• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Son Şahitler - 3

   Fiyat:
   65,00 TL
   İndirimli Fiyat (%46,2) :
   35,00 TL
   Kazancınız 30,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Karton Cilt, 2.Hamur, 450 Sayfa
   65,00 TL
   KDV Dahil 34,00 TL
   %47,7
   Karton Kapak Cilt, 2.Hamur Kağıt, 450 Sayfa
   65,00 TL
   KDV Dahil 34,00 TL
   %47,7
   Karton Kapak, 1.Hamur , 478 Sayfa
   130,00 TL
   KDV Dahil 80,00 TL
   %38,5
          Stoktan kargo 
    
     Kitap             Son Şahitler 3
     Yazar            Necmettin Şahiner
     Yayınevi       Nesil Yayınları
     Etiket Fiyatı   20 TL 
     Kağıt  Cilt      2.Hamur- karton kapak cilt
     Sayfa  Ebat   435 sayfa - 16.5x23.5 cm
     Yayın Yılı      2008
     ISBN             9789754082371

   Nesil Yayınları Necmettin Şahiner , Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi yi Anlatıyor 3 adlı kitabı incelemektesiniz.
   Son Şahitler 3 kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları ve bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
    
    
         Son Şahitler - 3

    
   Son Şahitler 3
   Necmeddin Şahiner
    
    
               TAKRİZ
    
   Birinci sınıf bir alim, birinci sınıf bir veli, birinci sınıf bir kahraman ve birinci sınıf bir vatanperver olan Said Nursi bir devre damgasını vurmuş nev-i şahsına münhasır bir kimsedir. Bizzat kendisi de, hayatı da, yazıları, irşat ve ikazları da… eserlerindeki çok enterasan buluşları, teşbihleri, temsilleri ve nükteleri ile eşine ender rastlanan fazilet timsali bir simadır.

   Bütün bir hayatını, bu miletin saaedet ve selameti uğrunda harcamış, ne yorulmuş ne de yılmıştır. Cesaret, şecaat ve imanın mücessem ve muazzam bir timsali olmuş, hayretlere seza bir metanet ve salabet göstermiştir. Vatanın cezaevlerini, başka diyarlarda kendisine vaad edilen her türlü nimetlere tercih etmiş, tek bir sefer olsun kaçmayı düşünmemiştir. Tamamiyle Kur’an-ı Kerim ile hadis-i şeriflerin lafzına ve ruhuna uygun bulunan eserlerindeki yazılarından dolayı türlü kanunsuz fiil ve hareketlere, zulüm ve işkencelere maruz kaldığı halde zaaf eseri göstermemiş, cesaret ve şecaatından hiçbir şey kaybetmemiştir.

   Ekol sahibi bir kimsenin büyüklüğü, onun yolunda yürüyenlerin, iman, ahlak ve seciye sahibi olmaları ile ölçülür. Said Nurse’nin ise yetiştirdiği talebeler hep vatanperver olmuş ve devlete asi olan, yahut devlete kurşun sıkan tek bir fert bulunmamıştır.
   Kaldı ki, tanzimattan beri sürüp gelen ve bilhasa bu miletin münevverlerine arız olan “aşağılık duygusu” nun karşısına ilminin ve imanının verdiği kuvvetle dikilmiş, “…madem ki Müslümansın ve madem ki din-i mübin-i İslam uğrunda tam bin sene cihatta bulundun; oluklar gibi kan döktün. O halde, sen büyük bir millet ve büyük bir ümmetsin” –tabii ecdad-ı güzini kastetmektedir—demiştir.

   Mektubat’ın 298 ve 299’uncu sayfalarında yer alan beyanı iddialarımızn en bahir delilini teşkil eder. Orada Said Nursi aynen şöyle demektedir: “Ey ehl-i Kur’an olan bu vatanın evlatları! Altı yaz sene değil, belki Abbasiler zamanından beri tam bin senedir Kur’an-ı Hakimin bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur’anı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur’ana ve islama kala yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Müthiş tehacümatı def ettiniz. Taki, “Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse biliniz ki Allah yerinizi öyle bir kavmi getirir ki, Allah bu kavmi sever, bu kavim de Allah’ı sever. Kaldı ki bu kavim, mü’minlere karşı mütevazi, kafirlere karşı ise izzet ve vakar sahibidirler. Allah yolunda cihatta bulunurlar. Hiçbir kınayanın kınamasından çekinmezler. İşte bu Allah’ın fazlıdır. On, kimi dilerse ona verir. Allah vasidir, Alimdir’ (Maide Suresi, 54) ayetine güzel bir masadakt oldunuz.” Ayet-i kerime sende tecelli etti, demiş, ayet-i kerimenin atiye bir ihbar olduğunu ifade etmiştir.

   Bu ayet-i kerimenin Türklerde tecelli eylediğini bildiren başka bir müellif veya müfessiri bilmiyoruz. Hülasa ecdad-ı güzinin kelamullaha bağlayan bu büyük insandır.

   İşte, bu büyük insanı arka arkaya yazdığı kitaplarla bütün dünyaya tanıtmak için, devamlı bir gayret içinde olan muhterem Necmeddin Şahiner’i tebrik ve tebcil ediyoruz.

   Bana lütfettikleri Türk ve Dünya Aydınlarını Gözü ile Nurculuk Nedir isimli eserini dikkatle inceledim. Birçok münevverle yaptığı röportajları okudum. Her münevver, kendi zaviyesinden ve fakat kendi bilgi ve tefekkür tarzına göre Said Nursi’yi anlatmakta idi. Birleşilen tek nokta ise onun sıradan bir kimse olmadığı idi.

   Said Nursi, ilim silsilesi üzerinde yüksek bir zirvedir. Bu milletin din ve imanının tarsini için hayatını ve dünya saadetlerini feda eden bu büyük insanı elbette tanımak ve tanıtmak icap eder.

   Bu sahada Necmeddin Bey’in sayi meşkur olmuştur. Kendisini tebrik eder, bu yolda daha nice eserler vermesini Allah’tan dilerim.
    
   Emekli Hakim
   Abdülmecid Belli
    
    
             ÖNSÖZ
    
   Elinizdeki eser Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatıyor serimizin üçüncü kitabını teşkil etmektedir.
   Nur okyanusu ve Bediüzzaman deryasının muhteşem sahillerinde dolaşmaya devam etmekteyiz.

   Allah’ımın izniyle bu seyahatimizin, meşakkat ve yorulmamız, ebedi alemin kapısına kadar eğilmeden ve dönmeden devam edecektir.
   Çağımızın ve gelecek zamanların ışığı ve nuru olan muhteşek rehber Bediüzzaman’ın gizlilikler içindeki şahane hayatını nazarlara vermek, Müslüman gençliğe nurdan bir rehber takdim etmenin saadeti içindeyiz.

   Bir büyük, “Mazisinden haberdar olmayan bir millet, hal ve istikbal için bir hareket hattı tayin edemez. Hal ve istikbalin aydınlığının mühim alimlerinden biri, maziyi vak’alarıyla, şahıslarıyla ve eserleriyle araştırmaktır” derkmen, bir Batılı ilim adamı ise, “Benim altı tane dürüst hizmetçim vardır. Bütün bildiklerimi onlar bana öğretmişlerdir. Bunların isimleri; ne, niçin, ne zaman, nasıl, nerede ve kimdir?” demektedir.
   Biz de bu hakikatların ışığı altında çalışırken, gerçekten Bediüzzaman’ın isler arasında adeta kaybolmaya yüz tutan şeref levhaları halindeki hatıralarını tesbit edep öğrenmekteyiz.

   Meselemiz her ne kadar zor oluyorsa da, bütün bu zorluklar çoğaldıkça azmimiz, şevkimiz ve gayretimiz de artmaktadır. Çünkü meselemizin bir kütüphanesi yoktur, bir müracaat kitabı yoktur. Kaynak, kitabiyat ve bibliyografya bütün bir vatan sathında, hatta dış ülkelerdendir.
   Tarih kaynaklarında çalışmalamızla alakalı olarak şu tesbiti görmekteyiz: “Tarihi, resmi yazılar kadar, hatıralar da aydınlatırlar. Hatta hadiselerin hususiyetlerini ve hakiki sebeplerini hatıralardan çok daha iyi öğrenebiliriz.”

   Bu hususlara işaret eden Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Şehbal’den “Kadir bilen milletler arasında kadri bilenecek şahıslar çoğalır” sözünü naklederken, Hersekli Arif Hikmet Beyden ise, “Her asrın adamları ve o adamların kendilerine mahsus bir davranışı, irfan neşesi vardır. Gelecek nesillere düşen, geçmişlerini hürmet ve rahmetle yad etmektedir. Yoksa üstünlük nümayişleri ile geçmişleri tezyife kalkışmak reva değildir” derken, divan edebiyatı şairi Muallim Naci’den ise şu sözler nakledilmektedir:

   “Ümmetim içinde yetişen bilgi ve hüner sahipleri, hayatı ve ölümünde hürmete mazhar oldukları daima görülmelidir ki: herkes şevke gesin de, onlar gibi olmaya çalışsın.”

   Eğer bu meselelerin ışığı altında, mezkur hakikatlara mazhar olabilirsem, benim için ebedi bir şükran ve iftihar kaynağı olur. Çünkü Bediüzzaman, milyonlarca insana imani bir hayat, İslami bir yaşayış ve Kur’an yolunda yürüyebilme saadetini vermiş ve bahşetmiştir. Böyle bir hayat kaynağını hayatlandırmak, hakiki vefakarlığın ve kadirşinaslığın esasıdır.
   Hülasa olarak ifade edersek, yapılan hizmet ve himmetlerin Allah rızası için yapılmış olması, ebediyete iman, tevazu ve fazilet gibi duygular bu neticeye sebep olmuştur.

   Risale-i Nur’larla ilk defa karşı karşıya geldiğim 1961 yazında, bir ağabeye, Bediüzzaman’ın hayatını anlatan eserlerin olup olmadığını sormuştum. Cevap olarak, hemen o anda elindeki bir kitabı bana uzatmıştı. Kitap, merhum Eşref Edip Fergan’ın Risale-i Nur Müellifi Said Nur, hayatı, eserleri, mesleği isimli eseriydi.

   Yüz elli sayfa civarındaki kitabı çok küçük görerek, razı olup kabul etmemiş, daha büyüklerini olup olmadığı sormuştum. Kaderin beni mevzu üzerine derinlemesine tetkiklere sevk etmesinde, bidayetteki temayüllerimin tesiri olduğu inancındayım.
   Milyonların gönlümde yer eden Bediüzzaman’ın hayatı ancak ciltlerin taşıyabileceği genişliktedir. Ancak zaman ve zemin bu ciltlerin tahakkukuna mani olmuştur. Gelecekte bu boşluğun layıkıyla doldurulacağı muhakkaktır
   .
   Eşref edih mezkür kitabının takdiminde şu ifadelere yer vermektedir:

   “Bu eser onun hayatının, eserlerinin, fikirlerinin, mücadelerinin, şehamet ve kahramanlıklarının bir fihristi olabilir.”

   Eşref Edip’in kitabına, bu mevzuda yeni harflerle yazılmış ilk eser diyebiliriz. Seneler evvel yapılan bu gayret ve hizmet elbette takdire layıktır.
   Bu araştırmalar ve çalışmalar her şeysen önce, imanımızı kurtaran bize ebedi saadetin yolunu açan Bediüzzaman gibi bir müceddide karşı bir şükran borcudur, bir teşekkür ve vefakarlıktır. O kadri yüce sultanı kadrini bilmektir. Eğer bizler kadir, hatır, gönül sayar ve seversek, milletimizde de elbette kadir bilen ve sayanlar çoğalacaktır.

   Son Şahitler, Bediüzzaman Said Nursi mevzuunda çalışacak ve eserler yazacak olanlara birer dökümandır. Bundan sonra bu nurlu sahada daha çok eserler yazılacaktır.

   Aziz hatıralarla sizleri baş başa bırakırken, feyyaz deryadan feyizyab olmanızı niyaz ederim.
    
   Necmeddin Şahiner
    
    
   EMİRDAĞ ŞAHİTLERİ
    
   Zübeyir Gündüzalp
   Bayram Yüksel
   Helil Gönüllalah
   Seydi Koçak
   Mustafa Akdedeoğlu
   Sabri Halıcı
   Ahmed Urfalı
   Mustafa Bilal
   Hacı Ali Kılıçalp
   Mustafa Acet
   Abdullah Gayretlioğlu
   Abdurrahman Akgül
   Mustafa Karapınar
   Osman Aydın
   Hafız Nuri Güven
   İsmail hakkı Ünlü
   H. Şükrü Beşeoğlu
   Necati Müftüoğlu
   Abdurrahman cantekinler
   Mehmet Metin
   Zakir Çanğar
   Mustafa ramazanoğlu
   Ahmed Ramazan
   İrfan Gökova
   Muhiddin yürüten
   Vaddeddin gayberi
   Osman Köroğlu
   Celal Başer
   Abdülvahid tabakçı
   Mehmet Kavalar
   Salih Özcan
   Kamil Acar
   Rüştü mırmır
   Ali Demirel
   Mustafa Sevilen
   Mustafa Ekmekçi
   Gıyaseddin Emre
   Mustafa Kırıkçı
   Şerife Kantar
   Fanzender Koçaklı
   Dr. Rasim Hancıoğlu
   Abdullah canakay
   Hekimoğlu İsmail
   Abdurrahim kaya
   Mustafa özsoy
   Musa Yukarı
   Ali Çakmak
   Erdoğan Utanğaç
   Ahmed Özyazar
   Suad Ünlükul
   Selahaddin Dokumacı
   Hasan Nevruz
   İbrahim Ensari
   Ali rıza Sağlamer
   Rafet Kavukçu
   Mürsel Akdeniz
   İsmail Kakazlı
   Hacı Zahir Köyele
   İsmet Orhan
   Fikret Özdemir
   Cevat çağrı
   Şahide ve Abdurrahman Yüksel
   Aldullah Kılıçkaya
   Muammer Şenel
   Sadık Kalender
   Pertev Zapsu
   İbrahim Mengüvenli
   Şahabeddin Ünlü
   H. Hüseyin Korkmaz
   İbrahim Albağ
   necmeddin şahiner kitapları, Son şahitler Bediüzzaman Said Nursiyi Anlatıyor 3 , Son şahitler Said Nursiyi Anlatıyor 3 , nesil yayınları )
    
    
    
    
    
   Nesil Yayınları Necmettin Şahiner tarafından yazılan Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursiyi Anlatıyor 3 adlı kitabı incele diniz.

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789754082371
   MarkaNesil Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789754082371

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.