• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Hadislerle İslam Tergib ve Terhib, 2.EL

   Fiyat:
   900,00 TL
   İndirimli Fiyat (%56,1) :
   395,00 TL
   Kazancınız 505,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   2021 YENİ DİZGİ, Sarı Şamua, Büyük Boy, 4 Cilt KUTULU
   800,00 TL
   KDV Dahil 424,00 TL
   %47
   2021 YENİ DİZGİ ,Lüks Bez Cilt, Sarı Şamua, 4 Cilt, ÖZEL KUTULU
   800,00 TL
   KDV Dahil 424,00 TL
   %47
   2020 Baskı, KUTULU, Sarı Şamua, 10 Cilt, 5.446 Sayfa
   1.500,00 TL
   KDV Dahil 799,00 TL
   %46,7

   Kitap             Hadislerle İslam Tergib ve Terhib, 2.EL
   Yazar            İmam Hafız El Münziri
   Tercüme       Heyet
   Yayınevi        Huzur Yayınevi
   Kağıt  Cilt      Sarı Şamua  - 6 Lüks Bez Cilt
   Sayfa  Ebat   3.500 sayfa - 17.5x24.5 cm, Büyük Boy
   Yayın Yılı       2015 baskı 


   Eksiği Yok , Kenarları Kargo da Zedelenmiş, Resimde görüldüğü gibi, Resimdekinin Aynısı Gönderilecektir

   Not: Sadece bu ÇOK ÇOK UCUZ KELEPİR kategorisindeki kitaplar 2. El kitaptır. Diğer bölümlerdeki kitaplar sıfır ve yeni ürünlerdir.


    
   Tercüme Heyeti: Ahmet Muhtar Büyükçınar - Durak Pusmaz  - Ahmet Arpa - Abdullah Yücel


   İmam Hafız El Münziri nin yazdığı, Huzur Yayınları tarafından yayınlanan Hadislerle İslam Tergib ve Terhib  adlı kitabı incelemektesiniz.
   6 Cilt Hadislerle İslam Tergib ve Terhib  kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   800 yıldır İslam alemine hizmet veren el-Münziri nin bu eşsiz eserini sizlere takdim etmekten gurur duyuyoruz. "İslamın ana kaynaklarından biricisi Kuran, ikincisi Hadistir" diyen müellif, bu eserinde İslamı hadislerle yaşamanın en güzel örneklerini vermiştir. Bu eser Diyanet işleri başkanlığı, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Görevlileri tarafından tetkik edilmiştir.

    
       Hadislerle İslam Tergib ve Terhib


   Kur’an-ı kerim’den faydalanabilmemiz için önce Resulullah (s.a.v.)’a başvurmamız, onun açıklamalarına kulak vermemiz, yaşantılarını örnek almamız gerekiyor. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de namaz kılmamızı emretmiş, rekatlarını  ve nasıl kılınacağını açıklamamıştır. Zekat vermemizi emretmiş, hangi mallardan ne miktarda verileceğini beyan buyurmamıştır. Allah (c.c.) bütün bu gibi meselelerin açıklamasını Resulullah (s.a.v.)’a bırakmıştır. İşte bundan dolayıdır ki, Resulullah (s.a.v.)’ın hadisleri ve yaşantısı, Kur’an’ın anahtarı olarak önem kazanmıştır. Hadis ilminin büyük imamlarından olan Hafız el-Münziri, her müslümanın faydalanması için bu güzel eseri telif etmiştir.

   Eser Türkçe’ye aktarılırken mümkün olduğu kadar açık ifade ve sade dil kullanılmıştır.
    
               
           TAKDİM
    
   İlk âyetini OKU emriyle inzal buyuran Yüce Rabbimize hamdederiz.
    
   İnzal buyurulan âyetleri yaşayış ve sözleriyle açıklığa ka­vuşturup tatbik sahasına koyan ve bizlere nurlu İslâm yolunu açan Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salât ve selam olsun.
    
   İslâm Dini'nin başta gelen önemli kaynağı KUR'AN, ikinci­si ise HADİS'tir. İslâm'a hizmeti ön planda tutan yayınevimiz hadis alanında önemli bir eseri neşretmenin hasretini çekmek­teydi. Hadis kitapları arasında büyük özelliklere sahip yedi cilt­lik TERGİB VE TERHİB'i bu gün oku yucularımıza sunarken o hasret sona ermiş ve bahtiyarlığa ulaşmış bulunuyoruz. Tevfikini bizlerden esirgemeyen Allah (c.c.)a hamd ve şükrümüz son­suzdur.
    
   Büyük hadis imamı Hafız el-Münziri TERGİB VE TERHİB'i arapça olarak telif etmiştir. Sekizyüz senedir İslam aleminde ün yapan bu eser, okuyucuya İslami yaşayışı en cazip ve en do­yurucu bir üslûpla sunmaktadır. Hadisler bu hedefe yönelik olarak tanzim edilmiştir. Biz, eserin bu özelliğini dikkate alarak TERGİB VE TERHİB ünvanının altına HADİSLERLE İSLÂM unvanını da ilave ettik.
    
   Türkçeye aktarılınca yedi cilt olan eser, Arapça orijinalinde dört cilttir. Eseri son derece itina ile Türkçemize çeviren ilmî heyete ve baskıya hazırlanışında emeği geçen diğer zevata şük­ran borçluyuz.
    
   TERGİB VE TERHİB'in okuyucularımıza en yararlı şekilde faydalı olmasını dileriz. Tevfik Allah'tandır.
    
    Huzur Yayınevi
    
    
              ÖNSÖZ
    
   Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar, resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) 'e sayısız salât ve selamlar olsun.
    
   Allahu Taâlâ islâm Dinini beşeriyete Kur'an'la tebliğ etti. Kur'an-ı Kerîm, insanlık aleminin hem dünya hayatını hem âhiret hayatını en mükemmel şekilde tanzim eden hak kitap tır. Dolayısiyle, bütün problemlerini Kur'an'la çözümlemeye çalışmak her mü'minin hakkı ve vazifesidir. Ancak, burada karşımıza bir güçlük çık­maktadır ki o da, Kur'an-ı Kerim'de meselelerin detaylarına inilme­den özet halinde beyan buyurulmuş olmasıdır.
    
   Allahu Taâlâ, Resul-i Ekrem'ine Kur'an'ı inzal buyururken âyet­leri son derece veciz ve öz olarak indirmiş, bu âyetlerin açıklanma­sını ve tatbike konulmasını resulüne havale etmiştir. Bir âyet-i ke­rimesinde resulüne hitaben: «Sana da insanlara indir ileni açıklayasın diye Kur'an'ı İndir dik" buyurmaktadır. Şu halde; Kur'an-ı Kerim'den tam istifade edebilmemiz için önce Resulullah (s.a.v.)'a baş- vurmamız, onun açıklamalarına kulak vermemiz, yaşantılarını örnek almamız gerekiyor. Yani, islâm prensiplerinin inceliklerine vakıf ola­bilmemiz için Resulullah (s.a.v.)' in hadislerini rehber edinmek şart­tır. Zira Kur'an'da beyan edilen islâm prensipleri son derece veciz ve özet halindedir.

   Meselâ, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamızı em­retmiş, rekâtlarını ve nasü kılınacağını açıklamamıştır. Zekât ver­memizi emretmiş, hangi mallardan ne miktarda verileceğini beyan buyurmamıştır. Hac'cı farz kılmış, hac'cın menasikine dair bilgi ver­memiştir. İnsanların sosyal hayatını tanzim eden birçok prensipler koymuş, tafsilatını Resulullah (s.a.v.)'a bırakmıştır.
    
   Durum, yasak edilen şeylerde de aynıdır. Kur'an'da : -Allah alış­verişi helâl, faizi haram kıldı» (2) buyurulmasına rağmen hangi alış­verişin dinen geçerli, hangisinin geçersiz olduğu, faizin çeşitleri ve hangi mallarda söz konusu olduğu belirtilmemiş, bunların açıklan­ması Hz. Peygamber (s.a.v.)'e bırakılmıştır.
    
   (1)  Nahl Sûresi: 44
   (2)  Bakara Sûresi: 275
    
    
   İşte, bundan dolayıdır ki, Resulullah (s.a.v) ın hadisleri ve ya­şantısı, Kur'an'ın anahtarı olarak önem kazanmıştır. Ve Hz. Muhammed s.a.v. in İslâm prensiplerine açıklık getiren söz ve fiille­rine baş vurmadan Kur'an'dan hükümler çıkarmaya kalkışmamız son derece sakıncalıdır.
    
   Bu husus büyük önem taşıdığı için islâm bilginleri hadis ilmine geniş yer vermişler, önemle üzerinde durarak kıymetli eserler vücu­da getirmişlerdir. Bu eserlerden biri de Hafız el-Münzirînin Tergib ve Terhib adlı meşhur eseridir.
    
   Hadis ilminin büyük imamlarından olan Hafız el-Münziri Pey­gamberimiz (s.a.v.)'in hemen hemen bütün hadislerini senetleriyle birlikte ezberlemiş olduğu için «Hafız» unvanını almıştır. Tergib ve Terhib 'in dışında hadisle İlgili başka eserleri de vardır. İslamı bihakkın yaşayan zahid ve müttekî bir zattı. Kur'an'dan sonra en önemli kaynağın hadisler olduğunu dikkate alarak kendini bu ilme vermişti. İslâmı bihakkın yaşamak isteyen her müslümanın fayda­lanması için bu eseri telif etmiştir. Nitekim Tergib ve Terhib de İslâmî yaşayışın hadislerle en güzel şekilde tanzim edildiğini gö­rüyoruz. Kitabın ihtiva ettiği hadisler Kütüb-i Sıtte ile birlikte di­ğer hadis kitapları da taranarak derlenmiş, konulara göre gurupla­ra ayrılmış ve her gurup kendi başlığı altında işlenmiştir.
    
   Eserde hadislerin alındığı kitaplar ve senedlerinin dereceleri ile bu konuda hadis alimlerinin görüşlerine yer verilmiştir. Aynı zaman­da hadislerden çıkan fıkhî hükümler hakkında da bir neticeye ya­rılmaya çalışılmış, zaman zaman ulemanın görüşleri zikredilmiştir. Eserin baş tarafında hadis ıstılahlarına dair bilgiler ve hadis ala­nında isim yapmış büyük imamların kısa hal tercümeleri vardır.
    
   Esere şerh ve talik yapmış olan Mustafa Muhammed Ammare, konuların açıklama ve izahını yapmaya çalışırken, konularla ilgili gördüğü ayetleri de derleyip münasip yerlere yerleştirmiştir.
    
   Biz eseri tercüme ederken sarihin açıklamalarına da önemle eğildik. Ancak, birçok yerde konular hadis metinlerinde apaçık an­laşıldığı halde sarihin bu konulara pek uzun olan şerhler koyduğuna rastladık ki, bu türlü şerhleri tercümeye almakta fayda mülâhaza etmedik. Bunların dışında önemli gördüğü­müz yerleri ise bazen hadisin tercümesi içinde, bazen tercümeyi mü­teakiben parantez içinde, bazen de dipnot şeklinde değerlendirmeye çalıştık.
    
   Ayrıca, nadiren de olsa açıklanmasında zaruret gördüğümüz bazı yerler tarafımızdan dipnot konarak açıklanmış ve bu açıklama­ların mütercimlere ait olduğu belirtilmiştir.
    
   Müellif Tergib ve Terhib de konulan işlerken bazen zayıf hadislere de yer vererek konuyu zenginleştirmiş ve fakat, zi­hinlerde istifham husule gelmemesi için hadisin sonunda o hadisin zayıf olduğunu derhal belirtmiştir.
    
   İslâm dünyasında ün yapmış olan Tergib ve Terhib Türkçeye çevrilmeden önce de Türkiyemizde birçok ilim erbabının kütüphanesinde yerini almış idi. Türkçeye çevrildikten sonra oku­yucu çemberinin daha da genişleyeceğini ve her Müslüman Türkün bu değerli eserden istifade edebileceğini düşündükçe mütercimler olarak bahtiyarlık duyuyoruz. Zira bu eser, islâmı öğrenmek ve onu yaşamak isteyen her müslümana rehber olacağı gibi, vaaz ve irşadla görevli ilim erbabı için de çok önemli bir metod ve bilgi kayna­ğıdır.
    
   Eseri Türkçemize aktarırken mümkün olduğu kadar açık ifade ve sade dil kullanmaya çalıştık. Her seviyedeki okuyucunun rahat­lıkla, faydalanacağını umuyoruz.
    
   Bizler şüphesiz naçiz birer kuluz. Tercümeyi yaparken bütün dik­kat ve gayretimize rağmen gözümüzden kaçan bazı hatalara rastla­nabilir. Hatalarımızın Hikmet Yayınları kanalıyla bizlere ulaştırıl­ması hem bizleri minnettar bırakacak hem de eserin müteakip bas­kılarında hatanın düzeltilmesine vesile olacaktır. Bu türlü uyarma­larda bulunacak değerli okuyuculara şimdiden teşekkürlerimizi su­narız.

   Ayrıca bu kıymetli eserin Türkçemize kazandırılmasında bizleri teşvik eden manevi desteğini esirgemeyen Hikmet Yayınları'na da şükran duygularımızı ifade etmek isteriz. Eserin okuyucularımıza faydalı olmasını Yüce Allah'dan niyaz etmekteyiz.
    
   Gayret bizden, Tevfik Allah'tandır.

   Mütercimler
    
    
       HADİSİN KISIMLARI
    
   1 - Sahih hadis:
    
   Sahih hadis; Adalet ve zabt şartlarını haiz ravilerin, Hz. Peygam­ber (s.a.v.)'e kadar uzanan muttasıl bir isnadla rivayet ettikleri, şaz ve illetten salim hadislerdir.

   Bir hadis şahindir denildiği zaman onun maktu olmadığı, yani senedinin muttasıl olduğu anlaşılır. Sahih değil denilince de senedi sahih değildir, manası anlaşılır. Muhtar olan, hiçbir isnad hakkın­da genel olarak «bu en sahih isnaddır» diye kesin konuşulamaz, de­nilmiştir. Diğer taraftan en sahih isnad, Z u h r i 'nin Salim "den. Salim in babasından yaptığı rivayettir, denilmiştir, İb n S i r i n, y b; e y d e 'den U be y d e de Ali 'den, şeklindeki senedinde en sa­hih sened olduğu söylenmiştir. A'meş, İbrahim 'den, o Al k a me'den. Alkame Ibn Mes'ud'dan veya Ali, Hasajı'dan,. Hasan da babasından, babası Al i 'den veya Malik, Nafî 'den Nafî, Ibn Ömer "den diye yapılan isnadların da en sahih isnad oldukları söylenmiştir. Son isnada dayanarak Şafiî, Malik 'den; Malik, Nafî'den; Nafî', İbn Ömer'den (r.a.) şeklindeki is­nad da en sahih isnad olarak gösterilmiştir.
    
   Sahih Kitaplar
    
   İlk tasnif edilen sahih kitap Sahih-i Buhari sonra Müslim'­dir. Bu iki kitap Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitaplardır. Bu iki kitabın en sahih ve faydalı olanı Buharî 'dir. Müslim 'in, ha­disin senedlerini bir yerde toplamakla diğerleri arasında özel bir yeri vardır. Sünen-i Ebî Davud, Tirmizi ve Nesâi de dahil bu beş kitap usûl bakımından birdir. Aralarında çok az fark vardır. B u h a r i 'de mükerrerler dahil yedibin ikiyüz yetmişbeş hadis vardır. Mükerrerleri çıkarsak dörtbin hadis olur. Mükerrerler dışında Müs­lim'de de dörtbin hadis vardır.
    
   Öteki sahih hadisler Ebu Davud, Tirmizî, Nesâi, İbn Hüzeyme, Darekutrıi, Hâkim, Bey ha kî ve diğer itimat edilir sünenlerden sahih olduğu beyan edilen hadislerdir.

   Buharı ve Müslim 'den hadis rivayet eden kitaplar, lafızla­rın uymasına önem vermemişlerdir. Bu kitaplarda lafız ve manada ayrılıklar vardır. «Buhari ve Müslim rivayet etti» diyen Beyhakî, Bagavive benzerlerinin kitaplarına aldıkları hadisler böy­ledir. Bir kısmında mana değişikliği vardır.
    
    
   Sahih Hadislerin Kısımları

   En sahih hadisler: Buharı ve Müslim 'in ittifak ettiği hadis­lerdir. Bundan sonra sırası ile Buhari"nin yalnız başına rivayet et­tiği hadisler. Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadisler, Buhari ve Müslim rivayet etmedikleri halde şartlarına uyan hadisler, yalnız Buhari 'nin şartına uyan hadisler, yalnız Müslim'in şar­tına uyan hadisler, bunlar dışındaki kişilerce sahih kabul edilen ha­dislerdir. Hadisçiler «sahih, muttefekun aleyh veya müttefekun ala sıhhatihî» dedikleri zaman Buharı ve M ü s l i m 'in ittifak et­tikleri hadisleri kasdederler.

    
    İmam Hafız El Münziri nin yazdığı, Huzur Yayınları 6 Cilt Hadislerle İslam Tergib ve Terhib  adlı kitabı incele diniz. 

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789758666548
   MarkaHuzur Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789758666548

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.