Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması, Cep Boy TOMBUL NESİL

Fiyat:
125,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması Hizb-ü Envari‘l-Hakaikı‘n Nuriye
Derleyen        Bediüzaman Said Nursi
Tercüme         Kenan Demirtaş
Yayınevi         Nesil Yayınları
Kağıt  Cilt       Sarı şamua kağıt - Arapça  ve Meal karşılıklı sayfada, Celcelutiye İlaveli
Sayfa  Ebat    579 sayfa -  13,5x9,5 cm - Tombul Cep Boy
Yayın Yılı        2011 -  Kolay okunan hat
Ürün kodu       00503


  
Nesil Yayınları Kenan Demirtaş tarafından meali yazılan Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması Hizb-ü Envari‘l Hakaikı‘n Nuriye adlı kitabı incelemektesiniz.
Celcelutiyeli Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
 

    Büyük Cevşen Türkçe Açıklaması Hizb-ü Envari‘l Hakaikı‘n Nuriye


 Büyük cevşenin tamamı içerisinde açıklamasıyla birlikte verildi. Kullanımı kolaylaştırmak ve zamanla manasına vakıf olabilmek için bir tarafta arapçası, hemen karşı sayfa da açıklamasına yer verildi. Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması (Arapça-Türkçe Yan Yana) sahasında ilk.
 
                          TAKDİM    
 
Dua, zikir ve salâvatın Müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır. Dua, kulluğun özü, ibâdetin beyni, mü'minin silâhıdır; mü'minin her zaman başvuracağı bir güç kayna­ğıdır. Duanın bu öneminden dolayı­dır ki Cenâb-ı Hak, kullarını duaya davet eder ve yapılacak duaları ce­vapsız bırakmayacağını bildirir.
 
Bu İlahi davetlerden üçü şu mealdedir:
 
"Bana duâ edin, size cevap vere­yim." Mü'min, 40:60
 
"O, îman eden ve güzel işler ya­panların dualarına cevap verir." Şura: 42:26
 
"De ki: 'Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?'  Furkan: 25:77
 
Allah'ı çok zikretmek hususunda da birçok âyet ve hadis vardır. Cuma Sûresinin 10. âyetinde meâlen, "Al­lah'ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz" diye buyuran Rabbimiz, bir başka âyette ise, meâlen şöyle buyu­rur:
 
"Beni zikredin ki, Ben de sizi rah­metimle anayım."  Bakara, 2:152
 
İşte, en güzel duaların ve zikirlerin bulunduğu " Hizbü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye " isimli bu eser, Rabbimizin emrettiği zikir ve duanın mükem­mel bir şekilde gerçekleşmesi için en büyük bir vesiledir. Bediüzzaman Hazretlerinin, " Mecmuatü'l-Ahzab " ve Risale-i Nur gibi hakikatlerden derle­diği bu eserde yedi bölüm bulunmak­tadır.
 
Birinci bölümde, okunması çok sevaplı ve faziletli olan sûreler ve na­mazdan sonra okunan aşirler bulun­maktadır. Kur'ân'in en faziletli sûrele­rinden olan Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe'nin bulunduğu bu bölümde ayrıca Layestevi ve Amenerrasulü aşırlerı de vardır. Birçok hadis-i şerif­te bu sûrelerin ve aşirlerin faziletlerin­den bahsedilmiştir.
 
İkinci bölümde, Peygamber Efen­dimizin (a.s.m.) en büyük duası olan Cevşen bulunmaktadır. Bu büyük duanın Peygamberimize verilişini an­latan şu hâdise, aynı zamanda ehem­miyetini de ortaya koymaktadır:
 
Peygamber Efendimiz, zırhını giy­miş, Uhud Dağına gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Bir ara başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve Allah'a duâ etti. Birden, açılmış gök kapılarından Cebrail'i (a.s.) gördü. Hz. Cebrail nurlara bürünmüştü. Resûlullah'a, "Cenâb-ı Haktan sana selâm, tahiyye ve ikram getirdim" dedi.
Peygam­ber Efendimiz selâmını aldıktan son­ra, Cebrail (a.s.) getirdiği duayı tak­dim etti ve şöyle dedi:
 
"Üzerinden zırhını çıkar ve bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır."
 
Her an ve her fırsatta ümmetini düşünen Peygamber Efendimiz, "Bu duanın tesiri sadece bana mı mahsus, yoksa ümmetime de şâmil mi?" diye sordu.
 
Cebrail (a.s.) şu müjdeyi ver­di:
 
"Yâ Resûlallah! Bu duâ, Cenâb-ı Allah' ın sana ve ümmetine bir hediye­sidir, Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez." ( Ahmet Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü'l-Ahzab )
 
Üçüncü bölümde, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin (k.s.) tanzim ettiği Evrad-ı Kudsiye bulunmaktadır. Bu evradın yüz hasiyeti ve faydası bulun­duğunu belirten Bediüzzaman Haz­retleri, Şah-ı Nakşibend'in bu duayı, Peygamber Efendimizden (a.s.m.) mânâ âleminde ders aldığını belirt­mektedir. Bu evradın büyük bir kısmı âyet ve hadislerdeki dualardan mey­dana gelmiştir.
 
Dördüncü bölüm, en mükemmel ve en cami salâvatların bulunduğu, Delaili'n-Nur' dur. Peygamber Efen­dimize (a.s.m.) salâvat getirmeyi em­reden şu hadisler, bu bölümün ehem­miyetini de ortaya koymaktadır:
 
"Kıyamet Gününde benim şefaati­me en çok lâyık olanlar, bana en çok salâvat getirenlerdir." Tirmizi, Salat: 352
 
"Asıl cimri o kimsedir ki, yanında be­nim adım anıldığı halde, bana salâvat getirmez."  Tirmizi, Daavât: 101
 
"Kim ba­na bir defa salâvat getirse, Allah ona on misli rahmetini ihsan eder."   Ebu Davud, Vitr: 26
 
Beşinci bölümde, Hazret-i Os­man'ın (r.a.) tanzim ettiği Münacatü'l-Kur'an bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır. Üstad Bediüzzaman bunun hakkında, "Bu münacat, aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsîdir; ve âyetlerin sarîh lâfızlarını alması cihetiyle onlar­dan daha yüksektir" demektedir.
 
Altıncı bölüm, Tahmidiye'den mey­dana gelmektedir. Allah'ın ihsan etti­ği nimetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu evradın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifâ ol­duğu belirtilmektedir.
 
Yedinci bölümdeki Hulasatü'l-Hülasa, Allah'ın varlığına ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudatın şehâdetlerini ihtiva etmektedir. Ayetü'l-Kübra Risalesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Üstad Bedi­üzzaman, "Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir" de­mektedir.
 
Bu duaların tercümesini farklı bir şekilde basmayı uygun bulduk. Kul­lanımı kolaylaştırmak ve okuyanların zamanla mânâsına vâkıf olabilmeleri için orijinal metinle anlamını karşılık­lı sayfalarda verdik. Ayrıca metinlerin transkripsiyonlu şekilde Türkçe yazı­lışlarını da verdik ki, metinlerde oku­ma zorluğu çekenler için yardımcı ol­sun.  Ümit ederiz, hayırlara vesile olur.  
( cep boy cevşeni kebir, mealli büyük cevşen, cevşenül kebir Türkçe, açıklamalı mealli cevşen, büyük cevşen nesil yayınları, Hizb-ü Envari‘l-Hakaikı‘n Nuriye , büyük cevşen ve meali, açıklamalı büyük cevşen , tombul cevşen )
  
Nesil Yayınları

 
İçindekiler

Yasin Suresi                              17
Fetih Suresi                               35
Rahman Suresi                         49             
Mülk Suresi                                61
Nebe’ Suresi                              69
Hatim Duası                               75
Cevşenü’l-Kebir                         81
Evrad-ı Kudsiye                         221
Delaili’n-Nur                                273
Sekine                                         307
Münacat-ı Veysel Karani           313
Dua-i Tercüman-ı İsm-i Azam   319
Dua-i İsm-i Azam                        335
Münacatü’l-Kur’an                      34
Tahmidiye                                    419
Hulasatü’l-Hulasa                       467
Tazarru ve Niyaz -1                    497
Tazarru ve Niyaz -2                    505
Tazarru ve Niyaz -3                    513
Tazarru ve Niyaz -4                    525  


 
 
nesil yayınevi kenan demirtaş meali türkçe açıklamalı büyük cevşen  adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789758499502
MarkaNesil Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789758499502
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.