• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Sahabe Hayatından Tablolar, 3 Cilt Set

   Fiyat:
   400,00 TL
   İndirimli Fiyat (%50) :
   200,00 TL
   Kazancınız 200,00 TL
   66,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap            Sahabe Hayatından Tablolar
   Yazar           Abdurrahman Refet el-Başa, Halid Muhammed Halid, Abdülaziz Şennavi
   Yayınevi       Kervan Yayınevi
   Tercüme       Taceddin Uzun
   Kağıt  Cilt     2. Hamur, Ciltli, 3 cilt takım
   Sayfa  Ebat  1.700 Sayfa 17x24 cm.
   Yayın Yılı      2020

        

    

    
   1. CİLT: ERKEK SAHABELER
   2. CİLT: TABİİN HAYATI
   3. CİLT: HANIM SAHABELER   Kervan yayınları Sahabe Hayatından Tablolar Kitabını kitabını incelemektesiniz.
   3 Cilt sahabe hayatından tablolar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
       YAYINCININ NOTU
    
   Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a (c.c.) mahsustur. Salat ve se­lamın en güzeli Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.), aile­sinin, ashabının ve kıyamet gününe kadar çağrısına uyup onun sün­netine sarılanların üzerine olsun...
    
   Muhterem okuyucu! Sahabe Hayatından Tablolar, ashab-ı kiram efendilerimizin cahiliye dönemindeki önemli olayla­rıyla, İslamiyete geçişleri ve müslüman olduktan sonraki hayatların­dan akıcı bir üslupla söz eden bir eserdir.
    
   Eser 3 bölümden oluşmaktadır.
    
   1.Bölümde ashab-ı kiram'ın tercüme-i hallerine yer verilmiştir. Bu bölüm Dr. Abdurrahman Re'fet el-Başa'nın "Suverun min Hayatis-Sahabeti" isimli eseri ile, Halid Muhammed Halid'in "Ricalün Havle'r-Rasul" isimli eserinin çevirisinden oluşmaktadır. El-Başa'nın eserinin tamamı çevrilmiş, bu eserde yer almayan bazı sahabelerle ilgili bölümler Halid Muhammed Halid'in eserinden çevrilmiştir. Sahabelerin hayatlarına ilişkin bölümler, 1. cildin ta­mamı ile 2. cildin bir kısmına kadar ki bölümler arasında yer almak­tadır.
    
   2.Bölümde tabiinin hayatından tablolar sunulmaktadır. Bu bö­lüm, Dr. Abdurrahman Re'fet el-Başa'nın "Suverun min Hayati't-Tabiin" isimli eserinin çevirisinden oluşmaktadır. 2. cildin sonuna kadar devam etmektedir.
    
   3.Bölüm ise, hanım sahabilerin hayatlarından söz etmektedir. Eser, Abdülaziz eş-Şennavi'nin "Nisau's-Sahabeti" isimli eserinin çevirisidir.
    
   Çeviri, Prof. Dr. Taceddin Uzun tarafından yapılmıştır. Hanım Sahabilerle ilgili kitabın bazı yerlerindeki birtakım kapalılıklar, çeviri sırasında çevirmen tarafından yapılan ilavelerle giderilmiştir.
    
   Çalışmak bizden, tevfik ve inayet yüce Allah'tandır.
    
   Kervan Yayın – Dağıtım
    
    
   1.Cilt Sahabiler Kitabı İçeriği

   FİHRİST
    
   Saîd B. Âmir El-Cumahî       
   Tufeyl B. Amr Ed-Devsî       
   Abdullah B. Huzafe Es-Sehmî          
   Umeyr B. Vehb         
   Berâ B. Malik El-Ensarî        
   "Arabin Dulu" Ümmü Seleme           
   Sümame B. Üsâl       
   Ebû Eyyub El-Ensarî 
   Amr B. El-Cemûh     
   Abdullah B. Cahş      
   Ebû Ubeyde B. El-Cerrah     
   Abdullah B. Mes'ud   
   Selman-I Farisî          
   İkrime B. Ebî Cehil    
   Zeydu'l-Hayr  
   Adi Yy B. Hatem Et-Taî        
   Ebû Zer El-Gıfarî       
   Abdullah B. Ummi Mektum  
   Meczee B. Sevr Es-Sedûsi  
   Useyd B. El-Huzayr  
   Abdullah B. Abbas     
   Nu'man B. El-Mukarrin El-Muzenî
   Suheyb Er-Rumî       
   Ebû'd-Derdâ  
   Zeyd B. Harise          
   Usâme B. Zeyd         
   Said B. Zeyd  
   Umeyr İbn Sâ'd(1)    
   Umeyr İbn Sâ'd (2)   
   Abdurrahman B. Avf 
   Cafer B. Ebîtalib        
   Ebû Sufyan B. El-Haris        
   Sa'd B. Ebî Vakkas   
   Huzeyfe B. El-Yemân           
   Ukbe B. Amir El-Cuhenî       
   Habib B. Zeyd El-Ensâri       
    
    
   Ebû Talha El-Ensârî Zeyd B. Sehl
   Ramle Bint Ebî Sufyan         
   Vahşî B. Harb
   Hâkim B. Hazam      
   Abbad B. Bişr
   Zeyd B. Sabit 
   Rabia B. Kâ'b
   Ebûl-As B. Er-Rabî    
   Asım B. Sabit 
   Safiyye Bint Abdilmuttalib     
   Utbe B. Gazevan      
   Nuaym B. Mes'ûd     
   Habbab B. El-Erett    
   Rab? B. Ziyâd El-Hârisî        
   Abdullah B. Selâm    
   Suraka B. Malik        
   Feyruz Ed-Deylemî   
   Sabit B. Kays El-Ensarî        
   Esma Bint Ebî Bekir  
   Talha B. Ubeydillah Et-Teymî          
   Ebû Hüreyre Ed-Devsî         
   Seleme B. Kays El-Eşcaî     
   Muazb. Cebel
   Mus'ab B. Umeyr      
   Bilâl B. Rebâh
   Abdullah B. Ömer     
   Mikdad B. Amr          
   Hamza B. Abdilmuttalib        
   Ammârb. Yasîr          
   Ubâde B. Es-Samit   
   Osman B. Maz'ûn     
   Abdullah B. Ravaha  
   Halid B. El-Velîd        
   Kays B. Sa'd B. Ubade         
   Zeyd B. El-Hattab     
   Zübeyrb. El-Avvam   
   Hubeyb B. Adiyy       
    
    
   2.Cilt Tabiiler Kitabının İçeriği
    
   İÇİNDEKİLER
   Halid B. Said  
   Abbas B. Abdilmuttalib          
   Ebû Cabir Abdullah B. Amr B. Haram         
   Ubeyy B. Ka'b           
   Sa'd B. Muaz 
   Sa'd B. Ubade           
   Abdurrahman B. Ebî Bekir    
   Abdullah B. Amr B. El-Âs     
   Seleme B. El-Ekva'   
   Abdullah B. Ez-Zübeyr          
   Süheyl B. Amr           
   Ebû Musa El-Eş'ari   
   Amr B. El-Âs 
   Ebû Huzeyfe'nin M Evlası (Azatlı Kölesi) Salim      
   Alâ B. El-Hadramî     
   Ka'b B. Malik 
   Vasile B. El-Eska'      
   Es'ad B. Zurare         
   Nevfel B. El-Haris     
   Talha B. El-Bera        
   Amir B. Fuheyre        
   Enes B. Malik
   Muhammed B. Mesleme      
   Ebu Huzeyfe B. Utbe B. Rabia        
   Zekvan B. Abdi Kays
   Amr B. Abese
    
    
   Atab. Ebî Rebah          
   Amir B. Abdullah Et-Temîmî     
   Urve B. Ez-Zübeyr       
   Rabî B. Huseym          
   Iyas B. Muaviye El-Müzenî       
   Ömer B. Abdülaziz Ve Oğlu Abdülmelik
   Hasenu'l-Basrî  
   Kadı Şureyh     
   Muhammed B. Şîrîn     
   Rabiatu'r-Re'y  
   Raca B. Hayve 
   Amir B. Şurahbil Eş-Şa'bî         
   Seleme B. Dînar (Ebu Hazım El-A'rec)  
   Said B. El-Müseyyeb   
   Said B. Cübeyr
   Muhammed B. Vasî El-Ezdî Ve Yezid B. El-Mühelleb
   Muhammed B. Vasî El-Ezdî Ve 
   Ömer B. Abdilaziz (1)   
   Ömer B. Abdilaziz (2)   
   Muhammed B. Ali B. Ebi Talib  
   Tavus B. Keysan Ve    
   Yol Gösterici Vaiz Tavus B. Keysan     
   Kasım B. Muhammed B. Ebî Bekir Es-Sıddîk    
   Sile B. Eşyem El-Adevî
   Zeynul-Âbidîn Ali B. El-Hüseyn B. Ali    
   Ebu Müslim El-Havlanî 
   İlmiyle Amel Eden Alim
   Salim B. Abdillah B. Ömer (2)   
   Endülüs'ün Emîri (Valisi)          
    
   Belatu'ş-Şüheda Savaşının Kahramanı Abdurrahman El-Gafiki(2)
   Necaşi
   Ebu'l-Aliye Rüfey' B. Mihran 
   Ahnef b. Kays (1)      
   Ahnef B. Kays (2)      
   Ebu Hanife En-numan          
   Ebu Hanife En-Numan (2)    
    
    
    
   Hanım Sahabiler Kitabı nın Önsözü
    
   Her şeyi bir sayan, yarattıklarının bir kısmını, bir kısmına üstün kılan Allah'a hamdolsun, böylece onlar türlü türlü yollarda oldular. Bütün yaratıkların efendisi, peygamberlerin imamı, Allah'ın kulu, rasûlü ve seçilmiş dostu Muhammed'e salât ve selam ederim.
    
   Bu kitapta, İslamda büyük rolleri olan birçok hanımın hayatı an­latılmaktadır. Bu hanımların bazıları mü'minlerin anneleridir. Bazıları Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kızlarıdır. Bazıları Rasûlullah'ın ehl-i beytidir. Bazıları Allah'ın yedi kat semanın üstünden şikayetini duyduğu hanım­lardır. Bazıları alîm ve habîr olan Allah'ın onlar hakkında Kur'an ayeti indirdiği hanımlardır. Bazıları, Cebrail'i gören hanımlardır. Bazıları Al­lah'ın kendisine ondan sonra asla susamadığı şerbeti içirdiği hanımlar­dır.
    
   Bazıları Rasûlullah'ı (s.a.v.) en beliğ ve en güzel şekilde tarifeden hanımlardır. Bazıları, Bedir gününde, yaralıları tedavi etmek ve şehid olmak için Rasûlullah'tan (s.a.v.) harbe çıkmayı isteyip Rasûlullah'ın da (s.a.v.) onlardan evlerinde kalmalarını istediği ve Allah'ın onlara şehidlik sevabını lütfedeceğini söylediği hanımlardır. Bazıları Rıdvan bey'atında ağacın altında Rasûlullah'ın (s.a.v.) cennetten sesini duyduğu hanım­lardır. Bazısı kendisine haber vermeden, babasının evlendirmek istediği ve onun da Rasûlullah'a gittiği ve Rasûlullah'ın da ona : "Dilediğinle evlen" dediği hanımlardır.
    
   Onlardan bazıları zulme uğramış muhacir hanımlardır ki, İslam onları azîz kılmış, en yüksek derecelere çıkarmış ve onlar meşhur ol­muşlardır. Böylece onların hayatları temiz, adları ebedî olmuştur. On­lardan bazıları da Ensar'ın hanımlarıdır.
    
   Bu yüce hanım sahabilerin hayatlarını, fazilet, inanç ve cihad konusunda onlara uyulması için, güvenilir biyografi kitaplarından ve temel kaynaklardan aldım.
    
   Allah'tan bize doğruluk ve muvaffakiyet vermesini, bizi sözü dinleyip en güzeline uyanlardan; en hayırlı topluluk ve en yüce dostla birlikte kendilerine nimet verdiği kimseler arasında kılmasını dilerim... Amin, amin...  ( sahabe hayatından tablolar, sahabilerin hayatı, 3 cilt sahabe hayatı, sahabe hayatından tablolar kitap al oku, sahabe hayatları kitabı, online satın al, sahabi hayatları, hanım sahabe, tabiinlerin hayatı, islami kitap satış, onlıne satış, hanım sahabi hayatı, internetten satış, tercümesi , tabiinler hayat )
    
   Abdülaziz eş-Şennavî
    
    
   KAYNAKLAR
    
   Kur'an-ı Kerim
   Eshabu'n-Nüzul,
   El-Vahidi Tefsiru'l-Kur'an, İbn Kesir
   El-İsabe fi Temyizi's-Sahabe, İbn Hacer el-Askalanî
   Et-Tabakâtu'l-Kubra, el-Vakıdî'nin katibi İbn Sa'd
   Usdu'l-Gabe fi Ma'rifeti's-Sahabe, İbn Kesir
   El-İstiab fi Marifetil-Ashab, İbn Abdi'l-Berr
   Sahîhu'l-Buhari
   Sahihu Müslim
   Esbabu'n-Nüzul, es-Suyutî
   Siretu'n-Nebi, İbn Hişam
   Kenzu'l-Ummal, el-Hindi
   Es-Siretu'n-Nebeviyye, İbn Kesir
   Sahabetu Rasûlullah, Abdulaziz eş-Şennavi
   El-Kamil fi't-Tarih, İbn Kesir
   Tarihu't-Taberi.
   Cemheratu Ensabi'l-Arab, İbn Hazım el-Endelusî
   Er-Ravzu'l-Unf, es-Suheylî
   El-Bekkâun, Abdulaziz eş-Şennavî
   Tarihu'l-Hulefâ, es-Suyutî
   Hılyetu'l-Evliya, Ebu Nuaym el-lsbehanî
   El-Bidaye ve'n-Nihaye, İbn Kesir
   Ümmül-Mü'minin Aişe, Abdulaziz eş-Şennavî
   Teracimu Seyyidâti Beyti'n-Nubuvve, Dr. Bintu'ş-Şatı
   Musab İbn Umeyr, Abdulaziz eş-Şennavî
   İnsanu'l-Uyun, Ali İbn İbrahim el-Halebî
   Abdullah İbn Abbas, Abdulaziz eş-Şennavî
   İslâm Tarihi, M. Asım Köksal
    
    
   Hanım Sahabeler Kitabının İçeriği
    
   İÇİNDEKİLER
     
   Hadice Bint Huveylid
   Şevde Bint Zem'a (R.A.)      
   Âişe Bint Ebi Bekr (R.A.)      
   Hafsabint Ömer (R.A.)         
   Yoksulların Annesi Zeyneb Bint Huzeyme (R.A.)    
   Ümmü Seleme Bint Ebî Umeyye (R.A.)      
   Zeyneb Bint Cahş (R.A.)      
   Cuveyriye Bint El-Haris (R.A.)         
   Safiyye Bint Huyeyy B. Ahtab (R.A.)          
   Ümmü Habîbe Ramle Bint Ebî Süfyan (R.A.)         
   Meymûne Bintu'l-Hârîs (R.A.)          
   Mısırlı Mariye (R.A.)  
   Guzeyye Bint Câbir B. Hakîm (R.A.)           
   Zeynebü'l-Kübra        
   Rukayye Zâtü'l-Hicrateyn     
   Ümmü Gülsüm (R.A.)          
   Fatıma (R.A.) 
   Erva Bint Abdilmuttalib (R.A.)          
   Safiyye Bint Abdilmuttalib (R.A.)      
   Halide Bintu'l-Esved (R.A.)   
   Ümmü Hâni Bint Ebi Talib (R.A.)     
   Durre Bint Ebî Leheb (R.A.)  
    
   Hamne Bint Cahş (R.A.)           
   H Alîm E Bint Ebi Zueyb (R.A.) 
   Şeyma Bintu'l Haris (R.A.)        
   F Atı Ma Bint Esed (R.A.)         
   Lubabe Bintu'l-Haris (R.A.)       
   Bereke Bint Sa'lebe (R.A.)        
   Rasûlullah'ın Hizmetkârı Havle (
   Ümmü Rafi' (R.A.)        
   Meymune Bint Saîd (R.A.)        
   Esma Bint Ebî Bekr (R.A.)        
   Esma Bint Umeys (R.A.)          
   Umeyme Bint Rukâyka (R.A.)    
   Umeyye Bint Kays (R.A.)         
   Bereke El-Habeşiyye (R.A.)      
   Hassane El-Müzeniyye (R.A.)   
   Havle Bint Hakim B. Umeyye (R.A.)
   Rukayka Bint Vehb (R.A.)         
   Zaide (R.A.)     
   Zinnîre Er-Rûmiyye (R.A.)         
   Zeyneb Bint Ebi Muaviye (R.A.)
   Suayra El-Esediyye (R.A.)        
   Seffâne Bint Hatim Et-Tâi (R.A.)           
   Sumeyye Bint Habbât (R.A.)    
   Sehle Bint Süheyl B. Amr (R.A.)           
    
    
   Şifa Bint Abdillah B. Abdişems (R.A.)  
   Atike Bint Hâlid (R.A.)  
   Fâtıma Bintu'l-Hattab (R.A.)      
   Leylâ Bint Ebî Hasme (R.A.)     
   Leyla (R.A.)     
   Leyla El-Gıfariyye (R.A.)           
   Maviye (R.A.)   
   Hind Bint Utbe İbn Rabîa (R.A.)
   Ümmü Hakim Bintu'l-Hâris B. Hişam (R.A.)        
   Ümmü Rûman Bint Âmir (R.A.) 
   Ümmü İshak (R.A.)                   
   Ümmü Gülsüm Bint Ukbe B. Ebi Muayt (R.A.)   
   Ervâbint Küreyz (R.A.)  
   Esma Bint Yezid B. Es-Seken (R.A.)     
   Cemile Bint Sabit B. Ebi'l-Aklah (R.A.)  
   Cemile Bint Abdillah B. Ubeyy B. Selul (R.A.)   
   Kokucu Havla  
   Halide Bintu'l-Hâris (R.A.)         
   Huleyde Bint Kays İbn Sabit (R.A.)       
   Hansa Bint Huzam El-Ensariyye (R.A.)  
   Havle Bint Sa'lebe (R.A.)          
   Havle Bint Kays B. Kahd (R.A.)
   Havle Bint'ul-Yeman (R.A.)       
   Hayra Bint Ebi Hadred (R.A.)    
    
    
   Rubeyyi' Bint Muavviz B. Afra (R.A.) 
   Rubeyyi' Bintu'n-Nadr (R.A.)  
   Rufeyde El-Ensariyye (R.A.)  
   Ravda (R.A.)   
   Sehle Bint Sa'd (R.A.)           
   Şemus Bintu'n-Nu'man B. Âmir (R.A.)          
   Nuseybe Bint Ka'b (R.A.)       
   Ümmü Buceyd (R.A.) 
   Ümmü Cundeb El-Ezdiyye (R.A.)      
   Ümmü Haram Bint Milhan (R.A.)       
   Ümmü's-Saib El-Ensariyye (R.A.)     
   Ümmü Süleym Bint Milhan (R.A.)     
   Ümmü Sunbule El-Malikiyye (R.A.)   
   Ümmü Atıyye El-Ensariyye (R.A.)     
   Ümmü'l-Alâ El-Ensariyye (R A.)        
   Ümmü Mubeşşir El-Ensariyye (R.A.) 
   Ümmü Varaka Bint Abdullah B. Haris (
   Nehdiyye Hatun (R.A.)           
   Esma Bint Numanü'l-Kindi (R.A.)      
   Lübeyne (Lebibe) Hatun (R.A.)
    
    
   ( sahabe hayatından tablolar , sahabilerin hayatı , 3 cilt sahabe hayatı , sahabe hayatından tablolar kitap al oku , sahabe hayatları kitabı , sahabi hayatları , hanım sahabe , tabiinlerin hayatı, hanım sahabi hayatı )
   kervan yayınları 3 Cilt sahabe hayatından tablolar kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789758896714
   MarkaKervan Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789758896714

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.