• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Resimli Osmanlı Tarihi, Nesil

   Fiyat:
   140,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,6) :
   79,00 TL
   Kazancınız 61,00 TL
   26,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Resimli Osmanlı Tarihi    
   Yazar             Yavuz Bahadıroğlu    
   Yayınevi         Nesil Yayınları
   Tashih            Orhan Güler    
   Kağıt - Cilt      1.Hamur beyaz kağıt, Renkli Resimli, Citli
   Sayfa - Ebat   543 sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı        2015 yeni baskı
   ISBN               9789752692992

           

   Nesil Yayınları Resimli Osmanlı Tarihi kitabını incelemektesiniz.
   Yavuz Bahadıroğlu Osmanlı Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
    Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
   Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu beşer tarihinin en hayrete değer ve en büyük vakıalarından biridir.
    
   Grenard
    
   Bil ki, bu devleti kuranlar, tarihin en haşmetli ve en büyük hükümdarlarıdır. Çok hayır yaparlar, çok ihsanda bulunurlar. Daima adaletle hükmetmişler, kılıçlarının hakkı/mızraklarının meyvesi olarak bu devleti kurmuşlar ve büyütmüşlerdir.
    
   Müneccimbaşı Ahmed Dede
    
   Ol gaziler ve dilaverler, padişahlarını manevi baba gibi bilip, ayet-i kerime mucibince emrine itaat ile düşman karşısında duvar gibi durup ve şiddetlere ve mihnetlere sabr-ü tahammül ile Allahü Teâlâ ve şeriat-ı Muhammediye uğrunda aslanlar gibi düşmana hücum etmeleriyle Rabbü'l-Âlemîn muvaffak edip kıyamete dek adları hayır ile anılmaktadır.
    
   Sultan III. Selim
    
   Osmanlı Türklerinin bu kadar küçük bir başlangıçtan, o kadar elverişsiz şartlar altında bu derece sürekli bir devlet kudretine erişmesi, cihan tarihinin en fevkalade tezahürlerinden biridir.
   Osmanlıların Yakın Doğu'da yerlerine geçen Avrupalı veya yerli hiçbir devlet, bu bölgeyi Osmanlılar kadar iyi idare ede­memişlerdir. Avrupa devletleri, Osmanlılardan aldıkları ülkeleri ancak zulümle yönetebilmişlerdi.
    
   Tonynbee
    
   Müslümanların gösterdikleri adalet, hoşgörü, ibadet ve takva, büyük başarılarının en önemli sebeplerindendir.
    
   Corci Zeydan
    
   Müslüman Türklere "vahşet" isnat edenler, onları kıskanan­lar ve çekemeyenlerdir. "Bu milletin Balkanlar'da ve Avrupa'da vahşet göstermiş olduğu" iddiası, iftiraların en iğrencidir. Müslüman Türkler, Avrupa'ya mazbut bir din ve gayet mükem­mel bir devlet teşkilatları ile gelmiş, yerleştikleri ülkeleri medenileştirmişlerdir.
    
   Çiro Truhelka

     
      TAKDİM
    
   Asırları şereflendiren bir tarihimiz var. Büyük cihan imparatorlukları kurmuş, dünyaya yüzyıllarca hükmetmiş bir milletin çocuklarıyız. Üstelik bu hükmediş, adalet, şefkat ve medeniyet esasları üzerine kurulmuş. Atalarımız gittikleri her yere inancın, medeniye­tin ve insanlığın ışıklarını götürmüşler. İlahî ve yüce değerlerden ilham alarak dünyayı aydınlatmışlar.
    
   Evet, her türlü peşin hükümden uzak bir şekilde tarihimize baktığımız zaman, göz kamaştıran bir manzarayla karşılaşı­rız. Her sayfası şeref levhalarıyla süslü muhteşem bir tarihe sahip olmanın sevin­ciyle dolarız...
    
   Daha bir asır öncesine kadar bu toprak­lara hükmeden bir devletimiz vardı: Os­manlı... Üstelik sınırları bugünkü Anado­lu'ya sığmayıp, Orta Avrupa'dan bütün Ak­deniz kıyılarına ve Asya içlerine kadar uza­nan bir imparatorluktu Osmanlı. Ve Os­manlı ulvi bir idealin, yüce bir misyonun, ihtişamlı bir medeniyetin sahibi olarak, ta­rihinin derinliklerine kök salmış bir çınar gibi, altı asır süren bereketli bir ömür ya­şamıştı.
    
   Ne gariptir ki, bugünün nesilleri, aynı yüzyılı paylaştıkları ve onun mirası olan topraklarda onun eserleriyle iç içe yaşadık­ları bu muhteşem devletin tarihini yeterin­ce bilmiyorlar... Hatta büyük ölçüde de ek­sik ve yanlış biliyorlar!
    
   İşte, "Osmanlı Padişahları" adlı bu kitabımız, gençlerimize Osmanlı tarihini doğru ve samimi bir şekilde öğretecek bir kaynak olması düşüncesiyle, yıllar süren titiz çalışmalar neticesinde hazırlandı. Ge­rek muhtevası gerekse teknik özellikleriy­le, kütüphanelerin baş köşesinde muhafa­za edilip her an başvurulabilecek bir "te­mel eser" vasfı kazandırıldı. Sıhhatli bilgi­lere dayanılarak herkesin anlayabileceği akıcı bir üslupla kaleme alınan metin, çok sayıda orijinal resim/gravür/minyatür/ha­rita/şema ile desteklendi. Ve neticede, muhtevası, resimleri, renkleri, kâğıdı ve baskısı ile çok, "özel" gayretlerin mahsulü olan bu eser ortaya çıktı.
    
   Elinizdeki kitap gençlerimizde şanlı bir tarihin mirasçıları oldukları şuurunu uyandırabildiği ölçüde, kendimizi başarılı saya­cağız.
    
    
   ÖNSÖZ
    
   İsterseniz, "Tarih nedir?" soru­suna cevap aramakla söze başlayalım... Klasik tarife gö­re, "yer ve zaman bildirerek geçmiş olayla­rı anlatan bir ilim" dalıdır tarih... Bu kadar mı?
    
   Hayır. Çok daha derin, çok daha geniş, çok daha manalı tarifleri vardır.
    
   Mesela büyük devlet adamlarımızdan Cevdet Paşa, tarihi, pusulaya benzetir. Ta­rih bilmeyen devlet adamının, pusula oku­yamayan bir kaptan kadar tehlikeli oldu­ğunu söyler. "İkisinde de karaya oturmak tehlikesi vardır" der.
    
   J. J. Rousseau tarihi "okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol göste­ren bir kılavuz" şeklinde tarif ederken, Ömer Hayyam "Tarih, kâinatın vicdanıdır" der. Voltaire'e göre ise "tarih, kralların/ge­nerallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."
    
   Açıkçası tarih, tariflere kolay sığmıyor. Her şeyin bir başlangıç tarihi bulunduğuna göre, her şeyle ilgili. Mimari, sosyoloji, tıp, edebiyat, resim, müzik... İhtilaller, inkılap­lar, savaşlar, barışlar, hatta günümüzü de­rinden etkileyen olaylar tarihe sıkı sıkıya bağlıdır. Bu itibarla, kişi hangi mesleği se­çerse seçsin tarihle ilgilenmek zorundadır. Bu bakımdan, Thucydides, tarihin devamlı bir başlangıç olduğunu söylemiştir.
    
   Biz millet olarak şanslıyız. Çünkü başka hiçbir millete nasip olmamış zenginlikte bir tarihin mirasçılarıyız... Üstelik tarihimizde yüzümüzü kızartacak hiçbir şey yoktur. Bu­na karşılık, şanlı zaferler vardır, şefkat var­dır, yardımlaşma vardır, haysiyet vardır, dü­rüstlük vardır, sevgi vardır; kısacası sözün tam manasıyla insanlık vardır. Bu bakım­dan tarihimiz tam bir abidedir. Ama yazık ki, bu abideyi bakımsız bıraktık, gerektiği gibi ilgilenmedik... Tarih yapmakta göster­diğimiz ustalığı, yazmakta gösteremedik. Bu muazzam mirası koruyamadık.
    
   Kıymetli tarihî belgeler mahvoldu. 1402 yılına kadar toplanan Osmanlı Devleti'ne ait belgeler, Timur tarafından Bursa'yla birlikte yakıldı. Bir kısmı Yıldız Sarayı'yla beraber yağmalanıp ocaklara atıldı.
    
   1931 yılının 4 Haziran'ında 200 balya tarihî belge, okkası üç kuruştan, hurda kâğıt olarak Bulgaristan'a satıldı. Bunlardan Bulgar Devleti'nin işine yaramayanlar, 40 milyon leva karşılığında Vatikan'a aktarıldı. Gerisi "Bulgar Tarihinin Türkçe Kaynakları" genel adı altında ciltlerce yayınlandı.
    
   Eldeki belgelerin büyük bölümü ise hâlâ düzenli biçimde arşivlenmiş değil. Bi­zim tarihin en acıklı yönü işte budur...
    
   Biz bu eseri güçlükler içinde, yıllar alan bir çalışmayla ortaya koyduk. Rahat okunabilmesi ve hafızada kalması için olayları yer yer dramatize ettik. Ama her şeyin belgelere dayanmasını esas aldık.
    
   Bu uzun çalışmam sırasında destek ve yardımlarını esirgemeyen Nesil Araştırma Merkezi'ne, ilim adamlarına, bütün mesai arkadaşlarıma ve iyi bir çalışma ortamı ha­zırlamak suretiyle yardımcı olan aile efra­dıma teşekkürü bir borç bilirim.
    
   Naçiz eserimi, tarihten hız ve ilham alan gençlerimize ithaf ediyorum.
    
   Yavuz BAHADIROĞLU
    
    
   Takdim        
   Önsöz         
   Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
   Ertuğrul Gazi         
   Osman Gazi          
   Orhan Gazi  
   Murad Hüdavendigâr       
   Yıldırım Bayezid    
   Sultan I. Mehmed (Çelebi)
   Sultan II. Murad Gazi       
   Fatih Sultan Mehmed       
   Sultan II. Bayezid   
   Yavuz Sultan Selim          
   Kanuni Sultan Süleyman  
   Sultan II. Selim      
   Sultan III. Murad    
   Sultan III. Mehmed
   Sultan I. Ahmed     
   Sultan I. Mustafa   
   Sultan II. Osman   
   Sultan IV Murad     
   Sultan İbrahim       
   Sultan IV Mehmed 
   Sultan II. Süleyman
   Sultan II. Ahmed    
   Sultan II. Mustafa  
   Sultan III. Ahmed   
   Sultan I. Mahmud  
   Sultan III. Osman  
   Sultan III. Mustafa 
   Sultan I. Abdülhamid
   Sultan III. Selim     
   Sultan IV Mustafa  
   Sultan II. Mahmud 
   Sultan Abdülmecid
   Sultan Abdülaziz    
   Sultan V Murad      
   Sultan II. Abdülhamid
   Sultan Mehmed Reşad
   Sultan Vahideddin 
    
   Bibliyografya ( Osmanlı Tarihi, yavuz Bahadıroğlu Osmanlı Tarihi, resimli osmanlı tarihi kitabı, nesil yayınları )
    
    
    
    
   Yavuz Bahadıroğlu Nesil Yayınları Resimli Osmanlı Tarihi kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789752692992
   MarkaNesil Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789752692992

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.