• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Hilyetül Evliya Tabakatül Asfiya, Onların Dünyası. 2,EL

   Fiyat:
   100,00 TL
   İndirimli Fiyat (%48) :
   52,00 TL
   Kazancınız 48,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Şamua, 3 Cilt, 2.080 Sayfa
   300,00 TL
   KDV Dahil 156,00 TL
   %48
   Şamua Ivory , Cilt 8 , Kalın Cilt
   132,00 TL
   KDV Dahil 70,00 TL
   %47

   Kitap            Onların Dünyası - Hilyetül Evliya Tabakatül Asfiya Muhtasarı, 2.EL
   Yazar            Ebu Nuaym El İsbehani
   Tercüme       Zekeriya Yıldız - Hüseyin Yıldız
   Yayınevi        Ocak Yayıncılık
   Kağıt  Cilt      2.Hamur  - Ciltli
   Sayfa Ebat    1.096 sayfa  - 17x24 cm.
   Yayın Yılı       2010

    

   Temiz, yıpranmamış, sıfır derecesinde.

   Not: Sadece bu ÇOK ÇOK UCUZ KELEPİR kategorisindeki kitaplar 2. El kitaptır. Diğer bölümlerdeki kitaplar sıfır ve yeni ürünlerdir.


   Ocak yayıncılık tarafından yayınlanan Hilyetül Evliya Tabakatül Asfiya Muhtasarı adlı kitabı incelemektesiniz.
   Hilyetül Evliya Tabakatül Asfiya Muhtasarı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    
         YAYINCININ ÖNSÖZÜ
    
   Hamd, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a mahsustur. Mahlûkatı arasından seçtiği kulu ve Resulü Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'i ile ashabının üzerine salât ve selâm olsun...
    
   İslam tarihi açışından hadislerin toplanması süreci, devlet emriyle ilk defa Ömer bin Abdülaziz'in hilâfeti döneminde İbn Şihâb ez-Zührî sayesinde başlamıştır. Bu sürecin devamında fıkıh konularını bünyesinde içeren ilk hadis tedvini çalışması muhtemelen Malik'in Muvattâ'sıdır. O dönemde yazılan hadis kaynaklarında dikkat çeken bir husus vardı. Sadece Hz. Peygamber'in (sav) sünneti değil, Raşid Halifeler, fakih sahabe ve tâbiûnun da söz ve fetvaları kayıt altına alınmaya başlanmıştı. Ümmetin tümüne mal olan bu gelenek, her bilgiyi sahibine kadar raviler kanalıyla taşımak anlamına gelen "isnâd" sistemidir. Bu yolla her tür dini malumat kayıtlara geçilmiştir. Bu çerçevede sahabe ve tâbiûnun önde gelenleri ile başlayan ve bir "değer" ifade eden her türlü söz ve fiil yazıya geçirilmiştir. Sadece ibadet, muamelat ve hukuki konular ile ilgili merviyat değil; zahid, bilge, salih ve ilk dönem mutasavvıf şahsiyetlerin söz ve fiilleri de kayıt altına alınmıştır. Böylece ilk üç asırda toplanan dini malumat, yüz binlerle ifade edilecek miktara ulaşmıştı.
    
   Elimizdeki kitabın yazarının da yaşamış olduğu Hicri üçüncü yüzyıl, hadis "tedvini" döneminin zirve yaptığı altın çağdır. Yazıya dökülen hadis birikimi, hem sayı, hem de sunum çeşitliliği açısından en üst seviyelere ulaşmıştı. Bakıldığında en hacimli koleksiyonların bu dönemde kaleme alındığı dikkati çekmektedir. Taberânî'nin üç Mu'cem'i;  İbn Ebi'd-Dünyâ'nın külliyatı ve İbn Cerîr'in Tefsîr'i bunlara birkaç örnektir.
    
   Uğrunda hadis "rihlef'leri yapılarak zor şartlarda elde edilen bu muazzam "ilim" birikimi, 3. asırda bugünkü İran'da yer alan Isfahan kentinde yaşamış ünlü hadis hafızı Ebû Nuaym el Isbehani'de tavan yapmıştır. Hilyetu'l-evliyâ ve Tabakâtul asfiya adını verdiği, oldukça hacimli ve kendi dalında benzersiz bir eser vücuda getirmiştir.
    
   Ebu Nuaym, Sahabe asrı ile başlayıp kendi dönemine yakın yıllara dek İslam ümmetinin önemli şahsiyetlerinin, zahid, ermiş, salih, bilge ve halkı etkileyip onlara yol gösteren bilgi önderlerinin biyografilerini, etkileyici söz ve davranışlarından örneklerle okuyucuya sunmuştur. Telif türü ve sunumu ile "benzersiz" bir çalışma meydana getirmiştir. Eserin tanıtım bölümünde bunu detaylı olarak göreceksiniz. Bizce ilginç olan ve onu değerli kılan yönü, Hilye 'nin daha sonra yazılan kitaplara kaynaklık edecek nadir bilgiler içermesidir.

   Daha önce 1995 yılında Sahabeden Günümüze Allah Dostları adıyla yayınlanan 10 ciltlik çalışmanın da kaynağı olan bu değerli eseri, farklı bir sunumla okuyucuya sunmak imkânına kavuştuk.

   Şöyle ki 2005 yılında Riyad merkezli DarTaybe adlı yayınevinin et' Tehzîbul Mevdû'î li- Hilyetil Evliya adıyla neşrettiği çalışmayı görünce, Türkçe'ye çevirisinin yapılması gerektiğine karar verdik. Hilye'nin tabakât = kronolojik tertibinin aksine içerdiği "âsâr"ı alfabetik konu başlıklan altında sunmasının okuyucuların kullanımı için daha uygun olduğunu düşündük. İlk çeviriden sonra konu başlıklarını Türkçe'ye göre sıraladık. Bu haliyle elimizdeki eser, Hilye'nin tamamını yansıtmayıp seçmelerden oluşmuştur. Yapılan incelemede orijinalinden yüzde olarak ne kadarının seçildiğini anlamak zordur. Fakat "merfu" hadisler dışında fazlaca rivayetin seçilmeden dışarıda bırakıldığını zannetmiyoruz. Diğer taraftan seçmeyi yapan araştırmacının bazı rivayetleri yerleştireceği konu başlıklarını belirlemekte zorlandığı için göz ardı ettiğini sanıyoruz.
    
   Yusuf Özbek


         YAZARI HAKKINDA
    
   Tam adı: Ahmed b. Abdillah b. Mihrân b. Ahmed b. İshâk el-lsbehânî Ebû Nuaym.
    
   Nisbesi, Tahran ile Şiraz arasında yer alan meşhur İran şehri İsfahan'a aittir.
    
   336 Hicri senesinin Recep ayında dünyaya gelmiştir. O dönemde doğduğu şehir, bir ilim merkezi halinde idi ve orada pek çok âlim ikâmet etmekteydi. Babası da âlim ve muhaddis bir kişiydi.
    
   Henüz 8 yaşında iken yani 344 yılında İsfahan muhaddisi Ebû Muhammed Abdullah b. Cafer b. Ahmed b. Fâris'den hadis dinleyerek ilim talebine (hadis öğrenimine) başladı. Hadis toplamak için başka beldelere de yolculuklar yaptı. Kaynaklarda onun "hadis rıhleti" konusunda detaylı bilgi yer almasa da eldeki verilere göre Ebû Nuaym; Mekke'de el-Âcurrî'den;
    
   Bağdat'ta Ebû Bekr Ahmed b. Yûsuf b. Hallâd el-Attâr (öl. 359); Ebû Ali es-Savvâf (öl. 395), Ebû Bahr el-Berbehârî (öl. 362) ve Ebu Bekr el-Katî'î'den (öl. 368);
   Basra'da Ebu'l-Kâsım Habîb b. el-Hasan el-Kazzâz (öl 359) ile Fârûk el-Hattâbî'den (öl. 361);
   Kûfe'de Abdullah b. Yahya b. Muâviye et-Talhî'den (öl. 358);
   Nisâbur'da Muh. b. Ahmed b. Hamdan (öl 376) ile el-Hâkim el-Kebîr el-Kerâbisî'den (öl 378) hadis almıştır.
   Eserlerindeki şeyhleri incelendiğinde daha pek çok ilim beldesini de dolaştığı anlaşılmaktadır.
    
   En çok hadis ahzettiği şeyhlerine gelince bunların bazıları az önce zikredilmiş olmakla birlikte telif ettiği pek çok eseriyle göz doldurmuş olan Ebu'l-Kâsım et-Taberânî (öl. 360), yine eserleriyle ün yapmış Ebu'ş-Şeyh el-İsbehânî (öl. 369), Ebû Bekr b. el-Mukri' (öl. 381), Ebû Ahmed el-Gitrîfi (öl. 377), İbn Şâhîn (öl. 385) ve Muhammed b. el-Muzaffer (öl. 379) sayılabilir.
    
   Ondan hadis dinleyip yazan öğrencilerine gelince bunların önde gelenleri; Bağdat Tarihi ile ünlenmiş olan Ebû Bekr el-Hatîb (öl. 463), Ebû Ali el-Haddâd (öl 515 H) ve bunu kardeşi Ebu'l-Fadl el-İsbehânî (öl. 486) ile Ebû Sa'd el-Mâlînî (öl. 412 H.) sayılabilir.
    
   Uzun ömrü sayesinde pek çok eser verme imkânına sahip olmuştur. İlim otoritelerince övgülere mazhar olmuş bir ilmi şahsiyettir.
    
   Örneğin talebesi Tarih Bagdad kitabının yazarı el-Hatîbu'l-Bağdâdî: "Hadis hafızlığı unvanı ancak şu iki kişi için hakkıyla kullanılabilir: Ebû Nuaym el-İsbehânî ve Ebû Hazım el-Abdevî el-A'rac" demiştir.
    
   İbn Murdeveyh ise: "Ebû Nuaym, kendi döneminde hadis talihlerinin uzak diyarlardan kendisine akın ettiği bir şahsiyettir. İslam coğrafyasında kendi döneminde ondan çok hadise sahip kimse yoktu" demiştir.
    
   Hadis talihlerinin ona akın etmesinin sebebi 94 yaşına kadar ömür sürmesi sebebiyle "âli" isnadlı hadislere sahip olmasıydı. Üstelik telif ettiği eserlerinin sayısı yüzü aşmıştı.
    
    
           ESERLERİ
    
   Basılmış olanlar ile başlarsak en meşhur eseri kuşkusuz elimizdeki Hilyetul evliya ve tabakatul asfiya kitabıdır. İleride detaylı olarak inceleyeceğiz.
    
   Ma'rifetu's-Sahâbe: İsminden de anlaşılacağı gibi sahabiler hakkında kaleme alınmış en kapsamlı eserlerden birisidir. Aşere-i Mübeşşere ve Muhammed isimli sahabilerden sonra tüm sahabeyi alfabetik bir sırayla sunmuştur. Tanınmış olanların biyografilerine dair malumatın yanında az bilinen sahabilerin rivayet ettikleri bir ya da iki hadise yer vermiştir.
    
   Kitap, 4253 sahabeyi ve 8105 hadis ve asarı içermektedir. Baştan bir bölüm doktora tezi olarak çıkmışsa da tamamı Adil el-Azzâvî'nin tahkiki ile 1419 H. senesinde yayınlanmıştır.
    
   Tesbîtu'l-imâme ve-tertîbu'l-hilâfe: 225 hadis ve âsâr ihtiva eden küçük kitabın konusu, Dört Halife'den Ebû Bekir ile Hz. Ali'nin hilafetleri konularında birbirleriyle çatışan fikri akımların ileri sürdükleri uç düşüncelere cevap vermektir. Dr. Ali b. Nasır Fakîhî'nin tahkiki ile ilki 1415 olmak üzere çeşitli baskıları yapılmıştır. Ticari başlığı ise şöyledir: "el-İmâme ve'r-Redd ala'r-Râfida."
    
   Sıfatu'l-cennet: Cennet konusunda telif edilen ender kitaplardan birisi olup 354 hadis içermektedir. Konya asıllı Suudi vatandaşı Ali Rıda Abdullah tarafından 1415 yılında neşre hazırlanmıştır.
    
   Zikru ahbâr Isbehân: Kendisinden önce İsfahan kentinde yaşamış ravilere yer vermiştir. Bunların yanında kadılar ve fakihleri de kapsamaktadır. Biyografisini verdiği her şahsın birer hadisini de vermiştir. Müsteşriklerin yanına hazırladığı eser, 1934 yılında basılmıştır.
    
   Delâilu'n-nubuvve: Sebeb-i telifini dile getirdiği bir mukaddime ile başlayan eserde Hz. Peygamberin mucizeleri ile O'na has olan özel durumlara dair 565 hadisi   okuyucuya   sunmuştur.   Haydarabad'da   1320   tarihinde   yapılan   ilk baskısından sonra Muh. Revvâs Kal'acî ile Abdülberr Abbâs'ın tahkikleri ile 1406 ve 1419 yıllarında yayınlanmıştır.
    
   Fadîletu'l-âdilîn mine'l-vulât ve-men en'ame'n-nazar fi hâli'l-ummâl vessu'ât: Kendi döneminde yaşayan bazı valileri hedef olarak kaleme alınmış olduğu açıkça belli olan eser; adalet ve tebeanın yöneticilere itaati ile ilgili 49 hadis ve âsârı içermekte olup 1418 yılında ayrı ayrı biri Meşhur b. Hasan Selmân, diğeri Avvâdu'l-Halef tarafından yayına hazırlanmıştır. Bu kitapta geçen hadislerin başka yerlerdeki kaynaklarını belirtmek üzere Sehâvî, Tahrîcu Ehâdîs el-Âdilîn li-Ebî Nuaym adıyla bir eser kaleme almıştır ki bunu yine Meşhur b. Hasan Selmân, 1408 yılında neşretmiştir.
    
   el-Müsnedu'l-mustahrec alâ Sahîh Müslim: Başlığından da kitabın konusunun belli olduğu üzere Sahîh-i Müslim'de "talâk" kitabına kadar olan bölümün "müstahrec"idir. 3516 hadis ihtiva etmekte olup Muh. Hasan eş-Şafiî'nin tahkiki ile 1417 yılında neşredilmiştir.
    
   Müsned el-îmâm Ebî Hanîfe: Müellif, bu kitabında Ebû Hanîfe'nin rivayetlerine yer vermiş olup alfabetik sıra ile Ebû Hanife'nin hocalarına göre sıraladığı hadis ve âsârın sayısı 325'tir. Bazen gerektiğinde kendisi mütâbi ve şahid olan rivayetleri de isnadı ile sevk etmeyi ihmal etmemiştir. Nazar b. Muhammed el-Firyâbî'nin tahkiki ile 1405 yılında yayınlanmıştır.
    
   Sıfatu'n-nifâk ve-nu'ut el-munâfikîn mine's-sünen el-me'sûra an Resûlillah (sav): Adından da anlaşılacağı üzere nifak ve münafıkların özelliklerine dair 181 hadis ve âsârı ihtiva etmektedir. Âmir Hasan Sayrî'nin tahkiki ile 1422 yılında neşredilmiştir.
    
   Fadâilu'l-hulefâ il-erba'a ve-ğayrihim: Dört Halife ve diğer bazı büyük sahabilere dair 239 hadis ve âsâr içermekte olup 1417 yılında Salih b. Muh. el-Akîl tarafından yayına hazırlanmıştır. Elyazması İstanbul-Köprülü Kütüphanesindedir.
    
   Kitâbu'l-erbaîn ala mezhebi'l-mütehakkikîn mine's-sûfiyye: Sufilerin ahlâk ve davranışlarına esas oluşturan kırk hadisi içeren bu kitab, Bedr b. Abdillah el-Bedir tarafından 1993 yılında yayınlanmıştır.
    
   Cüz'fih turuk hadisi "inne lillahi üs'ate ve tis'îne ismen": Meşhur Ebû Hureyre hadisinin rivayet yollarına dair olan bu eser, Meşhur b. Hasan Selmân tarafından 1413'de yayınlanmıştır.
   Cüz' hadis cema'a fihi ma vaka'a lehu âliyen an Ebî Nuaym el-Fadl b. Dukeyn âliyen: Çoğunluğu merfû, bir kısmı âsâr olan 79 hadis ihtiva etmekte olup Abdullah b. Yûsuf el-Cudey' tarafından 1409'da yayınlanmıştır.
   Zikru men İsmuhu Şube: Meşhur hadis ravisi Şu'be b. el-Haccâc dışında Şu'be adıyla bilinen ravileri ve bunların 37 kadar merfu hadislerini toplamıştır. Târik b. Muh. el-Amûdî tarafından 1418'de yayınlanmıştır.
    
   Cüz'min hadîsini an şeyhini Ebî Ali es-Savvâf: On kadar hadisi ihtiva etmekte olup Süleyman b. Abdilazîz el-Ureynî tarafından 1420'de neşredilmiştir.  
    
   Kitâb Riyâdetu'l-Ebdân: Kitabın tümü kayıptır. Zamanımıza ulaşan 23 hadis içeren bir parçası Mahmûd el-Haddâd'ın tahkiki ile 1408'de yayınlanmıştır. (Yarış ve okçuluk gibi) vücut geliştirmeye dair rivayetleri okuyucuya sunmuştur.
    
   Tesmiyetu mâ'ntehâ ileyna mine'r-ruvât an Saîd b. Mansûr âliyen: 25 hadis ihtiva eden bu hadis cüz'ü, Abdullah b. Yûsuf el-Cudey' tarafından 1409 yılında neşredilmiştir.
    
   Kitâbu'd-Duafâ: Gerçekte el-Mustahrec ala Sahihi Müslim'in "mukaddimesi"dir. Müstakil olarak kopya edilmiştir. Alfabetik sıra ile 289 zayıf ravinin biyografilerine yer vermiştir. Faruk Hamâde'nin tahkiki ile 1405 yılında basılmıştır.
    
   Mesânîd Ebî Firâs Yahya b. el-Muktib: 60 kadar tekrarsız hadis ihtiva etmekte olup Firâs'ın hocalarına göre sıralanmıştır. İsnâdları oldukça "âli" olup Firâs ile sahabi arasında tek bir ravi bulunmaktadır. Ebu Yûsuf Muh. B. el-Hasan el-Mısrî tarafından 1413 yılında yayınlanmıştır.
    
   Meclis min Emâlî Ebî Nuaym: Oruç ve bayram konulu birkaç hadis ihtiva etmekte olup Sâid b. Ömer b. Ğâzi tarafından 1410'da neşredilmiştir.
    
   Kitâbu'ş-Şu'arâ: Kitabın aslı kayıptır; sadece seçmeleri zamanımıza ulaşmıştır: el-Müntehab min K. eş- Ş. Kimin seçme yaptığı belli olmamakla birlikte beyti söyleyen şaire kadar rivayet zinciri verilmiş olup sonundaki bir fasılda şiir ve şairlere dair hadisler yer alır. İbrahim Salih'in tahkiki 1994'de yayınlanmıştır.
    
   Et-Tıbbu'n-nebevî: Hz. Peygamber'in (sav) tıpla ilgili tavsiye ve uygula­malarına dair rivayetleri ihtiva eden eserin Antalya (Akseki Yeğen Mehmet Paşa, nr. 200, 198 varak) ve Adana (İl Halk Küt, nr. 1156, 35 varak) kütüphanelerinde birer nüshası, Süleymaniye Kütüphanesinde de (Kadızâde Mehmed, nr. 349, 107 varak) bir Türkçe tercümesi bulunmaktadır. Son dönemde yayınlanmıştır.
    
   Câmi'u ed'iyyeti'n-nebî: Eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Çorlulu Ali Paşa, nr. 284/2, vr. 62-133).
    
   DİĞER ESERLERİ:
    
   Bu bölümde elyazması olarak zamanımıza ulaşamamış eserlerin sadece isimlerine yer vereceğiz. Zehebî'nİn Siyer A'lâmi'n-Nubelâ's\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ile Tezkiretu'l-Huffâz'v, İbn Hacer'in el-Mu'cemu'l-Müfehres'l ve Fethu'l-bârî'sl; Sem'ânî'nin el-Muntehab min Mu'cemi'ş-şuyûh'u ile et-Tahbîr fi'l-Mu'cem'il-kebîr'l ve İbn Kesîr'in el-Bidâye ven-Nihâye''sinde zikredilen müellife ait bu kitaplardan bazılarının isimleri şöyledir.
    
    
    es-Sahîhu'l-Muhrac alâ Sahîhi'l-Buhârî
    Cüz' fih tarîk "es-Salât alâ Abdillah b. Ubey el-Münâfık"
   et-Tevbe vet-tenessul vel-i'tizâr
   Nu'ut ed-dünyâ
   Şerefu's-sabri ve-aksâmuhu
   el-Hass alâ iktisâbi'l-halâl
   Hıfzu'l-lisân
   Sıfatu'l-ğurabâ
   es-Sebak ver-ramy
   Fadlu't-teheccudve-kıyâmu'l-leyl
   el-İ'câz ve-cevâmiu'l-kelim
   el-Hasâis ft fadli Ali
   Hutabu'n-Nebi (sav)
   er-Riyâda ves-siyâse
   Zikru libâsi's-sevâd ve fadlu Kureyş ve Benî Hâşim
   Ta'zîmu'l-evliyâ bit-terhib vet-takbîl
   Fadîletu's-sâîn el-abtâl vel-munfikîn ala'l-iyâl
   er-Ru'yâ vet-ta'bîr
   Raful-yedeynfis-salât
   Tecvîzu'l-mîzâh
   es-Sahûr
   Cevaz kabûli'l-hedâyâ
   Hurmetu'l-mesâcid
   Fadlu'l-câr
   Fadîletu'l-âlim el-afîf ala'l-câhili's-sahîf
   Amelu'l-yevm vel-leyle
   Kurbânu'l-müttekin
   er-Redd ala'l-hurûfiyye vel-hulûliyye
   el-Müselselât
   Cüz' fıh ahvâlu'l-muvahhidîn
   Kitâbu'l-Mehdî
   el-İ'tikâd
   Fadlu's-sivâk
    
   Ebû Nuaym, sadece kitap yazmakla yetinmeyip kendinden önce hocalarının yazdığı bazı kitapları "rivayet" etmekle de meşgul olmuştur. Örneğin şeyhi Taberânî'nin el-Mu'cemu'l-kebir, el-M. el-Evsat, el-M. es-Sağîr ve Müsnedu'ş-Şâmiyyîn'ı ile Abdurrezzak'ın Câmi'l Mâlik'in Muvattâ'sı, Hâris'ın Müsned'l, İmam Ahmed'in Müsned'l ve İbn Ebî Âsım'ın el-Âhâd vel-mesânî's\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ bunlardan bazılarıdır.
    
   Ebû Nuaym'ın bağlı olduğu muayyen bir itikadî mezhebi olmayıp onun Şiî olduğunu iddia eden bazı Şia kaynakları bu görüşlerinde, telif ettiği eserlerinde Hz. Ali hakkında çok rivayete yer vermiş olmasına dayanmaktadırlar. Hâlbuki o, Hilye kitabında Hz. Ali'nin biyografisini verirken hilafet sıralamasını göz önünde bulundurarak dördüncü sırada vermiştir. Onun Şii olmadığı Tesbîtu'l-İmâme kitabında açıkça belli olmaktadır. Aynı şekilde Fadâilu'l-Hulefai'l-erba'a adlı matbu eserinde de kitabını hilâfet sırasında göre sunmuştur. Şii olsaydı Hz. Ali ile başlaması gerekirdi.
    
   Fıkıh mezhebine gelince yazarın fıkha dair bir eserinin olmayışı hangi fıkıh mezhebinde olduğunu belirsiz kılmaktadır. Diğer taraftan telif ettiği eseri Müsned Ebî Hanîfe, Hanefiliğin kaynaklarını ortaya koymayı amaçlayan ciddi bir çalışma değildir. Fakat buna karşılık Tâcuddin Subkî, İbn Hidâyetullah el-Hüseynî, el-İsnevî ile İbn Kadı Şuhbe, Şâfiîlere dair kaleme aldıkları tabakât kitaplarında Ebû Nuaym'ın da biyografisine yer vermişlerdir.
    
   Ebu Nuaym, biyografisini veren yazarlara göre .430 Hicri (1038 Miladi) yılının Muharrem ayı içinde vefat etmiştir. Yakut el-Hamavî'ye göre mezarı, Merduban'da; el-Havânsârî el-İsbehânî'ye göre ise İsfahan'ın mahallelerinden Derb eş-Şeyh Ebî Mes'ûd adıyla bilinen bir mahaldedir.
    
            HİLYE HAKKINDA
    
   Kitabın tam adı müellifinin taktığı gibi Hilyetu'l-evliyâ ve-tabakâtu'l asfiya'dır. Hilyetul evliya şeklinde kısa versiyonu ile daha kısa olan Hilye adı da kullanılmaktadır. Kitap, o kadar meşhurdur ki bu tek kelimelik isim bile kaynak göstermek için yeterli olmaktadır. Kitabın, yazarına aidiyeti ispata gerek bırakmayacak derecede kesinlik kazanmıştır. Kendinden sonraki tüm asırlarda başvurulan bir kaynak gösterilmiştir.
    
   Kitabın başlığı, konusu hakkında yeterli işaret vermiştir: "Veli kulların süsü ve Allah dostlarının tabakaları". Yazar bu büyük eserinde başlangıçtan kendi dönemine yakın yani 3. asrın başlarına kadar yaşamış zahid, âbid, salih ve bilge kimseler, yaşantılar ile geniş halk kitlelerini etkilemiş olan âlimlerin isimleriyle birlikte rivayet ettikleri hadislerden örnekler yanında onların sözleriyle sergiledikleri davranışlar, yazardan biyografisi verilen şahsa kadar gelen bir ravi zinciri ile okuyucuya sunulmaktadır. Telif sebebini dile getirdiği önsüzünde velilerin taşıdıkları değerlerin yanı sıra özelliklerinden tasavvufun anlamını, sınırları ile bu terimin çıkışını ve mutasavvıfların tasavvufa temel olacak sözlerini vermiştir.
    
   Hilyetul Evliya, büyük bir ansiklopedi olarak kabul edilmektedir. İlk yapılan matbu nüshası 4000 sayfanın üzerindedir.
    
   Diğer taraftan biyografisi verilen şahısların rivayetlerine örnek olarak arz edilen kudsi, merfû, mevkuf ve maktu binlerce rivayet yer almış olup hepsi de sözün sahibinden müellife kadar bir ravi zinciri (isnâd) ile ulaşmıştır. Mısır'da yapılan Cevâmiu'l-kelim isimli hadis programının verilerine göre içinde geçen her türden rivayetlerin sayısı toplam 16000'dir.
    
   Hadis türleri göz önünde bulundurulduğunda çok nadir igarîh hadislerin de mevcut olması dikkate değerdir. Ayrıca müellifin bizzat kendisi bazı hadislerin senedleri hakkında hüküm beyan etmiştir.
   Bu haliyle kitap, konusunun dışında olarak çok sayıda ahkâm hadisleri ihtiva ettiği için Heysemî tarafından Takrîbu'l-buğye bi-tertîb ehâdîs il- Hilye adıyla bir çalışma vücuda getirilmiştir.
    
   Hilye, daha müellifin hayatında iken haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Hatta deniliyor ki yazar Ebû Nuaym, Hilye kitabını yazıp Nisabur'a götürmüş ve orada 400 altına satmıştır. Ebû Tahir es-Silefî, Hilye hakkında "Onun gibisi yazılamamıştır"; Sübkî ise: "En güzel kitaplardandır" gibi sözlerle övmüştür.
    
   Kitap, 1932-1937 yılları arasında Kahire'de 10 cilt halinde basılmıştır. Fakat maalesef eseri yayına hazırlayanın ismi baskıda belirtilmemiştir.
    
   Eser, Halep'teki el-Medresetu'l-Ahmediyye'de kayıtlı olan nüsha esas alınarak, Ezher ile Fas'taki nüshalarla karşılaştırılarak neşredilmiştir.
    
   Hilye üzerine ulemânın bazı çalışmaları olmuştur.
    
   Şöyle ki:
   Sıfatu's-Safve, Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. el-Cevzî (Öİ-597), merfû hadisleri çıkararak ve müellifin ravi zincirlerini atarak bir nevi ihtisar etmiştir. Fakat İbnü'l-Cevzî, Hilye'nin yazarından sonra yaşamış olan aynı türden kişilerin de biyografilerini Ebû Nuaym'ın tarzında ilave olarak okuyucuya sunmuştur. Mahmûd Fâhûrî ile Muh. Revvâs Kal'ad'nin tahkikleri ile 1405 yılında yayınlanmıştır.
    
   Safve'yı Ebu'l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ah. eş-Şâfi'î eş-Şa'rânî (öl 973), Muhtasar adıyla özetlemiştir. 1387 yılında basılmıştır. Bir diğer muhtasar, İbn Ahmed er-Rakkî'ye (öl 703) ait olup Brockelmann'a göre basılmıştır.
   Mecma'ul-ahbâb ve-tezkiretu ûli'l-elbâb adıyla Muh. b. Hasan b. Abdillah el-Hüseynî el-Vâsıtî (öl 776) tarafından hazırlanan muhtasarı 1423 yılında yayınlanmıştır.

   Takrîbu'l-buğye fi ehâdîsi'l-Hilye: Ebû Bekir el-Heysemî'nin (öl. 807) hazırladığı bu eser, Hilye'de geçen merfû hadislerin konularına göre düzenlenmiş hâlidir. Ancak Heysemî vefat ettiğinde kitap, müsvedde halinde idi. Bunu temize çekip eksiklerini tamamlayan ise meşhur hadis âlimi İbn Hacer'dir. (öl 852). Eseri tamamlama tarihi ise 809 H. senesidir.
   Heysemî, Hilye hadislerini tertip ederken iman kitabı, ilim kitabı ve taharet bölümleri ile başlamış cennet kitabı ile bitirmiştir. Konu başlıkları altında ilgili hadisleri özetleme yapmadan Ebû Nuaym'ın ravi zinciri ile vermekle kalmayıp her hadisin sonunda Hilye'nin orijinalinde hangi şahsın biyografisinde geçtiyse onu belirtmiştir. İçindeki hadislerin sayısı 4408'dir. Muh. Hasan İsmail'in tahkiki ile 1420 yılında neşredilmiştir.
    
   el-Buğye fi tertîb ehâdisi'l-Hilye: Abdülazîz b. Muh. b. Sıddîk el-Ğumârî'ye ait olan eser, Hilye hadislerinin fihristidir. Basılmıştır.
   Ebû Nuaym ve Kitâbuhu'l-Hilye: Muh. Lutfi es-Sabbâğ'ın hazırladığı araştırma kitap, 1398 yılında basılmıştır.
    
   Ali b. Abdilhamîd Baltacı'nın Muhtasar Hilyeti'l-evliyâ'sı 1412 yılında neşredilmiştir.
   Salih b. Muh. eş-Şâmî'nin Tehzîbu Hilyeti'l-evliyâ'sı 1419 senesinde basılmıştır.
   Dr. Muhaymir Salih'in Kemâlu'l-buğye fi ehâdîsî'l-Hilye'si (tecrîd + tertîb+tahrîc) Ürdün'de Yermuk Üniversitesi'nin yayınları arasında yer almıştır.
    
   Sünenü'l-İsfehânî: es-Sünenü'l-vâride fi rivâyeti'l-Hâfiz Ebî Nuaym sahibu'l-Hilye:   Ebû Abdillah Abdüsselam b. Muhammed b. Ömer Alius tarafından hazırlanmış olup Hilye'de yer alan merfû hadislerin konularına göre toplanmasından oluşmuştur. Riyad, Mektebetü'r-Rüşd, 2004/1425. 3 cilt.
    
   Besyûnî Zağlûl ise 1412 yılında Hilye'rim fihristlerini yayınlamıştır.
    
   Ebû Nuaym, bu eseri hazırlarken giriş bölümünde sebeb-i telif başlığı ile dile getirdiği prensiplere uymayan davranışlar sergilemekle tenkide uğramıştır. Bana örnek Mücâhid ile İkrime'nin biyografilerini verirken onların Kur'ân tefsirlerine fazlaca yer vermesi ile Ka'bu'l-Ahbâr'ın biyografisinden Tevrat'tan onun yaptığı alıntıları eserine alması gösterilebilir.
    
   Bazı rivayetler tekrar edilmiştir. Örneğin Hasan el-Basrî'nin bir sözü kendi bölümünde verilmişken o sözü ondan rivayet eden öğrencisinin de biyografisi geldiğinde tekrar irad edilmiştir.
    
   Şu'be, Sevrî, Mâlik, İbn Mehdî ve Ahmed b. Hanbel gibi hadiste otorite olmuş zevatın rivayet ettikleri merfû hadislerinden gereğinden fazla örnekleme yapılmıştır.
    
   Başka kaynaklarla mukayese edildiğinde ihtiva ettiği zayıf ve uydurma hadisler dikkat çekici miktarda fazladır. Bu tür hadislerde hüküm beyan etmemiş olması nevi şahsına ait bir tutumdur.
    
   Kitabın tertibi ve sunumu detaya inildiğinde biraz karışıktır. Aşere-i Mübeşşere'nin terceme-i hâlleri ile başlayan eseri, belli bir sıralama olmaksızın .diğer sahabe, sonra harf sırasıyla Suffe ashabını irâd ederek devam etmiştir. Sahabe bölümünü kadın sahabiler ile bitirdikten sonra Basra, Medine ve Küfe sırasıyla beldelere göre bir tertip ile tabiûnun biyografilerini vermiştir. Tabiîn devrinde yaşayan zâhidler bazan şöhretlerine, bazen de bulundukları bölgelere göre sıralanmıştır. Eserde zâhid ve sûfilerin doğum ve ölüm tarihleri belirtilmediği gibi yaşadıkları yerler üzerinde de durulmamıştır. Baştan sona kadar nakil ve rivayetlerle dolu olan eserde müellife ait herhangi bir açıklama, değerlendirme ve yoruma rastlanmaz.
    
   Ebû Nuaym, HilyetuI evliya daki bilgilerin çoğunu hocalarından ve çağdaşı âlimlerden derlemiştir. Ayrıca Ebû Saîd İbnu'l-A'râbî'nin Tabakâtu'n-nussâk'ı ile Sülemî'nin Tabakâtu's-sûfiyye'sinden de (örn. Hilye, II, 25) geniş ölçüde faydalanmıştır. Tabiûn zâhidlerini, Ebû Saîd İbnü'l-A'râbî'ye dayanarak anlatan Ebû Nuaym, İranlı ve Horasanlı sûfîleri anlatırken Sülemî'ye dayanmış, onun Tahakâtu's-sûfiyye'slndekl bilgilerin hemen hemen tamamını eserine aktarmıştır. Hilye 'nin 10. cildi ile Sülemî'nin Tabakâtu's-sûfiyye'sl karşılaştırıldığında bu durum açıkça görülür.
    
   Kendine has kullandığı ibareler yardımı ile vasfettiği biyografi başlıkları dikkat çekicidir. Şayet biyografisi verilen şahıs aynı zamanda meşhur bir hadis ravisi ise bu defa rivayette bulunduğu kimselerden yani şeyhlerinden öne çıkanları zikretmiştir. Ebû Nuaym üzerine Türkiye'de yapılan çalışmalara gelince; yazar ve eserleri üzerine bir araştırma yayınlanmıştır: Ebu Nuaym el-İsfahani: hayatı, eserleri ve hadis ilmindeki yeri. Yusuf Ziya Keskin. İstanbul, Beyan Yayınları, 2003. 240 s. ISBN 975-473-303-1.
    
   Sahabeden Günümüze Allah Dostları adlı 10 ciltlik Türkçe bir çalışma yayınlanmıştır. Bunun ilk altı cildinde Hilyetul evliya ve Sıfatus safve kaynak olarak kullanılmıştır. Hazırlayan ve çevirenler: Sait Aykut, Enver Gönenç, Yahya Atak, Abdülhamid Birışık, Fuat Aydın. İstanbul, Şule Yayınları, 1995. 10 cilt. ISBN 975-7796-16-6.
    
        
                ELİMİZDEKİ HİLYE

    
   Elimizdeki Hilye, eserin orijinal sunum ve hacmini yansıtmamaktadır. Muhammed Abdullah el-Hebdân tarafından merfû hadisler dışındaki merviyatın 300'e yakın konularına göre bir araya getirilmesi ile hazırlanmıştır. Hilye nin aslındaki kronolojik sıralama yerine burada alfabetik başlıklar altında rivayetler sunulmuştur. Resûlullah'ın (sav) hadislerinin alınmadığı bu çalışma, Hilye'nin bir nevi kısaltması niteliği taşımaktadır.
    
   et-Tehzîbu'l-mevdû'î li-Hilyeti'l-evliyâ adıyla 2005 yılında Dâr Taybe lin-neşr tarafından Riyad'da yayınlanan eserin çevirisini yaptık. Konu başlıkları Türkçe olduğu için Türkçe'ye göre sıraladık. Kullanım kolaylığı olması hasebiyle Hilye'nin bu versiyonunu dilimize kazındırmayı hedefledik. Tek ciltte meşhur Hilyetu'l evliya kitabının kısaltılmış versiyonunu yayına arzettik. Hilye'de olduğu halde elimizdeki bu kitapta bulunmayan başka rivayetler de mevcuttur. Ancak bu çalışmayı hazırlayan el-Hebdân, sadece belirlemiş olduğu konu başlıklarına giren merviyatı vermiştir. ( hilyetül evliya kitap , hilyetül evliya fiyatı , ocak yayıncılık , tercümesi , ebu Nuaym el isfehani hilyetul evliya kitabı, onların dünyası. ebu nuaym, ocak yayınevi kitapları )   Ocak Yayıncılık Hilyetül Evliya Tabakatül Asfiya Muhtasarı kitabının tanıtımı bitti.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789759016845
   MarkaOcak Yayıncılık
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789759016845

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.