• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Musahabe 6 Cilt Set

   Fiyat:
   371,00 TL
   İndirimli Fiyat (%31,3) :
   255,00 TL
   Kazancınız 116,00 TL
   85,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Musahabe Takım   
   Yazar            M. Sami Ramazanoğlu (k.s)      
   Yayınevi        Erkam Yayınları
   Kağıt Cilt       1 ve 6.Cilt 2.Hamur, 2,3,4,5 ciltler 1.Hamur Beyaz, Karton Cilt
   Sayfa Ebat    1.479 sayfa – 14x20 cm
   Yayın Yılı       2013, 2016

     


   Erkam Yayınları 6 Cilt Musahabe kitab setini incelemektesiniz.
   M. Sami Ramazanoğlu Musahabe Kitabı hakkında yorumları oku yupkitabınkonusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

   Sunuş

   Cenâb-ı Hak, insanı milyarlarca mahlûkat içinde mümtaz, mükemmel ve mükerrem olarak yaratmıştır. İnsan bu mükerremiyyetini idrâk edip Hak Kelâmına ve Rasûlullah'ın beyanlarına kulak verir ve bunları hâlisâ-ne yaşarsa muhakkak felâha erer. Ve Cenâb-ı Hakk'ın meleklere karşı iftihâr ettiği mükerrem insanlar zümre­sine dâhil olur.

   Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, bütün dün­yada İslâm'ın yayılmasını netice veren inkılâbını soh­betle adam yetiştirerek başlatmış, "sohbetle yetişenler" mânâsına gelen Ashâb'ı yetiştirmiş, bütün imkânsızlık­lara rağmen insanların yırtıcılıkta sırtlanları geçtiği va­satta sulhü temin etmiş ve dünyanın imdâdına gönder­miştir. Tarih, hiç bir devrinde bu şekilde cennet hayatı­nın daha dünyada iken yaşandığı bir devre şâhid olma­mıştır.

   Allah'ın sohbetlere ayrı bir nazarı vardır. Bilgilerini artırmak, İslâm ahlâkını öğrenmek, birbirleriyle kardeş­lik kurmak, tefrikayı bertaraf etmek için bir araya gelip sohbet eden mü'minlere melekler gıbta ederler. Eğer sohbetler iyi değerlendirilirse insan süfliyyâttan kurtulur, ulviyyâta kanat açar.

   Büyüklerimiz, "yolumuz sohbet üzerinedir" buyur­muşlar. Sohbeti terk eden yolu terkeder.

   Sohbette mevzûya iyi kulak verilmeli, uyandırıcı sözlere dikkat edilmelidir.

   Sohbette söz söylemek,
   Cidden mühim bir iştir.

   İnsanlık değerimiz,
   Bu nükteyi seziştir.

   Demek söze çok dikkat
   Edilmesi gerekir.

   Kişinin durumunu,
   Sözü bildirmektedir.

   Söz sohbet için gerek,
   Sohbet de insanları
   Yetiştirir gülerek.

   Âkil insanlar dâim
   İyi işler güderler,
   Bilgi edinmek için
   Çokça sohbet ederler.

   Din sohbetle gelişmiş,
   Hâl ehli, ilim ehli
   Sohbet ile erişmiş.

   Peygamberlerden sonra
   En yüksek rütbedeki
   Koca ashâb zümresi
   Sohbet ile yetişmiş.

   Sohbetler
   İlmî,
   Dinî,
   Ahlâkî
   olmalıdır.

   Dinleyenlere mutlak
   Fayda sağlamalıdır.

   Sohbette mevzu seçmek,
   En mühim meseledir.

   Ve çok güzel konuşmak.
   İkinci meseledir.

   Gün için, yarın için
   En lüzumlu ne ise
   Sohbetin mevzûu odur.

   Onu güzel işlemek
   Konuşanın yoludur.

   Bir de konuşulurken
   Açık, tatlı beyâna
   Dikkat edilecektir.

   Ve en zaîfe göre
   Kelâm sarfedilecektir.

   Lüzumlu misalleri
   Sarfetmeyi bilerek

   Ve uzatmadan sözü,
   Özlü anlatmak gerek.

   Fikri benimsetmeli
   Ve bir şey öğretmeli.
   Söyleyen ve dinleyen,
   Onu tatbik etmeli.

   Sohbette çok samimi
   Bir hava olmalıdır.

   İstişârelere de
   İmkân sağlanmalıdır.

   Bütün kardeşlerimiz
   Kendi muhitlerinde
   Gurup gurup sohbete
   Devâm ederler ise,
   Çok geçmeden görülür
   Faydalı neticesi.

   Sohbetlerin Gâyesi:

   İnsanları ilk önce câhillikten kurtarmak.
   Dalâlette olanı doğru yola çağırmak,
   Gayretli, hizmet ehli
   Adam yetiştirmektir.

   Rasûlullah da önce adam yetiştirdi, sonra harekete geçti. Adam yetiştirilmeden girişilen her iş akamete uğ­ramaya mahkûmdur.

   Bugün de Muhterem Üstâdımızın, îman, ahlâk, azim, ihlâs ve gayret gibi insanı insan eden hasletlerle yetişmelerine medâr olmak üzere bir ömür vererek ha­zırlayıp yaptığı sohbetlerini bütün mü'minlerin istifâde­sine arzediyoruz. Bunlar bir serî halinde inşâallah de­vam edecektir. Bunları dikkatle okuyup hâlisâne yaşa­yan ve kâmil insan olmak yolunda gayret gösterenler inşâallah niyyet ve amellerindeki ihlâsları nisbetinde is­tifâde edeceklerdir.

   Şunu kaydedelim ki, bu Musâhabeler, belirli bir mevzu üzerinde yazılmış kitablar değil, senelerden be­ri muhtelif zamanlarda durum ve münâsebetine göre muhtelif mevzularda muhterem müellif tarafından yapıl­mış sohbetlerdir.
   Cenâb-ı Hak'dan, cümlemiz için bunlardan istifâde etmeyi müyesser kılmasını niyaz ederiz.

   Tevfik ve hidâyet Allah'dandır.

   Ömer KİRAZLI


    
   OKUYUCULARIMIZLA

   Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve inâyetlyle, neşrine muvaffak olunup okuyucularımıza arz edilen bu Musâhebe - 6 adlı eser iki bölümden müteşekkildir.

   Birinci bölüm, daha evvel yayınlanmış bulunan, Musâhebe serisinde olduğu gibi muhterem Müellif Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi Efendi tarafından muhtelif zamanlarda ve değişik meclislerde takrir buyurulmuş olan sohbetlerdir.

   ikinci bölüm ise, müellifin yetişmelerine vesile, Mürşid-i ekmellerinin sohbetlerinde bizzat yazarak zaptetmiş oldukları husûsî notlarını ihtiva etmektedir. Bu bakımdan bu kısmın ayrı bir bölüm olarak belirtilmesi muvafık görülmüştür. Aradaki üslûb farkının sebebi de budur.

   Cenâb-ı Hakk, okuyup öğrenmek ve okuduklarımızla amel etmek nasîb ve müyesser buyursun.
   Âmîn.

   Erkam Yayınları

   MUSAHABE 6
   MÜRŞİD - ZİKİR. – RABITA

   Bâyezid Bistâmî -kuddise sirruh- der ki:

   Otuz yıl ibâdetlerimde nefsime tâbi oldum. Bir gün bir adamın şöyle söylediğini işittim: - Yâ Bâyezid! Allah'ın hazineleri ibadetle doludur.

   Eğer Cenâb-ı Hakk'a kavuşmayı dilersen sana gereken nefsini zelil, hor, hakir görmen, amellerinde ihlâs üzere
   olmandır.

   Cenâb-ı Hakk -azze ve celle- Hazretleri ulûm-i zâhiriyyeyi tedris ve tâ'lim için her zaman âlimler yetiştirmiş olduğu gibi ulûm-i bâtıniyyeyi tâ'lim için de hiçbir zaman ehlullâhı eksik buyurmamıştır. Ve manevî yola girmeyi istemeyen nefs-i emmâre ashâbı kullara karşı Allah'ın bir hücceti olmak üzere ehliyeti tevatürle sabit bulunan bir kulunu kulların gözleri önüne koymuştur.

   Bedenî hastalıklardan şifâyab olmak için bir tabibin teşhis ve tedâvisine ihtiyacın lüzûmu bilindiği gibi, kibir, hased, hubb-i dünyâ ve şâir emrâz-ı kalbiyenin tedâvisi için de bir tabîb-i mânevinin tedâvisine daha ziyâde eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç bulunduğundan tegâfül ve tecâhul edilmemelidir.


    

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9799756247302
   MarkaErkam Yayınları
   Stok DurumuVar
   9799756247302

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.