İslamda Evlilik ve Aile Okulu

Fiyat:
80,00 TL
İndirimli Fiyat (%38,8) :
49,00 TL
Kazancınız 31,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
55,00 TL
33,00 TL
STOKTA VAR
48,00 TL
30,00 TL
STOKTA VAR
48,00 TL
30,00 TL


  Kitap              İslamda Evlilik ve Aile Okulu
  Yazar              Mehmet Kızılkaya
  Yayınevi         Hayat Yayınları
  Kağıt  Cilt       2.Hamur kağıt - Karton kapak cilt
  Sayfa  Ebat    494 sayfa, 13.5x21 cm, roman boy
  Yayın Yılı        2013


 
Hayat Yayınevi İslamda Evlilik ve Aile Okulu kitabını incelemektesiniz.
Mehmet Kızılkaya İslamda Evlilik ve Aile Okulu kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
İslam da Evlilik ve Aile Okulu

 
Evliler, Evlenecekler; Genç Kızlar-Erkekler; Büyükanneler, Büyükbabalar…

Evlilikle ve aile kurumuyla ilgili bilmeniz gerekenleri bu kitapta bulacak, kafanızı karıştıran tüm çelişkilerinizi ve tereddütlerinizi bu kitapla açıklığa kavuşturacaksınız.

Eş seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kız isteme nasıl olmalı?

Nişanlılıkta dini nikâh yaptırılmalı mı?

Evlenilmesi yasak olanlar kimlerdir?

İlk gece için nasıl hazırlık yapılmalı?

Evlilikte cinsel hayat nasıl olmalı?

Ailede kadın ve erkeğin birbiri üzerindeki hakları nelerdir?

Ailede kadının erkeğe ve onun ailesine; erkeğin kadına ve onun ailesine karşı sorumlulukları nelerdir?

Ailede haram ve helaller; temizlik ve temizlik kuralları nelerdir?

Ailede çiftler arasındaki sevgi ve muhabbet nasıl artar?

Ailede anne-baba-çocuk, büyükanne-büyükbaba-torun ilişkisi nasıl olmalı?

Aile fertlerinin birbirine karşı sorumlulukları nelerdir?

Ailenin komşularıyla ilişkisi nasıl olmalı?

Ailede çocuklara inanç ve ibadetler nasıl kazandırılır?

Tüm bu soruların cevaplarını ve çelişkilerinizin çıkış yolunu; dinimizin, Kur’an ımızın ve Peygamberimizin çizdiği yolda, ayetler ve hadisler ışığında bu kitapta bulacaksınız!
 
 
  ÖNSÖZ
 
Aile, toplumun çekirdeğini oluşturan en eski kurumlar­dan biridir. İnsanlık tarihinin başından beri ailenin düzeni ve korunması, Allah Teâlâ tarafından bir düzen içinde devam ettirilmiş ve kıyamete kadar da devam ettirilecektir.
 
Güçlü ve sağlam toplumlar; fertleri inanç, fikir ve gaye bir­liği içinde kaynaşmış mutlu ailelerden oluşur. Bunun için is­lam, aile kurumunu kutsal bir kuruluş olarak sunarak yücelt­miş ve dokunulmazlığını hükme bağlamıştır. Bu konuda yüce Rabbimiz Rûm Suresi'nin 21. âyetinde: "Kendileriyle huzur bulmanız için size kendi (cinsi) nizden eşler yaratıp aranız­da sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun varlığının delillerindendir." buyurarak evlilik kurumunun dolayısıyla aile kurumunun kutsallığını bildirmiştir.
 
" İslam'da Evlilik ve Aile " başlığı altında kaleme aldığı­mız bu eseri Almanya'da ateşe olarak görev yaptığım sıra­da yazmaya başladım. Şöyle ki; 1999'da Almanya'nın Stuttgart Eyaleti Talîm Terbiye Kurulu Başkanlığı "Alman Anao­kulu Öğretmenlerine El Kitabı-Türk Aile Yapısı" isminde bir kitap hazırlatıp bastırarak Alman öğretmenlere dağıtmış­tır. Bu kitabın içinde Müslümanların aile yaşamıyla uyuşma­yan birtakım konular tespit edilmiş ve Din Hizmetleri Ataşesi olarak Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına itiraz etmemle bu konuda toplantılar yapılmış, kitap tartışmaya açılmış ve tespit ettiğimiz konular toplantılarda ele alınmıştır. Bu top­lantılardan sonra "İslam'da Evlilik ve Aile" ile ilgili bilgileri toplamaya başladım ve Hayat Yayınevi sahibi değerli karde­şim Hayati Bayrak Bey'in teşviki ile de kitap olarak yazma­ya karar verdim.
 
Kitabı yazmaya başladığımda konuları kısa tutarak mera­mımı özet olarak anlatmayı düşündüm ancak konulara gir­dikçe başka konular çıktı ve kitap benim arzu ettiğimden bü­yük hacimli oldu. Yine de yazmak istediğim ama yazamadı­ğım konulan bırakmak zorunda kaldım.
 
Kitap on yedi bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde evliliğe hazırlık, ikinci bölümde evlilik dışı ilişkiler, üçüncü bölümde evlenilmesi caiz veya yasak olanlar, dördüncü bö­lümde nikâh, gerdek ve sorumluluklar, beşinci bölümde ev­lilik ve cinsellik, altıncı bölümde kurum olarak ailenin yapısı ve işlevleri, yedinci bölümde kadın erkek arasındaki haklar, sekizinci bölümde aile fertlerinin birbirlerine karşı görevleri, dokuzuncu bölümde ailenin akraba ve komşularıyla ilişkile­ri, onuncu bölümde ailede mutluluğun temel ilkeleri, on bi­rinci bölümde iletişim ve aile içi iletişim, on ikinci bölüm­de aile tutumları, on üçüncü bölümde aileyi ayakta tutan en büyük güç, on dördüncü bölümde ailede helâl ve haram, on beşinci bölümde ailede temizlik programı, on altıncı bölüm­de şiddet, on yedinci bölümde evliliği sona erdirme.
 
Bir toplumda en güçlü kurumlardan biri ailedir. Kültürel mirasın aktarılmasında en önemli sosyal bağdır. Aile kurumu Müslüman bir aile için sosyal bir bağ olmanın yanı sıra dinî bir kurumdur. Dinî boyut sorumluluğunu da üstlenen aile ku­rumunu bu boyutuyla ele alıp bu alandaki eksikliği kapatma­yı hedefledim bu eserle.
 
"İslam'da Evlilik ve Aile" elbette çok geniş konuları içi­ne alan bir başlıktır. Ülkemizde aile ile ilgili yetmiş civarın­da eser vardır ve ben bunların otuz beş kadarına ulaşabildim. Bir kısmının basımı kalmamış bir kısmına da belki ben ulaşamamışımdır. Var olan eserleri yazan hocalarımız okuyucula­rına mutlaka çok güzel bilgiler aktarmışlardır. Ancak ben ko­nuya daha farklı yaklaşmaya çalıştım, islam'da evlilik ve aile denildiği zaman, değişik ülkelerdeki yaşam tarzları ve aile an­layışındaki farklılıklar da aklımıza gelmektedir. Ancak, ben Kur'ân ve hadîsler ışığında "Müslüman bir aile nasıl olmalı?" konusunu ele aldım ve bu sorunun yanıtını sunmaya çalıştım.
 
Bu münasebetle bu çalışmamda beni teşvik ederek ce­saretlendiren ve büyük katkısı olan sevgili kardeşim Haya­ti Bayrak Bey'e, kitabı ince eleyip sık dokuyarak defalar­ca gözden geçiren Emine Emel Öz kardeşime, kitabın içini özenle hazırlayan Gonca Özdemir kardeşime ve Hayat Ya­yınevi mensuplarının hepsine, bilgisayar konusunda teknik desteklerini esirgemeyen M.Fatih Üçer ve Beşir Cura'ya, çalışmamın her safhasında bana daima yardımcı olan sev­gili eşime teşekkür eder, eksik ve hatalarımın hoşgörü ile karşılanacağını ve konuya ilgi duyanların değerli katkılarıy­la eserin gelişeceğini umar, gözetilen hedef doğrultusunda hizmet vermesini yüce Allah'tan niyaz ederim.
 
Mehmet KIZILKAYA
20 Ocak 2011
Mardin

 

    Mehmet KIZILKAYA
 
10.11.1948 tarihinde Kütahya'nın Simav ilçesi Karapınar köyünde doğdu. 1963 yılında hafızlığını tamamladı. Konya ve İstanbul'da özel hocalardan Arapça dersleri aldı. 1977'de İmam-Hatip Okulunu dışarıdan bitirdi ve aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne giren yazar 1981 yılında okulu bitirdi.
 
1971 yılında İzmir'de müezzin olarak göreve başladı ve sonra yine İzmir'de Ulu Camii'nde imam-hatibi olarak görev yaptı. Diyanet İşleri Baş­kanlığınca 1977'de yapılan müftülük ve vaizlik imtihanını kazanarak aynı yıl Çanakkale'ye vaiz olarak atandı. 1979 yılında Menemen vaizliğine atandı ve 1982'de Belçika'ya öğretmen din görevlisi olarak gönderildi. Dört sene bu gö­revi icra ettikten sonra Türkiye'ye dönerek İsparta, İstanbul, Tekirdağ ille­rinde müftülük yaptı. 1997 yılında Almanya'ya Din Hizmetleri Ataşesi olarak atandı. 2001 'de Türkiye'ye döndü. İzmir ve İstanbul'da müftülük yaptıktan sonra 2007 yılında Mardin II Müftülüğü'ne atandı. Hâlâ bu görevine de de­vam etmektedir. Mehmet Kızılkaya, Yaz Kuran Kursları için hazırladığı "Ge­nel Kültür Yarışmaları İçin Temel Dini Bilgiler-Sorular ve Cevaplan" eserin­den başka çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve "Kalkınmada Aile Ya­pısının Önemi" ve "Evlenme Yaşı" ile ilgili tebliğleri bulunmaktadır.
 
Kırk yıllık memuriyet hayatında çeşitli kademelerde; din görevlisi, öğret­men ve idareci olarak çalışan Mehmet Kızılkaya ailesini ve çocuklarını hiç­bir zaman ihmal etmemiştir. Her ne kadar yoğun bir çalışma hayatı geçirmiş olsa da ailesine ve çocuklarına zaman ayırmayı başarmış ve bunu bir prensip haline getirmiştir.
 
Hayatı boyunca yaptığı etkinliklere (seminer, konferans, panel, sempozyum, gezi, toplantı vb.) eşiyle birlikte katılmış ve bu gibi etkinliklere herke­sin ailesiyle birlikte katılmasını hem teşvik etmiş hem de örnek olarak uy­gulamıştır.
 
İki çocuk babası olan Mehmet Kızılkaya, her fırsatta "aile önemi"ne dik­katleri çekmiştir. İyi bir ailenin çok iyi bir eğitimle oluşturulabileceğinin öne­mine sürekli vurgu yaparak özellikle kendi görevlilerini bu konuda teşvik et­miş, mutlaka çocuklarını okutmalarını tavsiye etmiştir. En iyi yatırımın ço­cukların eğitimine olan yatırım olduğunu bizzat kendi aile hayatıyla göster­miştir. Bir kız ve bir erkek babası olan yazarımız cinsiyet ayırımı yapmadan her konuda çocuklarına eşit davranan bir baba örneği olmuştur. Eğitimleriyle biz­zat ilgilenerek oğlunu mühendis, kızını da doktor olarak yetiştirmiş; onları di­nimizin, vatanımızın ve milletimizin hizmetine hazırlamıştır.
 
Mehmet Kızılkaya, aile konusunda çeşitli mahfillerde, sohbet, konferans ve panellerde konuşmalar yapmış ve tebliğler sunmuştur. Bunları sadece yaz­mak ve konuşmak gibi bilgi aktarımı olarak sunmamış, bizzat örnek bir aile olarak çevresine ışık tutmuştur.
 
içindekiler
 
Kısaltmalar
Önsöz
 
BİRİNCİ BÖLÜM                                 
EVLİLİĞE HAZIRLIK
 
Evliliğin Faydaları
Evliliğin Meşruiyeti (Resmiyet Kazanması)
Evlilik ve Mutluluk
Evlenmekten Kaçmamak
Eş Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Evlenecek Kişilerin Birbirini Görmesi
Evlenecek Kişilerin Konuşacakları Konular
Kız İsteme
Nişanlanma
Nişanı Bozma
Nişanda Verilen Hediyeler
Nişanlılıkta Dinî Nikâh Yaptırma
Evlenmeden Önceki Doktor Muayenesinin Önemi
 
İKİNCİ BÖLÜM
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER
 
Evlilik Dışı İlişki (Zina) 
Livâta (Homoseksüellik) 
Lezbiyenlik (Sevicilik) 
Yakın Akrabalarla Yapılan Zina (Ailede Gizli Yara, Enses
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                      
EVLENİLMESİ YASAK VEYA CAİZ OLANLAR
 
Evlenilmesi Yasak Olanlar
Sürekli Evlenme Engelleri
Geçici Evlenme Engelleri
Kitap Ehl-i (Yahudi ve Hristiyan) Kadınlarla Evlilik
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                 
EVLİLİKTE NİKÂH, GERDEK VE SORUMLULUKLAR
 
Evlilikte Nikâh
Evlilikte Resmî Nikâh
Gerdeğe Girmeden Önce Hazırlık
Düğün
Evlilikte Eşlerin Sorumlulukları
BEŞİNCİ BÖLÜM                                                                                                        
EVLİLİK VE CİNSELLİK
 
Evlilikte Cinsel Hayat
Cinsel İlişkinin Haram Olduğu Zaman ve Şekiller
Sağlıklı ve Mutlu Bir Cinsel Yaşam İçin Eşlerin
Yapması Gerekenler
Cünüplük ve Gusül
İslam'da Cinsel Kıskançlık

ALTINCI BÖLÜM                                                                    
KURUM OLARAK AİLENİN YAPISI VE İŞLEVLERİ
 
Kurum Olarak Aile
Ailenin Yapısı
Ailenin Görevleri
 
YEDİNCİ BÖLÜM                                                      
KADIN ERKEK ARASINDAKİ HAKLAR
 
İki Varlık Olarak Kadın Erkek Eşitliği  
Kadının Öğrenme ve Öğretme Hakkı
Kadınların Eğitim ve Öğretime Katkıları
Erkeğin Eşi Üzerindeki Hakları
Kan-Koca Arasında Ortak Haklar
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM                                                                        
AİLE FERTLERİNİN BİRBİRLERİNE KARŞI GÖREVLERİ
 
Ailede Büyük Anne-Büyük Baba
Ailede Baba ve Sorumlulukları
 
Ailede Anne ve Sorumlulukları
Aile Olanlaması
Ailede Çocuk
.Ailede Anne Baba ve Çocuk İlişkileri
Anne Babanın Çocuklarına Karşı Sorumlulukları 
Çocukların Anne Babalarına Karşı Sorumlulukları
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
AİLENİN AKRABA VE KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ
 
Ailenin Akrabalarıyla İlişkileri
Ailenin Komşularıyla İlişkileri
 
ONUNCU BÖLÜM                                  
AİLEDE MUTLULUĞUN TEMEL İLKELERİ
 
Sevgi
Saygı
Sabır
Sadâkat
Kanaat 
Merhamet
Ahde Vefa
Eşler Arasında Uyum
Hoşgörü
 
ON BİRİNCİ BÖLÜM

İLETİŞİM VE AİLE İÇİ İLETİŞİM
 
İletişim
İletişimin Öğeleri
Başarılı İletişimin Temel Koşulları
Aile İçi İletişim
Anne Baba ile Çocuklar Arasındaki İletişim
Bozukluğunun Olası Zararları
ON İKİNCİ BÖLÜM                                       
AİLE TUTUMLARI
Olumlu Aile Tutumları
Olumsuz Aile Tutumları
 
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLEYİ AYAKTA TUTAN EN BÜYÜK GÜÇ
Ailede İnanç ve îman
Ailede İbadetler
Ailede Dua   
İbadet ve Duanın İnsan Hayatına Etkileri
Ailede Çocuklara Kazandırılacak Temel Alışkanlıklar

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AİLEDE HELÂL VE HARAM
Ailede Helâl Yiyeceklerden Yemek
Ailede Haram Yiyeceklerden Kaçınmak
 
Sigara ve Zararları
Uyuşturucu Maddeler ve Zararları
Yeme İçmede İsraftan Kaçınmak
Su Kullanmada İsraftan Kaçınmak
Kumar ve Zararları
 
ON BEŞİNCİ BÖLÜM AİLEDE TEMİZLİK PROGRAMI

Elbise ve Beden Temizliği
Ev Temizliği
Çevre Temizliği
 
ON ALTINCI BÖLÜM ŞİDDET
Şiddet
Şiddetin Nedenleri
Şiddet Çeşitleri
Aile İçi Şiddet
 
ON YEDİNCİ BÖLÜM EVLİLİĞİ SONA ERDİRME
 
Günümüzde Boşanmaya Yol Açan Nedenler
Eşleri Ayrılma Kâbusundan Koruyucu Tedbirler
Evlilik Hayatında Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları
Son Çare Boşanmak
 
 
 
 
Hayat Yayınları Mehmet Kızılkaya İslamda Evlilik ve Aile Okulu kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055878825
MarkaHayat Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786055878825
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.