• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Risalei Nur Külliyatında Hizmet Düstur­ları    

   Fiyat:
   120,00 TL
   İndirimli Fiyat (%33,3) :
   80,00 TL
   Kazancınız 40,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Çanta Boy, Arapça Türkçe Yanyana, 554 Sayfa
   130,00 TL
   KDV Dahil 80,00 TL
   %38,5
   Çanta Boy, 280 Sayfa, Sarı Şamua
   110,00 TL
   KDV Dahil 68,00 TL
   %38,2
   Şamua, 222 Sayfa, Bilgisayar Hatlı, Kod 1008
   110,00 TL
   KDV Dahil 68,00 TL
   %38,2

   Kitap           Risalei Nur Külliyatında Hizmet Düstur­ları    
   Yazar          Ahmet Koçoğlu   
   Yayınevi      Sebat Yayınları   
   Kağıt Cilt     Sarı Şamua Kağıt, Lüks Bez Cilt 
   Sayfa Ebat   688 sayfa , 17x24 cm.
   Yayın Yılı     2020  İLAVELİ YENİ BASKI   Sebat Yayınları Risalei Nur Külliyatında Hizmet Düstur­ları kitabı nı incelemektesiniz.    
   Risalei Nur Külliyatında Hizmet Düstur­ları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   HİZMET REHBERİ VE DÜSTURLARI NEDİR?

   Hizmet rehberinin mukaddimesinde de beyan edildiği gibi, bu hizmet rehberi ve hizmet düsturları kitabı, Kur'an ve İman hakikatlarını icra et­mede ve iman hizmetini yürütmede bir takım hizmet düsturlarını, meslek esaslarını ve rehberliği, yani yol gösterici prensipleri ihtiva etmektedirler.

   Risale-i Nur Külliyatı, hususan Lahikalar bu hayattar düsturlarla dolu­dur. Bu düsturların başında, olmazsa olmazlardan olan İHLAS RİSALE­SİNİN DÜSTURLARI ve UHUVVET RİSALESİNİN HAKİKATLERİ geldiği, hizmet rehberinde vurgulanmıştır.

   İman hizmetini icra ederken uyulması gereken Hizmet düsturları Ri­sale-i Nurun müteferrik yerlerine serpilerek dercedilmiştir. 1962 de başta Zübeyir Abi olmak üzere Üstadın talebeleri bu meslek-i nuriyenin esasla­rını HİZMET REHBERİ ismi altında müstakil bir risale olarak cemedip topladılar. İlk basılan Hizmet rehberi daha sonraları üç dört kat daha ge­nişletilerek neşredilmiş. Hatta Zübeyir Abi sonraları bunu bile az gördü­ğünü Rüştü Tafral ağabey naklediyordu. Sonra bu meslek esasları Rüştü Ağabey tarafından Esasat-ı Nuriye ismiyle otuzüç esas halinde neredildi. Rüştü Tafral ağabeyle olan beraberliğimizden sonra vakıflarla ekip çalış­ması olarak başladığımız bu HİZMET DÜSTURLARI çalışması, Esasat-ı Nuriyedeki düsturları ihtiva etmekle birlikte, yeni düstur toplamaları ya­pılmaya devam edilmiştir. Medresede ve Hizmet Eğitim Merkezinde top­laması yapılarak ehl-i hizmete ders olarak okutulan bu on senelik çalışma seksen düstur olarak elimizdeki şeklini almıştır.

   Kur'an hakikatleri iç içe gelip sonradan her taife kendi sahasına ait ha­kikatleri ondan alıp cemettiği ve tasnif ettiği gibi, mesela; duaya ve davete bakan ayetler toplanıldığı gibi, Risale-i Nurda da müteferrik yerlerde ya­zılan aynı hakikatler, cem edilip toplanılsa, mükemmel bir şerh ve izah olacağı Kastamonu Lahikasında Üstadımız tarafından beyan ediliyor. Üs­tadımızın hayatında bu tarz çalışmalar Asa-yı Musa, Zülfikar, Tılsımlar Mecmuası, İman ve Küfür Muvazeneleri, Gençlik Rehberi gibi eserlerle kendini gösterdiği gibi üstadın vefatından sonra Hizmet Rehberi gibi bir­çok toplama çalışmaları ve Asar-ı Bediyye gibi eserler abiler tarafından yapılmıştır.

   İşte hizmet-i nuriyenin sevk ve idaresini ders veren lahikalardaki bu düsturlar sınıflandırılıp Hizmet Rehberi ve Hizmet Düstur­ları Kitabı haline getirilmiştir.  

   BAŞLIKLARIN TESBİTİ NASIL YAPILDI

   Bu toplama eserde tespit edilen düsturların birçoğu Risale-i Nurda üs­tadın ifadesiyle düstur olarak vurgulanmıştır. İhlas risalesinin ve uhuvvet risalesinin düsturları gibi.

   Bazdan ise esas olarak öne çıkarılmıştır: Esas-ı takva ve iktisad gibi.
   Bazıları ise vazife olarak tevdi edilmiş ve mükellefiz gibi tabirlerle sorumlu tutulmuş. "İman hizmeti vazifesi " gibi.
   Bazdan ise "lazım, elzem" gibi ifadelerle gerekli bir hareket tarzı olarak yazılmış.

   Diğer düsturlar ise hizmet rehberinde toplanıldığı gibi yön gösterici rehber prensipler ve nasihatler olarak lahikalarda ifade edilmiştir. Yoksa konulan her bir başlık düstur ve esas olarak vurgulanmamıştır.

   Bu çalışmada bir yerde ifade edilen bir düstur veya vazife başlık haline getirilip başka yerlerdeki benzeri ifadeler o başlık altında toplanmıştır.

   Risale-i nur hizmetinin rehberi ve kılavuzu olan bu düsturlar 80 başlık altında toplandı. Ama erbabına malum olduğu üzere bu düsturlar 80 adede münhasır değildir.

   Düsturların kitaptaki sıralaması hizmetteki elzemiyetine göre olmayıp Risale-i Nurun dairesine yeni giren birisine göre sıralanmıştır. Birinci bö­lümde ihlas risalesi, ikinci bölümde uhuvvet risalesi, üçüncü bölümde yirminci lema ve yirmialtıncı sözün zeyli, dördüncü bölümde hücumat-ı sitte düsturları başa alınıp diğer başka yerlerde ifade edilen duşturlar ile beraber dercedilmiştir.

   Günümüzün hizmet dünyasında, içtihadın giremiyeceği dinin zaruriyatında dahi tebdile ve tağyire teşebbüs edenlerin teşekkül etmesi ve Risale-i Nuru okuyup onun düsturları doğrultusunda gitmeyen bir kısım insanla­rın, kendilerini ve etbalarını felakete sürüklemesi bu düsturların hayati bir önem taşıdığının şahididir.

   Kur'an ve sünnet ışığında, Risale-i Nur düsturları doğrultusunda hiz­mete medar olması temennisiyle bu düstur toplamalarında çalışması olan­lar adına hayırlı istifadeler diliyor, hayır dualarınızı bekliyorum.

   Ahmet Koçoğlu

   TAKRİZ

   Prof. Dr. Şadi Eren
   Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


   Yüz yıla yaklaşan Cumhuriyet tarihimize bakıldığında, ülkemiz sınırla­rını da aşarak insanlığa evrensel mesajlar sunabilen İslam âlimi çıkarma­dığımız görülecektir. Bediüzzaman Said Nursi, belki de bunun tek istisnasıdır diyebiliriz. Sekizyüz yıl evvel yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rûmi, hem Doğuya hem Batıya mesajlarını sunabildiği gibi, Said Nursi de Şark ve Garba mesajlarını sunabilmiştir. Telif etmiş olduğu Risale-i Nur Külliyatı, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere, elliden fazla dile tercüme edilmiş ve daha başka dillere de tercümesi devam etmektedir. Şüphesiz bu muvaffakiyetin arka planında Nur Risalelerinin haiz olduğu özel­likler vardır. Bu eserler iman rükünlerini akla ve kalbe hitap eden delil­lerle isbat ederek her şeyden önce kuvvetli bir iman kazandırmakta, ayrıca bu imanı aksiyona dönüştürerek salih ameller işleyen salih insanlar yetiş­tirmektedir.

   Hasbel kader 1976 dan bu yana bu eserleri okuyan biriyim. Nasip oldu Tefsir alanında uzmanlık yaptım, bu vesileyle nice tefsir kitaplan üzerine araştırmalar yaptım veya çalışmalarım esnasında tefsir alanındaki belli başlı eserlerden istifade ettim. Hiçbir aidiyet ve mensubiyet kaygısı taşı­madan ilim adamlığının gerektirdiği objektiflik ölçüsüyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Nur Risaleleri özgün, kıymettar, etkili bir tefsirdir, hem ülkemiz insanı hem de bütün insanlık için çok iyi bir kazan imdir. İnsan­lar faraza Steve Jobs'un keşfinden istifade ettiği gibi, Said Nursi'nin de­ğerlendirmelerinden de istifade etmektedirler ve etmelidirler.

   Dinin enfiisî boyutu olduğu gibi, başkalarına bakan boyutları da vardır. Bir Müslüman "ben kendi âlemimde dini yaşarım, başkalarının durumu beni ilgilendirmez" diyemez. Çünkü nebevi ölçüler çerçevesinde "kom­şusu aç iken tok yatan biri, kâmil anlamda iman etmiş olamaz." İşte, bu kıymetli ilimler hazinesinin önemli bir veçhesi, hizmet düsturlarını ay­rıntılı diyebileceğimiz şekilde ortaya koymasıdır. Nur Risalelerini okuyan biri, bu kıymettar eserlerdeki bilgileri ve esasları başkalarıyla paylaşmak ister. Ancak bunu yaparken belli kurallara a uyması gerekir. Çünkü "hedefe varmak için yola çıkmak yetmez, nasıl gidileceğini de bilmek gerekir."
    
   Hemen her İslami cemaat ve camia, elbette dininin neşri ve intişarı için bir faaliyette bulunmak ister. Ama nasıl faaliyette bulunacağını bilme­yenler, zaman zaman "hizmet ediyorum" zarar da verebilirler. Mesela mürşit pozisyonundaki önderini hatasız ve yanılmaz görmek, çok ciddi sı­kıntıları beraberinde getirebilir. Said Nursi, beraber yürüdüğü yol arkadaş­larına şu hatırlatmayı yaparak bu tür sıkıntıların önünü kapatır:

   "Aziz kardeşlerim! Üstadınız lâyuhtî değil. O'nu hatasız zannetmek ha­tadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla, hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasenenin on sayılmasıyla, seyyienin bir sayılmak sırrıyla insaf odur ki: Bir seyyie, bir hata görünse de, şâir hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemek­tir..."

   "Biliniz, kardeşlerim ve ders arkadaşlarım! Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hattâ başıma vursanız, Allah razı olsun diyeceğim. Hakk'ın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefs-i emmârenin enâniyeti hesabına, Hakk'ın hatırı olan bil­mediğim bir hakikati müdafaa değil, âlerre'si vel'âyn kabul ederim."

   Nur Risalelerinde yer alan hizmet düsturları, "Hizmet Rehberi" adıyla derlenmiş, uzun yıllardan bu yana bir el kitabı olarak ciddi istifadelere medar olmuştur. Ahmet Koçoğlu kardeşimizin yapmış olduğu bu çalışma ise, "Hizmet Rehberi" muhtevasının daha mufassal bir şekli gibidir. Ayrıca "Hizmet Rehberi"nde yer almayan nice hizmet düsturu bu çalışmada yer almıştır.

   Nur Risalelerine Reşha misal şeffaf bir ayine olmaya gayret eden Ahmet Koçoğlu'nun derleme ve değerlendirmelerden meydana gelen bu çalışma­sını baştan sona okudum, istifade ettim. Bu kıymettar çalışmanın ind-i İla­hide makbul, inden-nas ise nice istifadelere medar olmasını Feyyaz-ı Müteal'den niyaz ediyorum.

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059731546
   MarkaSebat Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786059731546

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.