• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İslam Akaidi, Hasan Karakaya

   Fiyat:
   250,00 TL
   İndirimli Fiyat (%54) :
   115,00 TL
   Kazancınız 135,00 TL
   38,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap                      İslam Akaidi
   Yazar                     Hasan Karakaya
   Yayın Yönetmeni  Şamil Gök
   Yayınevi                 Beka Yayınları
   Kağıt - Cilt             Ivory Kağıt, Lüks Termo Deri Cilt
   Sayfa - Ebat           961 sayfa, 17x24 cm, Büyük boy
   Yayın Yılı                2019

    
   Beka Yayıncılık İslam Akaidi kitabını incelemektesiniz.
   Hasan Karakaya İslam Akaidi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
          ÖNSÖZ
    
   Bismillahirrahmânirrahîm ve bihî nesteîn elhamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn ve's-salâtu ve's-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
    
   Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın sözüdür. O. bizlere şöyle buyurmuştur: "Allah ile birlikte başka bir ilah çağırma. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O'nun zatının dışında her şey helak olacaktır. Hüküm sadece O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz."1
   Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. O vardır, birdir, O'nun eşi ve benzeri yoktur. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. O'nun hiç bir ortağı yoktur.

   O, herhangi bir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır. O, bütün kâinatı emsalsiz bir şekilde yaratandır. Karanlıkları aydınlatan, kullarına yardım eden, dualarını kabul eden, günahlarını affedendir. Kâinatın tek sahibi, Arş'ın Rabbi ve varlıkların yegâne sevk ve idare edenidir. Dilediğini mutlaka yapar. Her şeye galiptir, yaptıklarından asla hesaba çekilemez.
    
   Ey Allah'ım! Biz seni her mükemmellik sıfatıyla vasıflandırır, her türlü eksik­liklerden tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğin dışında hiç bir bilgimiz yoktur. Zira her şeyi en iyi bilen Sen'sin, hüküm ve hikmet sahibisin.
    
   Ey Allah'ım! Peygamberlerin efendisi olan, Rabbi'nden aldığını bize teb­liğ eden, özü dürüst, sözü doğru olan, o emin peygamber Muhammed ‘e, hidayet rehberleri olan sahâbîlerine ve kıyamete kadar onların izinden giden mü'minlere salât ve selam eyle. Amin !
    
    
           Değerli okuyucular!
    
   Sizlere sunmuş olduğumuz bu kitap, itikâdî konuların bir bölümünü içeren mütevazı bir eserdir. Günümüzde düşüncelerin altüst edildiği, hak ile batılın bir­birine karıştırıldığı ve dinlerinde samimi olan mü'minlerin çeşitli şeytani yollarla saptırılmaya çalışıldığı bir zamanda, İslâm inancının temel esaslarını öğrenip sa­vunmaya şiddetli ihtiyaç vardır. Ta ki küfür ile iman, tevhid ile şirk ayırt edilsin, yaratılanlar Yaradan'a karıştırılmasın. Böylelikle mü'minler dünyada da ahirette de kurtuluşa ersin ve mesut olsunlar.
    
   Şunu unutmamak gerekir ki; itikadı konular ilk öğrenilmesi gereken en önemli meselelerdir. Bunlar oldukça ciddi ve riskli konulardır. Bunları sabırla ve metanetle incelemek, detaylı bir şekilde tekrar tekrar okumak, iyi anlayıp inanmak, daha sonra insanlara arınık ve net bir şekilde ulaştırmak gerekmekte­dir. Aksi takdirde konular birbirine karıştırılır, kafalar bulandırılır, kişiler faydasız Bizans Cedelleri'ne sürüklenir, ortaya beklenmedik inanç karmaşası çıkar. Bu itibarla, itikadı konulara değinen kişi, kesin ve sağlam naslara bağlı kalmalı, bir­biriyle çelişir görünen nasların bağdaştırılmasını bilmeli, ifrat ve tefritten uzak olmalı, fikrî cedellerden kaçınmalı, önyargılı olmamalı ve delilsiz konuşmama­lıdır. Aksi halde, insaf ölçülerini kaçırabilir, taassuba sürüklenebilir. Kendisi gibi düşünmeyenleri küfürle dahi itham etmeye kalkışabilir.
    
   Konuların derinliğine dalmadan önce, değerli okuyucuların dikkatini, bu ki­tapta takip edeceğimiz metoda çekmek isteriz. Bizler, mümkün olduğunca bir konudaki çeşitli görüşleri dayandıkları sahih delilleriyle birlikte aktarmaya, zayıf olan delilleri zikretmemeye gayret gösterdik. Belli bir fırkaya meyletmeksizin ve belli bir fikre bağnazlık yapmaksızın, nasların açıkça desteklediği görüşleri ter­cih etmeye çalıştık. Elimizden gelen mütevazı çabalarımızı harcayarak, konuları anlaşılır ifadelerle, net bir şekilde aktarmaya gayret ettik. Böylece her okuyan faydalansın, sadece belli kişiler değil, halk da konulara vakıf olsun. Çabaları­mızın mütevazı olduğunun ve ilmin erbabına kıyasla çekirdek kabuğunu dahi dolduramayacak kadar az olduğunun da bilincindeyiz.
    
   Yüce Mevlâ'dan niyazımız, sürç-ü lisanımızı affetsin, ayağımızı sabit kılsın ve hatalarımızı bağışlasın. O, çok affeden ve çokça bağışlayandır.
    
   Okuyucu kardeşlerden de yanlışlarımızı düzeltip bizleri haberdar etmelerini, hayırlı dualarından mahrum etmemelerini temenni ederiz.
    
   Allah bizleri dünya ve ahirette mesut eylesin, hayatımızın sonunu ölümlerin en değerlisi olan şehâdet şerbetini içtirerek hitâma erdirsin ve cennetlerin en yücesi olan Firdevs'ine yerleştirsin. Amin ! ( İslam akaidi kitap , islam akaidi kitabı , akaid kitapları , beka yayınları , hasan karakaya kitapları , tercümesi , Hasan Karakaya akaid kitap , islam akaidi )
    
   Hasan KARAKAYA
    

          HASAN KARAKAYA
    
   1943'te Erzurum'un İspir ilçesine bağlı olan '"Mezraa" (Demirgöze) köyünde doğdu. Bu köyde hafızlık yaptı. Sonra Erzurum'a giderek orada önce Kur'an ta'limi sonra Arap­ça okudu. Daha sonra Suriye'ye, oradan Lübnan'a, oradan da Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesine bağlı olan İlköğretim okullarında okudu. Sonra Ezher Üniversitesinde ve Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tahsil yaptı. Daha sonra Türkiye'ye dönüp İstan­bul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Özel sektörde çalışarak SSK'dan emekli oldu. Halen İstanbul'da ikamet etmektedir.
    
    
   Yayınlanmış eserleri;
    
   1.Kuranı Kerim Meali
   2.Taberi Tefsiri Muhtasarı 9 cilt (Tercüme)
   3.Mezhepler Tarihi (Tercüme)
   4.Fıkıh Usulü
    
   İÇİNDEKİLER
    
   BİRİNCİ BÖLÜM: İMAN
    
   BİRİNCİ KONU: İMANIN LÜGAT VE ISTILAH MANALARI
    
    Birinci Mesele: İmanın lügat manası
    İkinci Mesele: İmanın ıstılahi manası ve tarifi
    Birinci Görüş: İman kalple tasdiktir
    İkinci Görüş: İman kalple tasdik ve dille ikrardır
    Üçüncü Görüş: İman kalple tasdik, dille ikrar ve organlarla amel etmenin tümüdür.
    
   İKİNCİ KONU: İMAN EDİLMESİ GEREKEN TEMEL ESASLAR
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: SÂDIK İMANIN NASIL OLACAĞINI BEYAN EDEN NASLAR
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: KABUL EDİLMEYEN BATIL İMAN
    
   BEŞİNCİ KONU: AMELİN İMANDAN BİR PARÇA OLUP OLMADIĞI
    
      Birinci Kısım: "Amel imandan bir parça değildir" diyen âlimler
      İkinci Kısım: "Amel imandan bir parçadır" diyen âlimler
      Birinci Grup: "Ameli terk etmek kişiyi imandan çıkarmaz" diyen âlimler
      İkinci Grup: "Ameli terk etmek kişiyi imandan çıkarır" diyenler
    
   ALTINCI KONU: İMANIN ARTIP EKSİLMESİ
    
      Birinci Görüş: İman artar ve eksilir
      İkinci Görüş: İman artmaz ve eksilmez
      Üçüncü Görüş: İman artar fakat eksilmez
    
   YEDİNCİ KONU: İMAN VE İSLÂM AYNI MIDIR, FARKLI MIDIR?
    
      Birinci Görüş: İman ile İslâm aynı şeydir
      İkinci Görüş: İmanla İslâm farklıdır.
    
   SEKİZİNCİ KONU: MUKALLİDİN İMANI
    
   İKİNCİ BÖLÜM: İNKÂR
    
   BİRİNCİ KONU: KÜFRÜN LÜGAT MANASI VE TARİFİ
    
   İKİNCİ KONU: KÜFRÜN KISIMLARI
    
      Birinci Kısım: Açık küfür
      Cehaletten kaynaklanan küfür
      Bilinçli olarak ısrar edilen küfür
      İkinci Kısım: Gizli küfür
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: TEKFİRDE İHTİYATLI OLMAK
    
      Birinci Mesele: Bugün insanlar inançlarında kararlı değillerdir
      İkinci Mesele: Küfür hükmü vermek ağır sorumluluk gerektirir
      Üçüncü Mesele: Her küfür imandan çıkarmaz
      Dördüncü Mesele: Küfre düşmeyi önleyen mazeretler
      Birinci Mazeret: İkrah (zorlama)
      İkinci Mazeret: Te'vil etmek
      Üçüncü Mazeret: Cehalet
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HUKMETMEYENLERİN
   HÜKMÜ
    
      Birinci Olarak: İbn Cerîr et-Taberî'nin İzahı
      İkinci Olarak: Kurtubî'nin İzahı
      Üçüncü Olarak: Âlûsî'nin İzahı
      Dördüncü Olarak: Mevdûdî'nin İzahı
      Beşinci Olarak: Şinkîtî'nin İzahı
      Altıncı Olarak: Şehit Abdulkadir Udeh'in İzahı
      Yedinci Olarak: Şehit Üstad Abdullah Azzam'ın İzahı
      Sekizinci Olarak: Şehid Üstad Seyyid Kutub'un İzahı
      Bu konu hakkındaki kanaatimiz:
    
   BEŞİNCİ KONU: TAGUTUN MANASI
    
   ALTINCI KONU: BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENİN HÜKMÜ
    
      Birinci Mesele: Büyük günahların sayısı
      İkinci Mesele: Dinden çıkarıp çıkarmayacağı ihtilaflı olan büyük günahlar
      Birinci Büyük Günah: Namazı kasıtlı olarak terk etmek
      İkinci Büyük Günah: Kanı helal olmayan bir mü'mini kasten öldürmek
      Üçüncü Kısım Büyük Günahlar: Bunlar zina etmek, içki içmek, hırsızlık yapmak, gasp ve benzeri günahlardır.
    
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEVHİD VE ŞİRK
    
   BİRİNCİ KONU: TEVHİD VE ŞİRKİN ANLAMLARI
    
   İKİNCİ KONU: TEVHİDİN DELİLLERİ
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: TEVHİD VE ŞİRKİN KISIMLARI
    
      Birinci Mesele: Cumhur Ulemaya Göre Tevhid ve Şirkin Kısımları
      İkinci Mesele: İbn Ebî'l-İzz'e Göre Tevhid ve Şirkin Kısımları
      Üçüncü Mesele: Selefiyye Grubu'na göre tevhid ve şirkin kısımları
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: HADİSLERDE ŞİRK İSMİ VERİLEN BAZI MESELELER
    
      Birinci Mesele: Afsunlamak
      Evvela: Afsunlamanın anlamı
      İkinci olarak: Afsunlamanın hükmü
      İkinci Mesele: Muska takmak
      Birinci olarak: Muskanın anlamı
      İkinci olarak: Muska takmanın hükmü
      Üçüncü Mesele: Mavi boncuk veya nazar boncuğu takmak
      Birinci olarak: Anlamı
      İkinci olarak: Hükmü
      Dördüncü Mesele: Bir şeyi uğursuz görmek
      Birinci olarak: Anlamı...
      İkinci olarak: Hükmü
      Beşinci Mesele: Allah'tan başkasına yemin etmek
      Birinci olarak: İzahı
      İkinci olarak: Hükmü
      Altıncı Mesele: Yağmuru yıldızların yağdırdığına inanmak
      Birinci olarak: İzahı
      İkinci olarak: Hükmü
    
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ALLAH'A İMAN
   BİRİNCİ KONU: "ALLAH" KELİMESİNİN LÜGAT MANASI
    
   İKİNCİ KONU: ALLAH TEÂLÂ'NIN İSİMLERİ
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: ALLAH TEÂLÂ'NIN SIFATLARI
    
      Birinci Mesele: Allah Teâlâ'nın sıfatlarının kısımları
      İkinci Mesele: Bu sıfatların izahı
      Birinci Kısım: Sıfat-ı Zatiyye
      İkinci Kısım: Sıfat-ı Subûtiyye veya Sıfatu'l-Meânî
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: ALLAH TEÂLÂ'NIN GÖZLE GÖRÜLMESİ
    
      Birinci Mesele: Allah Teâlâ'nın dünyada görülmesi
      1.Bazılarına göre görmemiştir.
      2.Bazılarına göre ise Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem Yüce Allah'ı görmüştür.
      İkinci Mesele: Allah Teâlâ'nın mahşerde görülmesi
      Üçüncü Mesele: Allah Teâlâ'nın cennette görülmesi
    
   BEŞİNCİ KONU: MÜTEŞÂBİH NASLAR (EL-ESMÂU VE'S-SIFÂT)
    
        Birinci Mesele: Müteşâbih nasların kısımları
        1."Yüz" Anlamına Gelen "Vech" Kelimesi
        2."Göz" Anlamına Gelen "Ayn" Kelimesi
        3."El" Anlamına Gelen "Yed" Kelimesi
        4."El İçi" Anlamına Gelen "Keff" Kelimesi
        5."Sağ El" Anlamına Gelen "Yemîn" Kelimesi
        6."Bir Avuç" Anlamına Gelen "Kabza" Kelimesi
        7."Parmak" Anlamına Gelen "Isba" Kelimesi
        8."Ayak" Anlamına Gelen "Ricl" ve "Kadem" Kelimeleri
        9."Baldır" Anlamına Gelen "Sâk" Kelimesi
        10."Şekil" ve "Biçim" Anlamına Gelen "Suret" Kelimesi
        1."Yüksekte Olma" Anlamına Gelen "Uluvv" Kelimesi
        2."Oturma (Tahtın Üzerine Kurulma)" Anlamına Gelen "İstiva" Kelimesi
        3."Gelmek" Anlamına Gelen "Etâ" ve "Câe" Kelimeleri
        4."İnmek" Anlamına Gelen "Nüzul" Kelimesi
        5."Gülmek" Anlamına Gelen "Dıhk" Kelimesi
        6."Sevinmek" Anlamına Gelen "Ferh" Kelimesi
        7."Beraber Olmak" Anlamına Gelen "Maiyyet" Kelimesi 
        8."Sevmek" Anlamına Gelen "Muhabbet" Kelimesi
        9."Kızmak, Öfkelenmek" Anlamına Gelen "Gadab" Kelimesi    
        İkinci Mesele: Bu gibi naslar hakkında âlimlerin görüşü
        Birinci Kısım Âlimler: Teslimiyetçi Selef-i Sâlihîn Ulemâsı         
        İkinci Kısım Âlimler: Tevilci Halef Ulemâsı
        Üçüncü Kısım Âlimler: Zahirci Selefiyye Ulemâsı
        Dördüncü Kısım: Ta'tîlci Mutezile Fırkası Mensupları       
        Beşinci Kısım: Benzetici Müşebbihe ve Mücessime Fırkalarına Mensup Olanlar
        Üçüncü Mesele: Müteşâbih Naslara En Bariz İki Örnek  
        Birinci Misal: Allah Teâlâ'nın Arş'ın Üzerinde Bulunması Meselesi
        İkinci Misal: Allah Teâlâ'nın Dünya Semasına İnmesi Meselesi
    
   ALTINCI KONU: MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH KAVRAMLARI          
      1.Muhkem, manası bilinen; müteşâbih, manası bilinmeyendir   
      2.Muhkem, manası açık olan; müteşâbih, manası kapalı olandır
      3.Muhkem, nesh eden; müteşâbih ise nesh edilendir
      4.Muhkem, hikmetleri aklen bilinen; müteşâbih ise hikmetleri idrak edilemeyendir
      5.Muhkem, farzları, vaadleri ve tehditleri içeren; müteşâbih ise kıssaları ve misalleri zikredendir
       6.Muhkem, Allah Teâlâ'nın helal ve haramlarını kesin beyan eden müteşâbih ise bunlar dışında kalanlardır    
    
   BEŞİNCİ BÖLÜM: MELEKLERE İMAN
   BİRİNCİ KONU: MELEKLERİN TARİFİ 
    
   İKİNCİ KONU: MELEKLERİN VARLIĞINI İSPAT EDEN DELİLLER          
    
        1.Naklî Deliller   
        2.Aklî Deliller      
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: MELEKLERİN MÜŞTEREK SIFATLARI
    
      1.Melekler nurdan yaratılmışlardır
      2.Melekler insanlardan önce yaratılmışlar ve Hz. Âdem'e saygı secdesi yapmakla emrolunmuşlardır.
      3.Meleklerde insanlardaki özel beşerî haller yoktur
      4.Melekler günah işlemezler
      5.Melekler kısa zamanda uzun mesafeler kat ederler
      6.Melekler kanatlıdır
      7.Meleklerin sayıları oldukça fazladır, onların adedini ancak Allah bilir
      8.Melekler güzel şekillere girebilirler
      9.Melekler hayâlı ve edeplidirler
      10.İnsanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar
      11.Melekler, köpeğin veya canlı bir şeyin resminin yahut çanın ya da cünüplükten uzun süre yıkanmamayı adet edenin bulunduğu bir mekana girmezler
      12.Melekler, Allah'ın sevdiği kulu severler, buğzettiğine de buğzederler
      13.Melekler mü'minler için dua ederler
      14.Melekler kâfirlere lanet okurlar
      15.Melekler savaşlarda, kâfirlere karşı mü'minlere yardım ederler
      16.Melekler gaybı bilmezler
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: MELEKLERİN SINIFLARI
    
      Birincisi: Bulundukları yer bakımından kısımları
      İkincisi: Yaptıkları görevler bakımından kısımları
      Birinci Kısım: Meleklerin en ileri gelenleri
      İkinci Kısım: Arş'ı Yüklenen Melekler
      Üçüncü Kısım: Cennette Görevlendirilen Melekler
      Dördüncü Kısım: Cehennemde Görevlendirilen Melekler
      Beşinci Kısım: Dağlar Meleği
      Altıncı Kısım: Anne Rahmine Görevlendirilen Melek
      Yedinci Kısım: Amelleri Yazmakla Görevli Olan Melekler
      Sekizinci Kısım: İnsanı Korumakla Görevli Olan Melekler
      Dokuzuncu Kısım: Münker ve Nekir Melekleri
      Onuncu Kısım: Yeryüzünde Seyahat Eden Melekler
    
   ALTINCI BÖLÜM: KİTAPLARA İMAN
   BİRİNCİ KONU: " KİTAP " KELİMESİNİN ANLAMI
    
   İKİNCİ KONU: İLAHİ KİTAPLARI BİLME KAYNAĞI
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: İLÂHÎ KİTAPLARA İMANIN DELİLLERİ
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: İLÂHÎ KİTAPLARIN SAYISI
    
   BEŞİNCİ KONU: ÜÇ BÜYÜK KİTABIN BUGÜNKÜ DURUMU
    
      Birinci Büyük Kitap: Kur'ân-ı Kerim
      Birinci Mesele: Kur'ân'ın, diğer ilâhî kitaplar arasındaki mertebesi
      İkinci Mesele: Kur'ân'ın Özellikleri
      İkinci Büyük Kitap: Tevrat (Yazılı Dinî Metinler)
      Birinci Mesele: Tevrat'ın lügat manası
      İkinci Mesele: Tevrat'ın tahrif edilmesi
      Üçüncü Mesele: Tevrat'ın bugünkü durumu
      Dördüncü Mesele: Talmud (Sözlü dinî metinler)
      Beşinci Mesele: Yahudilerin Mezhepleri
      Altıncı Mesele: Hz. İsa'dan önce Yahudilerin sapık halleri
      Üçüncü Büyük Kitap: İncil
      Birinci Mesele: İncil'in lügat manası
      İkinci Mesele: Asıl İncil'in mahiyeti
      Üçüncü Mesele: Şu andaki İndilerin içerikleri
      Dördüncü Mesele: İncil'in tahrifi
      Beşinci Mesele: Bugünkü İnciller'in son şekli
      Altıncı Mesele: Barnabas İncil'i
      Yedinci Mesele: Konsüller
      Sekizinci Mesele: Hıristiyanların bugünkü inancı
      Dokuzuncu Mesele: Hıristiyanların mezhepleri
   YEDİNCİ BÖLÜM: PEYGAMBERLERE İMAN
   BİRİNCİ KONU: PEYGAMBERİN TARİFİ
    
   İKİNCİ KONU: PEYGAMBER GÖNDERİLMESİNİN HİKMETİ
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: PEYGAMBERLERİ VE GETİRDİKLERİNİ TASDİK ETMEK
   İMANIN ŞARTIDIR
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
    
      1.Sıdk (doğru söylemek) sıfatı
      2.Emanet (güvenilir olmak) sıfatı
      3.Tebliğ sıfatı
      4.Fetânet (akıllı, zeki, uyanık olma) sıfatı
      5.İsmet (masum olmak) sıfatı
        Birinci Mesele: Peygamberlerin masum oldukları hususlar
        İkinci Mesele: Peygamberlerin zelleleri ve izahı
        Üçüncü Mesele: Peygamberlerin masumiyetini sağlayan güç
    
   BEŞİNCİ KONU: PEYGAMBERLERİN SAYILARI
    
   ALTINCI KONU: PEYGAMBERLERİN ULU'L-AZM OLANLARI
    
   YEDİNCİ KONU: PEYGAMBER OLDUKLARI İHTİLAFLI OLANLAR
    
   SEKİZİNCİ KONU: KURÂN'DAKİ PEYGAMBERLERDEN BİR KISMININ KISSALARI
    
      Birinci Peygamber Âdem aleyhisselam
      İkinci Peygamber İdris aleyhisselam
      Üçüncü Peygamber Nuh aleyhisselam
      Dördüncü Peygamber İbrahim aleyhisselam
      Beşinci Peygamber Musa aleyhisselam
      Altıncı Peygamber İsa aleyhisselam
      Yedinci Peygamber Hz. Muhammed
    
   SEKİZİNCİ BÖLÜM:AHİRETE İMAN
   BİRİNCİ KONU: ÂHİRETE İMANIN MAHİYETİ
    
   İKİNCİ KONU: ÂHİRETE İMANIN ÖNEMİ
    
      Âhirete iman etmek, İslâm'ın temel esaslarının en önemlilerindendir
      Âhirete iman etmek, kulu kötülüklerden alıkoyar
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: ÂHİRETİN HAK OLDUĞUNU GÖSTEREN DELİLLER
    
      Kâinatın yoktan var edilmesi
      Kâinatta sayısız vakıaların meydana gelmesi
      İlâhî adaletin ortaya çıkması
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: KIYAMET GÜNÜNÜN İSİM VE SIFATLARI
    
   BEŞİNCİ KONU: KIYAMETİN NE ZAMAN KOPACAĞINI ANCAK ALLAH BİLİR


   YEDİNCİ KONU: ÖLÜM
    
      Birinci Mesele: İnsana ölümü anında yapılması gerekenler
      Kelime-i Tevhid'in telkin edilmesi
      Ölenin yanında Yâsîn Sûresi'nin okunması
      Ölenin yanında hayırlı olan şeylerin söylenmesi
      Ölenin canı çıktıktan sonra gözlerinin kapatılması
      İkinci Mesele: Ölüm dehşetinin zorluğu
      Üçüncü Mesele: Ölüm anında gökten meleklerin inmesi
      Dördüncü Mesele: Ani ölümler mü'min için rahatlık, fâcir için ise
      'Gazap Sahibi'nin (Allah'ın) yakalaması'dır
      Beşinci Mesele: Kul öleceği yere kendisi gider
      Altıncı Mesele: Can veren kişiyle, daha önce ölenlere selâm gönderilmesi


   SEKİZİNCİ KONU: ÖLÜMDEN SONRA RUHLARIN DURUMU
    
      Birinci Mesele: Ruhların yok olmaması
      İkinci Mesele: Ölümden sonra ruhların karargâhlarının farklı olması
      Peygamberlerin ruhlarının karargâhları
      Şehitlerin ruhlarının karargâhları
      Mü'minlerin ruhlarının karargâhları
      Kâfirlerin ruhlarının karargâhları
      Üçüncü Mesele: Ölümden sonra ruhların bedenlerle irtibat halinde olmaları
      Dördüncü Mesele: Ruhların birbirleriyle görüşmeleri
      Beşinci Mesele: Ruhların, yeni ölenin ruhundan geride sağ bıraktıklarını sormaları
    
   DOKUZUNCU KONU: KABİR AZABI
    
      Birinci Mesele: Kabir azabı haktır
      İkinci Mesele: Kabir azabı kimlere yapılır?
      Kabir azabı mü'minlerin günahkârlarına yapılır
      Kabir azabı kâfirlere, fetret döneminde ölenlere ve Ehl-i Kitâb'a da yapılır
      Üçüncü Mesele: Kabir azabının çeşitleri
    
        Kabrin sıkması
        Ölünün tokmakla dövülmesi
        Öleni ejderhaların ve yılanların ısırmaları
        Ölenin, kendisini bakırdan tırnaklarla tırmalaması
        Ölenlerin, avurtlarının kancalarla yırtılması, kafalarının taşla ezilmesi, tandırda yanmaları ve kandan nehir içinde yüzmeleri
        Ölenin, kıyamete kadar yerin dibine doğru gömülmesi
        Ganimetten çalman malın ateşe dönüşüp çalanı kıyamete kadar yakması
        Ölene cehennemden pencere açılıp oradaki yerinin gösterilmesi, ona ateşten elbiseler giydirilmesi ve altına ateşten sergiler serilmesi
        Dördüncü Mesele: Kabir azabından korunmanın yolları
        Kabir azabından Allah'a sığınmak
      Kabir azabına sebep olan amelleri yapmamak
      Beşinci Mesele: Kabir azabına dair bazı hükümler
    
   DOKUZUNCU KONU: ŞEFAAT ETMEK
    
      Birinci Mesele: Şefaatin şartları
      Allah Teâlâ'nın, şefaat edecek kimseye, şefaat etmesi için izin vermesi
      Allah Teâlâ'nın, şefaat edilecek kimseye, şefaat edilmesi için izin vermesi
      Şefaat edilecek kimsenin imanlı olarak ölmesi
    
        Mutezile ve Hariciye fırkalarına göre şefaat edilenin, ölmeden önce, işlediği büyük günahlardan tevbe etmesi gerekir
        İkinci Mesele: Şefaat edecek olanlar
        Bizzat Allah Teâlâ'nın Şefaat Etmesi
        Kur'ân-ı Kerîm'in Şefaat Etmesi
        Melekler'in Şefaat Etmeleri
        Peygamberler'in Şefaat Etmeleri
        Hz. Muhammed'in Şefaat Etmesi
        Birinci Husus: Kıyamette ilk şefaat edecek olan Hz. Muhammed'dir
        İkinci Husus: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin çeşitleri
        Üçüncü Husus: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine erişecek olanlar
        Âlimlerin şefaat etmeleri
        Şehitlerin şefaat etmeleri
        Sıddîkların şefaat etmeleri
        Mü'minlerin birbirlerine şefaat etmeleri
        Çocukların anne ve babalarına şefaat etmeleri
        Hz. Osman'ın şefaat etmesi
        Yaşlı insanın şefaat etmesi
    
   ONCU KONU: CENNETTEKİ NİMETLER
    
   ON BİRİNCİ KONU: CEHENNEMİN AZABI
    
   ON İKİNCİ KONU: CENNET VE CEHENNEMİN SONSUZLUĞU
    
      Birinci Mesele: Cennetin sonsuz olması
      İkinci Mesele: Cehennemin sonsuz olması
    
   DOKUZUNCU BÖLÜM: KAZA VE KADERE İMAN
   BİRİNCİ KONU: KAZA VE KADERİN ANLAMLARI
    
      Lügat manaları
      Istılah manaları
    
   İKİNCİ KONU: KAZA VE KADERİN İZAHI
    
        Birinci Husus: Allah Teâlâ ezelde her şeyi bilir
        İkinci Husus: Allah Teâlâ her şeye kadirdir
        Üçüncü Husus: Allah Teâlâ mutlak adalet sahibidir
        Dördüncü Husus: Allah Teâlâ yaptıklarından asla hesaba çekilemez
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: KADERİN HAK OLDUĞUNU BİLDİREN NASLAR
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: KADER HAKKINDA TARTIŞMAK YASAKLANMIŞTIR
    
   BEŞİNCİ KONU: KAZA VE KADERE RAZI OLMAK GEREKİR
   ALTINCI KONU: KADERE DAYANIP AMELİ TERK ETMEK YASAKLANMIŞTIR
    
   YEDİNCİ KONU: KADERE DAYANIP SEBEPLERİ TERK ETMEK CAİZ DEĞİLDİR
    
   SEKİZİNCİ KONU: SALİH AMELLER KURTULUŞUN TEMİNATI DEĞİLDİR
    
   DOKUZUNCU KONU: KADERİ İNKÂR EDENLERİN AKIBETLERİ VAHİMDİR
    
   ONUNCU KONU: KADERİN DEĞİŞİP DEĞİŞMEYECEĞİ
    
      Birinci Mesele: Allah Teâlâ'nın ilmi değişmez
      İkinci Mesele: Levh-i Mahfûz'da yazılanların değişmesi
      Üçüncü Mesele: Meleklerin Levh-i Mahfûz'dan aldıkları bilgilerin değişmesi
      Dördüncü Mesele: Kaza ve kaderin genel anlamda değişmeyeceğini beyan eden naslar
      Beşinci Mesele: Kaza ve kaderin değişebileceğini imâ eden naslar
      Altıncı Mesele: Kaza ve kaderin değişebileceğini imâ eden nasların izahı
      Birinci Olarak: Kaza ve kaderin değişeceğini imâ eden ayetin izahı
   İkinci Olarak: Kaderin değişeceğini imâ eden hadislerin yorumu
    
   ONUNCU BÖLÜM: PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİ
    
   BİRİNCİ KONU: MUCİZENİN TARİFİ
    
   İKİNCİ KONU: MUCİZE İLE DİĞER AKIL ÖTESİ ŞEYLER ARASINDAKİ FARK
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: MUCİZEYİ İNKÂR ETMENİN HÜKMÜ
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: PEYGAMBERLERE VERİLEN MUCİZELERE ÖRNEKLERİ
    
        1.Hz. Nuh'a verilen mucizeler
        2.Hz. Salih'e verilen mucizeler
        3.Hz. İbrahim'e verilen mucizeler
        4.Hz. Musa'ya verilen mucizeler
        5.Hz. İsa'ya verilen mucizeler
        6.Hz. Muhammed'e verilen mucizeler
    
   ON BİRİNCİ BÖLÜM: KERAMET
   BİRİNCİ KONU: KERAMET VE VELÎNİN TARİFSİ
    
   İKİNCİ KONU: VELÎLERİN SIFATLAR
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: KERAMETİN DELİLLERİ
    
        Birinci Kısım: Kur'ân'da zikredilen deliller
        İkinci Kısım: Hadislerde zikredilen deliller
        Üçüncü Kısım: Sahâbîlerde müşahede edilen vakıalar
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: VELİLERİN SAYILARI VE MERTEBELERİ
    
        Birinci Mesele: Velilerin sayılarını ve mertebelerini zikreden hadislere örnekler
        İkinci Mesele: Âlimlerin, velîlerin sayılarını ve mertebelerini bildiren hadislere dâir görüşleri
    
   ON İKİNCİ BÖLÜM:SİHİR (BÜYÜ YAPMAK)
   BİRİNCİ KONU: SİHRİN LÜGAT VE ISTILAH MANALARI
    
   İKİNCİ KONU: SİHİRLE DİĞER HARİKULADE HUSUSLAR ARASINDAKİ FARKLAR
    
      Sihirle mucize arasındaki fark
      Sihirle keramet arasındaki fark
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: SİHRİN ETKİSİ HAKTİR
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: SİHRİN GERÇEK ETKİSİNİN OLDUĞUNU İNKÂR EDENLER
    
   BEŞİNCİ KONU: SİHRİN TÜRLERİ
    
      Birinci Kısım: Gerçeği olmayan aldatmalar
      El çabukluğuyla aldatmak
      Kâhinlik veya falcılık yaparak aldatmak
      Koğuculuk yaparak insanları birbirlerine düşürmek
      İkinci Kısım: Gerçekten insanın aklını ve vücudunu etkileyen sihirler
    
   ALTINCI KONU: SİHİRDE KULLANILAN VASITALAR
    
   YEDİNCİ KONU: SİHİR YAPANLARIN SINIFLARI
    
   SEKİZİNCİ KONU: SİHİR YAPANLARA GİTMENİN VE ONLARA İNANMANIN HÜKMÜ
    
   DOKUZUNCU KONU: SİHİR YAPANIN DİNEN HÜKMÜ
    
      Birinci Mesele: Mezhep âlimlerinin görüşleri
      İkinci Mesele: Mezhep âlimlerinin delilleri
    
   ONUNCU KONU: SİHİR YAPANIN DÜNYADAKİ CEZASI  
    
      Birinci Mesele: Müslüman olduğu halde sihir yapanın cezası
      İkinci Mesele: Gayrimüslim olan sihirbazın cezası
    
   ON BİRİNCİ KONU: SİHİR YAPANIN TEVBE ETTİRİLMESİ
    
   ON İKİNCİ KONU: SİHİR YAPANA VERİLEN ÜCRETİN HÜKMÜ
    
   ON ÜÇÜNCÜ KONU: SİHİR ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN HÜKMÜ
    
   ON DÖRDÜNCÜ KONU: SİHRİ BOZDURMANIN HÜKMÜ VE YOLU
    
   ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CİNLERİN VARLIĞINA İMAN
   BİRİNCİ KONU: "CİN" KELİMESİNİN LÜGAT VE ISTILAH MANALAR
    
   İKİNCİ KONU: CİNLERİN VARLIĞI HAKTIR
    
      Birinci Mesele: Cinlerin varlığını beyan eden deliller
      İkinci Mesele: Cinlerin varlığını inkâr edenler
      Birinci Kısım İnkarcılar: Cinler hakkındaki naslara itibar etmeyenler
      İkinci Kısım İnkarcılar: Cinler hakkındaki nasları tevil edenle
      Üçüncü Mesele: Cinleri inkâr etmenin hükmü
    
   ÜÇÜNCÜ KONU: İBLIS'IN ASLI
    
      Birinci görüş: İblîs cinlerdendir, meleklerden değildir
      İkinci görüş: İblîs meleklerdendir, cinlerden değildir
    
   DÖRDÜNCÜ KONU: CİNLERLE ŞEYTANLARIN AYNI CİNS OLUP OLMADIKLARI
    
      Birinci görüş: Cinlerle şeytanlar aynı cinstir
      İkinci görüş: Cinlerle şeytanlar ayrı cinslerdir
    
   BEŞİNCİ KONU: CİNLERİN ORTAK SIFATLARI
    
      Birinci sıfatları: Ateşten yaratılmışlardır
      İkinci sıfatları: Akıl sahibidirler
      Üçüncü sıfatları: Cinsiyetleri vardır
      Dördüncü sıfatları: Yiyip-içerler
      Beşinci sıfatları: Cinler çeşitli şekillere girebilirler
      Altıncı sıfatları: Cinler Hz. Peygamberin şekline giremezler
      Yedinci sıfatları: Cinler insanları görürler, insanlar onları göremezler
      Sekizinci sıfatları: Cinler gaybı bilmezler
      Dokuzuncu sıfatları: Cinler ve şeytanlar belli yerlerde yaşamayı tercih ederler
      Onuncu sıfatları: Belli zamanlarda çevreye yayılırlar
      On birinci sıfatları: Cinler göklere tırmanırlar
      On ikinci sıfatları: Cinler oldukça zor ve ağır işleri başarırlar
      On üçüncü sıfatları: Cinlerin, sâlih kullar üzerinde hiçbir hâkimiyetleri yoktur
      On dördüncü sıfatları: Cinler, mucize ve keramet gibi akıl üstü şeyler yapamazlar
      On beşinci sıfatları: Cinler de ölürler
      On altıncı sıfatları: Cinler de yükümlüdürler
      Birinci Mesele: Cinlerin peygamberleri kimlerdir?
      İkinci Mesele: Cinlerin dinin hangi hükümleriyle yükümlü oldukları?
      Üçüncü Mesele: Cinlerin ahirette cezalarının ne olacağı?
        Dördüncü Mesele: Cinlerin mü'minlerine ahirette mükâfat var mıdır?
        Beşinci Mesele: Cinlerin mü'minlerinin ahirette kalacakları yer
    
   ALTINCI KONU: CİNLERİN İNSANLARLA ALAKALARI
    
      Birinci kısım ilişkiler: Cinlerin insanlarla dostluk ilişkileri
      Evlenme ilişkileri
      Savunma ilişkileri
      İkinci kısım ilişkiler: Cinlerin insanlara karşı düşmanlık ilişkileri
      Birinci tür eziyetleri: Cin ve şeytanların insanlara verdikleri manevi zararlar
      İkinci tür eziyetleri: Cin ve şeytanların insanlara verdikleri maddî zararlar
    
   YEDİNCİ KONU: CİNLERİN SARA HASTALIĞINDA KATKILARI
    
      Birinci Mesele: Saranın türleri
      İkinci Mesele: Sara hastalığının tedavisi
      Birinci Olarak: Maddî etkenlerden kaynaklanan saranın tedavisi
      İkinci Olarak: Şeytanların çarpmaları sonucu oluşan saranın tedavisi
      Üçüncü Mesele: Saralıyı meşru olmayan vasıtalarla tedavi etmek caiz değildir
      Dördüncü Mesele: Cinlerin sara hastalığına sebep olduğunu inkâr edenler
    
   SEKİZİNCİ KONU: CİNLERİN HAYVANLARI
    
   ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KIYAMETİN ALÂMETLERİ
    
        Birinci Kısım Alâmetler: Kıyametin büyük alâmetleri
        Birinci Büyük Alâmet: Mehdî'nin gelmesi
        Birinci Mesele: Mehdî'yi tanıtan vasıfları
        İkinci Mesele: Mehdî'nin geleceğini beyan eden hadisler
        Üçüncü Mesele: Mehdî'nin geleceğine işaret eden hadisler
        Dördüncü Mesele: Mehdî hakkındaki hadisler manen mütevâtirdir
        Beşinci Mesele: Mehdî hakkında yazılan eserlerden bazıları
        Altıncı Mesele: Mehdî'nin geleceğini inkâr edenler
        Yedinci Mesele: Mehdî'nin geleceğini inkâr edenlerin delilleri
        Sekizinci Mesele: Mehdî'nin geleceğini inkâr edenlerin delillerine cevaplar
    
        İkinci Büyük Alâmet: Deccâl'in çıkması
        Birinci Mesele: Deccâl hakkındaki hadisler mütevâtirdir
        İkinci Mesele: Deccâl ile ilgili uzun hadislere misaller
        Üçüncü Mesele: Deccâl'i tanıtan sıfatları
        Dördüncü Mesele: Deccâl'in çıkacağı yer
        Beşinci Mesele: Deccâl'in ordusu
        Altıncı Mesele: Deccâl'in istidrâcları (akıl üstü harikaları)
        Yedinci Mesele: Deccâl'e uyacak insan sınıfları
        Sekizinci Mesele: Deccâl'in şerrinden korunma
        Dokuzuncu Mesele: Deccâl'in kalma süresi
        Onuncu Mesele: Deccâl'in akıbeti
        On Birinci Mesele: Deccâl'den önceki küçük Deccâller
    
        Üçüncü Büyük Alâmet: Hz. İsa'nın semâdan inmesi
        Birinci Mesele: Hz. İsa'nın ineceğini beyan eden deliller
        İkinci Mesele: Hz. İsa'nın ineceğini beyan eden hadisler mütevâtirdir
        Üçüncü Mesele: Hz. İsa'yı tanıtan sıfatları
        Dördüncü Mesele: Hz. İsa'nın ineceği zaman ve mekân
        Beşinci Mesele: Hz. İsa'nın yapacağı icraatlar ve son durumu
    
        Dördüncü Büyük Alâmet: Ye'cûc ve Me'cûc'ün yeryüzüne yayılması
        Birinci Mesele: Ye'cûc ve Me'cûc hâdisesini beyan eden naslar
        İkinci Mesele: Ye'cûc ve Me'cûc'ü tanıtan sıfatları
        Üçüncü Mesele: Ye'cûc ve Me'cûc'ün önlerine set yapılması
        Beşinci Büyük Alâmet: Dâbbetu'l-Arz'ın çıkması
    
      Altıncı Büyük Alâmet: Güneşin batıdan doğması
      Yedinci Büyük Alâmet: Ateşin çıkması
      Sekizinci Büyük Alâmet: Dünyayı duman kaplaması
      Dokuz, On ve On Birinci Büyük Alâmetler: Yerde çökmelerin olması, insanların şekillerinin değişmesi ve üstlerinden sert cisimlerin atılması
   İkinci Kısım Alâmetler: Kıyametin küçük alâmetleri
    
        1.Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesi
        2.Hz. Muhammed'in vefatı
        3.Kudüs'ün fethedilmesi
        4.Müslümanların çokça ölmeleri
        5.Malın dolup taşması
        6.Fitnelerin çıkması
        7.Peygamberlik iddia eden yalancıların çıkması
        8.Güven ve emniyetin hâkim olması
        9.Emanete ihanet edilmesi
        10.İlmin kalkması, cehaletin hâkim olması
        11.İyi insanların azalması, kötülerin yükselip yönetime el koymaları
        12.Güvenlik güçlerinin artması
        13.Giyinmiş oldukları halde çıplak gibi olan kadınların çoğalması
        14.Zinanın yayılması
        15.İçkinin çokça içilip helal görülmesi
        16.Çalgı ve şarkıcıların ortaya çıkmaları ve bunların helal görülmeleri
        17.Yalan söylemenin çoğalması, asılsız haberlerin yayılması
        18.Yalancı şahitliğin çoğalması, doğru şahitliğin örtbas edilmesi
        19.Akrabalık bağının koparılması, hayâsızlığın yayılması ve kötü komşuluğun açıkça görülmesi
        20.İnsanî ilişkilerin koparılması ve kimsenin kimseyi tanımaması
        21.Kişinin sadece tanıdığına selam vermesi
        22.Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması
        23.Cariyenin, efendisini doğurması
        24.Bu ümmette Allah'a ortak koşmanın görülmesi
        25.Mü'minlerin rüyalarının doğru çıkması
        26.Yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşmaları
        27.Ticarî pazarların birbirine yakınlaşması
        28.Ticaretin artması ve insanların sapması
        29.Faiz alıp vermenin yaygınlaşması
        30.Cimriliğin artması
        31.İnsanların bina yükseltmede yarışmaları
        32.Camilerin süslenmesi ve onlarla övünülmesi
        33.Arap topraklarının çayıra dönüşmesi
        34.Fırat Nehri'nin altın olan bir dağı açığa çıkarması
        35.Kahtanlılar'dan bir kişinin çıkıp insanları sopayla idare etmesi
        36.İnsanların çokça öldürülmeleri
        37.Acemlerle savaşılması
        38.Türklerle savaşılması
        39.Rumlar'ın (Hıristiyanlar'ın) çoğalıp Müslümanlarla savaşmaları
        40.İstanbul'un savaşsız fethedilmesi
        41.Yahudilerle son savaşın yapılması
        42.Yağmurların bolca yağması, bitkilerin bitmemesi
        43.Depremlerin çoğalması
        44.Zamanların birbirine yaklaşması
        45.Ölümün arzulanması
        46.Bütün insanların Medine'yi terk etmeleri ve orayı vahşi hayvanların istilası
        47.Yumuşak bir rüzgârın esip mü'minlerin ruhlarını alması
        48.Kâfirlerin Müslümanların başlarına üşüşmeleri
        49.Beytullah'a saldırma ve Kabe'yi yıkma
        50.Yeryüzünde "Allah! Allah!" diyen kimsenin kalmaması
    
    
     
       Beka Yayıncılık Hasan Karakaya İslam Akaidi kitabını incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054486083
   MarkaBeka Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054486083

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.