• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Risalei Nur Külliyatı, Termo Deri, Lugatlı

   Fiyat:
   2.000,00 TL
   İndirimli Fiyat (%32,5) :
   1.350,00 TL
   Kazancınız 650,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Lugatçeli, Sarı Şamua, 1.120 Sayfa
   275,00 TL
   KDV Dahil 159,00 TL
   %42,2
   Sarı Şamua, Suni Deri Ciltli, 1.280 Sayfa
   140,00 TL
   KDV Dahil 80,00 TL
   %42,9
   Lugatçeli, Hamur Sarı Şamua, 768 Sayfa
   200,00 TL
   KDV Dahil 115,00 TL
   %42,5

   Kitap             Termo Deri Risalei Nur Külliyatı
   Yazar             Bediüzzaman Said Nursi  (ra)
   Özellik            Lugatçeli, Ayet Hadis Mealli 
   Yayınevi         Söz Basım Yayın - Nesil Yayınları
   Kağıt - Cilt      Sarı Şamua - 16 cilt takım, Lüks Termo Deri Cilt
   Sayfa - Ebat   7.502 Sayfa  - 17x24 cm. Büyük boy
   Yayın Yılı        2016  -  2 Renk, Geniş sayfa altı lugatlı   Bu iki Kitap Hediyeli

   İlk Dönem Eserleri 
   Risale-i Nur‘da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler

   Nesil Yayınları Söz Basım Yayın tarafından yayınlanan adlı Üstad Bediüzzaman Said Nursi ‘ nin (ra) yazdığı Termo Deri Risalei Nur Külliyatı seti ni incelemektesiniz.
   Risalei Nur Külliyatı ( termo deri ) hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    

         Termo Deri Risalei Nur Külliyatı Lugatlı

   14  KİTAPTAN OLUŞAN BU MUHTEŞEM ESER

   Sayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks çalışmaları 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlanan Bediüzzaman Said Nursî’nin muhteşem eseri!

   Şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı terimli, lügatli, kaynaklı, indeksli Risale-i Nur seti Söz Basım’dan. Asıl metni 6.000 sayfa olan Risale-i Nur seti şimdiye kadar hazırlanmış en geniş ansiklopedik bilgiler ve kavramlar sözlüğüyle birlikte tam 11.386 sayfa. Ayrıca bu sette sayfa altlarında yer alan kelime açıklamaları, bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını pratik olarak öğrenmenizi sağlayacak, böylece Bediüzzaman Said Nursî’nin bu muhteşem eserini rahatlıkla okuyacak ve anlayacaksınız.

   Kur’ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan:

   * Ben neyim?
   * Nereden geliyorum?
   * Nereye gideceğim?
   * Vazifem nedir?
   * Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?

   gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat’i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.

   Yirminci asrın Kur’ân felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san’at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir.


   KÜLLİYATIN İÇİNDEKİ KİTAPLAR

     1.Tarihçe-i Hayat
     2.Sözler
     3.Mektubat
     4.Şualar
     5.Lem’alar
     6.Mesnevî-i Nuriye
     7.Barla Lâhikası
     8.Kastamonu Lâhikası
     9.Emirdağ Lâhikası
   10.İman ve Küfür Muvazeneleri
   11.Sikke-i Tasdik-i Gaybî
   12.İşârâtü’l-İ’câz
   13.Asâ-yı Mûsa
   14..Muhakemât
   15- İlk Dönem Eserleri 
   16- Risale-i Nur‘da Geçen Terimler ve Ansiklopedik Bilgiler

    
   Terimli, Lügatli, Kaynaklı, İndeksli  Risale-i Nur Külliyatı
    
   Sayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks çalışmaları 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlanan Bediüzzaman Said Nursî'nin muhteşem eseri!
    
   Risale-i Nur Külliyatı, ilk olarak kaleme alınmaya başladığı günden itibaren, toplumun her kesiminde son derece yoğun bir ilginin odağı oldu. Isparta’nın kuş uçmaz, kervan geçmez nahiyesi Barla’nın dağlarında telif edilmeye başlanan Risaleler, en kısa zamanda çoğaltıldı ve fevkalâde bir hızla yurdun dört bir köşesine ulaştırıldı. Köylüsünden kentlisine, câhilinden Âlimine her kesimden insan onu hem okudu, hem yazdı.

   Okuyan bir başkasına okutabile telaşı ve gayretini sergiledi.

   Bir dönem yüzlerce el tarafından, yüz binlerce risale yazılıp çoğaltıldı.

   Bir dönem teksir makineleri risaleleri çoğaltmak için durmaksızın çalıştı.

   Ve öyle bir dönem geldi ki, matbaa makineleri milyonlarca Risale basmaya başladı.

   Diğer yandan bütün bu güzel gelişmeler olurken, maalesef ülkemiz insanının konuştuğu günlük dildeki yozlaşma her geçen gün daha da arttı. Entelektüel seviye düştükçe düştü ve en önemlisi okuma alışkanlığının çok düşük seviyelerde olması insanlarımızın Risale-i Nur ile tanışıp yeterince istifade etmesini engeller oldu.

   Bu ve benzeri engelleri aşmaya yönelik olarak Risale-i Nur Külliyatı’nı yayınlayan yayınevleri tarafından bazı çalışmalar başlatıldı. Risale-i Nur’dan daha fazla istifade etmek isteyen okurların taleplerini karşılayabilmek için değişik yöntemler uygulandı:

   - Sayfa altlarına ayet ve hadislerin meallerine ve kaynaklarına yer verilmesi.
   - Ana metinde geçen bazı kelimelerin anlamlarının sayfa altlarına veya kitap sonlarına konulması.
   - Kitap sonlarına çeşitli indeksler ( konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime, hadis-i şerif )  ve bibliyografya gibi ek bölümlerin ilave edilmesi gibi...

   Risale-i Nur’u okuma ve anlamanın önündeki engelleri aşma, istifadeyi en yüksek seviyelere ulaştırma maksadıyla kurulan Söz Basım Yayın, çok kapsamlı bir projeyi uygulamaya koydu.
    
   Kavramlar Sözlüğü

   Bu çalışmayı diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik olarak, kitap sonunda yer verilen Kavramlar Sözlüğünü gösterebiliriz. Bu sözlükte, Risale-i Nur’da yer alan imanî ve itikadî meseleleri anlayabilmek için bilinmesi gerekli temel terimler ve kavramlar yine Risale-i Nur’un genel mantık örgüsü içinde açıklanıyor. Ayrıca aynı kökten türeyen diğer kelimelerin anlamları da terimlerin altına eklenerek kelimeler arasındaki akrabalık bağlarına dikkat çekiliyor.

   Örneğin  kökü altında öncelikli olarak “Hikmet” kavramının ifade ettiği 10 ayrı mânâya yer veriliyor. Bunun ardından Cenâb-ı Hakkın isimlerinden olan Hakîm, Hakem, Hâkim ayrıntılı olarak açıklanıyor. En son olarak da aynı kökle ilgili diğer kavramlara yer veriliyor. Kitaplar okunurken, sayfa altı sözlüğünden ilgili kavramlara ulaşmak için kolaylıklar sağlanmıştır.
    
   Dipnot ve Haşiyeler

   Sonradan eklenen dipnotlar numaralandırıldığı için, Müellif veya talebeleri tarafından eklenen HAŞİYE’lerden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.
    
   Bilinmeyen Kelimeler

   Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin kısa açıklaması yapılıyor. Alfabetik sıraya göre sıralanan kelimelerin sadece cümle içinde geçen anlamına yer veriliyor.

   Ayrıca, bu kelimenin daha ayrıntılı açıklaması ve aynı kökten türetilen diğer kelimeler hakkında bilgi edinilmesi için (bk. m-s-l) notu düşülüyor.
    
   Arapça İbareler

   Müellifin kendisine ait olan Arapça ibarelerin meâlleri sayfa altında veriliyor. Bu konuda eğer Müellif tarafından yapılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa, bu tercüme aynen alınıyor. Sonradan yapılan tercümelerde ise Risale-i Nur’un ruhuna ters düşmeyecek bir yöntem takip ediliyor.
    
   İndeksler

   Konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime ve hadis-i şerif  indeksleri aracılığıyla okur, aradığı bütün konulara en kısa zamanda ulaşabiliyor ve istifadesini en üst seviyelere çıkarabiliyor.

   Diğer yandan metin içinde geçen şahıs ve yerlerle ilgili tanıtıcı bilgiler, yine kitabın en sonundaki “Ansiklopedik Bilgiler” bölümünde yer alıyor. Sayfa altlarındaki sözlük içinde geçen (bk. bilgiler) uyarısı ile okurlar kitabın sonundaki bu bölüme yönlendiriliyor.
    
   Ayet ve Hadisler

   Ana metinde yer alan âyetlerin meâli ve numaraları, sûrelerin isim ve numaraları sayfanın alt kısmında yer alıyor.
   Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri de aynı şekilde sayfanın alt kısmında, numara verilerek belirtiliyor.
    
   Ansiklopedik Bilgiler

   Her bir risalenin orijinal metninin altında şahıs, mekan, olay ve eser isimlerinin karşısına, yine kitap sonunda yer alan Ansiklopedik Bilgiler bölümüne yönlendirici tarzda küçük bir uyarı yapılıyor. Ayrıca, bu şekildeki yönlendirmelerde, aynı maddenin eserin diğer yerlerinde geçiş şekli dikkate alınıyor.

   Kitap sonunda yer verilen Ansiklopedik Bilgiler bölümünde her bir madde genel çerçevesiyle açıklanırken, Risale-i Nur'un genelinde nasıl yer aldığına dair bilgiler sunuluyor. (  risalei nur külliyatı, termo deri risalei nur, söz basım yayın , lügatçeli risalei nur, nesil yayın termo risalei nur külliyat. lugatlı risalei nur, termo lugatçeli, termo lugatlı risalei nur külliyatı )
    
   Diğer Bilgiler

   Eserlerin “İçindekiler” bölümünde her bir risalenin ana ve alt başlıkları az ve öz açıklamalarla sunuluyor.

   Her bir risalenin en sonunda ise o risalenin telif tarihleri ve yerleri kronolojik olarak sıralanıyor.

   Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lahikalarında, diğer risalelerde bulunmayan iki önemli özellik bulunuyor. Bunlardan birisi, eserlerin hemen başında yer alan içindekiler bölümü. Bu bölümde o risale içinde yer alan mektupların bir cümlelik başlıklar ile özeti bulunuyor. Diğer yandan aynı risalenin sonuna Fihrist bölümü konuldu. Burada, eserde yer verilen mektupların özet muhtevası sunuluyor.
   Söz Basım Nesil Yayınları, Bediüzzaman Said Nursi Termo Deri Lugatlı Risalei Nur Külliyatı adlı kitabı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054590216
   MarkaSöz Basım Yayın
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786054590216

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.