Aile İlmihali 2 Hayatımızdaki İslam

Fiyat:
30,00 TL
İndirimli Fiyat (%43,3) :
17,00 TL
Kazancınız 13,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
25,00 TL
STOKTA VAR
45,00 TL
25,00 TL


Kitap            Yeni Aile İlmihali-2 Hayatımızdaki İslam
Yazar            Ahmed Şahin
Yayınevi        Cihan Yayınları
Kağıt Cilt       2.Hamur kağıt, Ciltli
Sayfa Ebat    433 sayfa, 16.5x22.5 cm
Yayın Yılı       2012Cihan Yayınevi Yeni Aile İlmihali 2 Hayatımızdaki İslam kitabını incelemektesiniz.
Ahmet Şahin Yeni Aile İlmihali 2 kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


ÖNSÖZ

İlmin hepsi güzeldir. Ama fıkıh ilmi daha da güzeldir. Çünkü fıkıh bilgisine sahip olan kimse karşılaştığı tüm güncel sorunlara dini çö­zümler bulur, hatalı davranışlardan kendini korur... Sahip olduğu fı­kıh ilmi, ona meselenin doğru çözümünü gösterir, yanlışa düşmesini önler.
Konuya neden fıkıh ilminin önemini hatırlatarak girdim?. İzin verirseniz sebebini arz edeyim.

Telefonun öbür ucundaki heyecanlı bey, sorusunu şöyle soruyor­du:
Hanım hasta yatağında iken üzerindeki takılarıyla gömülmesi­ni vasiyet etti. "Altınlarımı çıkarmayın, beni bunlarla mezarıma gö­mün" dedi. Biz de aramızda tartışmaya başladık.
Bu vasiyet yerine getirilmeli mi, getirilmemeli mi, diye. Getiril­meli, diyen oldu. Getirilmemeli, diyen oldu. Elimizdeki ilmihal kita­plarından pek bir şey anlayamadık. Anlayacağımız dilde yazılmış bir kitap yok mu, bu konularda?

Telefondaki meçhul muhatabıma önce vasiyet konusundaki bil­gimi şöyle arz ettim:
Vasiyetler, mirasçıların yerine getirmeye mecbur oldukları borçlarıdır. Bir vasiyet yapılmışsa yerine getirme mecburiyeti söz ko­nusudur.
Ancak, vasiyet haram bir şeyi istemiyorsa, yani sünnete uygun düşen faydalı bir şeyi talep ediyorsa yerine getirme mecburiyeti vardır.

Sünnete uygun düşmeyen haram, yahut ta faydasız bir şeyi vasi­yet ediyorsa yerine getirme mecburiyeti olmaz. Onu uygulamaktan­sa terk etmek daha doğru olur. Sünnete aykırı düşen vasiyetler yerine getirilmezler.

Nitekim altın takılarıyla gömülme vasiyeti, kimseye fayda getir­meyen, sünnete de uygun düşmeyen bir vasiyet olarak görünmekte­dir. Çünkü altınlarla gömülmenin ne ölüye, ne de diriye hiçbir fayda­sı yok. Faydasız vasiyetler ise sünnete uymayan vasiyetler cinsine gi­rer. Yerine getirme mecburiyeti söz konusu olmaz.

Şayet altınlarını yoksula, muhtaca verilmesini vasiyet etmiş ol­saydı, sünnete uygun düşen bir vasiyet olur, yerine getirme mecburi­yeti hemen doğardı.. Böyle bir vasiyette hem kendine hem de başka­larına fayda olduğu kesindir.

Gariptir ki, fıkıh bilgisi olmayan insanlar eşyalarıyla gömülme ar­zusunun etkisinde kalabiliyorlar.. Nitekim tarih boyunca bu arzunun etkisinde kalanların mezarları açıldığında, bir takım kıymetli eşya ve değerli takılarıyla gömüldüklerini görmekteyiz. Bu eşyalar boşu bo­şuna mezarda ölünün yanında çürümeye terkedilmiş halde bekle­mektedir. Ne ölüye faydası olmuştur ne de diriye. Çoğu zaman da mezar soyguncularının iştahını kabartarak mezarın ve cesedin tahri­bine sebep olmuşlardır..

Uzağı bırak, yakın tarihte benzeri bir vasiyet örneğine ben de şa­hit olmuştum. Çanakkale'de iştirak ettiğim bir cenazede merhum mezara konduğu sırada, hafızlar Kur'an okumaya başlamışlardı ki, geriden kocaman bir minibüs lastiği yuvarlanarak getirilip mezarın başına dikildiğini hayretle gördüm. Şaşkınlığımı anlayanlardan biri kulağıma eğildi ve lastiğin ölünün başına dikilme vasiyetini şu cüm­leyle anlattı:

Ölen kişi şofördü de!.
Şoför olunca böyle mi olur? diyebildim. Cevap aynı cinstendi:
-Hayatını şoför olarak kazanmış, çok sevdiği araba lastiğinin üzerinde tüketmiş ömrünü. Onun bir hatırası olarak dikiyorlar bu çok sevdiği lastiğini başına.
Tabi bunlar fıkıh ilminden haberli olmayışın sonuçlarıdır. Şayet ellerinde bu konularla ilgili, anlayacakları dilde yazılmış ilmihaller­den biri bulunsaydı, ne ölüye ne de diriye hiçbir faydası olmayan bu gibi vasiyetler hem yapılmayacak, hem de yerine getirmeye gerek ol­madığı hemen bilinecekti..

... Demek ki ellerinde anlayacakları dil ve üslupta bir eser mevcut değildir. Mevcut olanların da dilinden pek anlamadıkları anlaşılmak­tadır.
Şükürler olsun ki, yeni bir kitapla bu gibi acil ihtiyaçlara anlaya­cakları dil ve üslupta cevap vermeyi Rabbimiz nasip etti..

Uzun bir çalışmanın sonunda takdirlerinize takdim ettiğimiz Yeni Aile llmihali-2 kitabı, zorlandığınız bu gibi yerlerde sorunlarını­za çözümler bulacak, şüpheye düştüğünüz konularda doğruyu göste­rip ölçüler verecektir.

Eser yaşanmış olayların örnekliğinde kaleme alınmış bir çalışma olduğundan, alışıla gelen fıkıh eserlerinden farklı, kendine mahsus özelliğe sahip bulunmaktadır.

Yaşadığımız çağın birçok sorunlarına ilmihal ölçüleri içerisinde çareler gösteren eserin, içeriğini dikkatli bir bakışla incelediğinizde, çok zor sanılan bir çok konulara kolay çıkış yolları gösterildiğini tak­dirle göreceksiniz. İslam'ın her türlü şartlar içerisinde hayatımızda yer alıp kolayca yaşanabilecek bir din olduğunu, hiçbir durumu çare­siz bırakmadığını bir daha anlayacak, inancınız adına mutluluklar duyup sevinç hissedeceksiniz.

Sözlerimizi, sözlerin en güzeli olan Allah Resulü Efendimizin fı­kıhla ilgili müjdeli sözleriyle bağlayalım. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem Hazretleri:
- Allah kimin hayırlı kul olmasını dilerse onu fıkıh ilminde bilgi sahibi kılar!.

Fıkıh'da ilerleyen hayırlı kul olmanız dileğimizle sizi, Yeni Aile İlmihali 2 - Hayatımızdaki İslam kitabımızın fıkhı bilgileriyle başbaşa bırakıyorum efendim..

Ahmed Şahin
Kasım 2012, Bahçelievler / İst.

TAKDİM

Bu eser, ömrünü islami ölçülere uygun şekilde yaşamak isteyen; dünya hayatını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirirken, uhrevi haya­tında da ebedî saadeti kazanmayı gaye bilen her insanın, her ailenin evinde ve elinde olması gereken bir başucu kitabıdır.

Eser, yaşanmış olayların örnekliğinde, anlaşılır bir üslupla kale­me alınmış, uzun ve titiz bir çalışmanın sonunda takdirlerinize arz edilmiştir.

Kitapta, aile, toplum ve iş hayatınızda, beşeri münasebetleriniz­de, fikir ve inanç dünyanızda karşılaştığınız pek çok yeni sorulara ve sorunlara yer verilmiş; hepsine de fıkhi ölçüler içinde çözümler su­nulmuştur.

Ortaya konan çözümler ve hükümler, dini hayatın helal-haram sınırları içinde yaşamak istemeyen kimseler için cazip gelmeyebilir. Onlara bir diyeceğimiz de yoktur zaten. Onların da bize bir diyeceği olmamalıdır. Ama kalbinde Allah inancı taşıyan, uhrevi sorumluluk hisseden, her yaptığından hesap sorulacağı inancı içinde olan, dinin helal ve haram ölçülerini kabullenmiş bulunan kimseler için, vazge­çilmez değerlerimizdir bunlar.

Şu imtihan dünyasında, dileyen dilediği şekilde yaşayabilir. Her­kes tercihinin sonucuna katlanmak durumundadır.

Dolayısıyla, elinizdeki eser, hiç kimseye "bu ölçüler içinde yaşa­maya mecbursunuz" anlamında bir dayatma telkin ve teklifi içinde değildir.

Sadece davranışlarını islami ölçüler içinde düzenlemek, Allah rı­zasını esas alarak yaşamak isteyenlere bir rehber-kitap niteliğindedir.

Hocamızı, Yeni Aile İlmihali - 2 adlı bu kitabından dolayı tebrik eder, benzeri daha nice sorun çözen eserler hazırlamasını can ü gö­nülden dileriz.


Mehmet Dikmen
Editör


AHMED ŞAHİN KİMDİR?

1935 yılında Yozgat'ın Çayıralan ilçesinin Yahya Sarayı köyünde dünyaya gel­di.
Köy hayatının gereği olarak çocukluk devresinde kırlarda hayvan otlatıp, ko­yun keçi çobanlığı yaptığı sıralarda eline geçen elif cüzüyle başladığı Kur'an öğ­renimini 1950'de Kayseri'de aldığı hafızlık diplomasıyla tamamladı. Tahsiline de­vam etmek için Kayseri'den İstanbul'a giderek okumak isteyen öğrencilere sahip çıkışıyla bilinen meşhur Gönenli Hoca efendinin talebesi oldu.
İstanbul'da 1950-60 arası Osmanlı ulemasının son halkasını teşkil eden alim­lerden tefsir, hadis, fıkıh ve kelam dersleri okuyarak çok ilgi duyduğu dini ilim­lerde mesafe aldı.
Cami odalarında geçen bu on senelik ilahiyat öğrenciliği devresinde istan­bul'da ilk islami yayın olarak çıkan haftalık Hür Adam gazetesinin, cuma günleri istanbul'u bir uçdan bir uca dolaşarak, Anadolu satışına denk düşecek miktarda satışını yaptı, ilk yazılarını da satışını yaptığı bu Hür Adam gazetesinde yazmaya başladı. Okuyucuların dini sorularına cevap veren bu yazılar o günlerde kitapçık halinde yayınlandı. Gazete ise 27 Mayıs 1960 ihtilalinde kapatıldı. Bu tarihte gir­diği imtihandan sonra Süleymaniye camiine din görevlisi olarak atandı. On sene süren bu cami görevi sırasında yayına giren haftalık ittihad gazetesinde islam alemi sayfasını hazırladı. Tarihin şeref levhaları yazı dizisi de resimli tefrika ha­linde itttihad'da yayınlandı, ilk kitabı da bu "Tarihin Şeref Levhaları" oldu.
1982'den itibaren mesaisini tamamen kitap hazırlamaya teksif etti. Altı sene süren bu kitap hazırlama devresinde arkadaşlarıyla Cihan Yayınevi'ni kurup ki­taplarının basımını burada topladı.
2003'de köşe ya­zılarını sürdürürken yayınlanan kitaplarının sayısı otuz'a ulaştı.
Üzerinde çalıştığı son kitabı ise, 2003'ün başında yayına giren "Yeni Aile ilmi­hali" oldu.
Yazarın Yayınevimizde çıkan kitapları:

Tarihin Şeref Levhaları
Hayatın Gerçekleri ve Biz
Aile Hayatımız
Sünnet Işığında Hayat
İnsan ve Din
Sohbetler
İbretli Bakışlar
Onlar Böyleydi
İslâm Büyükleri
Bir Oku Bin Düşün
Fetvalar
Nasıl Sahabe Oldular
Aile imtihanı
Günlük Hayatımızda Dualarımız
Ne Haldeyiz
Dini Hikâyeler
islâmı Böyle Yaşadılar
Meğer Biz Neymişiz
Esas Nokta
Sualli Cevaplı Dini Bilgiler
İmanda Birlik, Vatanda Dirlik
Ateşte Yanmayanlar
Hayatın Gayesi
Olaylar Konuşuyor
Hayatınız Hedefini Buluyor mu?
Herkesi Kucaklayan İslam
İslam Adaleti
Yeni Aile İlmihali
Sırlı Olaylar
Sözüm Gençlere
Başarı Verilmez Alınır
Gördüklerim Yaşadıklarım
Ailede Mutluluk Prensipleri
Hayata İslam Kültürüyle Bakış
Hizmette Yeşeren Düşler
Peygamberimizle Yaşamak
Muhteşem Osmanlı
Asr-ı Muhabbet

İÇİNDEKİLER    
Mahremiyet Sınırını Yıkmanın Sonu Ne Olur?                
Kadın, Bir İşyerinde Sekreter Olarak Çalışabilir mi?                    
Siz Hiç Böyle Evlilik, Böyle Baba Gördünüz mü?                        
Bir Kız "Sonra Seversin" Diyerek Evlenmeye Zorlanabilir mi?                 
Günah işlemek Duygusunu Yenmek İçin Parmağını Ateşe Tutan Genç  
Oniki Daireli Fakir Adam                       
Otuz Yıl Sonra Çözümlenen Bir Miras Olayı                  
Yaşlıların İsteklerine Değil İhtiyaçlarına Bakılır               
Huzursuzluklar, Hangi Vitamin Eksikliğinden Kaynaklanırlar?     
Beyin ölümü Kesinleşen Hastayı Cihazlarla Yaşatmak Gerekli mi?        
ölü, Mutlaka Vasiyet Ettiği Yere mi Gömülmeli?             
Hasta Ziyaretinin Günahı da Olur mu?               
Kredi Kartı İle Faizsiz Alışveriş Nasıl Yapılır?                 
Ahirette Ruh Mu, Ceset mi Hesaba Çekilecek?              
İbadetlerimiz Cennetin Karşılığı Olabilir mi?                   
Sakatların Allah'a İsyana Hakları Var mı?                      
Var Olmak Nimetinin Bilincinde miyiz?               
En Büyük Nimetin İman Olduğunun Farkında mıyız?                  
Kader İnancı, İnsanı Sorumluluktan Kaçmaya Bahane Tutulabilir mi? 
İnsan Kendini Kaderin Mahkûmu Sayabilir mi?              
Kader Nasıl Âdil, Kul Nasıl Zalim Olur?             
Fiziki Kusur ve Eksiklikler Kişinin Faziletine Engel Olur mu?                  
İnternet Cafe Açmak Câiz mi?               
öldürmekle Namus Temizlenir mi?                     
Teyemmüm Ayeti Niçin İndirildi? Kadın Haklarına Katkısı Ne Oldu?        
Allah'ın En Sevmediği Kelime, "Boş Ol!" Kelimesidir                  
Bir Anda Üç Kere "Boş Ol!" Demek, Kaç Boşama Yerine Geçer?            
Dini Yaşayışta Değerlendirme ölçüsü Nedir?                
Kur"an öğretiminden Ücret Alınamaz mı?                     
Tüccarın Bankadan Teminat Mektubu Alması Caiz mi?             
Besmeleyle Kesikliği Bilinmeyen Et Yenir mi, Yenmez mi?                    
İthal Peynir Yemek ve ithal Peynir Mayası Kullanmak Helâl mıdır?          
At Eti Yenir, Kımız İçilir mı?       
Sıcak Suya Batırılarak Yolunan Tavuğun Eti Yenir mi?               
Eti Yenen, Yenmeyen Hayvanlar Hangileridir?    
Midye, İstiridye, İstakoz, Yengeç Salyangoz Yenir mi?               
Pis Yemle Beslenen Veya Şokla Kesilen Hayvanın Eti Yenir mi? 
Yoksulluk Maaşını Muhtaç Olmayan Alabilir mi? 
Haram Kazanan Adamın Ekmeği Yenir mi?                   
Müslüman Olmayan Ülkede Çalışmak Caiz mi? Gayr-i Müslim Patrona İşçi Olunur Mu? 
Hamilelik öncesinde ve Sonrasında Doğum Kontrolü Nasıl Yapılır?        
Kadının Spiral Takması, Kendini Kısırlaştırması, Kiralık Anne Olması Caiz mi?           
Kordon Bağlatmak Neden Caiz Değil?   
Düşük Yapanın Iohusalık Hali Olur mu? 
Genetik Kopyalama İnsan Yaratma Sayılır mı? 
Hangi Akıntı Guslü Gerektirir, Hangisi Gerektirmez?    
İnsan Organları Satılır mı? Organ Nakli Câiz mi?            
İnsan Bedeninden Çıkan Parçalar Niçin Gömülür?         
Kan Satılır mı?  
Otopsi Yapmak Caiz mi?           
Haram Maddeli İlaçla Tedavi Olur mu?  
Misyonerler Bir Müslümanı Hıristiyan Yapabilir mi?                    
Camide Hıristiyanların Âyin Yapması Mümkün mü?       
İslâm'da Tasavvuf Nasıl Ortaya Çıktı?    
Her Müslüman Mutlaka Bir Şeyhe mi Bağlı Olmalı?        
Şeyhler Yalan Söyler mi? Keşfiyatlarına Yalan Denebilir mi?      
Şeyh Uçmaz, Ama Müridleri Onu Nasıl Uçurur?  
Hangi Aleviliği Soruyorsunuz?    
Kızılbaşlığın İslâm Tarihindeki Yeri Nedir?         
Alevî Biri İle Sünnî Birinin Evlenmesi İsabetli Olur mu?   
Dört Halifenin Peygamberimizle Yakınlık Derecesi Nedir?           
Hz. Ali'nin; Ebu Bekir, Ömer, Osman İsimlerine Karşı Kızgınlığı Sözkonusu mu?     
Hz. Ali'nin, Sevenlerinin Namazını Kıldığı İddiası Doğru mu?       
Baba ve Dedenin Müslümanlığı Oğul ve Torunu Kurtarır mı?      
Müslüman Cumhuriyet Karşıtı Olabilir mi?         
islamî Terörden Bahsetmek Mümkün müdür?    
Allah Resûlü Suçsuz Yere Adam öldüren Kişiye Nasıl Beddua Etti         
İslâm Dini Herhangi Bir Milleti Peşinen Düşman İlan Eder mi?    
İslam Niçin Teröre İzin Vermez?            
İnsanlığın Aradığı Barış Niçin İslam'da? 
İslam'da Bombalı Bombasız, Her Türlü İntihar Niçin Yasaktır?    
İslama Göre Adam öldürmenin Hükmü Nedir?    
Meşrû Müdafaa Halinde Adam Öldürmenin Hükmü Nedir?          
İslâm'da Niçin Baskı Olmaz?      
islâmda Demokrasi Var mı?       
Deve Devrinde Gelen İslâmiyet Uzay Çağındaki İnsanlara Nasıl Hitap Edebilir?          
Dünyevi İşlerde Salâhat mı Asıl, Yoksa Maharet mi?      
Müslümanlıkta Bir Lokma Bir Hırka Anlayışı Var mı?      
İslâm'da Fikir Hürriyeti ve Farklı Düşünceye Saygı Var mıdır?     
islâmı Anlatırken Saygısız Bir Üslup Kullanılması Caiz midir?     
Sakal-Bıyık Sünnetinde Neye Dikkat Edilmeli?   
Neden Gece Namazlarında Sesli, Gündüz Namazlarında Gizli Okumaktayız?   
İslâm Dini Müslümanları Geri Bırakmış Denebilir mi?      
Kur'an Bugünkü Teknik Gelişmeleri Nasıl Haber Verir?   
Kâfir, Müslümana Neden Galip Gelir?    
Edison Cennetlik midir? 
Küfür Devam Eder; Fakat Zulüm Devam Etmez Sözü Doğru mu?           
İnsanlara Kafir Demenin Sorumluluğu Var mı?   
Mukaddes Değerlere Küfredenin Nikâhı Bozulur mu?     
İslâm Ülkesinde Yaşayanla, Küfür Diyarında Yaşayanın uhrevî Sorumluluğu Aynı mı?     
Ev Sahibi ve Kiracı Anlaşmazlığında Haklı Kim? 
Gayr-İ Müslimleri Gıybet Etmek Câiz mi?           
Gayr-t Müslime Hangi Durumda Benzemek Haramdır?   
islâmda Doğum Günü Kutlaması Var mı?           
Haklı Gayr-ı Müslim Karşısında Haksız Müslümanın Tarafını Tutmak Caiz mi?    
Söz Küfür Göründüğü Halde Sahibi Ne Zaman Kafir Olmaz?      
Komşusuna Zarar Veren, Verdiği Zararı öder mi?          
Satın Alınmak İçin Bakılan Mala Gelen Zararı, Kim öder?           
Çocukların Verdikleri Ziyanları Veliler öder mi?   
Hayvanları Birbiri İle Döğüştürüp Seyretmek Caiz mi?    
Kafeste Kuş Beslemek Caiz mi?            
Çatıda Kuş ve Güvercin Beslemek Câiz midir?   
Zararlı Hayvanlar öldürülür mü? 
Tavşan Avlamak ve Etinden Yemek Câiz mi?     
Biraz da Siz Düşünün! Bu Kişiye Zekât Düşer mi?          
Para Kazanmak İsteği Dünyaperestlik midir?     
Sizin Gizli Ortağınız Kim?          
İslâm İşçiden mi, İşverenden mi Yanadır?          
İş Saatinde İbâdet Yapılır mı?     
Sağlığı Yerinde Bir Memur ve İşçi Hasta Raporu Alarak Çalışmadığı Günlerin Maaşını Alabilir mi?    
Kötü Şartlar İçinde Kalan Namuslu Memur Görevinden İstifa Etmeli mi?       
Hava Parası Helâl mi?   
insanları Aldatarak Kazanç Elde Etmek De Hırsızlık Sayılır mı?  
Malın Kusurunu Gizleyerek Satmak Câiz Olur mu?        
Avukatların Aldığı Para Haram mı, Helâl mı? 
Kapora Parası Helâl mıdır?        
İhalede Rakipleri Parayla Vazgeçirmek Câiz mi?            
Alış-Verişte Rekabetin Ölçüsü Nedir? Haksız Rekabete İzin Var mı?       
Borsada Hangi Şirketlerin Hisse Senedi Alım Satımı Caizdir?     
Komisyon Parası Caiz midir? İcradan Mal Alınmaz mı?  
Yarışta Konan Parayı Almak Ne Zaman Câiz Olur?        
Borç Alınırken Yahut Verilirken Müddeti Belli Etmek Câiz Olmaz mı?      
Yolda Bir Eşya Bulan, O Eşyayı Kendine Mal Edebilir mi?          
Darülharbte Buluntu Bir Eşya Alınabilir mi?        
Gününde ödenmeyen Borca Erteleme Zammı İlâve Edilir mi?     
Cennetlik Adam, Nasıl Cehennemlik Hale Geldi?           
Akrabayla İlişkiler Nasıl Olmalı?             
Akrabaya Maddi Yardımın Sevabı Yok mudur?  
Sadaka Belayı İşte Böyle önler! 
Yolculukta Vasıta İçinde Namaz Nasıl Kılınır? Kaldığı Şehirden Doğduğu
Köyüne Giden Seferi Sayılır mı?            
Devamlı Yolculuk Halinde Olan Şoförler Sürekli Seferi mi Sayılırlar?        
Peygamberler Sadece Ortadoğuda mı Gelmiştir?
Peygambersiz Millete Hesap Sorulur mu?  
İyi Ki Melekler Var!        
Mü'minin Ruhu Bedeninden Nasıl Çıkar?          
Son Nefeste Yâsin Okumanın ölene Faydası Var mı?    
Ermiş Kişilerin Birden Fazla Yerde Mezarı Olabilir mi?    
Azrâil Bir Anda, Pek Çok İnsanın Ruhunu Nasıl Kabzeder?         
Cenazeye Çelenk Göndermek, ölenin Resimlerini Göğüste Taşımak Yahut Alkışlamak İslâm'a Uygun mudur? 
Doktor Hastasını Bırakıp Cumaya Gitmek Zorunda mıdır?          
Sarhoşken ölenin Cenaze Namazı Kılınır mı?   
Resûlüllah Efendimiz Niçin Fazla Yaşamadı?     
Kur'an'ın Bir Âyetini Koro Halinde Okumak Câiz midir?   
ölünün Gözlerinin Açık Kalması, İsteklerine Nâil Olmadığını mı Gösterir?            
Yönünü Kıbleye mi, Kur'an Okuyana mı Dönmek Gerekir?          
Bir Yasin'in Sevabı Binlerce Kişiye Nasıl Yeter? 
Kadın Başkasının Yerine Hacca Gidebilir mi? Bey, Hanımını Hacca Götürmeye Mecbur mu?            
Umre Yapana Hac Farz Olur mu?          
Hacca Görevli Olarak Giden Kişi, Kendi Adına Hac Yapamaz mı?           
Sadece Allah'ın Bildiği 5 İlim Nelerdir?   
Nerede Deprem Olacağı Önceden Tahmin Edilebilir mi? 
Kaderden Kaçılmaz mı?            
Nazar Boncuğunun Faydası Var mı?      
Duvara Para Yapıştırmakla Dilekler Kabul Olur mu?       
Vasıtalara Besmele Yazmak, Küçük Kur'an Asmak Caiz Olur mu?         
Bira Satılan Kahveden Çay İçilir mi?      
Boza ve Bira Haram mıdır?        
Haram Miras Nereye Harcanır?  
Kumar Oynayıp, İçki İçene Selâm Verilir mi?      
Abdestte Çıplak Ayağa Meshedilir mı?   
Kırda Bulunan Arının Balı Alınabilir mi?  
Miras Taksiminde Evlenme Masraflarını Ortadan Saymak Câiz Olur mu? 
Rüşvet Vermenin Hükmü Nedir?            
Faiz Parası Ne Yapılmalıdır?     
Şarap Yapana Üzüm Satılır mı? Mülk Bankaya Kiraya Verilir mi?           
Satranç Oynamak Caiz mi?       
Beğenmediğimiz İmamın Dedikodusunu Yapabilir miyiz?            
Sui-zan, İnsanı Nasıl Yalancı Duruma Düşürür   
Kalp Nasıl Kararır?        
Vesvese İman ve İbadete Zarar Verebilir mi?     
Bir Konuda Birden Fazla Mezhep Nasıl Meydana Gelmiştir?        
Mezhep Değiştirmek Câiz mi?  
Mezheblerin Doğması Neden Kaçınılmaz Bir Gerçektir? 
Bizler İmam ı Azam Gibi Neden Olamayız?         
Salâten Tüncînâ'yı Okumak Sünnet midir?        
Sakal ı Şerif Ziyareti Niçin Yapılır?        
Bir Saç Merakı Olayı    
Teşbih Çekme Âdeti Peygamberimiz Zamanında Var mıydı?      
Teşbih Duaları Niçin 33 Adet Söyleniyor?         
Şeytan Kimin Gözlerinden Öper?          
Şeytan Niçin Affedilmez?         
Allah Korkusu Nasıl Belli Olur? 
Her Sabah Sizden Neler İsteniyor?       
Hicrî Takvim Nasıl Başladı?      
Cünübken ölenin Cenazesi İki Kere mi Yıkanmalıdır?    
Kullanılmış Elbise İle Yıkamadan Namaz Kılınabilir mi? 
Sakal Bırakmanın ve Kesmenin Hükmü Nedir? 
Cemaatle Hatim Duası Şart mıdır?        
Misafir Olduğu Yerde ihtilâm Olan Kimse Ne Yapabilir?  
Çalıntı Mal Almak ve Satmak Caiz mi?  

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055408350
MarkaCihan Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786055408350
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.