Elhamdülillah Müslümanım

Fiyat:
210,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,9) :
120,00 TL
Kazancınız 90,00 TL
Havale / EFT:
117,60 TL
33,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Elhamdülillah Müslümanım
Yazar            Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yayınevi        Tahlil Yayınları
Kağıt  Cilt      2.Hamur kağıt - Karton kapak cilt
Sayfa  Ebat   504 Sayfa - 13.5x21 cmProf. Dr. M. Yaşar Kandemir Elhamdülillah Müslümanım adlı kitabı incelemektesiniz.
Tahlil Yayınları Elhamdülillah Müslümanım kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2  ÖNSÖZ

Bizi İslâmiyet ile şereflendiren Yüce Rabbimiz'e, yer­yüzündeki ağaç yaprakları sayısınca hamdü senâlar olsun.

O'nun bize rahmet olarak gönderdiği Nebîler Sultâ­nı Muhammed aleyhisselâma, yağmur damlaları adedince salâtü selâm olsun.

Dünya bizim için gurbettir. Biz bu gurbete bile isteye gelmedik. Rabbimiz bizi bu gurbet diyârına, âhiret yurdu­muza hazırlanalım diye gönderdi.
Bu gerçeği bize önce Peygamber Efendimiz, sonra da onun mirasçısı olan âlimlerimiz hep hatırlattılar. Kendile­rini din kardeşlerine karşı sorumlu hissettikleri için, onlara dinlerini öğretmek için çeşitli eserler verdiler:

Yaklaşık 800 yıl önce yaşayan Hanefî fakihi İmamzâde Muhammed, Şir'atü'I-İslâm adlı eserini bu maksatla yazdı.

Takriben 400 yıl önce yaşayan İmâm Birgivî, et-Tarîkatü'l Muhammediyye ve Vasiyetname'sini halkımıza Müslümanca yaşamayı öğretmek için kaleme aldı.
Onlardan daha sonra yaşayan, fakat bize ismini bile vermeyecek kadar mahviyet ve tevâzu sahibi olan Mızrak­lı İlmihâl müellifi, eserini çocukların bile anlayabileceği sa­de bir dille yazdı.
 
Dünya bizim için gurbettir. Biz bu gurbete bile is­teye gelmedik. Rabbimiz bizi bu gurbet diyârına, âhiret yurdumuza hazırlanalım diye gönderdi. Bu gerçeği bize önce Peygamber Efendimiz, son­ra da onun mirasçısı olan âlimlerimiz hep hatırlattı­lar. Kendilerini din kardeşlerine karşı sorumlu hisset­tiklerinden, onlara dinlerini öğretmek için çeşitli eser­ler verdiler.


Âlimlerimiz, din kardeşlerini hem eserleriyle, hem de camilerdeki sohbetleriyle diri tutmaya gayret ettiler. Halkı­mız da onların bu eserleri sayesinde dinlerini daha bir coş­kuyla yaşadılar.

Zaman zamanı kovaladı. İslâmiyet'i ve Müslümanları kendileri için tehdit ve tehlike olarak gören yabancılar, bizi dinimizden uzaklaştırmak ve mânevi gıdamızdan mahrum etmek için önce dilimizi bozdular. Dilimiz bozulunca, âlim­lerimizin bizim için yazdığı kitaplan anlayamaz, dolayısıyla dinimizi de öğrenemez olduk.

Peki, şimdi ne yapmalıyız?
Halkımızın bir daha böyle sıkıntılar yaşamaması için, dinî tahsil görenlerimiz onlara sahip çıkmalı ve kendi sâhalarında el kitabı mâhiyetinde eserler kaleme almalıdır.
Bendeniz işte bu düşünceyle, bir zamanlar âlimlerimi­zin Müslümanlara dinlerini öğretmek için yazdığı birçok ki­tabı gözden geçirdim. Sonra da günümüzün dert ve ihti­yaçlarını tesbit etmeye çalıştım. Gördüm ki:
Kur an-ı Kerîm'e dil uzatmaya cesaret edemeyenler, Peygamber Efendimiz'i ve onun hadîs-i şeriflerini gözden düşürmeye, gönlümüzdeki Peygamber muhabbetini yok etmeye çalışıyorlar.
Meselâ:

Şefâatin olmadığını, kabir azâbının bulunmadığını id­dia ediyorlar.
Ashâb-ı kirâm efendilerimizi gözden düşürmeye uğra­şıyorlar.
Rabbimiz'in ve sevgili Efendimiz'in bize öğrettiği ahlâk esaslarını çağ dışı buluyor, insanımızı onlardan soğut­mak istiyorlar...
Dinimizi yaşatmak, Müslüman halkımıza sahip çıkmak ve onları yetiştirmekle mümkündür. İşte bu düşünceyle eli­nizdeki kitabı, elimden geldiği ölçüde sâde bir üslupla ve sohbet tarzında yazmaya çalıştım.

Her konuyla alâkalı olarak seçtiğim bazı hadisleri, bir kısım güzel örnek ve anlatımları, okuyucunun zihninde gü­zel örnekler bırakması düşüncesiyle "Yağmur Damlası" başlığı altında farklı font ile aktardım.

Bazı okuyucular, dipnotlu kitapların ilmî bir çalışma ol­duğunu zannedip onlarla ilgilenmeyebiliyor. Esasen bir ki­tabın okuyana güven vermesi için dipnotlu olması gere­kir. Halkımızın bu kitaptan rahatça faydalanması düşün­cesiyle 700 kadar dipnotunu kitabın sonuna koymayı uy­gun gördük.

Eserin son kısmına daha önce yayınlanan Gül Muhammedim adlı kitabımı da ekledik.
Bu kitabımı okuyup istifade eden kardeşlerimden bana duâ etmelerini diliyorum.
Rabbim muînimiz olsun.

Mehmet Yaşar Kandemir
Eylül 2017, Üsküdar


İÇİNDEKİLER

Nereden Geldik, Nereye Gideceğiz?           
Dünyaya Nasıl Geldik?     
Biz Dünyaya Niçin Geldik?
Son Peygamber
Yağmur Damlası / Ziyafete Davet
Peygamberimizin Sünneti Bizim Yolumuzdur
Tutunacak Dal    
Bize Kur'ân'ı O Getirdi ve Açıkladı  
Allah'ın Resûlü'ne İtaat      
Hadise Gerek Yok, Kur'an Bize Yeter Diyenlere!        
Hadislere Önem Vermeyenlere İhtar!
Yağmur Damlası/ Kur'an 'da Var mı?             
Peygamberimizin Buyruğu Başımızın Tacıdır         
Peygamber Buyruğuna Uymazsak Ne Olur?
Dinimizi Ondan Öğrendik 
Yağmur Damlası / Oturun!
Peygamberimizi İyi Tanımalıyız    
Allah Teâlâ'nın Peygamberimiz'e Verdiği Değer         
Allah, Peygamberimiz'e İtaat Etmemizi Emretti           
Önemli Bir Soru  
O Bizim Kurtarıcımızdır     
Peygamberimiz'in Hayatını Okumalıyız        
Yağmur Damlası /Peygamber Mirası             
 
Peygamberimizi Çok Sevmeliyiz 
Onu Sevmek ve Saymak  
Aşık Bir Sahâbî  
Peygamber Efendimiz'i Neden Sevmeliyiz? 
Yağmur Damlası / Ona Lanet Etmeyin          
Peygamberimize Salâtü Selâm Getirmeliyiz            
Ezan ve Ezan Duası          
Ezanı Duyunca Okunacak Duâ       
Ezan Bitince Okunacak Duâ
Bu Fırsatı Değerlendirelim
Yağmur Damlası/ Ezandan Kim Rahatsız Olur?          
Peygamberimiz Şefâat Edecektir
Büyük Şefâat      
Peygamberimiz'in Diğer Şefâatleri 
Kimler Şefâat Edecek?     
Şefâate İnanmayanların Hâli           
Garip Bir Anlayış
Bu Durum Karşısında        
Yağmur Damlası/Evlâdın Duâsı      
Ashâb-ı Kirâmı Sevmeliyiz            
Ashâb-ı Kirâmı Neden Severiz?     
Sahâbenin Aleyhinde Konuşmayız
Yağmur Damlası /Ashâb-ı Kirâm Neye Benzer?         
îmân Edeceğimiz Esaslar              
Cibril Hadisi        
İslâm'ın Şartlrı     
îmânın Şartları    
İhsân     
Kıyâmetin İki Alâmeti        
Cibril Hadisinin Özeti         
Kelime-i Şehâdet ve Anlamı            
Allah'a îmân Etmeliyiz
Esmâ-i Hüsnâ
Rabbimiz'i Şöyle Bilmeliyiz              
Allah Her Şeyi Bilir             
O, Her Şeyi İşitir ve Görür
Her Şeyi O Yaratır              
Dilediğini Yapar  
O'nun Gücü Her Şeye Yeter
Allah Teâlâ Konuşur          
Yağmur Damlası /Rabbimiz'i Görecek miyiz?              
Meleklere îmân Ederiz     
Her Birinin Bir Görevi Var 
Büyük Melekler  
Cinler de Vardır  
Yağmur Damlası /Köpek Olan Eve Melek Girmez       
Rabbimizin Gönderdiği Kitaplara îmân Ederiz        
Rabbimiz'in Gönderdiği Kitaplar     
Kur'ân-ı Kerîm ve Bu Ümmet          
Peygamber Efendimiz'in İki Emâneti             
Yağmur Damlası/Her Şeyini Kaybeden İnançsız Adam
Peygamberlere îmân Ederiz          
Peygamberlerin Başlıca Özellikleri
Peygamberimiz, Peygamberlerin En Üstünüdür         
Yağmur Damlası / Onu Kim Tanımaz?          
Âhiretin Varlığına îmân Ederiz     
Kıyâmet Alâmetleri            
 
Kıyamet Kopunca Neler Olacak?    
Yeniden Dirilme ve Sonrası             
Kevser Havuzu   
Cennet Nasıl Bir Yer?        
Cehennem Nasıl Bir Yer? 
Yağmur Damlası / Güzellik Çarşısı 
Kabir Azâbı Vardır            
Kabirdeki Sorgu-Suâl        
Kâfirlerin Yaşayacağı Çetin Kabir Azâbı        
Gidip de Dönen mi Var?   
Hz. Ebû Bekir'in îmânı       
Kabir Azâbının Varlığını Gösteren Ayetler    
Kabir Azâbına Dâir Hadisler
Bu Konuda Son Söz          
Yağmur Damlası /Kabir Azabına Sebep Olan İki Günah
Kadere îmân Ederiz         
Yanakları Niçin Nar Gibi Kızardı?   
Her Şey Levh-i Mahfûz'da Yazılmıştır            
Yağmur Damlası /Kurtarıcı Beş Esas            
Niyetimiz Düzgün/Hâlis Olmalıdır               
Her Şeyi Allah İçin Yapmalıyız        
Bir Şey Allah İçin Yapılmazsa         
Yağmur Damlası /İbret Dolu Bir Kıyamet Sahnesi      
İlmimizi Artırmalıyız         
Dinimizi Nasıl Öğrenmeliyiz?          
İlim Öğrenmenin Güzelliği
Nereden Öğrenmeliyiz?   
Yağmur Damlası/İlmin ve Âlimin Değeri        
Kur'ân-ı Kerîm i Okumalıyız           
Kitabımızı Elimizden Düşürmemeliyiz           
Kitabımızı Anlamaya Çalışmalıyız  
Kur an-ı Kerîm'i Okuyacağımız Zaman Ne Yapmalıyız?
Hadîs-i Şerifleri Okumalıyız             
Yağmur Damlası /Kur'ân ı Kerîm Kâfirleri Bile             
Abdest ve Boy Abdesti   
Neden Abdest Alıyoruz?   
Abdestin Bize Kazandırdığı Güzellikler         
Peygamberimiz Bizi Abdestimizle Tanıyacak
Abdeste Başlarken ve Bitirince Duâ Etmeli  
Boy Abdesti         
Demek ki Neymiş?            
Teyemmüm Nedir, Ne Zaman Yapılır?          
Teyemmüm Nasıl Yapılır?
Yağmur Damlası /Abdesti Güzelce Almalı    
Namaz Kılmalıyız              
Namaz En Üstün İbadettir
Neden Beş Vakit Namaz?
Namazı Câmide Cemâatle Kılmalıyız            
Câmiye Giderken ve Câmide Uymamız Gereken       
Namaza Nasıl Başlamalıyız?          
Namazda Nasıl Olmalıyız?              
Son Namaz Gibi 
Namazın Sonunda Duâ Etmeliyiz  
Yağmur Damlası / Namazı Böyle Kıl!             
Cuma Namazını Mutlaka Kılmalıyız             
Cuma Namazına Hazırlık
Hutbe Dinlerken 
 
Cuma ve Salâtü selâm      
Yağmur Damlası/Cuma Mü'minlerin Bayramıdır         
Malımızın Zekâtını Vermeliyiz       
Zekât Veren Kimse Kendini Nelerden Temizler?        
Zekâtı Kim Verir?               
Dinimiz Kimi Zengin Sayar?            
Hangi Mallardan Zekât Verilir?        
Bunlardan Ne Kadar Zekât Verilir? 
Zekât Kimlere Verilir?        
Zekât Kimlere Verilmez?  
Zekât Ne Zaman Verilir?  
Zekât Verirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?      
Fitremizi Vermeliyiz           
Sadaka Vermeliyiz            
Yağmur Damlası /Zekâtı Verilmeyen Mallar 
Oruç Tutmalıyız 
Oruçta Gösteriş Yoktur      
Ramazan İbâdeti
İftar ve Sahur      
Nâfile Oruç Tutmalıyız       
Yağmur Damlası / Orucun Farkı      
Haccetmeliyiz    
Haccın Güzelliği 
Umre    
Peygamberimiz'in Kabrini Ziyâret   
Yağmur Damlası /Hac Önceki Günahları Affettirir       
Allah'ı Zikretmeliyiz          
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059494434
MarkaTahlil Yayınları
Stok DurumuVar
9786059494434
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.