• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Salgın Hastalıklardan ve Musibetlerden Korunmak için Dualar, Sırlı İlimler Hazinesi

   Fiyat:
   140,00 TL
   İndirimli Fiyat (%50,7) :
   69,00 TL
   Kazancınız 71,00 TL
   Aynı Gün Kargo
    
   Kitap           Salgın Hastalıklardan ve Musibetlerden Korunmak için Dualar Sırlı İlimler Hazinesi / Dua-2020
   Yazar           Osman Pamuk
   Yayınevi       Pamuk Yayıncılık
    Kağıt Cilt     2.Hamur - Kalın Ciltli
    Sayfa Ebat  800 sayfa - 17x24 cm
     Yayın Yılı    2020 Baskı -  Kod : Dua0 020

    


   Pamuk yayıncılık, Salgın Hastalıklardan ve Musibetlerden Korunmak için Dualar Sırlı İlimler Hazinesi kitabı nı incelemektesiniz.
   Osman Pamuk Salgın Hastalıklardan ve Musibetlerden Korunmak için Dualar Sırlı ilimler Hazinesi hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Bu Kitap dua ve sırlardan insanları yararlandırmak; sağlık, afiyet, esenlik olmak üzere dünya ve ahirete ait her yararlı şeyi elde etmek için denenmiş ve müspet sonuç alınmış manevi reçeteleri ihtiva eder.
   Yine bu eserde salgın hastalıklardan ve musibetlerden korunmak için çok mühim dualar ve sırlar bulacaksınız.

    ÖNSÖZ

   İslam Dini'ni, yeryüzünün tek dini olarak şereflendi­ren ve bu ümmeti, düşmanları üzerine cihatla ve onların put­larını kırmakla üstün kılan Allah Teâlâ'ya hamd ve senalar olsun.

   Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, mü'minlerin dua ve niyazları, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in, Ehl-i Beyti'nin ve bütün sahabilerinin üzerine ol­sun.

   Bir hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyu­rdular: "İnsanların tamamı inanarak "Lâ ilâhe illellâh Muhammedün rasûlüllâh" deyinceye kadar onlarla savaşmak için emrolundum. Bu ümmetin düşmanları ile savaşı, Deccal'ın çıkması ve İsa Aleyhisselam'ın gökten yere inmesine kadar devam edecektir."

   O zamana kadar Müslümanlarla düşmanları arasında sa­vaş hiç eksik olmayacaktır. Gerçek müslümanlar da o za­mana kadar Allah Teâlâ'dan yardım görmeye devam ede­ceklerdir.

   İsa Aleyhisselam gökten yere indikten sonra hıristiyan-larla ve yahudilerle savaşacak ve onları yenecek, domuzu öldürecek (domuz etini kesin olarak yasaklayıp bir daha yenmemesini sağlayacak), haçı (istavrozu) kıracak, bütün * insanlık "Lâ ilâhe illellâh Muhammedün rasûlüllâh" di­yerek İslam Dini'ne girip, her tarafta rahatça ibadet e-dilecek, İslam Dini'nin hükümleri dünyanın her tarafında rahatça uygulanacaktır. Bütün bu olacakları Allah

   Rasulü (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde haber vermiştir.
   Müslim'in, Câbir bin Semure (r.a.)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdular:
   "Kıyamet yaklaşıncaya kadar bu ümmetin (Muhammed ümmetinin) düşmanlarıyla savaşı sebebiyle bu din ayakta kalacaktır. Yok olup gitmeyecektir."

   Beyhakî'nin, Ma'kil bin Yesar (r.a.)'dan rivayetine göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
   "Bu ümmetin cezası, düşmanlarının kılıcıdır (silah­larıdır). Bu ümmete vaat olunan sevap ve verilecek ücre­tin vaadi kıyamet günüdür. Kıyamet gününün cezası, dünyada çekilen ceza ve acıdan çok daha şiddetlidir."

   Deylemî'nin, Ebu Ümâme (r.a.)'dan rivayetine göre Al­lah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
   "İlk insandan kıyametin kopacağı güne kadar mey­dana gelecek bütün savaşlarda, taraflar savaşmak için karar verdiklerinde, yalnız Allah Teâlâ'nın kudret eli onların aralarında tasarrufta bulunur. Allah Teâlâ, ta­raflardan birine yardım dileyip, kudret eliyle o tarafa işaret buyurunca, yardımını alan taraf üstünlük sağlar. Karşı taraf da göz açıp yumuncaya kadar yenilip peri­şan olur."

   Allah Teâlâ bizleri ve sizleri büyük ve küçük savaş­larda, özellikle de büyük savaş olarak ifade buyurulan (nef­simizle yaptığımız büyük savaşta) zafer elde etmeyi nasip ve müyesser eylesin...

   Yüce Allah savaşa teşvik ve yardımına nail olma hu­susunda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

   "Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda savaşa çıkın!" denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsu­nuz? Dünya hayatını ahiret hayatına tercih mi ediyorsu­nuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır." (Tevbe suresi, ayet, 38)

   Bu ayet-i kerime, hicretin 9. yılında inmiştir. Ayetle il­gili geniş açıklama eserin ilerleyen bölümlerinde gelecektir.
   Bu eser, savaşla ilgili ayet ve hadisleri toplayıp sunmak, avrıca konuyla ilgili havas kitaplarında bulunan dua ve vefkleri çıkarıp onlardan insanları yararlandırmak için kale­me alınmıştır. Ayrıca sağlık, afiyet ve esenlik olmak üzere dünva ve ahirete ait her yararlı şevi elde etmek için, daha önce denenmiş ve müspet sonuç alınmış dua ve tavsiyeler de bu eserin konusunu teşkil etmektedir.

   Yine bu eserde salgın hastalıklardan ve musibetlerden korunmak için çok mühim dualar ve sırlar bulacaksınız.

   Hamd ve sena Allah'a, salat ve selam Resulü'ne olsun.


   İçindekiler

   Abdestli bulunmanın, namaz kılmanın ve Ayet el Kürsi okumanın şehitlik sebebi olduğu 262
   Adil devlet büyüklerinin fazileti ve adaletin önemi 51
   Adi isminin sırları ile donatılır 676
   Ağız kokusunda 157
   Ağlayan çocuklara 558
   Ahlakın güzelleşmesi için 669
   Allah dualarını kabul eder 677
   Allah Rasulü (s.a.v.)’in bazı savaşlarında dua ve zikirle zafere ulaştığı 163
   Allah Rasulü’ne verilen selamın edep, havas ve sırları 355
   Allah Rasulü’nü rüyada görür 358
   Allah yolunda muhtaç kalan kimsenin ihtiyacını gidermek 57
   Allah’ın ve Rasulü’nün biz insanlara nasihatleri 410
   Anlayışı keskinleştirmek için 671
   Arş’ın hazinelerinden hacet duası 563
   Askeri makamlardaki tertip hakkında 234
   Astım ve nefes darlığında 557
   Âyet el Kürsi’nin daveti 617
   Âyet el Kürsi’nin fazileti, havas ve sırları 207
   Bağlı olanın şifası için 107
   Balla şifa 393
   Baş ağrısından kurtulmak için 108
   Baş dönmesinin ilacı 108
   Bazı hadis ve mezhep imamlarının nasıl ve ne şekilde ibadet ettikleri 423
   Belaların defi için 360
   Bilerek yanlış yapan hâkimlerin şiddetli hesabı 55
   Bir kimsenin gönlünü kazanıp kendine dost edinmek için 106
   Boğaz ağrısı için 158
   Borç sıkıntısından kurtulmak için 669
   Borçtan kurtulmak için 487
   Böbrek iltihabı 155
   Böbrek ödeminde 155
   Böbrek taşları için 111

   BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN 385

   Burun kanı durmasa 135
   Bütün belalardan korunur 117
   Bütün hamdleri içine alan dua 107
   Cinlerin şerrinden muhafaza için 668
   Cinni uzaklaştırmak için 154
   Cismani afetlerden muhafaza olur 668
   Çaresiz hastalıklarda 552
   Çekirgenin vereceği zarardan kurtulmak için 137
   Çocuk uyumasa 149
   Çocuklarda psikolojik sorun varsa 126
   Çok sevap kazanmak için tevhid ve salavat okumada adet tayini gerektiği 350
   Dalak hastalıklarında 130
   Damar sertliğinde 155
   Devamlı hastalanan çocuklar için 611
   Devamlı kılınan nafile namazlarla, aynı şekilde okunan virdlerin kazaları hakkında 277
   Devlet katında işi olan kimse için 616
   Dilek duası 181, 268, 621
   Dilek için hatim duası 94
   Doktorların tedavisinde acze düştükleri hastalıklarda 302
   Duhâ ve evvâbîn namazı kılanların şehitlik derecesine yükselecekleri 265
   Dünyada ibadeti terk eden ahirette cenneti kaybeder 418
   Düşman şerrinden korunmak için tertip edilen Âyet el-Kürsi vefki 213
   Düşmanın şerrinden korunmak için 362
   Düşmanla savaşmanın yararları 236
   Ebül Vefa Hazretlerinin Kelime-i Aşera hizbi 656
   Ekmeğin büyük kerameti hakkında
   Dâniyal peygamberden bir hikâye 81
   El titremesinde 131
   Emri altında bulunanlara eziyet edenlerin ahiretteki cezaları 44
   Ervâh salavatı 379
   Esiri kurtarmak için 298
   Esmâ-i Enbiyâ Aleyhimüs selâm ve sırları
   Esmâ-i Erbeıyn-i İdrîsiyye 658
   Esmâ-i Hüsnâ ile şifa reçeteleri 189
   Eşyayı çalınmaktan korumak için 670
   Evlenemeyen kimseler için 122, 367,485
   Kaybolanı bulmak için 486
   Evrâd-ı Fethiyye ve sırları 622
   Fakir ve yoksulları koruyup kollamanın fazileti 39

   FÂTİHA SURESİ BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI SİGORTADIR

   Fâtiha Suresi ile şifa 382
   Fâtiha-i Şerife’nin havassı duası 680
   Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semîul alîm ayetinin havassı 105
   Felaketlerden korunmak için 209
   Felç hastalığında 126
   Fetih Suresi’ni okumanın önemi 238
   Fetih Suresi’nin vefki 241
   Ganimet malını saklamanın cezası 293
   Gaziler omuzlarında silahları ile cennetin kapısında Allah ile konuşacaklardır 247
   Gazileri incitip onlara kötülük etmenin cezası 69
   Gazilerin namazları, teşbihleri ve zikirleri 84
   Gece altına işeyen kimse için 135
   Gece körlüğü 110
   Göklerdekilerden yardım görmeye vesile olan dualar 197
   Göz ağrısının tedavisi 125
   Göz hastalıklarında 132
   Göz iltihabında 110
   Gurbete giden bir kimsenin sağ salim dönmesi için 670
   Hacet duası 519, 671, 673, 674
   Hakkında kötü konuşanı susturmak için,
   Haksız yere hapiste olanlar için
   Hamile kalamayan kadın için
   Hamrâü’l-Esed gazvesi ve yetmiş askerin
   üç bin kişilik kâfir ordusunu yenmesi
   Harflerle şifa bulma usulleri
   Hasbünallâhü ve m’mel vekil zikrinin havas ve sırları hakkında
   Hastalığın çaresi olmasa
   Hatırı sayılır olmak için
   Hayal görme ve sara hastalığında
   Hayız kanı durmasa
   Her müslümanın biri cennette, biri de cehennemde olmak üzere iki evinin bulunduğu
   Hızır Aleyhisselam’m duası
   Hikmet ilmini kazanmak için
   Hizbü’n-Nasr (Yardım ve zafer duası)
   Huneyn savaşında müslümanlar dua ve havas silahlarma başvurarak zafer kazandılar
   İç huzursuzluğu, hastalık ve borç altında kıvrananların duası 488
   İdrar zorluğuna karşı 561
   İhlâs Suresi her sıkıntıdan kurtuluş reçetesidir 319
   İhlas Suresi’nin azimeti 104
   İhlâs Suresi’nin havas ve sırları 229,
   İnsanlardan saygı görmek için 675
   İnsanları ve cinleri emri altına almak için 112
   İsa Aleyhisselam’ın duası 677
   İslam Dini’nde ekmeğin önemi 77
   İsm-i A’zam hakkında bilgiler 491
   İş yerinde bereket ve bol rızık için 127
   İşi gücü bağlı kimse için 121
   Kaçan bir kimseyi evine döndürmek için okunacak ayetler 118
   Kaderi bahane ederek ibadeti terk etmenin ne kadar yanlış olduğu 413
   Kadın çocuk düşürüyorsa 115
   Kadın doğumda zahmet çekse 136
   Kadının kocası sert mizaçlı ise 106
   Kadının sütü kesilse 120
   Kalbi marifet nuru ile dolar 665
   Kalem, defter ve kitabın İslam dinindeki yeri ve önemi 59
   Kalp ağrısında 111
   Kalp gözü açılır 610,
   Kalp hastalıklarında 134
   Kalp kasaveti giderilir 664
   Kan işeme rahatsızlığında 135
   Kansızlığa karşı 157
   Kara sevda illetinde 154
   Kara, hava, deniz ve sınır boylarında nöbet beklemenin fazileti hakkında 63
   Karabasan rahatsızlığında 123
   Karı koca arasında muhabbet için 666
   Karı-kocayı barıştırmak için 150
   Karın şişmesi ilacı 111
   Kasem Ayetleri (Dilek ve şifa ayetleri) 103
   Kaybı bulmak için 399
   Kaybolan bir şeyi bulmak için 113
   Kıskanç kimseye okunacak dua 111
   Kolesterol için 155
   Korunma Ayetleri 139
   Koyun ve sığırda hastalık olsa 150
   Kötü düşüncelerden korunur 666
   Kötülükten korunmak için 113
   Kulunç için 132
   Kur’an-ı Kerim, Esmâ-i Hüsnâ ve Kelime-i Tevhid’in sırları 100
   Kur’an-ı Kerim’i sık sık hatmetmenin önemi 92
   Kuru saçın ilacı 109
   Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin ayetinin sırları 304
   Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
   minez zâlimin ayetinin vefki 309
   Lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm azız ayetinin havassı
   Lösemi-Mesane-Kemik kanseri 156
   Maddi ve manevi dilek için 112
   Maddi ve manevi silahlar 87
   Malın satılması için 152
   Manevi hekimlik için 675
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789752943100
   MarkaPamuk Yayıncılık
   Stok DurumuVar
   9789752943100

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.