• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Sadeleştirilmemiş Büyük İslam İlmihali

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%52) :
   72,00 TL
   Kazancınız 78,00 TL
   24,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Sadeleştirilmemiş Büyük İslam İlmihali 
   Yazar            Ömer Nasuhi Bilmen
   Tercüme        Ali Fikri Yavuz
   Yayınevi        Ravza Yayınları
   Kağıt  Cilt      2. Hamur - Ciltli
   Sayfa  Ebat   672 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı       2018


    

   Ömer Nasuhi Bilmen tarafından yazılan Sadeleştirilmemiş Büyük İslam İlmihali adlı kitabı incelemektesiniz. 
   Orjinal Nüsha Büyük İslam İlmihali kitabıhakkında yorumları oku yup kitabın konusuözetifiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2   Müslümanlar için her hususta bilgi sahibi olmak bir vazifedir. Din hususunda bilgi ise "ilmihal" adını alarak en birinci vazifeyi teşkil eder.
   Her Müslüman için en büyük bir vecibedir ki, mensup olduğu mukaddes İslâm dini hakkında kâfi derecede bilgi sahibi olsun, bu bilgisine göre dinî vazifelerini yapsın, dinî hayatını tanzim etsin.

   Zaten bütün insanlığın bir manevî ruhu mesâbesinde olan dinden, din bilgisinden hiçbir kimse müstağni olamaz. En eski zamanlardan beri gerek ibtidaî kavimlerden ve gerek medenî, müterakkî milletlerden hiçbiri yoktur ki dine bağlı bulunmuş olmasın.

   İnsanların hakiki rahatları, saadetleri ilahî bir din sayesinde tecelli eder; düşünceli şahsiyetlerin ruhları, vicdanları ancak böyle bir din sayesinde huzursuzluktan kurtulur, sükûnet bulur. Beşeriyetin yaradılışındaki yüksek gaye, ancak böyle bir dine sarılmakla husûle gelir. O halde uyanık bir ruha, temiz bir vicdana mâlik olan hangi insandır ki, kendisini böyle hakiki bir dine ihtiyaçtan âzâde görebilsin? Kendi şahsiyetini, istikbalini, saadetini korumak isteyen hangi bir insandır ki, böyle ulvî bir dinin itikada, nezâfete, ibadete, helal ve harama, ahlaka dair olan kutsal hükümleri hakkında muhtaç olduğu bilgileri elde etmek istemesin? O mübarek dinin zuhuruna, i'tilâsına, her tarafa yayılmasına... velhâsıl feyizli tarihine ait bir şeyler öğrenip bellemek arzusunda bulunmasın?

   Hiç şüphe yok ki kendi varlıklarını kaybetmeyen uyanık fertler, cemiyetler öteden beri bu ihtiyacı, bu arzuyu kendi ruhlarında duymuş, dinî eserleri aramaya, bunları bulup okumağa lüzum görmüşlerdir.

   İnsanlan bu fıtrî temayüllerinden, bu ruhî ihtiyaçlarından dolayıdır ki, her asırda din alimleri tarafından binlerce dinî eserler yazılmıştır. Ancak her zaman, her muhîtin haline, kabiliyetine göre bu gibi eserlerde birer yenilik göstermek, mahiyetleri daima mahfuz bulunacak olan dinî mes'eleleri mümkün olduğu
   kadar herkesin anlayabileceği bir tarzda yazmak, bunlan bir kısım hikmetlerini, faidelerini sade bir üslup ile göstermeğe çalışmak da pek lazımdır.

   Malumdur ki İslam dininin ihtivâ ettiği hükümler başlıca şu dört kısma ayrılır:

        1. İtikada ait hükümler.
        2. İbadetlere, muamelelere ait hükümler.
        3. Helâle, harama, mubah ile mekruha ait hükümler.
        4. Ahlaka ait hükümler.

   Bu dört kısım hükümler hakkında pek mufassal, mükemmel kitaplar yazılmış olduğu gibi; pek muhtasar, basit kitaplar da yazılmıştır. Maamafih bu dört kısımdan her biri çok kere başka başka bir kitap halinde yazılmış, bu dört kısmı bir araya toplayan eserler nisbeten az bulunmuştur.

   Biz esasen mufassal kitaplardan müstağnî olamayız. Fakat öyle uzun uzadıya yazılmış kitapları okumaya, onlardan kendisi için en lâzımlı olan meseleleri ayırt etmeye de herkesin gücü yetmez; ne mesleği, ne de vakti müsait bulunmaz. Pek kısa yazılmış kitaplar de ihtiyacı yeter derecede karşılayamaz, maksadı temin edemez. Hele bu gibi eserler pek kapalı ibârelerle yazılmış bulunursa istenilen faidelerin elde edilmesi büsbütün güçleşir.

   Muhtelif mesleklere ayrılmış olan dindaşlarımızın dinî ihtiyaçlarını kâfi derecede karşılayabilecek bir ilmihal kitabi yazılmasına birçok zatlar tarafından lüzum gösterilmekte ve bu hususta âcizlerine müracaat edilmekte idi. Binaenaleyh mukaddes dinimizin itikada, nezâfete, ibadete, kerâhiyet ve istihsâna, ahlaka dair başlıca hükümlerine ve bir kısım büyük peygamberlerin mübarek sîretlerine, İslâm dinin tarihçesine ait ve on kitaptan müteşekkil olmak üzere oldukça büyük bir ilmihal kitabı yazmayı bir vazife bildim. Allah Teâlâ Hazretlerinden yardımlar dileyerek bu vazifeyi ifaya başladım. En muteber, en kıymetli din kitaplamıza müracaat ettim, ibadetler kısmını daha uzunca yazmağa çalıştım. O kerîm feyyâzın lütuf ve inâyetiyle vücûda gelen bu esere "Büyük İslâm İlmihali" adını verdim.

   Eğer bu kitabım, dindaşlamın istifâdelerine hizmet ederek hakkımda hayırlı dualarını celbe vesîle olursa nâçiz kalemimi tebrik ederim. Bütün yazılar ile yalnız Hak Teâlâ Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen âciz bir yazıcı için bundan büyük mükafat da olmaz. Tevfik Allah Teâlâ'dandır.


   Fatih dersiamlarından
   Erzurumlu Ömer Nasûhi Bilmen

     

      ÖMER NASUHi BİLMEN

    

   Son devir islâm âlimlerinden olup, eserleri ve hizmetleri ile bugünkü nesil üzerinde hakkı olan mümtaz bir şahsiyettir.
    

   1884 yılında Erzurum'un Salasar köyü'nde dünyaya geldi. Babası Hacı Ahmed Efendi, tanınmış âlimlerden idi. İlk dersleri çok küçük yaşlarda baba­sından gördü. Daha sonra müderris Abdurrezzak İlmi Efendi ve Erzurum Müftüsü Hüseyin Naki'den dersler aldı. Bu iki zatın vefatından sonra İstanbul'a gelen Ömer Nasuhi burada Medresetü'l-Kuzat'ı bitirip, Ruus imtihanından son­ra Darü'l-Hilâfe Medresesi'nde ve Medresetü'l-Vâizînde dersler verdi.

   Hocalığının yanında devlet hizmetinde bulundu, müslümanların mese­lelerinde yanı başlarında hizmetler ifa etti.

   1934'te İstanbul Müftü yardımcısı, 1943'te de İstanbul müftüsü oldu. 1960'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi ve bu makamda iken 1961 yılın­da emekli oldu.

   Arkasında elinizdeki bu ilmihal de dahil olmak üzere pek çok eser ve öğrenci bırakarak aramızdan ayrıldı.

    

   Allah'ın Rahmeti üzerine olsun.

    

   Eserleri:

    

   Hukuk-ı İslâmiye Ve Istılâhât-ı Fıkhiye Kamusu, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Muvazzah Ilm-i Kelam, Kur'an-ı Ke-rim'den Dersler, Tefsir Tarihi, Ashab-ı Kiram, Büyük islam ilmihali . 
    


   Ömer Nasuhi Bilmen tarafından yazılan Büyük İslam İlmihali adlı kitabı incele diniz.

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786052154603
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786052154601

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.