• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Temel Şafii Fıkhı Kifayetül Ehyar

   Fiyat:
   300,00 TL
   İndirimli Fiyat (%51,7) :
   145,00 TL
   Kazancınız 155,00 TL
   48,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     
     Kitap             Temel Şafii Fıkhı Kifayetül Ehyar Tercümesi
     Yazar             Takiyiddin Ebu Bekir B.Muhammed el-Husni el-Huseyni ed-Dımeşki eş-Şafii
     Tercüme       Emin Ulutaş
     Yayınevi        Ravza Yayınları
     Kağıt  Cilt      2.Hamur , Ciltli, 2 Cilt takım
     Sayfa  Ebat   1.144 sayfa, 17x24 cm
     Yayın Yılı       2013 


    
   Ravza Yayınları tarafından hazırlanan Temel Şafii Fıkhı Kifayetül Ehyar kitabını inceliyorsunuz.
   2 cilt Temel Şafii Fıkhı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış bilgileri hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı "alak" dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
    
         Temel Şafii Fıkhı Kifayetül Ahyar Fi Gayetül İhtisar Tercümesi

    
   MÜTERCİM HAKKINDA
    
   1943 yılında Batman ili Gercüş ilçesi Botika -Yemişli- köyünde dünyaya geldi. İlkokulu kendi köyünde okuduktan sonra yöredeki medreselerde Arapça ilmini öğrenmeye başladı.
   165 yılında medrese tahsilini bitirdi ve 1966 yılında Cizre ilçesinde imamlığa başladı.
   1971 yılında dışarıdan İmam-Hatip Okulu’nu bitirdi ve 1972 yılında müftülük murakıbı olarak Tarsus’ta göreve başladı. Daha sonra Batman, Çankırı, Kıbrıs, Mersin ve Yozgat’ta görev yaptı.
   1999 yılında emekli oldu.
   2001-2007 yılları arasında da Almanya’daki özel cemaat camilerinde fahri imamlık görevinde bulunda. Şu anda Batman merkezinde ikamet etmektedir.
    
        MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ
    
   Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kitapların okunup başka dillere tercüme edilmesinde de artış meydana geldi. Okumak, ilmin anlaşılması için en etkili faktördür. bunun için Cenab-ı Allah’ın gönderdiği ilk ayet, “Allah’ın adıyla oku!” emri ilahisidir. Buda kitaptan geçer. Kitap olmadan okumak da imkansızlaşır. Anlaşılmayan bir kitabın kıymeti de olmaz. Bu yüzden kitapların değişik dillere tercüme edilmesinde büyük yarar vardır.

   Tercüme sahasında Şafii mezhebindeki kitapların öksüz kaldıkları bir gerçektir. Çünkü yakın senelere kadar Şafii fıkhıyla ilgili Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiş hiçbir kitap bulunmamaktaydı. İşte biz de  bu harmana küçük bir çakıl taşımızı bırakmak için Hicri: 752 – 829 yılları arasında yaşayan İmam Takiyüddin Ebu Bekir b. Muhammed b. Abdü’l-Mümin el-Hısni El-Hüseyni Eddimeşki Eş-Şafii’nin Kifayetü’l-Ahyar ismindeki eserini Arapçadan Türkçeye tercüme etmeye çalıştım. Söz konusu eser Gayetü’l-İhtisar ’ın” şerhi dir.

   Bu eserin değerlerine tercih edilmesinin bir nedeni vardır. Çünkü bu eserde verilen hüküm ve fetvaların kaynağı belirtilmekte gerekli ayet, hadis ve sahabelerin uygulamaları zikredilmektedir. Ayet ve hadislerin kaynağının belirtilmesinde ve kaynaklarda cilt ve numaraların belirtilmesinde Abdulkadir El-Ernavut’in Arapça dipnotlarından faydalandık. Gösterilen kaynaklardaki cilt ve sayfa numaraları Arapça yazılmış kaynaklara aittir.
   Kifayetül Ahyar sahibi daha ziyade İmam Şafii, İmama Rafii, İmam Nevevi, İbni’r-Rif’a, İmamü’l-Haremeyn, Kadı Hüseyin ve İbn Keç gibi zatların içtihat ve görüşlerinden nakiller yapmıştır. Yeri geldiğinde kendi görüşünü de belirtmeyi ihmal etmemiştir.

   Şafii mezhebine ait bu çok önemli kaynağın Türkçeye kazandırılmış olması büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır. Bu vesile yapılan tercümenin terazimizin sevap kefesine ağırlık bırakmasını, günah ve taksiratlarımızın bağışlanmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.

   Mütercim:
   Emin ULUTAŞ

    
                    MUKADDİME
    
   Var etme nuruyla yokluk karanlığından varlıkları yaratan, onları basiret sahipleri için kıyamete kadar kendi birliğine delil kılan, kendisinin seçtiği şeriatı meşrulaştıran, şeriatın gereği olarak Kur’an-ı Kerim’i indirip kulların efendisi olan peygamberini gönderen ve gönderdiği peygamberi sevmemizi açıklayıp; “İşte doğru yol budur”  buyuran Yüce Allah’a hamd, peygamberine, al ve etbaı’na sonsuz salat ve selam olsun.
   Şüphesiz ki, yüksek mertebelere talip zeki kimseler, şer’i ilimleri tahsil etmek için durmadan çalışmışlardır. Bu ilimlerin bir çeşidi de furuat denilen Fıkıh ilimleridir. Çünkü söz konusu Fıkhı ilimlerin bilinmesiyle şeytani vesveseler giderilir, istenilen muamelat ve ibadetler sıhhat bulur. Geçmişlerin ve geleceklerin efendisi Hz. Peygamber (sav)’in Fıkıh ilminin değeriyle ilgili şu sözü delil olarak yeter:

   “Her kimin, Allah iyiliğini dilerse onu dinde fakih kılar.”

   Ebu Hureyre (ra) da Hz. Peygamberden şöyle rivayet etmiştir:
   “Dinle ilgili fıkıh ilminin bilinmesi kadar Allah’a, daha faziletli bir amel yapılamaz.” Tirmizi cami’inde rivayet etmiştir.

   Yahya b. Ebi Kesir de:
   “Sabah akşam Rablerine, sırf O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sabret.” Ayetinden maksadın, zikir meclisleri olduğunu söylemiştir.

   Ata’da der ki:
   “Hz. Peygamber (sav):
   -‘Cennet bahçelerine uğradığınızda, onlardan faydalanın.’ buyurdu.
   Sahabeler:
   -Cennet bahçeleri nelerdir? Diye sorduklarında,
   Hz. Peygamber(sav):
   -“Zikir halkalarıdır.” Diye cevap verdi. Hadis-i Şerifindeki ‘zikir’den maksat; helal ve haram meclisleri olup buralarda, bir şey nasıl alınıp satılır, namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, hacca nasıl gidilir, nikah, talak ve benzeri konular konuşulup tartışılmasıdır.”

   Süfyan b. Üyeyne de şöyle der:
   “Peygamberlikten sonra, dinle ilgili ilim ve fıkıhtan daha faziletli bir şey, hiç kimseye verilmemiştir.”
   Ebu Hureyre ve Ebu Zer, Allah onlardan razı olsun diyorlar ki:

   “Öğrendiğimiz ilmi bir konu, bizin için bin rekat nafile namazdan daha sevimlidir.”

   Hz. Ömer (ra) de der ki:
   “Gündüzü oruçla, geceyi de ibadetle geçiren bir abidin ölümü, Allah’ın helal ve haramını bilen bir alimin ölümünden daha hafiftir.”
   Bu konu hakkında ilgili birçok ayet, hadis ve eser bulunmaktadır.

   Fıkıh ilmi, yüksek meziyetlerle dolu ve şerefli bir mertebeye sahip olduğu için, birinci derecede ona önem vermenin ve kıymetli vakitlerin hatta tüm ömrünün onun uğrunda harcanmanın iyi olacağı kaçınılmaz ve gereklidir. Çünkü ilim yolu, cennet yoludur. Onunla amel etmek de insanı Cehennemden korur. Meşhur olmak, mal kazanmak veya meslektaşlarına üstünlük taslamak amacını güden kimseler, ilmin bu mertebesine ulaşamazlar. Belki sırf kurtuluşa erebilmek için ilim talep edenler, bu mertebeye ulaşacaklardır.
    
   Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur.
   “Her kim ki, yalnız Allah’ın rızası için talep edilmesi gerekli bir ilmi, dünya menfaatini elde etmek için öğrenirse o kıyamet gününde cennet kokusunu duyamaz.”

   Yine Peygamber (sav) buyurur ki:
   “Her kim bunaklarla mücadele etmek, alimler üzerine üstünlük taslamak veya insanların teveccühü nü kazanmak için ilim talep ederse, Cehennemde yerini hazırlasın.”  Tirmizi bu hadisi Ka’b b. Malik yoluyla rivayet etmiş ve “Onu Cehenneme sokar.”  eklemesini de yapmıştır. Allah bizi bu tehlikelerden korusun!
    
   Bil ki; ilim talep edenler, niyetlerine göre değişirler. Niyetleri de mertebelerine göre değişir. Kimisi inceleri çıkarmak için denize girmeyi dahi göze alır, kimisi ise Gayetü’l-ihtisarı okuyup öğrendiğine kanaat getirir. Kanaat getirenler de iki sınıftır. Birisi çoluk çocuk sahibi olur, onların maişetiyle meşgul olur. Diğeri ise sadakatle Allah’a doğru yola koyulur. Birincisi halkla bütünleşemediği gibi, Allah’a doğru yola koyulan da heyecan içinde gece gündüz nefsine karşı mücadele verir. Bu kitabı yazmakla her ikisinin rahatını düşünerek ulaştıkları noktadan işlerine devam etmeleri devam etmeleri ve yalnız ihtiyaç duyulan dallarla iştigal etmelerini arzuladım.

   Açıklanmaya ihtiyaç duyulan konuların kolaylaştırılmasını aziz ve kadir olan Allah’tan niyaz ediyorum. Çünkü O, yalvaranın yakarışını kabul eden, zayıf ve düşkünleri güçlendirendir. Kitabını ‘Kiyafetü’l- Ehyar fi Halli Ğayeti’l-ihtisar’ ismiyle isimlendirdim. Büyük ve Bağışlayıcı olan Allah’tan beni ve dostlarımı öfkesinden, gazabından ve Cehennem ateşinden korumasın dilerim. O, her şeye muktedir ve duaları kabul etmeye layıktır.
    
   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlar, Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
   Hamd, Cenab-ı Allah’ı Zati ve zati olmayan güzel sıfatlarıyla övmektir. Şükür ise, Cenab-ı Allah’ı bize vermiş olduğu nimetlerine karşı övmektir. Bunun için “Falanca kişiyi bilgisine ve cömertliğine karşı hamd ettim.” Demen güzel olduğu halde, “Falanca kişiye bilgisine karşı şükür ettim.” demen şık olmaz. O halde her şükür hamd olmakla beraber, her hamd şükür değildir. Bu konuda başka tariflerde yapılmıştır.

   İsmi celilindeki lam, “ev Zeyd’indir”, misalindeki gibi istihkak lam’ıdır. Allah lafzı, müştak (türemiş) olmadığı için, diğer isimler arasında hamd yalnız ona izafe edilmiştir. Ancak tahkik ehli alimleri göre, Allah lafzının da müştak (türemiş) olduğunu söylemektedirler.

   “Rabbi’l-alemin.” Rab, malik manasında kullanıldığı gibi, terbiye ve ıslah edici manalarında da kullanılmaktadır. Çünkü “Falanca mülkünü terbiye etti.” Denilince, “ıslah etti” manasında kullanılır. O halde Allah (cc), alemlerin maliki ve terbiyecisidir. Alemin, alem’in çoğulu olup lafız itibarıyla tekele yoktur. Alimler, alemin kapsamı hakkında ihtilaf etmişlerdir. İbn-i Abbas’a göre yalnız insan ve cinleri kapsar. Katade, Hasan ve Mücahid’e göre ise tüm yaratıkları kapsar.
    
   Allah’ın salatı, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed, onun bütün al ve ashabı üzerine olsun!

   Salat; Allah katından rahmet, melekler nezdinde istiğfar, insanlar yanında ise dua ve yalvarış anlamındadır. Hz. Peygamber, birçok iyi meziyetlere sahip olduğundan Muhammed ismi ile isimlendirilmiştir.

   Al, kelimesinin hangi manaya geldiği konusunda ihtilaf edilmiştir. Şafii ve arkadaşlarına göre yalnız Haşim ve Muttalip oğullarını kapsar. Kimisine göre, bütün ehl-i beyti ve zürriyetidir. Diğer kimilerine göre de tüm ümmeti kapsar. Ezheri ve muhakkiklerden bir topluluk, bu son görüşü tercih etmişlerdir.
   Ashab, sahibin çoğuludur. Hz. Peygamberi görüp bir an dahi olsa onun sohbetinde bulunan kimseye denilir. Kimisine göre ise, bir kimsenin sahabe olabilmesi için uzum müddet Hz. Peygamberle oturup sohbette bulunması gerekir. Muhaddisler, birinci görüşü, usulcüler ise ikinci görüşü tercih etmişlerdir.
    
   Metin sahibi der ki:
   Bazı dostlarım (Allah onları korusun) Şafii mezhebinde, müptediler için ezberlenmesi kolay, okuyanlar için anlaşılması rahat, fıkıhla ilgili çok kısa ve veciz bir kitap yazıp içine birçok bölümler sığdırmamı benden istediler. Cenab-ı Allah’ın bana doğruyu nasip etmesine rağbet ederek ve sevap kazanmak gayesiyle onlara müspet olarak cevap verdim. Cenab-ı Allah, dilediğini gerçekleştirmeye muktedir ve kullarından haberdar.
   Muhtasar kelimesi; lafzı az, manası bol anlamdadır.

   Şafii mezhebi, yazarın takip ettiği fıkıh kolu demektir. Şafii, dedesi Şafi’ye nispet edilmiştir. Künyesi Ebu Abdullah’dır. Adı Muhammed’dir. Muhammed İdris’in oğludur. Dede şeceresi şöyledir: İdris b. Abbas b. Osman b.Şafi’ b. Saib b. Ubeyd b. Yezid b. Haşim b. Müttalib b. Abdülmenaf’dır. İmam Şafii, Abdülmenaf’da Hz. Rasullullah’la birleşiyor.

   Çünkü Hz. Rasulullah’ın nesebi şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalip b. Haşim b. Abdulmenaf’tır.

   Gayet: Bir şeyde eserinin görülmesine denir. “Salih satışın gayesi” meşru bir şekilde satılan maldan faydalanılması, “Sahih namazın gayesi caiz olması ve kazaya bırakılmaması anlamına geldiği gibi.” Burada ‘gayet’ isminden amaç, son derece lafzın kısa olması demektir.

   Tevfik: Taat edebilme gücünün oluşturulmasıdır. ‘Hezelan’ ise, isyan edebilme gücünün hazırlanmasıdır. Savab kelimesi ise yanlışın zıddıdır. Allah, daha iyisini bilir. (  Temel Şafii fıkhı kitap , kifayetül ehyar tercümesi , temel şafii fıkhı kitabı , kifayetül ahyar tercümesi , Şafii fıkhı kifayetül ahyar fi Ğayetül İhtisar , ravza yayınları , Şafii ilmihali , 2 cilt şafii fıkhı , ravza yayınları temel Şafii fıkhı, temel şafi ilmilhali )

    
   CİLT 1 İÇİNDEKİLER
    
   Mütercimin Önsözü
    
   Mukaddime
    
   BİRİNCİ BÖLÜM

   TAHARET
   Temizleme vasfını taşıyan sular
   Kulleteyn (havuz)’un tanımı
   Tabaklama faslı
   İnsan dışındaki ölülerin kemik ve kılları pistir
   Altın ve gümüş kaplar
   Misvak falı
   Abdestin farzları faslı
   Abdestin sünnetleri
   İstincanın adapları faslı
   Abdesti bozan şeyler faslı
   Guslü gerektiren sebepler faslı
   Guslün farz ve sünnetleri faslı
   Guslün sünnetleri
   Sünnet olan gusüller faslı
   Teyemmümün faslı
   Necaseti temizlemek faslı
   Hayız, nifas ve istihaza faslı
   Cenabetli olan kimseye haram olan şeyler
    
   İKİNCİ BÖLÜM

   NAMAZ
   Farz namazlar
   Namazın farz olabilmesinin şartları
   Namazın şartları faslı
   İki durumda kıbleye yönelmeyi terk etmek caizdir
   Namazın rükünleri faslı
   Namaza başladıktan sonra iki şeyi yapmak sünnettir
   Namazın heyetleri
   Namazda, kadının erkeklere muhalefet edeceği şeyler
   Namazı bozan şeyler faslı
   Farz namazların rekat sayısı
   Sehiv secdesi faslı
   Namaz kılmanın yasak olduğu vakitler faslı
   Cemaatle kılınan namaz faslı
   Yolculukta namazların kısaltılması ve cemedilmesi faslı
   Cuma namazı faslı
   Cum namazının vacip olabilmesinin şartları
   Cumanın namazının hey’etleri
   Bayram namazları faslı
   Ay ve Güneş tutulması namazları faslı
   Yağmur duası namazı faslı
   Korku namazı faslı
   İpek elbise giyme ve altın takma faslı
   Cenaze faslı
   Cenaze için dört şeyin yapılması gerekir
    
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   ZEKAT
   Zekata tabi olan şeyler
   Ekin ve meyvelerin zekatı
   Hayvanların zekatı faslı
   Ortaklaşa beslenen hayvanların zekatı faslı
   Altın nisab miktarı faslı
   Tahıl ve meyvelerin nisab faslı
   Ticaret malının zekatı faslı
   Fıtır sadakası faslı
   Zekatın kendilerine verileceği kimseler
   Beş kişiye zekat verilmez
    
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   ORUÇ
   Orucun vücubuna dair şartlar
   Orucun beş farzı vardır
   Orucu bozan şeyler
   Orucun müstehapları
   Bazı günlerde oruç tutmak haramdır
   Ramazan orucunda, cinsi ilişkide bulunmanın cezası
   Oruç tutulmamasını muhab kılan mazeretler
   Nafile oruçlar
   İtikaf faslı
    
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   HAC
   Haccın vacip olabilmesinin şartları
   Haccın rükünleri
   Haccın sünnetleri
   İhramlıya yasak olan şeyler faslı
   Arafat’taki vakfeyi kaçırmak
   İhramda dem (kurban) gerektiren fiiller faslı

   ALTINCI BÖLÜM
   ALIŞ-VERİŞ
   Alış – verişin çeşitleri
   Faiz faslı
   Tehlikede olan şeylerin satılması
   Hiyar (alış – verişte cayabilme) faslı
   Selem faslı
   Rehin (ihotek) faslı
   Hacr (ihtiyat-ı tedbir)
   Altı kişinin malında tasarruflarına haciz konulur
   Sulh faslı
   Havale faslı
   Daman (sorumluluğu üstlenme) faslı
   Kefalet faslı
   Şirket (ortak ticaret yapma) faslı
   Vekalet faslı
   İkrar faslı
   Ariyet (gelirinden) faydalanılan ödünç) faslı
   Gasb faslı
   Şüf’a faslı
   Kırad (mudarebe) faslı
   Musakat (sulama) faslı
   İcare (kiralama) faslı
   Ce’ale faslı
   Muhabere ve müzaraa faslı
   Sahipsiz ve ölü arazinin işletilmesi
    
    
   CİLT 2 İÇİNDEKİLER
    
   VAKIF
   Vakıf faslı
   Hibe (bağış) faslı
   Lukata (buluntu) faslı
   Lakit (bulunan bebek) faslı
   Emanet faslı
    
   YEDİNCİ BÖLÜM
   FERAİZ VE VASİYETLER
   Feraiz ve vasiyetler bölümü
   Vasiyet faslı
    
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   NİKAH
   Muhtaç olanlar için evlenmek müstehabtır
   Erkeğin kadına bakmasının hükmü
   Nikahın şartları faslı
   Evlenilmesi haram olan kadınlar faslı
   Sıdak (mehir) faslı
   Mit’at faslı
   Velime (düğün yemeği) faslı
   Eşler arasında adaletli davranmak v
   Hul’ faslı
   Talak (boşama) faslı
   Bid’i ve Sünni talak faslı
   Talakların sayısı faslı
   Ric’i talak faslı
   İla (kadınla ilişkiye girmemeye yemin etmek) faslı
   Zihar faslı
   Hadd-i kazf faslı
   Lian (lanetleşme)
   Kadını iddet çekmesi faslı
   İstibra faslı
   İddet çekmekte olan kadının sahip olduğu haklar faslı
   Çocuk emzirme faslı
   Nafaka faslı
   Zevceye verilecek nafaka faslı
   Hadanet (çocuk gözetimi) faslı
    
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   CİNAYETLER

   Cinayetler bölüm
   Diyet faslı
   Diyetin çeşitleri
   Adam öldürmekle ilgili yemin faslı

   ONUNCU BÖLÜM
   HADLER (CEZALAR)
   Hadle (cezalar) bölümü
   Livata ve hayvanla cima’ yapmanın hükmü
   Hadd-i kazf faslı
   İçki içmenin cezası
   Hırsızlığın cezası faslı
   Yol kesme cezası faslı
   Nefs-i müdafaa faslı
   Bir hayvanın vermiş olduğu zarar, binicisine ödetilir
   Bağılarla savaş faslı
   Mürtetlik (dinden dönme) faslı
    
   ONBİRİNCİ BÖLÜM
   CİHAD
   Cihad bölümü
   Kafirlerden esir alınanlarla ilgili hüküm
   Ganimet faslı
   Fey malının hükmü
   Cizye faslı
    
   ONİKİNCİ BÖLÜM
   AVLAMA, ZABİHE, KURBAN VE YİYECEKLER
   Avlanma, Zebihe, kurban ve yiyecekler bölümü
   Kitap ehlinin kestikleri
   Helal yiyecekler faslı
   Balık ve çekirgenin helalliği
   Kurban faslı
   Kurbanlık hayvanda aranan şartlar
   Akika faslı
    
   ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   MÜSABAKA VE MÜNADELE
   Hayvan koşturma ve silah atma yarışı bölümü
   Mubah olan yarışın şartları
    
   ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   YEMİN VE NEZİRLER
   Yemin ve nezirler bölümü
   Nezir (adak) faslı
   Yemin kefareti
    
   ONBEŞİNCE BÖLÜM
   KADA (HÜKÜM VERME)
   Kada (hüküm verme) bölümü
   Kadı on yerde kadılık yapmaktan sakınır
   Kasame (bölüştürme) faslı
   Şahitlik faslı
   Şahitliğin hükümleri
   Allah ve kul hakkı
    
   ONALTINCI BÖLÜM
   ITK (KÖLE AZATLIĞI)
   Itk (köle azatlığı) bölümü
   Velayet faslı
   Mudebber köle faslı
   Mükatebe faslı
   Ümmü’l-veled faslı
    

    
   Ravza Yayınları Temel Şafii Fıkhı Kifayetül Ehyar tercümesi kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054411894
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054411894

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.