• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kürsüden Vaazlar, 2 Cilt

   Fiyat:
   300,00 TL
   İndirimli Fiyat (%41,7) :
   175,00 TL
   Kazancınız 125,00 TL
   58,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

     Kitap               Kürsüden Vaazlar
     Yazar               Dr. Faruk Özdemir ( İlahiyatçı - yazar )
     Editör              Salih Başpehlivan
     Yayınevi           Merve Yayınları
     Kağıt - Cilt       Sarı şamua, Lüks Ciltli, 2 cilt , özel kutulu 
     Sayfa - Ebat    1.248 sayfa,  17x24 cm
     Yayın Yılı         2015


     
   Merve Yayınevi Kürsüden Vaazlar kitabını incelemektesiniz.  
   2 cilt Dr. Faruk Özdemir
   Kürsüden Vaazlar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

     
     
      Kürsüden Vaazlar, Altın Öğütler, Dr. Faruk Özdemir
    
    
   İbadetlerin asıl hedefi olan ahlaki erdemleri yakalamak, güzel ahlaka erişmek, 'model insan' gibi 'Kurân Ahlâkı' ile ahlâklanmak amacıyla bu kitabın birinci cildinde; emri bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker, şefkat ve merhamet gıybet, sû-i zan, tecessüs, alay etmek, dil uzatmak, lakap takmak, nemime (Koğuculuk), haset, infak ve cömertlik , cimrilik, israf, müminlerin özellikleri riya, ihlas, sabır ve şükür konularını; ikinci cildinde ise; Anne -  Baba'ya saygı , tevekkül, adalet, kibir ve tevazu, edep ve haya, dua, doğruluk (sıdk) , yalan (kizb), tevbe ve istiğfar, tamahkarlık ve kanaat, bağışlama, (af), hilm ve rıfk, öfke (gazap), sıla-i rahim, komşu hakkı, hasta ziyareti, yetim ve öksüzlere iyi muamele, selamlaşma, rüşvet, dayanışma ve yardımlaşma, hediyeleşme, ilim ve alimlerin fazileti, şehitlik ve gazilik, cennet ve cehennem konularını ayetler, hadisler ve ibretli kıssalarla izah etmeye çalıştık.. 
     
    
                ÖNSÖZ
      
   Bizi yokluktan varlık alemine çıkartan, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a(cc) hamd olsun. O'nun habibi Hz. Muhammede (s.a.s.), ailesine ve ashabına salât ve selâm olsun.
    
   Kur'ân-ı Kerîm'in üzerinde durduğu temel konular inanç esas­ları, ibadetler ve ahlâkî ilkelerdir. Kur'ân'ın üzerinde en çok dur­duğu konu, Allah inancıdır. Allah inancı bir takım davranışlarla kendini gösterir ki bunlar ibadetlerdir. Yüce Allah ile yaratılan­lar arasındaki ilişki ibadetlerle kurulur.
    
   Ahlâk, insanın inanç ve ibadet yoluyla Allah ile kurduğu iliş­kinin, her türlü tutum ve davranışa yansımasıdır. İnsanların gü­zel ahlâk sahibi olmaları, Kur'ân'ın öncelikli hedeflerinden birisi­dir. Güzel ahlâk, doğru ilkelerin insanda davranış haline gelmesi, doğru davranışların da alışkanlığa dönüşmesidir.
    
   İbadetlerin hedefi, insanlara güzel ahlâkı kazandırmak, ahlâkî erdemlere ulaştırmaktır. Örneğin, "sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoy ar" âyetinde belirtilen namaz ibadetinin hedefi, insanı güzel ahlâka ulaştırmaktır. Aksi halde şeklen iba­det yapmak, "yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, on­lar namazlarını ciddiye almazlar" âyetinde vurgulandığı gibi insanın kınanmasına neden olur. Yunus Emre:
    
   "Bir kez gönül yıktın ise                                       
    Bu kıldığın namaz değil                                    
    Yetmiş iki millet dahi                                            
    Elin yüzün yumaz değil."
    
   sözleriyle ibadetin ahlâkî hedefine işaret etmiştir. İyiliğe sevketmeyen, kötülükten alıkoymayan ibadet, sırtta taşınan bir vebal olarak nitelendirilmiştir.
    
   Kur'ân güzel ahlâka ulaşmada bize model olarak Hz. Peygamberi (s.a.s.) göstermiştir: "Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir." "Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin." Mü'minlerin annesi Hz Aişe (r.ah.) validemiz de: "O'nun ahlâkı Kur'ân'dan ibarettir" diyerek Resûlullah'ın (s.a.s.) dini sadece tebliğ etmeyip hayatında tatbik etmek suretiyle güzel ahlâka ulaştığına işaret etmiştir.
    
   İşte biz de, ibadetlerin asıl hedefi olan ahlâkî erdemleri ya­kalamak, güzel ahlâka erişmek, 'model insan' gibi 'Kur'ân ahlâkı' ile ahlâklanmak amacıyla, bu kitabın birinci cildinde, emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i ani'l münker, şefkat ve merhamet, gıy­bet, sû-i zan, tecessüs, alay etmek, dil uzatmak, lâkap takmak, nemîme (koğuculuk), haset, infak ve cömertlik, cimrilik, israf, mü'minlerin özellikleri, münafıkların özellikleri, kafirlerin özel­likleri, riya, ihlâs, sabır ve şükür konularını; ikinci cildinde ise, anne- babaya saygı, tevekkül, adalet, kibir ve tevazu, edep ve haya, dua, doğruluk (sıdk), yalan (kizb), tevbe ve istiğfar, tamahkârlık ve kanaat, bağışlama (af), hilm ve rıfk, öfke (gazap), sıla-i rahim, komşu hakkı, hasta ziyareti, yetim ve öksüzlere iyi muamele, se­lamlaşma, rüşvet, dayanışma ve yardımlaşma, hediyeleşme, ilim ve alimlerin fazileti, şehitlik ve gazilik, cennet ve cehennem ko­nularını âyetler, hadisler ve ibretli kıssalarla izah etmeye çalıştık.
    
   Bu küçük çalışmamızın büyük faydalar temin etmesini niyaz ederiz. Gayret bizden muvaffâkiyet Allah'tandır.  ( kürsüden vaazlar kitap, vaaz kitabı al oku, Faruk Özdemir vaaz kitabı, Merve yayınları vaaz, minberden vaazlar, vaaz hutbe kitabı, sohbetler, nasihatler, öğütler , vaaz ve sohbet, 2 cilt takım, vaazlar set , altın öğütler, özel kutulu )
     
    
   Dr. Faruk ÖZDEMİR
   Samsun - 2012
    
     
   CİLT 1  İÇİNDEKİLER
    
    
   ÖNSÖZ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   AHLÂK İLE İLGİLİ VAAZLAR
    
   1)EMRİ Bİ'L MA'RÛF ve NEHY-İ ANİ'L MÜNKER
    
   Emr-i Bi'l Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l Münker'in Tanımı, İlgili Âyetler
   Emr-i Bi'l Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l Münker İle İlgili Hadis-i Şerifler
   Kötülüğe Karşı Müdahale Şekilleri
   Kötülüğü Dil İle Önleyecek Kimselerde Bulunması
   Gereken Özellikler
   Emr-i Bi'l Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker İle İlgili
   Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   2)   ŞEFKAT ve MERHAMET
    
   Şefkat ve Merhametin Anlamı
   Şefkat ve Merhamet İle İlgili Âyetler
   Merhamet İle İlgili Hadîs-i Şerifler
    
   Merhametli Olmaya Teşvik Eden Hadisler
   Allah Teâlâ'nın Sonsuz Rahmetini İşaret Eden Hadisler
   2.3.3. Hayvanlara Merhametli Olmaya Teşvik Eden Hadisler
    
   3)  GIYBET (ÇEKİŞTİRME)
    
   Gıybetin Tanımı, İlgili Âyet ve Hadîs-i Şerifler
   İnsanları Gıybete Sürükleyen Sebepler
   Gıybet Meclisinde Bulunan Ne Yapmalı?
   Gıybetin Keffareti Nedir?
   Gıybetin Çeşitleri
   Gıybet Etmenin Caiz Olduğu Durumlar
   Dili Gıybetten Koruma Yolları
   Gıybet İle İlgili Örnek Olaylar
    
   4)  SÛ-İ ZAN (KÖTÜ ZAN)
    
   Sû-i Zannın Tanımı. İlgili Âyet ve Hadisler
   Sû-i Zannın Haram Olmasının Sebebi
   Sû-i Zandan Nasıl Kurtulunur?
   4.4. Sû-i Zan İle İlgili Örnek Olay
    
   5)  TECESSÜS (KUSUR ARAŞTIRMAK)
    
   Tecessüsün Tanımı, İlgili Âyet ve Hadisler
   Evlere İzin Alarak Girme
   5.3 Tecessüs İle İlgili Örnek Olaylar
    
   6)  ALAY ETMEK
    
   Tanımı, İlgili Âyet ve Hadisler
   Alay Etmenin Yasaklanmasının Sebebi
   Alayla İlgili Örnek Olay
    
   7-  DİL UZATMAK (AYIPLAMAK)
   7.1. Tanımı, İlgili Âyetler ve İzahı
    
   8-  LÂKAP TAKMAK
    
   Tanımı, İlgili Âyet ve Hadisler
   Yasak Olan ve Olmayan Lâkap
    
   9)  NEMİME (KOCUCULUK, LÂF TAŞIMAK)
    
   Tanımı, İlgili Âyet ve Hadisler
   Kendisine Söz Getirilen Kişiye Düşen Görevler
   Koğuculuk İle İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   10)HASET (ÇEKEMEMEZLİK)
    
   Haset, Kıskançlık ve Gıpta Nedir?
   Hasetle İlgili Âyetler
   Hasetle İlgili Hadis-i Şerifler
   Hasedin Mertebeleri (Dereceleri)
   Hasedin Sebepleri
   Hasetle İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   11)  İNFAK ve CÖMERTLİK
    
   İnfak ve Cömertlik Nedir?
   İnfak ve Cömertlik İle İlgili Âyetler
   İnfak ve Cömertlik İle İlgili Hadisler
   İnfak ve Cömertlik İle İlgili Kıssalar ve Hikayeler
    
   12)  CİMRİLİK
    
   Cimrilik Nedir?
   Cimriliği Zemmeden Âyetler
   Cimriliği Zemmeden Hadîs-i Şerifler
   Cimrilikle İlgili Kıssalar ve Hikayeler
   Cimriliğin Tedavisi
    
   13)  İSRAF (SAVURGANLIK)
    
   İsraf Nedir?
   İsrafı Yasaklayan Ayetler
   İsrafı Zemmeden Hadisler
    
   14)  MÜ'MİNLERİN ÖZELLİKLERİ
    
   Mü'min ve Müslüman Kime Denir?
   Kur'ân'da Mü'minlerin Özellikleri
   Hadîs-i Şeriflerde Mü'minlerin Özellikleri
    
   15)  MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ
    
   Münafık Kime Denir?
   Nifak Çeşitleri
   Kur'ân-ı Kerîm'de Münafıkların Özellikleri
   Hadîs-i Şeriflerde Münafıkların Özellikleri
   Resûlullah (s.a.s.Yin Münafıklara Karşı Tutumu
    
   16)  KAFİRLERİN ÖZELLİKLERİ
    
   Kafir Kime Denir?
   Kur an-ı Kerîm'de Kafirlerin Özellikleri
   Hadîs-i Şeriflerde Kafirlerin Özellikleri
    
   Kafirlerin Kabirdeki Durumları
   Kafirlerin Cehennemdeki Durumları
   Kafirlerin Cehennem Yiyecekleri
   Kafirler Cehennemde Ebedî Kalacaklardır
   Kafirler İçin İstiğfar Etmek Caiz Değildir
    
   17) RİYA
    
   Riya Nedir?
   Riya İle İlgili Âyetler
   Riya İle İlgili Hadîs-i Şerifler
   Riyanın Çeşitleri
   Riyanın Hükmü Nedir?
   Riyanın Dereceleri
   Karıncanın Ayak Sesinden Gizli Olan Riya
   İyi Ameli Halkın Duymasına Sevinmek Riya Mıdır?
   Riyanın Tedavisi ve Kalbi Temizleme Yolları
    
   Akla Gelen Riya Hatıralarını Defetmedeki Mertebeler
   Riyaya Düşme Korkusu İle İbadeti Terketme
   Riyanın Asıl Hedefleri
    
   18)  İHLÂS
    
   18.1. İhlâs Nedir?
   İhlâs İle İlgili Âyet-i Kerimeler
   İhlâsla İlgili Hadîs-i Şerifler
   İbadette İhlâsı Bozan Sebepler
   İhlâs Hakkında Alimlerin Sözleri
   İhlâs İle İlgili Kıssalar ve Örnek Olaylar
    
   19)  SABIR
    
   Sabır Nedir? Sabrın Çeşitleri ve Sabrın Hakikati
   Sabırla İlgili Âyet-i Kerîmeler
   Sabırla İlgili Hadîs-i Şerifler
   Hüküm Yönünden Sabrın Kısımları
   'Sabır İmanın Yarısıdır' Ne Demektir?
   Sabrın İslâmî Tebliğdeki Yeri
   Sabırla İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   20)  ŞÜKÜR
    
   Şükür Nedir?
   Şükrün Faziletiyle İlgili Âyetler
   Şükürle İlgili Hadîs-i Şerifler
   İnsanları Şükürden Alıkoyan Sebepler
   Şükürle İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
    
   BİBLİYOGRAFYA
    
   CİLT 2 İÇİNDEKİLER
    
    
   İKİNCİ BÖLÜM
   AHLÂK İLE İLGİLİ VAAZLAR.
    
   1.  ANNE-BABAYA SAYGI
    
   Anne-Babaya Saygıyı Tavsiye Eden Ayetler
   Anne-Babaya Saygıyı Tavsiye Eden Hadisler
    
   Anne- Babaya İyilik ve İtaatle İlgili Hadisler
   Anne- Baba ve Cihad
   Anneye Yapılan Bağış
   Kafir Bile Olsa Anne- Babaya Hürmet
   Anne Bedduası
   Anne- Babanın Nafakası Evlat Üzerinedir
   Anne- Babaya İyiliğin Fazileti
   1.3.Anne- Babaya Saygıyla İlgili Örnek Olay ve Kıssalar
    
   2)  TEVEKKÜL
    
   Tevekkül Nedir?
   Tevekkülü Tavsiye Eden Âyetler
   Tevekkülü Tavsiye Eden Hadisler
   Tevekkülle İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   3)  ADALET
    
   Adalet Nedir?
   Adaleti Emreden Âyetler
   Adaletle İlgili Hadisler
    
   Resûlullah'ın (s.a.s.) Adalette Titizliği
   Adil Olanlara Sunulan Lütfü İlahi
   Mahkemelerdeki Adaletsizliğin Neticesi
    
   Adaletsizliğin Doğurduğu Sonuçlar
   Adaletle İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   4)  KİBİR VE TEVAZU
    
   Kibir ve Tevazu Nedir?
   Kibri Yasaklayan Tevazuu Tavsiye Eden Âyetler
   Kibirle İlgili Hadisler
    
   Kibrin Zemmi
   Mütekebbirlerin (Büyüklük Taslayanların) Cezası
   Kibirden Kaçınmak
   Kalbinde Kibir Bulunan Kimse Cennete Giremez
   Güzel Giyimi Sebebiyle Kibre Düşenin Durumu
   Kibirli Kimselerin Yapmadıkları Davranışlar
    
   Mütevaziliğin Fazileti
   Kibir Kimlere Karşı Yapılar?
   Kibir Nelerle Yapılır?
   Kibri Tedavi Etmek ve Mütevazi Olmanın Yolları
   Kibirle İlgili İslâm Büyüklerinin Sözleri
   Tevazu İle İlgili İslâm Büyüklerinin Sözleri
   4.10.   Kibir ve Tevazu İle İlgili Kıssalar ve Örnek Olaylar
    
   5)  EDEP VE HAYA
    
   Edep ve Haya Nedir?
   Edep ve Hayayı Tavsiye Eden Âyetler
   Edep ve Hayayı Tavsiye Eden Hadisler
   Edeple İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   6)  DUA
    
   Dua Nedir?
   Duanın Faziletine İşaret Eden Ayetler
   Duanın Faziletine İşaret Eden Hadisler
   Duanın Adabı
   Duanın Faydası
   Dua İle İlgili Kıssalar
    
   7)  DOĞRULUK (SIDK)
    
   Doğruluk Nedir?
   Doğruluğa İşaret Eden Âyetler
   Doğruluğa İşaret Eden Hadisler
   Doğruluğu Teşvik Eden Kıssalar
    
   8)  YALAN (KİZB)
    
   Yalan Nedir1.'
   Yalanı Yasaklayan Âyetler
   8.3. Yalanı Yasaklayan Hadisler
   Yalanın ve Yalancının Zemmi
   Yalanın Caiz Olduğu Yerler
   Yalan Şahitlik
   Yalan Yemin
   Çocukları Kandırmak İçin Yalan Söylemek
   İnsanları Güldürmek İçin Yalan Söylemek
   Resûlullah (s.a.s.) Hakkında Yalan
   Şaka Bile Olsa Yalan Caiz Değildir
    
   9)  TEVBE VE İSTİĞFAR
    
   Tevbe ve İstiğfar Nedir?
   Tevbe ve İstiğfarla İlgili Âyetler
   Tevbe ve İstiğfarla İlgili Hadisler
   Tevbe ve İstiğfarın Edebi
   Tevbe ve İstiğfarla İlgili Kıssa
    
   10)  TAMAHKÂRLIK VE KANAAT
    
   Tamahkârlık ve Kanaat Nedir?
   Kanaatin Fazileti ve Tamahın Zemmi
   Kanaatkar Olmanın Yolları
   Tamahın Zemmi İle İlgili Kıssalar
    
   11)  BAĞIŞLAMA (AF)
    
   Af Nedir?
   Affetmenin Fazileti
   Afla İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   12)      HİLM VE RIFK
    
   Hilm ve Rıfk Nedir?
   Hilm ve Rıfkın Fazileti
   Hz. Peygamberin (s.a.s.) Sünnetinde Hilm ve Rıfk
    
   13)      ÖFKE (GAZAP)
    
   Gazap Nedir?
   Gazabın Zemmi Öfkeyi Yenmenin Fazileti
   Gazapla İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
   14)      SILA-İ RAHİM
    
   14.1. Sıla-i Rahim Nedir?
   14. 2. Sıla-i Rahimi Teşvik Eden Âyetler
   Sıla-i Rahimi Tavsiye Eden Hadisler
   Sıla-i Rahimle İlgili Örnek Olaylar ve Kıssalar
    
    
   15)      KOMŞU HAKKI
    
   Komşu Hakkına Riayetin Önemi
   Komşuluk Adabı
    
   HASTA ZİYARETİ
    
   16.1. Hasta Ziyaretinin Önemi
    
   YETİM VE ÖKSÜZLERE İYİ MUAMELE
    
   Yetim ve Öksüz Ne Demektir?
   Yetimlere İyiliği Tavsiye Eden Âyetler
   Yetimlere İyiliği Tavsiye Eden Hadisler
   Yetimlere Karşı Görevlerimiz
    
   Yetimlere İyi Muamele ve Maddî Yardım
   Yetimlerin İstikbâlinin Düşünülmesi
   Yetimlerin Islâhı
   Yetimlerin Mallarının Korunması
   Yetimlerin Evlendirilmeleri
    
   18)      SELAMLAŞMA
    
   Selam Ne Demektir?
   Selâmı Tavsiye Eden Âyetler
   Selamı Tavsiye Eden Hadisler
    
   19)      RÜŞVET
    
   Rüşvet Nedir?
   Rüşveti Yasaklayan Âyet ve Hadisler
   Siyasi ve İçtimaî Hayatta Rüşvet
   Hakimlerce Alınan Rüşvet
   Memur ve Hediye
   Devlet Malından Çalmak (Gulûl)
   Rüşvet ve Selef
   Memurun Maişeti
   İçtimaî Emniyet ve Rüşvet
    
   DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA
    
   20.1. Yardımlaşmayı Tavsiye Eden Âyet ve Hadisler
    
   HEDİYELEŞME
    
   Hediye Nedir?
   Hediyeleşmeye Teşvik Eden Hadisler
   Hediye Kabul Edilmelidir
   Yasak Hediye
   Hangi Hediye Temizdir?
   Müşriklerden Gelen Hediye
   Resûlullah (s.a.s.Vin Hediyeleri
    
   22)      İLİM VE ALİMLERİN FAZİLETİ
    
   İlmin ve Alimlerin Faziletine İşaret Eden Ayetler
   Alimlerin Faziletiyle İlgili Hadisler
   İlme Teşvik Eden Hadisler
   İlim Adabına İşaret Eden Hadisler
   İlim Öğretme Adabıyla İlgili Hadisler
   İlim ve Alimlerle İlgili Hikmetli Sözler
   Talebenin Riayet Edeceği Adab
   Muallimin Vazifeleri
    
   23)      ŞEHİTLİK VE GAZİLİK
    
   Şehit ve Gazi Ne Demektir?
   Üç Çeşit Şehit Vardır
   Şehitliğin Faziletine İşaret Eden Âyetler
   Şehitliğin Faziletiyle İlgili Hadisler
    
   24)      CENNET
    
   Cennet Ne Demektir?
   Cennetle İlgili Âyetler
   Cennetle İlgili Hadisler
    
   Cennetin Özellikleriyle İlgili Hadisler
   Cennet ve Cehennemin Müşterek Yönleri
   Cennetliklerle İlgili Hadisler
   Cennetlik ve Cehennemliklerin Beraber Zikredildiği Hadisler
   24.4.   Rü'yetullah (Allah'ın Görülmesi)
    
   25)      CEHENNEM
    
   Cehennem Ne Demektir?
   Cehennemle İlgili Âyetler
   Cehennemle İlgili Hadisler
    
   Cehennemin Özellikleriyle İlgili Hadisler
   Cehennemliklerle İlgili Hadisler
     
    
    
   Merve Yayınları 2 cilt Dr. Faruk Özdemir Kürsüden Vaazlar kitabını incele diniz. 
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055242251
   MarkaMerve Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786055242251

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.