• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Ölüm ve Ötesi, İmam Gazali

   Fiyat:
   75,00 TL
   İndirimli Fiyat (%33,3) :
   50,00 TL
   Kazancınız 25,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Şamua, Ciltli, 620 sayfa, 24x34 cm, Cami boy
   250,00 TL
   KDV Dahil 135,00 TL
   %46
   Şamua, Ciltli, 620 sayfa, Gül Kokulu
   187,00 TL
   KDV Dahil 98,00 TL
   %47,6
   5 Cilt, Şamua, 2.500 Sayfa, 17,5x24,5 cm
   750,00 TL
   KDV Dahil 420,00 TL
   %44
    
   Kitap              Ölüm ve Ötesi
   Yazar             İmam Gazali
   Yayınevi         Nuh Yayınları
   Tercüme         Mahmut Yurdakul, Murat Balıbey
   Kağıt - Cilt      Sarı Şamua, Ciltli
   Sayfa - Ebat   316 Sayfa, 17x24 cm, iki renkli
   Yayın Yılı        2015


    
   İmam Gazali Ölüm ve Ötesi kitabını incelemektesiniz.    
   Nuh yayınları ölüm ve ötesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    

    
   Ölüm ve Ötesi
   Kitabü Zikril Mevt vema Ba’dehu
    
   Ölümün bir hakikat olduğunu biliriz fakat bu bilgimiz kendimizi ona hazırlamaya itecek kadar yeterli değildir. Tıpkı Allah Teala'nın bizlere vadettiği uhrevi güzelliklere ulaşmadan önce birçok sorgudan geçeceğimizi bildiğimiz halde bu sorgudan yüz akıyla çıkmak için gerekli olan ameli salihleri yapma konusunda gevşeklik gösterdiğimiz gibi.
    
   Müslümanların bu gevşekliğinin farkında olan Hüccetül islâm imam Gazzali Ölüm ve Ötesi isimli kitabında, bir taraftan ölüm ve uhrevi hayatın bilinmeyen yönlerini kendine has çarpıcı üslubuyla idrakimize sunarak bilgimizin gereğiyle amel etmemize yardımcı olacak köşe taşlarını gösterirken, diğer yandan akıl tarafından mahkûm edilen bir takım gaybî olayları akıl-nakil çerçevesinde izah ediyor.
    
    
   GİRİŞ
    
   Rahman, Rahîm Allah'ın adıyla...
    
   Ölümle zalimlerin boyunlarını kopartan, kisraların (Pers hüküm­darlarının genel ismi) belini kiran Ve kayserlerin (Roma ve Doğu Roma (Bizans) imparatorlarına verilen isim) planlarım alt üst eden Allah Teâlâ'ya cc hamd olsun. Bunların kalpleri ölümü anmaktan nefret eder. Niha­yet bir gün vaat edilen hak (ölüm) onları yakalayıp mezara atar.
   Böylece saraylardan kabirlere, fenerlerin aydınlığından kabirlerin karanlığına, erkek ve kadın hizmetçileriyle oynaşmaktan haşerat ve çıyanların saldırısına, yemek ve içki masalarından toprakta sü­rünmeye, insanlarla bir arada bulunmaktan yalnızlığın acımasız­lığına, yumuşacık yataklarından korkunç bir yere nakledilirler.
    
   Bir düşün, onlar kendilerini ölümden koruyabilecek bir kale veya sığınak bulabildiler mi? Ölümle aralarına bir perde çekebil­diler mi veya bir engel koyabildiler mi? Bir düşün, "Onlardan her­hangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız
   bir Ses İşitiyor musun?" (Meryem Sûresi, 19/98]
    
   Bunları düşündüğünde şunu anlarsın; tek başına kahr ve istila eden, sadece kendisi baki olan, mahlûkatın kaderine ölümü ya­zarak, ölümle takva sahiplerini kurtararak onlara kendisine ka­vuşmayı vadeden, kendine asi olanlara ise kabirlerini, kıyamet gü­nüne kadar sıkışıp kalacakları daracık bir hücreye çeviren Allah Teâlâ (cc)  noksan sıfatlardan münezzehtir.
    
   Gösterişli nimetlerle nimetlendirmek ve kahreden azaplarla intikam almak O'na mahsustur. Göklerde ve yerlerde şükür, geç­miş ve gelecekte tüm hamdler yine O'na aittir.
    
   Salât, apaçık mucizeler ve gözle görünen delillerin sahibi Muhammed'e “sav”, âline ve ashabına olsun. Onlara çokça selam olsun.
    
   Bir kimsenin son durağı ölüm, yatağı toprak, arkadaşlık kura­cağı şeyler böcek, oturacağı kişiler Münker ve Nekir, ikamet yeri kabir, kendisine vaat edilen şey kıyamet ve varacağı yurt cennet ve cehennem olursa o kimseye yakışan ölümü sürekli hatırlamasıdır. Bu kimse ölüme hazırlanmalıdır, onun için tedbirler almalıdır. Bu hal üzere kalkıp, oturmalıdır. Buna ciddiyetle ihtimam göste­rip, sürekli bu düşünceler etrafında dönmelidir.
    
   Bu kimsenin kendisini ölülerden, kabir ehlinden sayması ge­rekir. Çünkü her gelecek yakın olandır; uzak ise hiç gelmeyecek olandır. Nitekim Peygamber Efendimiz (AS) şöyle buyurur:
    
   "Akıllı kimse, nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için amel işleyendir." (Tirmizi, İbn Mace)
    
   Bir şeye psikolojik olarak hazırlanmak, onu belli aralıklarla kalpte hatırlamakla mümkündür. Bir şeyi hatırlamak da onu çağ­rıştıran hususları zikretmek suretiyle mümkün olabilir. Bu sebep­le biz de ölümle ilgili hususlara değinerek, âhiret, kıyamet, cennet ve cehennem gibi önemli konulardan kulun zaman zaman hatır­laması gereken şeyleri anlatacağız. Belki bu anlattıklarımız onun için biraz teşvik edici olur. Zira ölüm sonrası hayat aslında iyice yakındır; ömürden pek bir şey kalmamıştır. Oysa insanlar bundan pek gafil bulunmaktadırlar.
    
   "İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde yüz çevirmektedirler." (Enbiyâ sûresi, 21/1)
    
    
   Ölümle ilgili hususları iki ana bölüm halinde zikredeceğiz.
    
   Birinci kısım, ölümden önce, Sûr'un üflenmesine kadar olan hususlar hakkındadır. Bu bölüm sekiz başlıktan oluşmaktadır.
    
   Ölümü hatırlamanın fazileti ve ölümü hatırlamaya teşvik.
   Uzun emel ve kısa emel.
   Sekerât-ı mevt (Ölüm sarhoşluğu), ölümün şiddeti ve ölüm es­nasında yapılması müstehab olan şeyler.
   Allah Resûlü'nün (sav) ve Râşid Halifelerin vefatı.
   Ölüme hazırlanmış halifelerin, emirlerin ve sultanların sözleri.
   Allah dostlarının cenaze, kabir ve kabir ziyareti hakkındaki sözleri.
   Ölümün hakikati, ölünün mezarda, Sûr'un üflenmesine kadar maruz kalacağı şeyler.
   Uykuda keşif yoluyla ölülerin hallerinden bilinen hususlar.
    
   İkinci kısım, Sûr'un üflenmesinden sonra insanların cennet ve cehenneme yerleştirilmesine kadar gerçekleşecek hususlar hak­kındadır.
    
    
   İÇİNDEKİLER
    
   Giriş   
   BİRİNCİ KISIM
   ÖLÜMDEN ÖNCE, SÛR'UN ÜFLENMESİNE KADAR OLAN HUSUSLAR
    
   Birinci Bölüm: Ölümü Hatırlamanın Fazileti ve ÖlümüHatırlamaya Teşvik            
   Ölümü Kalbe Yerleştirmenin Yolu
                  
   İkinci Bölüm: Kısa Emelin Fazileti, Uzun Emelden Kurtulma Yolları           
   Kısa Emelin Fazileti     
   Âlimlerden Nakledilen Sözler 
   Uzun Emelin Sebebi ve Çaresi 
   Dünya Sevgisi 
   Cehalet :             
   Uzun Emel Ve Kısa Emel Açısından İnsanların Mertebeleri     
   Amel Konusunda Acele Davranmak, Geciktirme Afetinden Kaçınmak
    
   Üçüncü Bölüm: Ölüm Sarhoşluğu, Şiddeti ve Bu Durumda Müstehap Olan Şeyler
   Ölüm Esnasında Kişiye Müstehab Olan Durumlar       
   Ölüm Meleğinin Mülakatı Anında Çekilen Hasret ve Lisanı Halin Belirtileri Hakkında Hikâyeler
    
   Dördüncü Bölüm: Peygamber Efendimiz'in Ve Hulefâ-i
   Râşidîn'in Vefatları 
   Peygamber Efendimiz'in Vefatı     
   Hz. Ebûbekir'in Vefatı        
   Hz. Ömer'in Vefatı  
   Hz. Osman'ın Vefatı
   Hz. Ali'nin Vefatı     
    
   Beşinci Bölüm: Halifelerin, Emirlerin Ve Salihlerin Ölüm
   Anındaki Sözleri     
   Sahabe, Tabiîn Ve Onlardan Sonra Gelen Ehl-i Tasavvuftan Bazı Kimselerin Sözleri         
    
   Altıncı Bölüm: Cenazeler, Kabirler ve Ariflerin Sözleri ve Kabir Ziyaretinin Hükmü
   Cenazede Bulunmanın Edepleri   
   Kabirdeki Durum ve Salihlerin Mezar Başlarındaki Sözleri    
   Mezar Taşları Üzerinde Yazılı Beyitler   
   Çocukları Vefat Ettiğinde Salih Kimselerin Sözleri       
   Kabir Ziyareti, Ölüye Dua Etmek ve Bu Konuyla İlgili Hususlar
    
   Yedinci Bölüm: Ölümün Hakikati ve Ölünün Sûrun Üflenmesine Kadar Kabirde Karşılaşacağı Şeyler    
   Ölümün Hakikati    
   Kabrin Ölüyle Konuşması 
   Kabir Azabı ve Münker ve Nekir Meleklerinin Sorgusu
   Münker ve Nekir'in Sorgusu, Suretleri, Kabrin Sıkması ve Kabir Azabıyla İlgili Bazı Hususlar    
    
   Sekizinci Bölüm: Ölülerin, Rüyada Keşif Yoluyla Bilinen Halleri Ölülerin Ahvâlini ve Ahiret'te Fayda Veren Amelleri Gösteren Rüyalar
   Meşayihin Rüyaları
                  
   İKİNCİ KISIM
   SÛR'UN ÜFLENMESİNDEN SONRA İNSANLARIN CENNET VE CEHENNEM'E YERLEŞTİRİLMESİNE KADAR GERÇEKLEK HUSUSLAR
    
   Ölümü Hatırlamanın Fazileti ve Ölümü Hatırlamaya Teşvik
   Mahşer Yeri Ve Mahşer Halkı      
   Mahşer Meydanında Terleme       
   Kıyamet Gününün Uzunluğu        
   Kıyamet Gününün Zorlukları ve İsimleri
   Sorgu ve Sual
   Mizan'ın Özelliği     
   Davaların Görülmesi ve Hakların Sahiplerine Verilmesi          
   Sırat Köprüsünün Tehlikesi          
   Şefaat
   Kevser Havuzu        
   Cehennem, Dehşeti ve Azabı         
   Cennet ve Çeşitli Nimetleri
   Cennetin Duvarları, Arazisi, Ağaçları Ve Nehirleri       
   Cennet Ehlinin Giysileri, Yatakları, Koltukları Ve Köşkleri    
   Cennet Ehlinin Yiyecekleri
   Huriler ve Vildanlar
   Cennettekilerin Özelliklerini Anlatan Nakiller  
   Allah Teâlâ'nın (cc) Cemâlinin Nasıl Müşahede Edileceği        
   Allah Teâlâ'nın “CC”  Rahmetinin Genişliği
   Kitap Ölüm ve Ötesi, İmam Gazali, Nuh Yayınları, imam gazali külliyatı, imam gazali ahiret hayatı, ölüm sonrası hayat )
    
    
    
    
   Nuh Yayınları İmam Gazali Ölüm ve Ötesi kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055385514
   MarkaNuh Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786055385514

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.