DUA Evradı Şerife Orta Boy Arapça Türkçe  YEŞİL Genişletilmiş Yeni Baskı

Fiyat:
440,00 TL
İndirimli Fiyat (%35,2) :
285,00 TL
Kazancınız 155,00 TL
Havale / EFT:
276,45 TL
79,80 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

 Kitap           DUA Evrad-ı Şerife Orta Boy Arapça Türkçe YEŞİL Genişletilmiş yeni baskı 

 Yayınevi     Server Yayınları
 Kağıt Cilt    Ivory 70 gr - Süngerli-Varak Baskılı Kuşe Sıvama
 Sayfa Ebat  304 sayfa - 13,5 x 20 cm
 Yayın Yılı    2022Server Yayınları ’nın DUA Evrad-ı Şerife kitabı nı incelemektesiniz.
Server İletişim Orta Boy DUA Evradı Şerife kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak "dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2DUA ( Orta Boy, Arapça-Türkçe)

Genişletilmiş içerik, sağlam ve şık cilt,
Gözü yormayan ve parlamayan özel kağıt
Günlük duaları rahat bulmak için fihrist kesimi...AYET VE HADİSLERDEN DUA OKUMALARI

Dua kitabı, Kur'an-ı Kerim'in bazı sure ve ayetleri ile Peygamber Efendimiz'in (sas) yaptığı dualardan oluşmuştur.

Peygamber Efendimiz'in mübarek dilinden dökülen dua metinleri alınırken, meşhur bazı dua ve hadisler hariç, kaynak olarak Kütüb-i Sitte'den birinde geçmesi esas alınmıştır.

Her gün okunacak bölümü müteakip cuma gününden başlayarak tüm günlere göre okunacak bir seçki yapılmıştır.

Genişletilmiş yeni baskıya Kur'an Okumaya Başlama Duası, İşrak vakti ve hicri takvimle ilgili yeni bilgiler eklenmiştir.Gayemiz

Biz insanlar ruh ve bedenden yaratılmış varlıklarız. Her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda yine O'na döneceğiz. Bu dünyaya geçici bir süreliğine gönderilmişiz. Her gelen gibi biz de bu fâni âlemden göç edip gideceğiz.

Öyleyse, yaratılışımızın bir gayesi olmalıdır. Âlemlerin Rabbi bu gayeyi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselam'dan, âlemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar pey­gamberler ve kitaplar göndermek suretiyle bildirmiştir. Son ilahî mesaj olan Kur'ân-ı Kerîm ve onun somut, yaşanmış hâli olan Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek hayatı, sünnet ve hadisi ile insanın yaşamı örtüştüğü zaman, en genel anlamda 'kulluk' ve 'ibadet' denilen bu gaye gerçekleşmiş olacaktır. Bu da kişinin Allah'ın emir ve ya­sakları doğrultusunda bir yaşam sürmesi, bütün varlıklara sevgi, şefkat ve merhamet göstermesidir ki bunun sonucun­da da insan önce nefsini terbiye ederek huzura kavuşacak, ardından da Allah insandan, o da Allah'tan razı olmuş ola­caktır.

Yaşayan Kur'an olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, tümüyle ibadet olmuş bir hayattır. Her bir Müsiümanın da kendi yaşam tarzını bu model et­rafında şekillendirmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Cenâb-ı Hakk'ın çizdiği fıtrî plan uygulandığında insan için bu dün­ya hayatı, bir değer ve anlam kazanmaktadır. Bu gerçeği kavramak ve yenilenmek için Allah'ın kelâmı olan Kur'ân-ı Kerîm'le olan irtibatımızı kuvvetlendirmek, onunla iletişi­me geçmek zorundayız. Kur'an'la ilişkimizi okuma, dinleme, anlama ve hayatımıza aktarma şeklinde sürdürmek durumun­dayız. Onun ilk muhatabı, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, günlerinin önemli bir kısmını Kur'ân-ı Kerîm'le, zikir, dua ve ibadetle meşgul olarak geçiriyorlardı. Sahâbe-i kirâm da günlük hayat düzenlemelerini Kur'an ve sünnet kaynaklı, vakit merkezli inşa etmişlerdi. Tarih boyun­ca Müslümanların ömür sürüş tarzı da genellikle bu şekilde olmuştur.

Biz Müslümanlar günlük ibadetlerimizi ve hayat düze­nimizi güneşin gün içindeki seyrine göre; haftalık, aylık ve yıllık ibadetlerimizi ve hayat düzenimizi de ayın hare­ketlerine göre düzenlemekteyiz ve hicrî/kamerî takvimi esas almaktayız. İman, ibadet ve ahlâk çerçevesinde vakit dikkate alınarak düzenlenen bir yaşam tarzı, en büyük ser­mayemiz olan ömrümüzü bereketlendirecek; maddî-manevî tüm imkânlarımızı ilahi rızayı kazanmak için seferber ede­cektir. Bu gayret hem ruhumuzu hem de bedenimizi, hem kalbimizi/gönlümüzü hem de nefsimizi huzura erdirecektir. Böylece yakın çevremizden uzak çevremize kadar bütün in­sanlar sevap ve iyilikten nasiplenecektir.


Böylesine yaşanılan bir hayat içerisinde beş vakit namaz ve bu ibadeti cemaatle eda etmek günlük; Cuma namazı­nı kılmak haftalık; Ramazan orucunu tutmak, hacca gitmek, zekât vermek, kurban kesmek, bayram namazları hem aylık hem de yıllık döngü içerisinde yer alan ibadetlerdendir. Ay­nı şekilde bu ibadetlerle iç içe olan ve olmayan dua ve zikir gibi ibadetler de Müslümanın hayatında vazgeçilmez bir yere sahiptir.İstikrarlı  Düzenli Dua

Dua, Allah ile kul arasında bir vasıta olmadan gerçekleş­tiği için kulluk makamlarının en önemlisi sayılmıştır. Duada, Allah'a saygı ve teslimiyet, O'nun yüceliğini kabul etme, zi­kir ve istekte bulunma vardır. Duada ön planda olan Allah'ın üstün gücü, sonsuz zenginliği karşısında kulun kendi hiçli­ğini, yoksulluğunu ve Allah'ın yardımına muhtaç oluşunu kabul etmesidir. Bu yönüne işaret için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 'Dua ibadetin özüdür.^ buyur­muştur.


Kur'ân-ı Kerîm'de iki yüz kadar âyet doğrudan dua konusuna ayrılmıştır. Furkân Sûresi 77. âyette "(Resûlüm!) De ki: "Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye de­ğer versin?" buyrulmakta; birçok âyet-i kerîmede Allah celle celalühû geçmiş peygamberlerin dualarını haber vermekte,[1] duaları kabul ettiğini bildirmekte[2] ve yalnızca kendisine dua etmemizi,[3] sadece sıkıntıda iken değil her zaman duaya yönelmemizi vurgulamaktadır.[4] Kısacası dua; zikir, teşbih, tekbir, tehlîl, hamd, senâ, şükür, tövbe, istiğfar, istiâze ve benzeri kavramların genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Güçlü yönüyle dua, insanın fikrî ve zihnî gelişimini, duy­gularını, algılarını, davranışlarını, rûhî ve bedenî sağlığını değiştirebilecek etkilere sahiptir. Bu ibadetin nasıl yapıla­cağını kendisinden öğrendiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları özlü ve kapsamlıdır,[5] çoğunluk­la da sosyal ve ahlâkî hedeflere yöneliktir. Sosyal bünyede görülebilecek zaaflar, insanın şerefini düşüren cimrilik, kor­kaklık, tembellik gibi kötü huylar, fakirlik, zenginlik veya ihtiyarlığın yol açacağı ahlâkî çöküntü onun dualarında en çok sakındığı durumlardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zaman ve mekânlarda zikir ve dua ile meşgul olmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Bu da İslâm'ın ilk asırlarında özellikle hadis âlimleri arasında günlük dua kitaplarının mey­dana getirilmesine sebep olmuştur. Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere belli başlı hadis kitapları, dua konusuna birer bölüm ayırmışlardır. Ashâb-ı kirâmın okuduğu rivayet edilen dua ve teşbihler, dua kitaplarının vazgeçilmez bölümlerini meydana getirmiştir.1 Tirmizî, "Da'avât", 1, r. 3371.
2 - 12/Yûsuf , 34; 21/Enbiyâ, 76. 54/Kamer, 9-10; 71/Nûh, 26-28.
3- 2/Bakara, 186; 6/En'âm , 41; 38/Sâd 41-44; 21/Enbiyâ 84, 88, 90.
4- 25/Furkân, 77; 7/A'râf 55; 13/Ra'd, 14; 40/Mü'min, 14; 20/Tâhâ, 7.
5- 39/Zümer, 8-9; 17/İsrâ, 110.
6- Ebû Dâvud, "Vitr", 23, r. 1482.Kur'ân-ı Kerîm'deki dua âyetleri yanında Peygamber E-fendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait dualarla geçmiş peygamberler ve salih kişilerin yaptığı dua metinlerine 'me'sûr dualar' (aktarılarak bize ulaşan dualar) denilmektedir. Bu dualar Asr-ı saâdet'ten itibaren Müslümanlar tarafından bü­yük ilgi görmüş ve bu duaların derlendiği birçok kitap kaleme alınmıştır.

Müslümanın, gerek Kur'an hizblerinden bir kısmını gerek­se Kur'an ve hadislerden alınmış bir takım dua metinlerini günün belli saatlerinde okumasına 'vird' (çoğulu 'evrâd') de­nilmiştir. İslâm ümmeti içerisinde özellikle tasavvuf erbabı dua okumalarını günlük uğraş olarak belirlemişlerdir. Dua ki­tapları düzenli olarak belli bir vakitte okunabileceği gibi günün farklı vakitlerinde bir bütün halinde veya aradan bazı bölümler seçilerek de okunabilir. Allah'a yaklaşmak ve ilahî rızaya erişmek için belirli zamanda ve belli miktarda ibadet, dua ve zikir yapmaya ihtiyaç olduğu aşikârdır.Dua Kitabı

Elinizdeki dua kitabı Kur'ân-ı Kerîm'in bazı sûre ve âyetleri ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet ve hadislerinde yer alan zikir ve dualardan o-luşmaktadır. Dua kitabında yer alan salavât-ı şerîfeler bir istisna dışında hadis kaynaklarında geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dilinden dökülen dua metinleri seçilirken kaynak olarak temel sahih hadis kitaplarından en az birinde geçmesi esas alınmıştır. Haftalık hayat düzenlememizde, Müslümanların bayramı olan Cuma gününün ayrı bir yeri vardır. Bu itibarla her gün okunacak bölümü müteakip Cuma gününden başlamak ü-zere günlere göre okunacak bir seçki yapılmıştır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zaman ve mekânlarda zikir ve dua ile meşgul olduğu gibi hayat meşgalesi içerisinde neredeyse her bir işten önce ve/ veya bazen de sonra o işe özgü dualarda bulunmuş ve bunu  inananlara tavsiye etmiştir. Tavsiye edilen zengin manâlı kısa (veciz) dua metinlerinden bir seçki de kitabın sonuna ayrı bir bölüm olarak konulmuştur.

Günün her vaktinde okunması mümkün olan bu duala­rın, sabah namazından sonra işrak vaktini değerlendirmenin önemini bildiren rivayetlerden hareketle özellikle bu vakitte okunduğunda çok yönlü fayda sağlayacağı bilinmelidir.


Dua metinleri okunurken dikkat edilmesi gereken âdâbın en önemlileri şunlardır:


 
  1. Bireysel olarak okunabileceği gibi cemaatle okunması da­ha etkili olacaktır.
  2. Duanın kabul edildiği vakitler seçilmeli, mümkünse abdestli olarak kıbleye yönelerek okunmalıdır.
  3. Okunan dua metinlerinin manâsı idrak edilmeli, yavaş okunmalı ve okurken hata yapmamaya özen gösterilmelidir.
  4. Duaların çok faydalı ve etkili olacağına inanılmalıdır.
  5. İhlâs ve inançla okunan duaların Allah Teâlâ tarafından kabul edileceği umulmalı, duaların kabulünün ihlâsa bağ­lı olduğu bilinmelidir.

Netice olarak ihsan anlayışına ve takvâya dayalı Müslü­manlık, kişiyi olgunlaştırır, güzel ahlâk sahibi yapar. Gün ve gecelerini Hakk'a niyazla geçirenler gönül ehli olurlar. Dua ve zikre düzenli devam edenler, kulluğu kesintiye uğratma-yanlardır. İlahî feyzin ortaya çıkmasının, gönül âleminin seyrine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü insan sevdiği­ni anar, andığını sever.

Dua, samimiyet ve teslimiyettir. İnsanın Yaradanı ile en içten iletişim aracıdır. Meşguliyetimiz ve koşuşturmamız ne kadar çok olursa olsun günlük hayatımız içinde mutlaka Rab-bimize yöneleceğimiz, hâlimizi arz edip dua edeceğimiz bir vaktimiz olmalıdır. İbadetlerin bir anlam ifade etmesi haya­tın ibadet şuuruyla yaşanmasına bağlıdır.
O zaman diyebiliriz ki, bizlerin yegâne azığı dualarımızdır.İşrak Vakti ve Namazı


Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve ak­şam vakitlerinde dua ederdi. Bu vakitlerde çoğunlukla o vakte uygun içerikte dualar eder ve âdeta duaları ile o vakit­leri vesile edinerek tüm hayatı anlamlandırırdı. Dolayısıyla sabah namazından sonra işrak vaktine kadar olan süreyi ca­mide geçirerek zikir ve dua ile meşgul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine mazhar olmaya sebeptir.

İşrak, ortalığın aydınlanması demektir. Güneşin ortalı­ğı aydınlatması sırasında kılınan namaz için İşrak Namazı' ismi kullanılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sel­lem; "Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturup zikrullahla meşgul olarak vak­tini geçirmeye devam eder, ardından da kalkıp iki rekat namaz kılarsa; (böyle hareket eden bir mü'mine bu ha­reketi) tam tamına eksiksiz bir hac ve umre yapmış gibi ecir ve sevap kazandırır."7 buyurmuştur. Bir başka riva­yette ise; "Hataları, deniz köpüğünden fazla bile olsa bağışlanır. "8 denilmektedir.


Namaz vakitleri hesaplanırken güneşin görünür hareket­leri esas alınmaktadır. Namaz vakti hesaplanacak yerleşim yeri için, coğrafî enlem ve boylamlar kullanılarak, günlük o-larak güneşin alacağı konumlar hesaplanmaktadır. Güneşin görünür hareketindeki durumları üzerinden dinî hükümlerin uygulanması sonucu namaz vakitleri belirlenmektedir.

Fıkıh kitaplarımız işrak vakti veya bayram namazının vakti için güneşin yüksekliğinin bir veya iki mızrak boyuna ulaşmasını ölçü olarak vermektedir. Eskiden saatler bu kadar yaygın olmadığı için namaz vakitlerinin, her yerde gözlemlenebilecek alâmetlere göre tahmin ve tespit edilmesi yoluna gidilmiştir. İşrak namazı için de şu şekilde bir tespit yolu tavsiye edilmiştir: Çenemizi göğsümüze yapıştırarak güneşin doğduğu tarafa bakarız. Bu halde iken çenemizi ayırmadan gözümüzle doğu taraftan mümkün olduğu kadar yukarıya doğru bakmaya çalışırız. Eğer güneşi göremiyorsak yani güneş en yüksek görüş çizgisinin üstüne çıkmışsa artık kerahet vakti sona ermiş, işrak vakti veya bayram namazının vakti girmiş demektir. Ayrıca bu vakit, fıkıh kaynaklarımızda güneşin bir veya iki mızrak boyu yükselmesi neticesindeki vakit olarak da ifade edilmiştir.
Gözlemci                                                        Ufuk Düzlemi


Günümüzde mızrak boyuna karşılık gelmek üzere ast­ronomik güneş doğuşundan sonra güneş yuvarlağının 5 derece ufkun üzerine çıktığı vakit olarak hesaplanmaktadır.

Güneşin gökyüzündeki hızı mevsimlere göre değişken ol­duğundan beş derece yükselmesi için  geçen zaman da farklı mevsimler ve farklı coğrafi bölgeler için değişmekte ve sa­bit bir süreye karşılık gelmemektedir. Tıpkı imsak-güneş arasındaki süre farkı ile akşam-yatsı arasındaki süre farkının mevsimlere ve coğrafî konuma göre farklılık göstermesi gibi güneşin doğuşu ile işrak vakti arasındaki zaman farkı da de­ğişkendir. Ekinoks zamanları dediğimiz 21 Mart ve 23 Eylül ile gündönümü zamanları olan 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerin­de 0 (sıfır) derece enlemden 60 derece enleme kadar güneş doğuş ve işrak vakti arasındaki farklar aşağıdaki tablolarda örnek olarak gösterilmiştir. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257626163
MarkaServer Yayınları
Stok DurumuVar
9786257626163
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.