• Tüm Kategoriler
  • AXES BONUS CARD FİNANS WORLD PARAF MAXİMUM KARTLARA 3 TAKSİT CANLI STOK Sistemi ile Çalışıyoruz. Tedarik Sistemi Şeklinde Çalışmıyoruz. Stoktaki Ürünlerle Hızlı Kargo

   Büyük Osmanlı Tarihi, Enver Ziya Karal

   Büyük Osmanlı Tarihi, Enver Ziya Karal
   Görsel 1
   Fiyat:
   230,00 TL
   İndirimli Fiyat (%52,6) :
   109,00 TL
   Kazancınız 121,00 TL
   109.00 www.goncakitap.com.tr
   38,15 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo
   Sepete EkleSatın Al
           Stoktan Kargo

     Kitap              Büyük Osmanlı Tarihi 
     Yazar             Ord. Prof. Enver Ziya Karal
     Yayınevi         Türk Tarih Kurumu Yayınları
     Etiket Fiyatı    230 TL 
     Kağıt - Cilt      3.Hamur kağıt - Ciltli, 5 cilt
     Sayfa - Ebat   2.292 sayfa - 21x28 cm
     Yayın Yılı        2001 

    
   Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından yayınlanan  Enver Ziya Karal Büyük Osmanlı Tarihi kitabını incelemektesiniz.
   Büyük Osmanlı Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    

   Büyük Türk Tarihçisi Ord. Prof. İ. Hakkı UZUNÇARŞILI tarafından hazırlanan Büyük Osmanlı Tarihini ; merhum Uzunçarşılı'nın hastalğı üzerine ve tavsiyesi ile öğrencisi olan Büyük Osmanlı tarihçisi E. Ziya KARAL tamamlamıştır. Muhteşem bir kaynak kitap olan Büyük Osmanlı Tarihi şu bölümlerden oluşmaktadır.

   1. Cilt 5 Bölüm
   1. Bölüm: Yakın Çağların Başında Osmanlı İmparatorluğunun Genel Durumu
   2. Bölüm: Nizamı Cedid Devri (Yeni Dönem)
   3. Bölüm: İrtica (Gerileme)
   4. Bölüm: Bayraktar ve Mahmut (1808-1839)
   5. Bölüm: Tanzimatı Hayriye Devri (1839-1859)

   2. Cilt 2 Bölüm
   1. Bölüm: Paris Antlaşmasını İmzalanmasından Abdülmecit'in Ölümüne Kadar Siyaset Olayları
   2. Bölüm: Abdülmecit Devrinde Müesseseler ve Islahat Hareketleri

   3. Cilt 3 Bölüm
   1. Bölüm: Islahat Fermanı Devri
   2. Bölüm: Abdülaziz Devrinde Müesseseler
   3. Bölüm: Sultan 5. Murat Devri

   4. Cilt 5 Bölüm
   1. Bölüm: Birinci Meşrutiyet Devri Siyasi Olayları
   2. Bölüm: İstibdat Devri Siyasi Olayları
   3. Bölüm: Meşrutiyet Devri Müesseselerine Giriş
   4. Bölüm: Birinci Meşrutiyet İdaresinin Kurulması
   5. Bölüm: İstibdat Devri Müesseseleri

   5. Cilt 6 Bölüm
   1. Bölüm: 2. Meşrutiyet Devri İç Olayları
   2. Bölüm: Meşrutiyet Devrinde Bölgesel Dağılma ve Ayaklanmalar
   3. Bölüm: Trablusgarp ve Balkan Savaşları
   4. Bölüm: Birinci Dünya Savaşı
   5. Bölüm: Savaş Sonrasında Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması
   6. Bölüm: Savaş Sırasında Barış Görüşmeleri ve Mütarekenin İmzalanması
    
    
                 ÖNSÖZ
    
   Tarih olaylarının yapısında zaman akımı hiçbir değişiklik yapmaz. Fakat her nesil bu olayları devrinin genel şartlarında başka, ilim ve metod ilerleyişinin aydınlığında incelediği için tarih görüşü değişir. Değişme, tarih çalışmaları örneklerinin hepsinde olmakla beraber en çok genel tarihte dikkati çeker. Genel tarih yazımının metod özellikleri olduğu gibi, konuya ve çağlara göre değişen güçlükleri de vardır. Osmanlı İmparatorluğu için bir genel tarih düşünüldüğü vakit güçlüklerin daha çok kronoloji derinliği ile arttığı düşüncesi üstündür. Yakın-çağlar Osmanlı tarihinin yazılması, diğer çağdaki bölümlerinden daha kolay gibi gelir. Çünkü Yakın-çağ bugünkü insan ömrünün sınırları içindedir. Olayları, gözümüz önünde akıp giden insan çalışmalarının en yakın temelidir. Vesikaları ve daha başka çalışa araçları da çoktur. Bu düşünce, aldatıcıdır. Gerçekte, Osmanlı tarihinin Yakın-çağ bölümünü yazmak oldukça güçtür. Güçlük araç yokluğundan olduğu kadar Osmanlı tarih yazarlarının tarih anlayışından da ileri gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun Yakın-çağları için bir tarih bibliyografyası yoktur, arşiv yayınları yoktur, hatırat yoktur, kütüphanelerimizin düzenli katalogları yoktur, Osmanlı tarih yazarlarından birçokları, Yakın-çağ olayları üzerinde yapılan araştırmaları “gazetecilik” işi saydıkları için bu devre ait monografiler de yok denecek derecededir. Böyle bir durum karşısında, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yakın-çağlar tarihini, hakikiyle yazmak için tarih kaynaklarının başına geçmek, yani arşiv vesikalarıyla yazmaları incelemek, tarih metodunun gerektirdiği tek yol gibi görünmektedir. Oysaki arşivlerimizin ve yazmalarımızın sınıflanmasını henüz başlanmamıştır. Zaten bu iş bitmiş de olsa çok zengin olan vesika ve yazmalarımızın Yakın-çağlarla ilgili olanlarını gözden geçirmeğe insan ömrü yetmez. Bütün bu engelleri göz önünde tutarak Osmanlı tarihinin Yakın-çağlar bölümünü yazmak için şu yolu tuttuk: Şimdiye kadar bu devir üzerine yazılmış el kitaplarını, dergilerde yayınlanmış tak tük monografilerle yazıları ve Cumhuriyet devrinde yayınlanmış olan vesikaları kaynak olarak kabul ettik. Genel tarihte yazarın kanaatini vesikalar veya notlarla pekleştirmesi kural olmadığı için faydalandığımız el kitaplarıyla, monografi, yazı ve vesikaları gösteren bibliyografyayı her bölümün sonunda toplu olarak göstermeyi uygun bulduk.
    
   Kitabımız, bu kısa açıklamadan da anlaşıldığı gibi, yeni bulunmuş vesikalardan kurulmuş orijinal bir Osmanlı tarihi değildir. Cumhuriyet devrine kadar bilinen olaylarla bu devirde meydan çıkarılmış olanlarının tarih metoduna göre sıralanması, bağlanması ve açıklanmasıyla meydana gelmiştir. Kendinden önce yazılmış olan benzerlerinden konularının çeşitliliği ve planı ile ayrılır. Cumhuriyet devrine gelinceye kadar yazılan Osmanlı tarihlerinde siyasi olayların daima ön plana alındığı ve cemiyet olaylarıyla düşünme akımının ya hiç mühimsenmediği ve yahut da notlar halinde eklendiği herkesçe bilinmektedir. Biz siyaset olaylarını değerden düşürecek bir kısaltma yapmadık. Fakat cemiyet olayları arasında yeni düzen çalışmalarına neticelerine büyük önem verdik. Devletin ekonomik yapısı ile halkın yaşama ve düşünme durumunu gereği gibi belirtemediğimizden acı duymaktayız. Bu alanda şimdiye kadar pek az yazı yazılmış olması ve vesika yayınlanmamış bulunması başarısızlığımızın başlıca sebebi olarak kabul edilmelidir.
    
   Kitabın başlangıcı için aldığımız tarih 1789’dur. Bu tarih Osmanlı İmparatorluğu’nun mukadderatında olduğu kadar, İmparatorluğun komşu bulunduğu Batı dünyasının mukadderatında da bir dönüm noktasıdır. 1789’da Osmanlı İmparatorluğu “Nizam-ı Cedit: Yeni düzen” hareketi ile Batı medeniyetine yakınlaşmayı kesin olarak kabul etmiştir. Aynı tarihte Fransa büyük devrimi başlamış ve devletler bu devrimin Avrupa için ortaya attığı insan hakları problemi karşısında kalmışlardır.
    
   Kitabın sonu için kabul ettiğimiz tarih Kırını muharebesinin sonunda imzalanan Paris antlaşmasının tarihidir: 1856. Bu tarih, taşıdığı önemden çok, Yakın-çağlar için yazılan Osmanlı tarihi serisinin cildinin sonu olarak alınmak geleneğinden ileri gelmiştir.
    
   Kitabın başlangıç ve bitim tarihleri arasında uzanan 67 yıllık devirde İmparatorluğun genel durumunu ve yürüyüşünü açıklamak için tertiplediğimiz plan İmparatorluğun dağılmasının önüne geçilmek için yapılmış olan üç belli başlı ıslahat çalışmasına göre isimlendirilmiştir. Birinci çalışma Nizam-ı Cedit’tir: “1789 – 1808”. İkinci çalışma her ne kadar bazı vesikalarda “Usul-i Nizam-ı müstahsane” diye geçmekte ise de, bu terim yayılmış olmadığı için Mahmut II.,düzeni “1808 – 1839” diye adlandırabileceğimiz harekettir. Üçüncü çalışma ise 1839’da kestiğimiz Tanzimat’dır.

   Bu üç belli başlı bölümden her biri olaylarının karakterine göre, birer sıra numarası taşıyan ikinci derecede bölümlere ayrılmıştır.
    
   Kısaca belirttiğimiz plana giren olayları elden geldiği kadar öz halinde açık ve anlaşılır bir biçimde anlatmağa çalıştık. Olayların içinde, özel bir üslup ile yazılma değerini taşıyan heyecanlı ve renkli olanlar da vardır. Bir edebiyat adamının kalemine sahip bir tarih yazarının hakkıyla canlandırabileceği bu olayları biz sadece gerçek yapılarıyla sıraladık. Bu hususta ileride yapılacak kritikleri önceden kabul ediyoruz. 
    
   Kitabın yazımında önümüze çıkan güçlüklerden biri de dil ve terim problemi oldu. Genel tarih yazımında dil bakımından geçen kural, günün konuşulan dili ile yazmaktır. Fakat bizim bugün konuştuğumuz dil, gelişmesinin krizli bir dönemini geçirmektedir. Otuz yıldan beri ortaya atılan kelime ve kurallar arasında kökleşenler olduğu gibi silinenler ve silik olarak yaşıyanlar da vardır. Tarih terimlerine gelince, bu yolda henüz kesin olarak hiçbir iş yapılmış değildir. Bu durum karşısında dilimizin gelişme amacını göz önünde tutarak çalıştık. Bugün kök tutmuş gibi olan kelime ve kurallarla ileride kök tutacak gibi olanları kullandık. Bu arada bazı kelime ve kuralları gerektirdiği gibi ve tam yerlerinde kullanamamış olmayı da mümkün görüyoruz ve okuyucularımızın bu gibi kusurlarımızı da hoş göreceklerini umuyoruz.
    
    Kitabı yazarken başvurduğumuz kaynaklar bugün konuşulmayan ve yazılmayan bir Türkçe ile kaleme alınmış olduğu için, onlardan bazı cümleleri almak gerektiği vakit iki yolda yürüdük. Az çok anlaşılabilen cümleleri olduğu gibi aldık. Anlaşılması güç görünenleri de konuşulan dile çevirdik. Böylece hem okuyucuyu yorabilecek bir engeli ortadan kaldırmış hem de dil gelişmesi hakkında düşünce edinilmesini sağlayacak sade örnekler bırakmış olduk.
    
   Tarih olaylarının okunması ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için harita, şema ve resim gibi pedagoji araçlarından faydalanmayı da uygun bulduk. Şimdiye kadar yayınlanmış olan Osmanlı tarihlerinde bu araçların güzel örneklerine rastlamadığımızdan, yabancı kaynaklara başvurmak zorunda kaldık. Haritaları, tarih olaylarının takibini kolaylaştıracak şekilde tertip ettik. Şemaları genel karakter taşıyan, Osmanlı hükümetinin şekli, Osmanlı-Rus münasebetlerinin gelişmesi, yenilik hareketlerinin sıralanması gibi geniş önemli konular için kullandık. ( Büyük Osmanlı Tarihi 2. EL , Ord. Prof. Enver Ziya Karal , Türk Tarih Kurumu Yayınları , osmanlı tarihi kitap )
    
   Enver Ziya Karal


   Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından yayınlanan  Enver Ziya Karal Büyük Osmanlı Tarihi kitabını incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok KoduTTK büy osm tar 5C
   MarkaTürk Tarih Kurumu Yayınları
   Stok DurumuVar
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.