El LüLüü Vel Mercan, Buhari ve Müslimin İttifak Ettiği Hadisler 2. Hamur Büyük SAĞLAM

Fiyat:
700,00 TL
İndirimli Fiyat (%44,3) :
390,00 TL
Kazancınız 310,00 TL
Havale / EFT:
378,30 TL
109,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               El Lü’Lüü Ve’l Mercan, Buhari ve Müslim’in İttifak Ettikleri Hadisler
Yazar              Muhammed Fuad Abdülbaki
Yayınevi          Sağlam yayınevi
Tercüme          Harun Yıldırım
Kağıt - Cilt       2.Hamur , Ciltli
Sayfa - Ebat    1.184 sayfa,  17x24 cm Büyük boy               
Hadis sayısı    1.906 adet hadis-i şerif arapça metni ve türkçe açıklaması


 
El Lü’Lüü vel Mercan Buhari ve Müslimin İttifak Ettiği Hadisler kitabı nı incelemektesiniz.
Buhari müslimin ittifak ettikleri hadisler el lülüü vel mercan hadis kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

    
El-Lü'lüü vel Mercan Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler
 
Muhammed Fuad Abdulbaki
 
 
    Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:
 
"Allah ve Rasulü, bir işe hükmettikleri zaman, mü'min erkek ve mü'min kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasülü'ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (Ahzab. 36)
 
"Bunlar Allah'ın (kulları için koyduğu) hudutlarıdır. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, O da onu, içinde daimi kalacağı (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur." (Nisa. 13)
 
"Allah'a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet olunsun." (Ali-İmran, 132)
 
"Kim Rasule itaat ederse, Muhakkak Allah'a itaat etmiş olur." (Nisa, 80)
 
Peygamser size ne getirdi ise onu alın; size de neyi yasak etti ise ondan uzak durun." (Haşr, 7)
 
 
Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
 
"Size iki şey bırakıyorum; bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah'ın kitabı Kur'ân ve Rasulü'nün sünnetidir." (imam Malik. el-Muvatta 2/899. Hakim 1/93)
 
"Sizden kim bir kötülük görürse derhal onu eliyle değiştirsin. Eğer (buna) gücü yetmiyorsa dili ile değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbi ile (buğz etsin). Bu, (kalbi ile buğz etmek) imanın en zayıf derecesidir."
 
 arka kapaktan
 
  
     MUKADDİME

 
 
Kur'an-ı Kerîm'de Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır. Ben bu mukaddimede Kur'an ve Sünnete dönmenin gerekliliği ile ilgili bazı ayetleri zikredeceğim. "Muhak­kak ki nasihat vermek (öğüt vermek) mü 'mirilere fayda verir." (Zariyat:55)
 
Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:
 
"Allah ve Rasülü, bir işe hükmettikleri zaman, mü'min erkek ve mü 'min kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasülü'ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (Ahzab: 36)
 
"Bunlar Allah'ın (kulları için koyduğu) hudutlarıdır. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, O da onu, içinde daimi kalacağı (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur. " (Nisa: 13)
 
"Sana indirilen (Kur'ân)'a ve senden önce indirilen (kitap)'lura inandıklarını iddia eden (şu münafık) kimseleri görmüyor musun? Aslında (fesad ve dalâlet kaynağı olan) tağutu inkâr etmekle emrolundukları hâlde, yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları (dö­nüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.)" (Nisa: 60)
 
"Onlara "Allah 'ın indirdiği (Kur 'ân) 'a ve Peygambere gelin denil­diği zaman o münafıkların senden yüzçevirip kaçtıklarını da görürsün." (Nisa: 61)
 
"Deki; Allah'a ve Rasülü'ne itaatin, eğer yüzçevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez." (Ali-İmran: 32)
 
"..Sana da (Ey Muhammed) zikri indirdik ki, insanlara (kendileri için) indirileni açıklayasın, taki düşünüp öğüt alsınlar." (Nahl: 44)
 
"Allah 'a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet olunsun." (Ali-İmran: 132)
 
"Kim Rasüle itaat ederse, Muhakkuk Allah 'a itaat etmiş olur. " (Nisa: 80)
 
"Aralarında hükmetmek için Allah ve Rasülü'ne çağrıldıkları zaman, mü 'minlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir, işte bunlar kurtu­luşa eren/erdir." (Nur: 51)
 
"Peygamber size ne getirdi ise onu alın; size de neyi yasak etti ise ondan uzak durun." (Haşr:7)
 
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
 
"Size iki şey bırakıyorum; bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah'ın kitabı Kur'ân ve Rasulü'niin sünnetidir. " (İmam Malik, el-Muvatta 2/899, Hakim 1/93)
 
Allah'a hamdü sena eder, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e onun tertemiz ailesine, ashabına ve onların sünnetine tâbi olanların üzerine kıyamete kadar salat-u selâm olsun.
  
Asrımızda, müslümanların içinde bulunmuş oldukları duruma baktığı­mızda şunu görmekteyiz; Adil ve Hakim olan Allah'ın bir topluma gönderdiği belalar, onların isyanları, Allah ve Rasülü'nün emirlerine muhalif davranma­ları yüzündendir. Özellikle halkı müslüman olan ülkelerin fertleri Kur'an ve sünnetten uzaklaşıp, şirk düzenlerinin hakimiyetinden dolayı bir çok fitne ve zorluklarla yüzyüzedir. Neticede ister itikadi, ister amelî olsun kitap ve sün­netten uzaklaşma en korkunç şekliyle bugün gözler önündedir. İslâm sadece namaz ve oruçtan ibaretmiş gibi kabul edilmektedir. Sünnetin ise; yerini bid'at ve hurafeler almış, sünnete uygun İslâmî bir yaşayış tarzı üzerine Avrupai bir yaşayış tarzı her yönüyle tercih edilmiştir.
 
Nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil ettikleri ülkelerde Müslümanlar, kendi inançlarına göre yaşayamazlar. Sebebi ise, İslâm'ın hakim olmayışı, kü­für rejiminin, tağutun Müslümanlar üzerindeki hâkimiyetidir. Buna da fırsat veren Müslümanların bizzat kendilerinden başkası değildir. Diğer nedenlerin­den biri de, Müslümanların çeşitli fırkalara ve görüşlere ayrılmaları, ihtilâf et­tikleri meselelerde İslâmî bir tavırla, kitap ve sünneti hakem kılmayışlarıdır.
 
Bugünkü din anlayışımız şundan ibarettir; falan hoca şöyle der, bizim görüşümüz budur. Biz böyle gördük, biz ayetten ve hadisten anlamayız ve buna benzer nice somlar Müslümanların çoğunda hakim olan yanlış bir anla­yış ve davranış, kitap ve sünneti devreden çıkarıp onları rafa kaldırıp hüküm­süz kılmak asrın uğraşısı haline gelmiştir.
 
Dolayısıyla Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün insanlara örnek olsun diye ortaya koyduğu tertemiz sünneti ihmal ve gözardı edilmekdedir.
 
Evet bugün Müslümanların zafere ulaşamamalarının en büyük sebebi; İslâm'dan uzak olmaları, nefiscilik, taassup, söz ve amellerinin bir olmayışın  dan, ihtilâf ve anlaşmazlık anında, kitap ve sünneti hakem tayin etmediklerindendir. Oysa Allah ve Rasulü birlik, ve beraberliği emretmekte, açık delil olduğunda, ona tâbi olmayı, kesinlikle ayrılığa düşmemeyi emretmektedir.
 
Şimdi bu gerçeğin ışığı altında ümmete düşen; Kur'ân ve sünnete ittibaın gerekliliğini ve sahih hadisle amel etmenin önemini, görev bilip artık boşa geçirmiş olduğu zamanlarını hatırlayıp, hemen Rabbani kaynak olan Allah'ın kitabına ve Rasulü'nün sünnetine dönmesidir. Kurtuluş ancak kitap ve sünnetle amel etmemizle mümkündür.
 
Umarım tercüme ettiğimiz El-Lü’lüü ve'l Mercan adlı kitap hayra ve­sile olur ve ümmetin dirilişine fayda verir.
 
"Ey Rabb 'imiz! Bize dünyada da bir güzellik ver, ahirettede bir güzel­lik ver ve bizi o ateş azabından koru" (Bakara: 201)
 
"Ey Rabb'imiz! Hesap günü, ayağa kalkacağımız gün bana, ana ve babama ve bütün iman edenlere mağfiret eyle" brâhîm:41)
 
"... Ben gücümün yettiği kadar İslahtan başka bir şey arzu etmem. Benim başarım, ancak Allah'ın yardımıyledir. Ben yalnız O'na güvenip O'na dayandım ve yalnız O'na dönerim. " (Hud Süresi: 88)
 
Velhamdulillahi Rabbil Alemin.
 
Tevfik ve hidayet Allah'tandır. Selâm; Kur'ân ve sünnete tâbi olanların üzerine olsun. ( el lülüü vel mercan hadis kitabı , el-lü’lüü vel-mercan sahihi buhari ve müslimin ittifak ettikleri hadisler kitap , sağlam yayınları , harun yıldırım tercümesi , ortak hadisler )
   
 
    TERCEMEDE TAKİP ETTİĞİM METOD
 
 
Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim'in ittifak ettiği hadisler El-Lü'lüii Ve'l-Mercan adlı hadis kitabı nı tercüme ederken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih-i Buhari'nin meşhur ve âlimler katında muteber olan Ihını Hacer el-Askalâni''nin Fethul-Bari adlı eserinden büyük ölçüde faydalandım.
 
Elimdeki Fethul-Bari nüshası ise Şeyh İbnu Baz'ın Allah ona rahmet etsin- Bûlâg, Ensari ve Selefi baskılarından yaptığı çok kıymetli bir çalışmay­la ortaya çıkmıştır.
 
Kitapların, babların ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuad Abdulbaki -Allah ona, rahmet etsin- tarafından yapılmıştır.
 
Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki ravi zikredilmiş, geri ka­lanı ise tercüme edilmemiştir. Ancak hadisin senedi, Arapça metninde olduğu gibi nakledilmiştir.
 
Hadisleri tercüme ederken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin muradının hâsıl olabilmesi için geniş ve açıklamalı tercümeye gidilmiş ve bu konuda Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadise yüklediği mana büyük bir titizlikle hadise yansıtılmaya çalışılmış ve bu konuda hadis ulema­sının görüşlerine başvurulmuştur.
 
Böyle bir eseri Arapça'dan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah'a hamdu senalar olsun. Rabbım ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.
 

        SON SÖZ
 
Allah Teâlâ dan Müslümanların hallerini düzeltmesini, onları dînlerinde bilgili kılmasını, bizi ve onları fitnelerin şaşırtmasından korumasını dileriz. Şüp­hesiz ki O, duaları hakkıyla işiten ve kabul buyurandır.
 
"Allahım! Senden dînim, dünyam, ailem ve malımda sağlık ve afiyet içeri­sinde yaşamayı dilerim. "
 
"Allahım! Ayıplarımı örterek beni korktuklarımdan emin eyle. Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden koru. Altımdan ge­lebilecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. "
 
"Allahım! Bedenime, kulağıma ve gözüme sıhhat ver. Senden başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. "
 
"Allahım! Küfür ve fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. "
 
"Allahım! Sen Rabbimsin. Senden başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Beni, sen yarattın. Ben, senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim kulluk sözü üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı olan günah ve kusurlarımı itiraf edip senden beni bağışlamanı dilerim. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak hiç kimse yoktur. "
 
"Allahım! Üzerimdeki nimetinin gitmesinden, sıhhatimin bozulmasından, ansızın gelebilecek belândan ve her türlü gazabından sana sığınırım. "
 
"Allahım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. "
 
"Allahım! Senden hayırların başlangıcıyla sonunu açık ve gizlisini verme­yi, cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim. "
 
"Allahım! Sen sözümü duyan, yerimi gören, gizlimi ve açığımı bilensin. Hiç bir işim sana saklı kalmaz. Ben ise affına muhtaç, senden yardım ve imdat dileyen, huzurunda titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir kulum. Sana, za­vallı ve günahlarını itiraf eden, boynu bükük kulun olarak yalvarıp huzurunda boynunu eğen, vücudunu senin rızân için zelil kılan bir kul gibi çaresiz olarak duâ ediyorum." 
 
"Allahım! Dinimi islâh eyle. Evimi genişletip rızkımı bereketlendir. "
 
"Allahım! Sevabımızı arttır, eksiltme. Bize ikram eyle. Bizi alçaltma. Bize ihsan eyle, bizi yoksun bırakma. Bizi üstün kıl. Bizi ezdirme ve yenik düşürme. "
"Allahım! Her bakımdan sonumuzu güzel eyle. Bizi dünya ve âhirette pe­rişan olmaktan koru."
 
"Allahım, Bu günün başlangıcını salâh, ortasını felah, sonunu da başarı kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Senden dünya ve âhirette bana iyilikler vermeni dilerim."
 
Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına, kıyamet gününe kadar onlara güzel bir şekilde tabi olacaklara salat ve selam buyursun, bereketler ihsan etsin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.
 
 
HARUN YILDIRIM
15 Muharrem 1431
31Aralık 2009


 
HARUN YILDIRIM

 
El Lü’Lüü vel Mercan, Buhari müslimin ittifak ettikleri hadisler el lülüü vel mercan hadis kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759180553
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuVar
9789759180553
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.