• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Müzekkin Nüfus

   Fiyat:
   95,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42,1) :
   55,00 TL
   Kazancınız 40,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Sarı Şamua, Sesli Dinle, Sayfa Altı Cüz Ayet Sure Fihristli
   132,00 TL
   KDV Dahil 75,00 TL
   %43,2
   Sarı Şamua, Ciltli, 2 Renk, Rahle
   177,00 TL
   KDV Dahil 103,00 TL
   %41,8
   Ciltli, 2.Hamur , 584 Sayfa
   95,00 TL
   KDV Dahil 55,00 TL
   %42,1
             
   Kitap              Müzekkin Nüfus
   Yazar             Eşrefoğlu Rumi (k.s)
   Tercüme         Ali Arslan
   Yayınevi         Merve Yayınları
   Tashih            Salih Başpehlivan          
   Kağıt - Cilt      2.Hamur Kağıt, Citli
   Sayfa - Ebat   520 Sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı        2014   Eşrefoğlu Rumi Müzekkin Nüfus kitabı nı incelemektesiniz.   
   Merve Yayınları Müzekkin Nüfus kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
                 
    
           Başlangıç
    
   Hamd, âlemlerin Rabbi ve yaradanı olan Allah'a (c.c.) mahsus­tur. Salât u selam, onun habibi Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.), onun âline ve ashabına olsun.
    
      Muhterem okuyucu!
    
   Elinizdeki bu kitap, hicret-i Nebi'nin sekiz yüz elli ikinci sene­sinde yazılmış bir eserdir. Beş yüz otuz dokuz sene evvel yazılan bu mübarek eser, o günkü lehçe ile yazılmıştır. Yayınevimiz, manaya sadık kalmak şartıyla eseri bugünkü lehçeye çevirip muhterem oku­yucusuna takdim etmeyi vazife telâkki eder. Çünkü yeni nesle ec­dadının klasik eserlerini vermek uygun düşen hareketlerden biri, belki de en başta gelenidir.
    
   Müslüman dünyasında hele tasavvuf âleminde "Eşrefoğlu Rûmi" diye tanınan bir zatın kaleminden çıkan bu eser, cidden okunmaya ve tetkik edilmeye değer bir eserdir.
    
   Bu kitabın içindeki zayıf kavillerin yanında binlerce İslami ve in­sani hakikatler yer almaktadır. Hele cana can katan ve olduğu gibi o günkü lehçe ile verilen beyit ve şiirler..
    
      Eser Hakkında Denilen
    
   Keşfü'z-Zünûn sahibi; Müzekkin Nüfus adlı kitap, Eş-Şeyh Abdul­lah bin Eşref bin Muhammed el-Mısriyi'r Rûmi'nin eseridir, der.
    
   Kitap ilk defa Sultan Reşad zamanında Osmanlı Kütüphanesi sa­hibi Muhammed Emin ile Kırımlı Yusuf Ziya Efendiler tarafından Şirket-i Sahâfe-i Osmaniye Matbaasında bin üç yüz yirmi iki sene­sinin Şaban ayında İstanbul'da basılmıştır. Halk tarafından ısrar ve şiddetle aranan bu eseri, Merve Yayınevi bir yetkiliye bugünkü leh­çeye çevirterek yeniden neşrediyor. Tevfik Allah'tan (c.c.)...
    
   Kitabın içinde geçen ıstılahlardan bazıları hakkında izah:
    
   Meşayih:
   Âlim, fazıl olup ilmiyle amel eden kimseler. Amelsiz ilmin faydasız olduğu malum.. "Allah (c.c.) cahil olanı veli ittihaz etmez." hadisiyle ilimsiz amelin de ne demek olduğu anlaşılır kanaatindeyiz.
   Mürid: Kur'an ve sünnet ışığı altında Allah'a (c.c.) ibadet eden kimse. Müridin riya, gösteriş, ihlassızlık ve şeriatsızlıkla uzaktan ya­kından zerre kadar alakası yoktur ve olamaz.
   Talip: Hakkı arayan, hedefi Allah (c.c.) rızası olan ve onun dı­şında art bir düşüncesi olmayan kimse demektir.
   Matlup: Allah (c.c.) ve onun rızası.
   Murad: Allah (c.c.) ve onun rızası.
   Sofi: Şeriatın inceliklerini bilip tatbik eden, her hâl u kârda gaf­letten uzak bulunan, riya ve şöhretten; yılandan kaçtığı gibi kaçan Müslüman demektir.
   Sofuluk, sadece elbise ve zahirî görünüşünü sofulara benzetilen hususlardan biridir.
    
   Veli: Allah'a (c.c.) seksiz ve şüphesiz iman eden, muttaki bulu­nan Müslüman demektir. Her velide ille keramet bulunsun veya ke­ramet göstersin diye bir mecburiyet yoktur. Kitap ince bir tetkik­ten geçirildiği zaman bu hususlar daha da iyi anlaşılacaktır. Tevfik Allah'tandır (c.c).  ( Kitap Eşrefoğlu Rumi Müzekkin Nufus, Tercüme Ali Arslan, Merve Yayınları, Eşrefoğlu rumi eserleri, muzekkin nüfus kitabı )
    

   İçindekiler
    
   Başlangıç           
   Eser Hakkında Denilen   
   Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri              
   Geylâni'nin Sözlerinden  
   Rufai Hazretleri              
   Hakkında Söylenenler     
   Ahmed Bedevi Hazretleri           
   Düsûkî Hazretleri           
   Ebul-Hasan eş-Şazeli     
   Şazeli'nin Bazı Sözleri     
    
   MÜZEKKİ'N-NÜFÛS
   Nefs-i Emmâre   
   Fasıklar
   Kâfirler ve Münafıklar     
   Marifetullah (Allah'ı (c.c] Bilmek)              
   Fena ve Fânilik  
   Amel-i Salih Nedir?          
   Nefs-i Emmâre   
   Nefs-i Levvâme  
   Nefs-i Mülhime  
   Şeytani İlhamların Alametleri
    
   İlham-ı Meleki ve İlham-ı Kalbî              
   İlham-ı Rabbani             
   Nefs-i Mutmainne         
    
   Birinci Fasıl        
   Dünyayı Terk Nasıl Olur?          
   Cimrilik ve Cömertlik  
   Kişinin Ölüm Sonrası Başına Gelecekler           
   Günahları Ağır Gelenler             
   Sırat ve Cehennem        
   Büyük Günahlar (Günahı Kebâir)         
   Cennet Nimetleri           
   Tevekkül           
   Sabrın ve Sabırlı Olmanın Fayda ve Faziletleri
   Hz. Eyyûb (a.s.) Sabrı   
   Gazaplandığında Sabretmek   
    
   İkinci Fasıl          
   Açlık Nedir?     
   Açlığın Faydaları           
   Az Söylemenin Faydalan           
   Evliyaullah Hakkında  
   Yalancılık ve Yalancılar              
   Dedikodu ve İftira        
   Gıybet Hakkında            
    
   Üçüncü Fasıl
   Uyku   
    
   Dördüncü Fasıl
   Uzletin Faydaları ve Halka Karışmanın Zararları          
   Beşinci Fasıl
   Allah-u Teâlâ'yı Zikretmek.     
   Zikrin Kaideleri              
    
   Altıncı Fasıl
   Şeyhi Kâmil'in Müridi Olmak Hakkındadır       
   Şeyhlik Mertebesi         
    
   Yedinci Fasıl
   Tövbe, Telkin ve İrade Hakkında          
   Teslimiyetin Beyanı     
   Hızır (a.s.) ile Musa'nın (a.s.] Kıssası    
   Güzel Ahlakın Mertebeleri        
   Erbain'i (Kırk Gün Çilehânede Oturmak) İspatlayan Hadis
    
   Nasihat 
   Hülasa 
    
    
   merve yayınları eşrefoğlu rumi müzekkin nufus kitabı nı incele diniz.   
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789758524303
   MarkaMerve Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789758524303

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.