• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Elhamdülillah Müslümanım

   Fiyat:
   30,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,3) :
   17,00 TL
   Kazancınız 13,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Elhamdülillah Müslümanım
   Yazar             Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
   Yayınevi        Tahlil Yayınları
   Kağıt  Cilt      2.Hamur kağıt - Karton kapak cilt
   Sayfa  Ebat   504 Sayfa - 13.5x21 cm
   Yayın Yılı       2018
   ISBN              9786059494434   Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Elhamdülillah Müslümanım adlı kitabı incelemektesiniz.
   Tahlil Yayınları Elhamdülillah Müslümanım kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2     ÖNSÖZ

   Bizi İslâmiyet ile şereflendiren Yüce Rabbimiz'e, yer­yüzündeki ağaç yaprakları sayısınca hamdü senâlar olsun.

   O'nun bize rahmet olarak gönderdiği Nebîler Sultâ­nı Muhammed aleyhisselâma, yağmur damlaları adedince salâtü selâm olsun.

   Dünya bizim için gurbettir. Biz bu gurbete bile isteye gelmedik. Rabbimiz bizi bu gurbet diyârına, âhiret yurdu­muza hazırlanalım diye gönderdi.
   Bu gerçeği bize önce Peygamber Efendimiz, sonra da onun mirasçısı olan âlimlerimiz hep hatırlattılar. Kendile­rini din kardeşlerine karşı sorumlu hissettikleri için, onlara dinlerini öğretmek için çeşitli eserler verdiler:

   Yaklaşık 800 yıl önce yaşayan Hanefî fakihi İmamzâde Muhammed, Şir'atü'I-İslâm adlı eserini bu maksatla yazdı.

   Takriben 400 yıl önce yaşayan İmâm Birgivî, et-Tarîkatü'l Muhammediyye ve Vasiyetname'sini halkımıza Müslümanca yaşamayı öğretmek için kaleme aldı.
   Onlardan daha sonra yaşayan, fakat bize ismini bile vermeyecek kadar mahviyet ve tevâzu sahibi olan Mızrak­lı İlmihâl müellifi, eserini çocukların bile anlayabileceği sa­de bir dille yazdı.
    
   Dünya bizim için gurbettir. Biz bu gurbete bile is­teye gelmedik. Rabbimiz bizi bu gurbet diyârına, âhiret yurdumuza hazırlanalım diye gönderdi. Bu gerçeği bize önce Peygamber Efendimiz, son­ra da onun mirasçısı olan âlimlerimiz hep hatırlattı­lar. Kendilerini din kardeşlerine karşı sorumlu hisset­tiklerinden, onlara dinlerini öğretmek için çeşitli eser­ler verdiler.


   Âlimlerimiz, din kardeşlerini hem eserleriyle, hem de camilerdeki sohbetleriyle diri tutmaya gayret ettiler. Halkı­mız da onların bu eserleri sayesinde dinlerini daha bir coş­kuyla yaşadılar.

   Zaman zamanı kovaladı. İslâmiyet'i ve Müslümanları kendileri için tehdit ve tehlike olarak gören yabancılar, bizi dinimizden uzaklaştırmak ve mânevi gıdamızdan mahrum etmek için önce dilimizi bozdular. Dilimiz bozulunca, âlim­lerimizin bizim için yazdığı kitaplan anlayamaz, dolayısıyla dinimizi de öğrenemez olduk.

   Peki, şimdi ne yapmalıyız?
   Halkımızın bir daha böyle sıkıntılar yaşamaması için, dinî tahsil görenlerimiz onlara sahip çıkmalı ve kendi sâhalarında el kitabı mâhiyetinde eserler kaleme almalıdır.
   Bendeniz işte bu düşünceyle, bir zamanlar âlimlerimi­zin Müslümanlara dinlerini öğretmek için yazdığı birçok ki­tabı gözden geçirdim. Sonra da günümüzün dert ve ihti­yaçlarını tesbit etmeye çalıştım. Gördüm ki:
   Kur an-ı Kerîm'e dil uzatmaya cesaret edemeyenler, Peygamber Efendimiz'i ve onun hadîs-i şeriflerini gözden düşürmeye, gönlümüzdeki Peygamber muhabbetini yok etmeye çalışıyorlar.
   Meselâ:

   Şefâatin olmadığını, kabir azâbının bulunmadığını id­dia ediyorlar.
   Ashâb-ı kirâm efendilerimizi gözden düşürmeye uğra­şıyorlar.
   Rabbimiz'in ve sevgili Efendimiz'in bize öğrettiği ahlâk esaslarını çağ dışı buluyor, insanımızı onlardan soğut­mak istiyorlar...
   Dinimizi yaşatmak, Müslüman halkımıza sahip çıkmak ve onları yetiştirmekle mümkündür. İşte bu düşünceyle eli­nizdeki kitabı, elimden geldiği ölçüde sâde bir üslupla ve sohbet tarzında yazmaya çalıştım.

   Her konuyla alâkalı olarak seçtiğim bazı hadisleri, bir kısım güzel örnek ve anlatımları, okuyucunun zihninde gü­zel örnekler bırakması düşüncesiyle "Yağmur Damlası" başlığı altında farklı font ile aktardım.

   Bazı okuyucular, dipnotlu kitapların ilmî bir çalışma ol­duğunu zannedip onlarla ilgilenmeyebiliyor. Esasen bir ki­tabın okuyana güven vermesi için dipnotlu olması gere­kir. Halkımızın bu kitaptan rahatça faydalanması düşün­cesiyle 700 kadar dipnotunu kitabın sonuna koymayı uy­gun gördük.

   Eserin son kısmına daha önce yayınlanan Gül Muhammedim adlı kitabımı da ekledik.
   Bu kitabımı okuyup istifade eden kardeşlerimden bana duâ etmelerini diliyorum.
   Rabbim muînimiz olsun.

   Mehmet Yaşar Kandemir
   Eylül 2017, Üsküdar


   İÇİNDEKİLER

   Nereden Geldik, Nereye Gideceğiz?           
   Dünyaya Nasıl Geldik?     
   Biz Dünyaya Niçin Geldik?
   Son Peygamber
   Yağmur Damlası / Ziyafete Davet
   Peygamberimizin Sünneti Bizim Yolumuzdur
   Tutunacak Dal    
   Bize Kur'ân'ı O Getirdi ve Açıkladı  
   Allah'ın Resûlü'ne İtaat      
   Hadise Gerek Yok, Kur'an Bize Yeter Diyenlere!        
   Hadislere Önem Vermeyenlere İhtar!
   Yağmur Damlası/ Kur'an 'da Var mı?             
   Peygamberimizin Buyruğu Başımızın Tacıdır         
   Peygamber Buyruğuna Uymazsak Ne Olur?
   Dinimizi Ondan Öğrendik 
   Yağmur Damlası / Oturun!
   Peygamberimizi İyi Tanımalıyız    
   Allah Teâlâ'nın Peygamberimiz'e Verdiği Değer         
   Allah, Peygamberimiz'e İtaat Etmemizi Emretti           
   Önemli Bir Soru  
   O Bizim Kurtarıcımızdır     
   Peygamberimiz'in Hayatını Okumalıyız        
   Yağmur Damlası /Peygamber Mirası             
    
   Peygamberimizi Çok Sevmeliyiz 
   Onu Sevmek ve Saymak  
   Aşık Bir Sahâbî  
   Peygamber Efendimiz'i Neden Sevmeliyiz? 
   Yağmur Damlası / Ona Lanet Etmeyin          
   Peygamberimize Salâtü Selâm Getirmeliyiz            
   Ezan ve Ezan Duası          
   Ezanı Duyunca Okunacak Duâ       
   Ezan Bitince Okunacak Duâ
   Bu Fırsatı Değerlendirelim
   Yağmur Damlası/ Ezandan Kim Rahatsız Olur?          
   Peygamberimiz Şefâat Edecektir
   Büyük Şefâat      
   Peygamberimiz'in Diğer Şefâatleri 
   Kimler Şefâat Edecek?     
   Şefâate İnanmayanların Hâli           
   Garip Bir Anlayış
   Bu Durum Karşısında        
   Yağmur Damlası/Evlâdın Duâsı      
   Ashâb-ı Kirâmı Sevmeliyiz            
   Ashâb-ı Kirâmı Neden Severiz?     
   Sahâbenin Aleyhinde Konuşmayız
   Yağmur Damlası /Ashâb-ı Kirâm Neye Benzer?         
   îmân Edeceğimiz Esaslar              
   Cibril Hadisi        
   İslâm'ın Şartlrı     
   îmânın Şartları    
   İhsân     
   Kıyâmetin İki Alâmeti        
   Cibril Hadisinin Özeti         
   Kelime-i Şehâdet ve Anlamı            
   Allah'a îmân Etmeliyiz
   Esmâ-i Hüsnâ
   Rabbimiz'i Şöyle Bilmeliyiz              
   Allah Her Şeyi Bilir             
   O, Her Şeyi İşitir ve Görür
   Her Şeyi O Yaratır              
   Dilediğini Yapar  
   O'nun Gücü Her Şeye Yeter
   Allah Teâlâ Konuşur          
   Yağmur Damlası /Rabbimiz'i Görecek miyiz?              
   Meleklere îmân Ederiz     
   Her Birinin Bir Görevi Var 
   Büyük Melekler  
   Cinler de Vardır  
   Yağmur Damlası /Köpek Olan Eve Melek Girmez       
   Rabbimizin Gönderdiği Kitaplara îmân Ederiz        
   Rabbimiz'in Gönderdiği Kitaplar     
   Kur'ân-ı Kerîm ve Bu Ümmet          
   Peygamber Efendimiz'in İki Emâneti             
   Yağmur Damlası/Her Şeyini Kaybeden İnançsız Adam
   Peygamberlere îmân Ederiz          
   Peygamberlerin Başlıca Özellikleri
   Peygamberimiz, Peygamberlerin En Üstünüdür         
   Yağmur Damlası / Onu Kim Tanımaz?          
   Âhiretin Varlığına îmân Ederiz     
   Kıyâmet Alâmetleri            
    
   Kıyamet Kopunca Neler Olacak?    
   Yeniden Dirilme ve Sonrası             
   Kevser Havuzu   
   Cennet Nasıl Bir Yer?        
   Cehennem Nasıl Bir Yer? 
   Yağmur Damlası / Güzellik Çarşısı 
   Kabir Azâbı Vardır            
   Kabirdeki Sorgu-Suâl        
   Kâfirlerin Yaşayacağı Çetin Kabir Azâbı        
   Gidip de Dönen mi Var?   
   Hz. Ebû Bekir'in îmânı       
   Kabir Azâbının Varlığını Gösteren Ayetler    
   Kabir Azâbına Dâir Hadisler
   Bu Konuda Son Söz          
   Yağmur Damlası /Kabir Azabına Sebep Olan İki Günah
   Kadere îmân Ederiz         
   Yanakları Niçin Nar Gibi Kızardı?   
   Her Şey Levh-i Mahfûz'da Yazılmıştır            
   Yağmur Damlası /Kurtarıcı Beş Esas            
   Niyetimiz Düzgün/Hâlis Olmalıdır               
   Her Şeyi Allah İçin Yapmalıyız        
   Bir Şey Allah İçin Yapılmazsa         
   Yağmur Damlası /İbret Dolu Bir Kıyamet Sahnesi      
   İlmimizi Artırmalıyız         
   Dinimizi Nasıl Öğrenmeliyiz?          
   İlim Öğrenmenin Güzelliği
   Nereden Öğrenmeliyiz?   
   Yağmur Damlası/İlmin ve Âlimin Değeri        
   Kur'ân-ı Kerîm i Okumalıyız           
   Kitabımızı Elimizden Düşürmemeliyiz           
   Kitabımızı Anlamaya Çalışmalıyız  
   Kur an-ı Kerîm'i Okuyacağımız Zaman Ne Yapmalıyız?
   Hadîs-i Şerifleri Okumalıyız             
   Yağmur Damlası /Kur'ân ı Kerîm Kâfirleri Bile             
   Abdest ve Boy Abdesti   
   Neden Abdest Alıyoruz?   
   Abdestin Bize Kazandırdığı Güzellikler         
   Peygamberimiz Bizi Abdestimizle Tanıyacak
   Abdeste Başlarken ve Bitirince Duâ Etmeli  
   Boy Abdesti         
   Demek ki Neymiş?            
   Teyemmüm Nedir, Ne Zaman Yapılır?          
   Teyemmüm Nasıl Yapılır?
   Yağmur Damlası /Abdesti Güzelce Almalı    
   Namaz Kılmalıyız              
   Namaz En Üstün İbadettir
   Neden Beş Vakit Namaz?
   Namazı Câmide Cemâatle Kılmalıyız            
   Câmiye Giderken ve Câmide Uymamız Gereken       
   Namaza Nasıl Başlamalıyız?          
   Namazda Nasıl Olmalıyız?              
   Son Namaz Gibi 
   Namazın Sonunda Duâ Etmeliyiz  
   Yağmur Damlası / Namazı Böyle Kıl!             
   Cuma Namazını Mutlaka Kılmalıyız             
   Cuma Namazına Hazırlık
   Hutbe Dinlerken 
    
   Cuma ve Salâtü selâm      
   Yağmur Damlası/Cuma Mü'minlerin Bayramıdır         
   Malımızın Zekâtını Vermeliyiz       
   Zekât Veren Kimse Kendini Nelerden Temizler?        
   Zekâtı Kim Verir?               
   Dinimiz Kimi Zengin Sayar?            
   Hangi Mallardan Zekât Verilir?        
   Bunlardan Ne Kadar Zekât Verilir? 
   Zekât Kimlere Verilir?        
   Zekât Kimlere Verilmez?  
   Zekât Ne Zaman Verilir?  
   Zekât Verirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?      
   Fitremizi Vermeliyiz           
   Sadaka Vermeliyiz            
   Yağmur Damlası /Zekâtı Verilmeyen Mallar 
   Oruç Tutmalıyız 
   Oruçta Gösteriş Yoktur      
   Ramazan İbâdeti
   İftar ve Sahur      
   Nâfile Oruç Tutmalıyız       
   Yağmur Damlası / Orucun Farkı      
   Haccetmeliyiz    
   Haccın Güzelliği 
   Umre    
   Peygamberimiz'in Kabrini Ziyâret   
   Yağmur Damlası /Hac Önceki Günahları Affettirir       
   Allah'ı Zikretmeliyiz             
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059494434
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786059494434
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.