler...
    
   Necaseti Gidermeye Dair Hükümler
   İstincaya Dair Hükümler   
   Kitabu's-Salât / Namaz       
    
   Namaz Kılmanın Müstehab Olduğu Vakitler
   Tilavet Secdesi Ve Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler  
    
   Ezan     
   Namaz Öncesinde Yapılacak Şeyler             
   Namaz Esnasında Yapılacak Şeyler (Namazın Rükünleri)       
    
   Vitir Namazı        
   Namazda Kıraat 
   Cemaatle Namaz
   Namazın Mekruhları          
   Namazda Abdestin Bozulması        
   Namazların Kazası            
   D.Nafile Namazlar             
    
   Teravih Namazı  
   Küsuf (Güneş Tutulması) Ve Husuf (Ay Tutulması) Namazı    
   İstiska / Yağmur Duası      
   Sehiv Secdesi     
   Tilavet Secdesi   
   Hastanın Namazı
   Yolcu Namazı     
   Cuma Namazı    
   İ.Bayram Namazları / Ramazan Bayramı     
   J. Kurban Bayramı Namazı             
   K. Bayram Günlerindeki Tekbirlere Ait Hükümler       
   1. Korku Namazı
   Kabe'de Namaz 
   Cenazeler (Cenaze Namazı)          
    
   Cenazenin Yıkanması       
   Cenazeyi Kefenleme        
   Cenaze Namazı 
   Cenaze Namazının Kılmış Şekli     
   Cenazenin Taşınması Ve Defnedilmesi        
   Şehit     
    
   Kitabu'z-Zekât  
    
   Otlaklarda Yayılan (Sâime) Hayvanların Zekâtı
    
   Develerin Zekâtı 
   Sığırların Zekâtı  
   Koyun Ve Keçilerin Zekâtı
   At, Katır Ve Eşeklerin Zekâtı            
   Altın Ve Gümüşün Zekâtı  
   Zirai Mahsullerin Ve Meyvelerin Zekâtı         
   Öşür Toplama Memurları (Âşir)      
   Madenlerin Zekâtı              
   Zekât Kimlere Verilir?       
   Fıtır Sadakası     
   Kitabu's-Savm / Oruç         
    
   Orucu Bozan Şeyler Ve Cezası      
   Hasta Ve Yolcuların Oruçlarına Dair Hükümler           
   A. İtikâf 
   Kitabu'l-Hac / Hac        
    
   İhram    
   Mescid-İ Harama Girmeye Dair Hükümler   
   Umre    
   Temettü Haccı    
   Kıran Haccı         
   İhram Yasaklarını İhlal Cezası (Cinayetler)  
   A. İhramlı İken Avlanmanın Hükmü
   Başkası Adına Hac Yapma              
   I.Hedy Kurbanı   
   İkinci Cilt 
   Kitabu'l-Büyu /Satım Akdi Bölümü        
    
   İ Kale    
   Muhayyerlikler    
    
   Görme Muhayyerliği/Hıyâru'r-Rü'ye
   Kusurlu Çıkma Muhayyerliği/Hıyâru'l-Ayb    
   Fasit Satım          
   Tevliye  
   Ribâ      
   Selem   
   İstisna Akdi (Sipariş Akdi) 
   Sarf Akdi              
   Kitâbu'ş-Şufa / Onalım Hakkı    
   Şufa Hakkını Düşüren Şeyler          
   Kitabu'l-İcâre / Kira Sözleşmesi
    
   İşçi Çeşitleri Ve İlgili Hükümler       
   Ücrete Hak Kazanma        
   Fasit İcâre            
   Kira Sözleşmesinin Feshi 
   Kitabu'r-Rehn / Rehin   
    
   Dinar Ve Dirhemlerin Rehin Bırakılmasının Sahihliği
   Borçlunun Rehin Malı Satmasının Hükmü    
    
   Kitabu'l-Kısmet / Hisslerin Paylaşımı     
    
   Ortaklar Arasında Paylaşım             
   Taksim Edenin Uyması Gereken Kurallar     
   Muhayaa /Dönüşümlü Kullanım     
   Kitâbu Edebi'l-Kâdî / Hâkimlik Adabı     
    
   Kadınların Hakimliği          
   Başka Bir Hâkimin Kararının Hâkime Taşınması        
   Hâkimlerin Yazışması       
   Hâkim Dışında Birisini Hakem Tayin Etme   
   Kitâbu'l-Hacr / Hukuki Tasarrufu Engelleme      
   Kitabu'l-Me'zun / Tasarrufa İzin Verilenler          
   Kitabu'l-İkrâh / Zorlama
   Kitâbu'd-Da'va / Yargılama       
    
   Mal Elinde Olmayanın Delili Olandan Daha Önceliklidir
   Para Ve Mebi Konusundaki İhtilaf  
   Nesep Davası     
   Kitabu'l-İkrâr /İkrar        
    
   İkrarda İstisna     
   Sağlıklı Ve Hastalıklı Halde Yapılan İkrar.     
   Kitabu'ş Şehâdât / Şahitlikler    
   A. Şahidin Hukuk Davaları Ve Akitlerle İlgili Duyduğu
   Ve Gördüğü Her Şeye Şahitlik Etmesi Caizdir             
   Şahitlikleri Kabul Edilmeyenler       
   Şahitlik Üzerine Şahitlikte Bulunmanın Cevazı           
   Şahitlikte Dönme
   Kitabu'l-Vekale / Vekâlet          
   Kitâbu'l-Kefâle / Kefalet
    
    
   Üçüncü Cilt
   Kitabu'l-Havale 
   Kitabu's-Sulh   
   Kitabu'ş-Şirket 
    
   Mufavaza Ortaklığı             
   İnan Ortaklığı      
   İş Ortaklığı           
   İtibar Ortaklığı     
   Kitabu'l-Müdarebe / Müdarebe Ortaklığı
   Mudaribin Yol Ve Giyecek Giderleri
   Kitabu'l-Vedia / Emanet Akdi    
   Kitabu'l-Lakît / Sokağa Bırakılan Sahipsiz Çocuk          
   Kitabu'l-Lukata / Kaybolan Mal  
   Kitabu'l-Âbık / Kaçan Köle        
   Kitabu'l-Mefkûd / Yaşayıp Yaşamadığı Bilinmeyen Kişi
   Kitabu'l-Hünsa / Çift Cinsiyetliler           
   Kitabu'l-Vakf / Vakıf     
   Kitabu'l-Hibe / Hibe      
    
   Hibeden Dönme
   Umra Ve Rukba  
   Kitabu'l-Ariyet / Ödünç Verme   
   Kitabu'l-Gasb / Gasp    
   Gasp Edilendeki Artışlar   
   Kitabu İhyai'l-Mevat / Ölü Arziyi İhya Etmek      
   Kitabu'ş-Şirb / Arazi Su Hakkı   
   Nehir Yataklarını Temizleme           
   Kitabu'l-Muzaraa / Arazi Ortaklığı          
   Kitabu'l-Müsâkât / Bağ-Bahçecilik Ortaklığı       
   Kitabu'n-Nikâh / Aile Hukuku     
    
   Evlenilmesi Yasak Olanlar / Muharremât      
   Muta Nikâhı Ve Süreli Nikâh            
   Nikâh Akdinde Kadınların Sözleri / İradeleri Geçerlidir
   Velilerin Dereceleri            
   Kefâet/Denklik    
   Mehir    
   Şarap Ve Domuz Karşılığı Evlenmenin Hükmü          
   Köle, Cariye, Mudebber Köle Ve Ümmüveledin Nikâhı
   I.Zimmilerin Ve Mecusilerin Evlilik Akitleri     
   J. Eşlerdeki Evlilik Kusurları            
   K. Eşler Arasında Adaleti Gözetme
   Kitabu'r-Rada / Sütkardeşliği    
   Kitabu't-Talak / Boşanma         
    
   Sarih İfadelerle Yapılan Boşama İşlemi        
   Talakın Bir Vasıfla Dile Getirilmesi 
   Zifaf Öncesi Gerçekleşen Talak      
   Kinaye Lafızlarla Yapılan Boşama İşlemi     
   Boşamayı Allah'ın Dilemesine Bağlamak     
   Marazu'l-Mevtte / Ölümle Sonuçlanan Hastalıkta Boşama       
    
   Ricî Talâk / Dönüşlü Boşama          
   Î'lâ / Kadına Yaklaşmama Yemini   
   Î'lâdan Dönme Veya Î'lânın Düşmesi             
   Hulu' / Muhâle'a / Bedel Karşılığı Boşanma 
   Zihâr     
   Zihârın Kefareti  
   Lian       
   İddet      
    
   Kur' Olarak Beklenen İddet (Kur' Hayız Mnasına Gelir)             
   Yas Tutmak         
   Hamileliğin Alt Ve Üst Sınırı             
    
   Dördüncü Cilt
   G.Nafaka             
    
   Boşanmış Veya Kocası Ölen Kadınların Nafakası      
   Küçük Çocukların Nafakası             
   Hidane / Çocuğu Bakma Hakkı       
   Kitabu'l-Itk / Köle Azadı 
    
   Mahremini Mülk Edinen Kişiye Ait Hükümler
   Kölenin Bir Kısmını Azat Etme        
   A. Mudebber /Azadı Efendinin Ölümüne Bağla B. İstilâd / Cariyeden Evlat Edinme
   Kitabu'l-Mükateb / Anlaşmalı Köle        
   Fasit Kitabet Sözleşmesi  
   İki Köleyle Tek Kitabet Sözleşmesi Yapma  
   Ödemede Bulunmadan Mükateb Kölenin Vefatı         
   Kitabu'l-Velâ / Azat Sonrası Velayet İlişkisi       
   Kitabu'l-Eyman / Yeminler         
    
   Yeminde Kullanılan Harfler Ve Kendisiyle Yemin Gerçekleşen Şeyler ....
   Bir Mekâna Girmeye Veya Oradan Çıkmaya Dair Yapılan Yeminler      
   Giymekte Olduğu Elbiseyi Giymeyeceğine Dair Yemin             
   An Ve Zamana Dair Yeminler         
   Yiyecek Maddeleriyle Yapılan Yemin            
   Göğe Yükseleceği Vb. Şeklindeki Yemine Dair Hükümler        
   Oruç Tutmayacağına Yemin Edenin Oruca Niyeti Ve
   Bir Anlık Oruç Tutmuş Olması         
   Nezir /Adak          
   Kitabu'l-Hudûd / Hadd Gerketiren Suçlar Ve Cezası       
    
   Zina Suçunun Cezası        
   Çocuğunun Veya Babasının Cariyesiyle İlişkide Bulunmaya Dair Hükümler        
   Zina İftirası Cezası             
   Ta'zîr     
   İçki İçmenin Cezası           
   Kitabu'l-Eşribe / İçecekler         
   Kitabu's-Sirka / Hırsızlık
    
   El Kesme Cezası Gerektiren Ve Gerektirmeyen Fiiller              
   Elin Kesilme Yeri
   Yol Kesmenin Cezası       
   Kitabu's-Siyer / Cihad Ve Savaş Hukuku           
    
   Düşmanla Anlaşma Yapmak           
   Eman    
   Ülkelerin Fethi    
   Ganimetler          
   Darulharbe Girince Devlet Başkanının Yapacakları    
   Düşman Eline Geçen Mallar            
   Cizyeye Dair Hükümler     
   Arap Topraklarının Hükmü
   I.Mürted
   J. Kâfir Nasıl Müslüman Olur?        
   K. Hariciler Ve Bağiler       
   Kitabu'l-Kerahiyye / Yasak Şeyler         
    
   İpek Ve Altın Ziynet Eşyasının Hükmü          
   Karaborsacılık    
   Değişik Meseleler              
   Mü'minin Adabı   
   Yarışmalar Ve Ok Atma    
   Çalışıp Kazanma
   Giyim- Kuşam Adabı         
   Konuşma Adabı 
    
   Beşinci Cilt
   Kitabu's-Sayd/Av         
   Kitabu'z-Zebâih / Hayvan Kesme          
   Eti Yenen Ve Yenmeyen Hayvanlar
   Kitabu'l-Udhiye / Kurban           
   Kitabu'l-Cinayât / Can Ve Vücut Bütünlüğü Aleyhine İşlenen Suçlar
    
   Hür Bir Kimse Hür Birini Veya Köleyi Öldürmesi Sebebiyle Öldürülür    
   Vücudun Organları Aleyhine İşlenen Suçlardaki Kısas              
   Kitabu't-Diyat / Diyetler 
    
   Diyet Gerektiren Durumlar
   Şicac Çeşitleri / Başta Ve Yüzdeki Yaralama Türleri  
   Kadının Karnına Vurup Çocuğu Düşürmeye Ait Hükümler       
   Umuma Açık Yola Çıkarılan Şeylerin Hükmü
   Kölelerin Cinayetlerinin Hükmü      
   Kasâme / Fail-İ Meçhulün Failini Tespit Yemini           
   Meâkil / Diyet Ve Akile      
   Kitabu'l-Vesâyâ / Vasiyetler      
    
   Vasiyet Edilmesi Caiz Olan Şeyler 
   Malının Üçte Birini Vasiyet Edip Daha Sonra Yine Malından Vasiyette Bulunma
   Komşuya, Hısımlara, Damatlara, Hanıma Vb. Yapılan Vasiyetler           
   Kitabu'l-Ferâiz / Mirasla İlgili Hükümler  
    
   Pay Sahipleri      
   Asabeler              
   Hacb     
   Avl Ve Avle Dair Meselelerin Temelleri         
   Reddiye (Mirastan Artan Payın Mirasçılara Yeniden Paylaşımı)              
    
   Zevi'l-Erhâm        
   Birlikte Boğulanlar Ve Göçük Altında Kalanlar            
   Batıl Nikâhla Birlikte Olanlar Arasında Mirasçılık Olmaz           
   I.Anne Karnındaki Çocuğun Mirası 
   J. Münasaha       
   K. Mirasa İlişkin Hesaplar 
   L. Terekenin Paylaşımı     
   M. Terekede Sulh              
    
    
    
   Ravza Yayınları İmam Mevsili El İhtiyar Tercümesi ve Arapça Metni kitabı nı incelediniz
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059261739
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786059261739

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.