• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İlahi Nizam, İmamı Gazali

   Fiyat:
   35,00 TL
   İndirimli Fiyat (%31,4) :
   24,00 TL
   Kazancınız 11,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   2021 YENİ DİZGİ, Sarı Şamua, Büyük Boy, 4 Cilt KUTULU
   800,00 TL
   KDV Dahil 424,00 TL
   %47
   Ciltli, 2.Hamur, 651 Sayfa
   120,00 TL
   KDV Dahil 55,00 TL
   %54,2
   Ciltli, Şamua, 703 Sayfa
   150,00 TL
   KDV Dahil 85,00 TL
   %43,3
            Stoktan Kargo 

   Kitap              İlahi Nizam
   Yazar             İmamı Gazali
   Tercüme        Yaman Arıkan
   Yayınevi         Uyanış Yayınevi
   Etiket Fiyatı    35 TL
   Kağıt - Cilt      2.Hamur kağıt - Ciltli
   Sayfa - Ebat   704 sayfa - 15x20 cm
   Yayın Yılı        2009

        
   Uyanış yayınları, İmamı Gazali tarafından yazılan İlahi Nizam adlı kitabı incelemektesiniz.
   İlahi Nizam kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusuözetifiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    

    Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
    
    
        İlahi Nizam 
    

   İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur´ân´dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar. Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar. İşte, elinizdeki kitap ilahi Nizam da, büyük İslâm âlimi Gazali´nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Gelin onları dikkatle oku yalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım...
   Aziz okuyucularım,
    
   Bir çoğunuzun hatırlayacağı gibi, elinizdeki bu eser benim, Gazali külliyâtından ikinci tercüme ese­rimdir. İlk baskısı 1969 senesinde neşredilmiştir. Gazali 'den ilk tercüme eserim ise, yine oku yucularımın hatırlayacağı gibi, ÂBİDLER YOLU isimli eserdir.
    
   Bu işe ne kadar hâlis niyetlerle başlamıştık, ne büyük heyecan ve idealler içindeydik. Hedefimiz Tür­kiye'de İslâmın yeniden doğuşuna yol açmak, zemin hazırlamak idi. Bunun için, senelerdir üzerinde çalı­şıp hazırladığımız bir programımız vardı. Bu program dâhilinde hareket ederek hedefe varmayı planlamış­tık. Hazırladığımız eserlerde dile getirilen esasları ken­di ruhunda duyan bir insan olduğumuz ve 7'den 70'e herkesin anlayabileceği bir ifâde ve üslûp kullandı­ğımız için, yüzbinler, onları zevkle okumağa başladı. Fakat Gazâlî ismine bu rağbet, kısa yoldan para ka­zanma hevesine kapılan bir kısım câhil madrabazların da iştahını açtı. Öyle ki, sözde eseri tercüme edip, cümleleri başkalarına düzelttiren ve noktasını virgü­lünü başkalarına koydurtan; Tercüme ettiği eserin is­mini bile doğru olarak okuyamayan; tercümeden ter­cüme yapan mütercimler zuhur etti. Kimisinin isimlerinin başında (EI-Ezher Üniversitesi Mezunu) gibi büyük unvanlar da bulunan bu kalpazan, kapkaççı ve hırsız müter­cimler, kendi meşreplerine uygun naşirlerle elele ve­rerek, ehliyetli ve hüsnüniyet sahibi mütercim ve na­şirleri adetâ bertaraf ettiler. Tıpkı kalp paranın haki­ki parayı piyasadan kovması gibi.

   Okuyucuya en ufak bir saygısı bulunmayan, sâ­dece onun cebinden parasını almayı düşünen böyle naşir ve mütercimlere karşı tatbik edilecek en mües­sir tedbir, yine okuyucunun uyanıklığı, bu türlü na­şir ve mütercimlerin neşrettikleri eserlere rağbet et­memesi ve ehliyetli yazar ve mütercimlerle, hüsnü ni­yet sahibi naşirlerin işbirliği yapmasıdır.
    
   Elinizdeki ilahi nizam adlı bu eser de, seneler­dir sû-i kasde maruz kalmış bir kitap idi. Yüzbinlerin zevkle okuduğu bu güzelim eserin neşrinin böyle fâhiş derecede dizgi-tashih hatâları ile dolu olarak de­vam ettirilmesi siz oku yucularımızın haklı şikâyetleri­ne sebep oluyordu. İşte bunun için, meseleye eğilme lüzumunu hissettim ve eseri tamamen yeni baştan ha­zırladım. Eserin yeni şekliyle yapılan bu baskısındaki başlıca düzeltmeler ve yenilikler şunlardır:
    
   a)    Eserde geçen âyetlerle hadislerin Arabî metin­leri konmuştur.
    
   b)   Müsaadesiz ve rızam olmadan yapılan önceki baskılardaki fahiş dizgi-tashih hatâları düzel­tilmiştir.
    
   c)   Âyetlerin rûre ve âyet numaralan, âyet meal­lerinin hemen peşine konmuştur. Böylece, ar­zu edenler, o âyeti Kur'ânda hemen bulabile­ceklerdir.
    
   d)   Eser yeni baştan düzenlenerek boş kısımlar doldurulmuş ve israf önlenmiştir.

   e) Hadislerin hangi hadis kitabında bulunduğu kaydı, hadis mealinin hemen peşinde verilmiş­tir.

   Böylece, oku yucularımız; yanlışlarla, eksikliklerle ve büyük çapta dizgi-tashih hatâlarıyle dolu ve aynı zamanda iznim olmadan yapılan kaçak baskıları al­ma durumundan kurtarılmıştır. Düzeltilmiş bu yeni baskının oku yucularımız için hayırlı olmasını dilerken, onu okuyanlara feyizler bahşetmesini Cenabı Hak'tan niyaz ederim.
    
   Yaman Arıkan
   11 Nisan  1982
   Erenköy - İstanbul
     
    
            HÜCCETÜL İSLAM GAZALİ

    
   islâm Âleminin büyük âlimlerinden olan Gazâlî, (Hicri 450 Milâdî 1058) yılında Horasan bölgesinin Tûs şehrinde dünyaya geldi. Ebû Hamid künyesiyle anılan Gazâlî'rıin adı Muhammed (Mehmed)dir, Ba­basının mesleği iplikçilik idi. Bunun için, Ebû Hâmid, babasının mesleğine nisbetle «Gazzâlî» diye anılır ol­du. Daha sonraları telaffuzu hafifleyen bu kelime, «Gazali» şeklini .aldı. Bilhassa memleketimizde tama­men bu şekliyle kullanılmaktadır.
    
   Gazali ilk tahsil hayâtına Tûs'da başladı. Daha sonra Cürcân'a giderek orada devrin âlimlerinden Ebû Nasr îsmâilî'den ders gördü. Oradan da Nişabur'a geçerek, Horasan bölgesinin müctehid âlimleıinden (imâmülharemeyn'in) derslerine iştirak etti ve onun en seçkin talebeleri arasında yer aldı. Buradaki tahsil hayatını da tamamladıktan sonra devrin ilimlerinde temayüz eden Gazâlî, Bağdat'daki Nizamiye Medre­sesine müderris olarak tayin edildi. Burada gerek Sel­çuklu Devleti ileri gelenlerinin ve gerekse geniş halk topluluklarının dikkat ve alâkasını çeken ve hayran­lığını kazanan Gazâlî, yavaş yavaş hissettiği bir şüp­henin, ruhî haleti üzerinde meydana getirdiği dalga­lanmalar neticesi, derslerini bıraktı. Ma'neviyât âle­minde seyrân etmek maksadiyle Bağdat'tan ayrılmaya karar verdi ve ilk anda Şam'a giderek orada iki se­nelik uzlet ve inziva hayâtı geçirdi.
    
   Daha sonra Ku­düs'e geçerek oralarda da bir müddet halvet ve istiğ­rak hayatı yaşayan Gazâlî, gayb âlemlerinin tecellî­lerine mazhar olmanın verdiği neşve ile oradan Mek­ke'ye gitti. Tekrar Bağdat'a dönüp derslerine başladı­ğı zaman, öncekinden daha büyük bir alâka gördü. Fakat artık kendisini tasavvuf ve maneviyât âlemine iyice veren Gazâlîyi bu hayât sıkıyordu. Onun için Tûs'a çekildi ve orada on sene kadar münzevî bir ha­yât geçirdi. Bu sırada, hakiki âlimlerin, köşesine çe­kilmesiyle meydanın bid'at ve dalâlet ehline kaldığını hisseden Gazali, Selçuklu veziri Fahrülmülk'ün de rica ve ısrarları üzerine derslerine tekrar devam etmeyi ka­bul etti. Selçuklu Türk imparatorluğu ileri gelenleri­nin büyük saygı ve iltifatlarına mazhar olan Gazali . Hicri 505 (Midâli 1111)  yılında Tûs'da vefat etmiştir.  (
   ilahi nizam kitap , ilahi nizam, imamı gazali kitabı , imam gazali kitapları , uyanış yayınevi , ilahi nizam , yaman arıkan tercümesi )
       
    
    
   Yaman Arıkan Tercümesi Uyanış Yayınevi  İmamı Gazali İlahi Nizam kitabı tanıtımı bitti.

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789759815338
   MarkaUyanış Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789759815338

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.