• Tüm Kategoriler
  • AXES BONUS CARD FİNANS WORLD PARAF MAXİMUM KARTLARA 3 TAKSİT CANLI STOK Sistemi ile Çalışıyoruz. Tedarik Sistemi Şeklinde Çalışmıyoruz. Stoktaki Ürünlerle Hızlı Kargo

   Asar-ı Bediiyye, Abdülkadir Badıllı

   Asar-ı Bediiyye, Abdülkadir Badıllı
   Görsel 1
   Fiyat:
   35,00 TL
   İndirimli Fiyat (%28,6) :
   25,00 TL
   Kazancınız 10,00 TL
   25.00 www.goncakitap.com.tr
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde
   Haber Ver

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Lugatçeli, Sarı Şamua, 1.120 Sayfa
   100,00 TL
   58,00 TL
   %42
   Lugatçeli, Şamua, 1.044 Sayfa
   36,00 TL
   25,00 TL
   %30,6
   Sarı Şamua, Suni Deri Ciltli, 1.280 Sayfa
   42,00 TL
   26,00 TL
   %38,1
            Stoktan kargo 
    
   Kitap              Asarı Bediiye
   Yazar             Bediüzzaman Said Nursi
   Tercüme         Abdülkadir Badıllı
   Yayınevi         İttihad Yayınları - Elmas Neşriyat
   Etiket Fiyatı   35 TL 
   Kağıt - Cilt     Sarı Şamua - Lüks Plastik Cilt
   Sayfa - Ebat  709 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı       2007
    
   Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan Asarı Bediiye adlı kitabı incelemektesiniz.
   Asarı Bediiye kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkındabilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

    
      
              ASAR-I BEDİİYYE
               Asar-ı Bediiyye
    
   Bediüzzaman Said Nursî HazretlerininEski Said” olarak adlandırdığı, Risale-i Nur’un te’lif döneminden önce neşrettiği eserler bu kitapta toplanmıştır.

   Nokta Risalesi, Şuaat-ı Marifet-in Nebi, Rumuz, İşârât,  Tuluat , Hutuvat-ı Sitte,  Sünuhat, Deva-ül Yeis, Muhakemat, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Teşhis-ül İllet, Divan-ı Harb-i Örfi,  Nutuklar ve Makaleler , Lemeat, Hakikat Çekirdekleri
    

                 Takdim
    
   Şeyh Şâmil'in torunu merhum Said Şâmil Efendi'nin şöyle bir sözü var: "Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir asır önce gelmiş olsaydı, Osmanlı İmparatorlu­ğunun mukadderatı değişmiş olurdu." (1)
    
   Şark vilayetlerindeki gayr-ı muntazam olan içtimaî ahvali tanzim etme niyet ve maksadıyla 1907 sonlarında geldiği İstanbul'da, Osmanlı Devletinin mütezelzil vaziye­tini müşahede ettikten sonra, onun bekası için siyasetle alâkadar olmaya başlayan Bediüzzaman Hazretleri, o tarihten itibaren başlayan ve ard-arda vukua gelen büyük inkılâblar, umumî harbler, muahedeler, çöküşler ve yıkılışlar devrinin tamircisi ve yol göstericisi olan en mümtaz şahsiyetidir. Yüzyılda, belki binyılda bir meydana gelen bu büyük inkılâp ve hadiselere dair fikirlerini her vesileyle beyan etmiş ve farklı milletleri bünyesinde barındıran Osmanlı Devletine ilmî ve manevî reçeteler sunmuş, çıkış yolları göstermiş bir nurlu rehberdir. 1.Said Dönemi Eserleri, asarı bediiyye
    
   Fakat zamanın nâmüsaidliği, düşmanların dışarıdan ve içeriden şiddetli hile ve bas­kıları ve devlet ve siyaset adamlarının işin vehametini kavrayamamaları ve daha birçok sebebten ötürü bu manevî reçetelerden tam istifade edilememiştir. Osmanlı'nın devlet olarak fiilen bittiği 1920'lerin başlarında Said Nursi Hazretleri bu çareleri: "Âlem-i Islâmın mütemerkiz noktasına tekraren arzediyorum" ifadesiyle istikbalin münev­verMüslüman Dünyasına bırakmıştır.
    
   Bediüzzaman Hazretlerininte'life başladığı ilkyıllardan, 1926'da Barla'ya gelişine kadarki devrede yazmış olduğu -bulunabilen- bütün eserlerini, nutuklarını ve maka­lelerini cami' olan bu eser, muhterem Abdülkadir Badıllı tarafından hazırlanmış ve Os­manlıca olarak önce 1979 yılında daha sonra da genişletilmiş halde 1999 yılında İttihad Yayıncılıktarafından neşredilmiştir. Osmanlıca okuyanların fazla olmayışından dolayı; bu paha biçilmez eşsiz eserden istifade edenlerin sayısı maalesef az olmuştur. Ve nihayet bize ulaşan şiddetli ve pek çok talep nedeniyle, bu kez aynı eseri muhterem Abdülkadir Badıllı ile beraber yeni yazı ile tekrar neşrediyoruz.
    
   Bu mecmuada yayınlanan eserlerin bir kısmı, Risale-i Nur Külliyatını neşreden ya­yınevleri tarafından basılmış ve o risaleler bizzat müellif-i muhterem Hazret-i Üstad ta­rafından, zamanın nezaketi ve başka sebepler dolayısıyla bazı yerleri bölüm, paragraf, cümle ve kelime bazında tashihlere tabi' tutulmuştur. Bizim burada neşrettiğimiz risa­lelerilkbasılan orijinal nüshalara dayanmaktadır ve hiçbir noktasına dokunulmamıştır. Ancak birbirine yakın tarihler taşıyan farklı nüshalar arasında karşılaştırmalar, dipnot­larda verilmiştir.
    
   Müceddid-i A'zam Bediüzzaman Hazretlerinin devlet, millet, cemaat ve ferdlere reçetesi olan bu eseri, milletimize ve İslâm Âlemine takdim etmekten şeref duyuyoruz. Asarı bediye Abdülkader Badıllı, eski said dönemi eserleri
    
    
   Elmas Neşriyat
   (1)Aydınlar Konuşuyor sh: 135
    
    
                         Te'kidli Bir Hatırlatma
    
   Asar-ı Bediiyyemecmuası içinde yeralanrisale, makale ve nutukların mutlak ekseriyeti müellifi tarafından Nur Risaleleri içerisinde -az bazı tasarruf ve tashihlerle- neşrettirildikleri hususu aşikâr ve malumdur. Hazret-i Müellifin hayatında neşredilmemiş olanları, -Muhakemat, Sunûhat, Tuluat, İşarât ve Rumuz gibi risaleleri- bilahere yeni yazı ile neşredildiler. Geri kalan, yani Hz. Müellifin âhir hayatında yeniden neşredilmeyen iki-üç makaleler ise, neşredilmiş olan makalelerden mevzu' ve muhteva itibariyle fazla bir farkları görülmemektedir. Hem Asar-ı Bediiyye kitabının1979 yılından beri Osmanlıca iki defa basılan, yayınlanan 7500 adet nüshaları Nur'a müştak talebelerin ellerinde mevcuddur. Ayrıca Hz. Müellifçe ufak-tefek bazı tasarruflara tabi tutulan risale ve makaleleri, aynı o tasarruf ve tashihlere müraât için, ya parantez içerisinde, ya da dipnotlarda izafelerle dikkat çekilmiştir.
    
   İşte bu hale göre, Asar-ı Bediiyye kitabının şimdiki muvafık mevsi­minde yeni yazıyla da neşri, herhangi bir mahzur değil, çok lâzım ve mübrem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hz. Bediüzzamanın "Muhakkak maslahat mevhum mazarrat için terkedilmez" kaidesine müraât edil­diğinde, herhangi bir endişeye de mahal kalmaz. Tevfik Allahtan..( asarı bediiye kitap , asar-ı bediyye , Abdülkadir Badıllı kitab , elmas neşriyat , ittihad yayınları, ASAR-I BEDİİYYE , asarı bediiye , BEDİÜZZAMAN said nursi )
    
   Abdülkadir Badıllı
   11.10.2003
    

                İFADE-İ MERAM
    
   Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz mâ safa" de­rim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim.

   Derler:
   "Sözlerin iyi anlaşılmıyor?"
    
   Bilirim ki, kâh minare başında, kâh kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. Şuâat ve şu kitapta mütekellim, âciz kalbimdir. Muhatap, âsi nefsimdir. Müstemi', müteharrî-i hakikat bir Japondur. Temâşâ eden bunu düşünmeli.
    
   Gayetü'l-gayat olan mârifetullahın bir burhanı olan mârifetü'n-Nebîyi Şuâat'ta bir nebze beyan ettik. Şu risalede maksud-u bizzat olan tev­hidin lâyühad berâhininden yalnız dört muazzam burhanına işaret edece­ğiz. Hem nazar-ı aklîyi hads-i kalbiyle birleştirmek için, melâike ve haşrin bir kısım delâiline ima ederek, imanın altı rüknünden dördünün birer lem'asını, fehm-i kasırımla göstermek isterim.

   Said-i Nursî
     

    
    
   Abdülkadir Badıllı İttihad yayınları asarı bediiye kitabının tanıtımı bitti.
   Diğer Özellikler
   Stok Koduİtt Asar Bed
   Markaİttihad Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.