Evradı Behaiyye Tercümesi, Şah-ı Nakşibend

Fiyat:
20,00 TL
İndirimli Fiyat (%51) :
9,80 TL
Kazancınız 10,20 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

          Stoktan Kargo 

Kitap             Evradı Behaiyye Tercümesi
Hazırlayan     Hamza Tatlı
Tercüme        R.Tura
Yayınevi        Yasin Yayınevi
Etiket Fiyatı   20 TL
Kağıt - Cilt     Sarı şamua kağıt - Ciltli
Sayfa - Ebat  168 Sayfa - 11.5x17 cm, Çanta boy
Yayın Yılı        2013
ISBN               9786053460336


Yasin Yayınları Evradı Behaiyye Tercümesi adlı kitabı incelemektesiniz.
Evradı Behaiyye kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
       Evradı Behaiyye Tercümesi
 
'Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Evrad-ı Şerifeyi Şâh-ı Nakşibend hazretlerine Alem-i Manada peyder pey (kısım kısım) talim buyurmuşlardır. Hamza bin Şemsad, Menbaul Esrar isimli kitabında şöyle beyan etmiştir. Şâh-ı Nakşibend hazretleri buyurdu ki, Bana bu evradı Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Alem-i Manada öğretti. Her gece bana ders verip talim ederdi. Hatta yanında ezberledim buyurmuştur. Kitapta birçok hatalar düzeltilmiş, Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırruhu) ve Efendi Hazretlerinin (Sellemehullahü Fiddareyn) kendi defterlerindeki ilaveler kitabımızda renkli olarak belirtilmiştir. Menbaul Esrar kitabının yazarı Hamza bin Şemsad buyurdu ki; Evradın içinde İsm-i Azam’ın 2 kere zikrolunduğunu ve bu ismi 40 kere tecrübe ettiğini söyleyerek, ne zaman ki kitabımda bu ismi şerifin hangi yerde olduğunu beyan etmek murad ettiysem her seferinde elim tutmaz, dilim lâl (konuşamaz) oldu. Anladım ki bu konuda bana izin verilmiyor.

Şeyh Ebu Ahmed buyurdu ki; Evradın içinde bir ismi şerif vardır ki yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açılır. Muhammed Dımeşki den rivayet olundu ki; Kim bu evradı hâlis bir niyet ile okursa bedeninden bütün hastalıklar Allâh’u Teâlâ’nın izni ile kalkar. Diğer rivayetlerde ise kim bu evradı okursa Allâh’u Teâlâ ona nur, hikmet ve yakîn ihsan eder. Sihirden, hasetten, nazardan korur ve onun bütün sıkıntı ve üzüntülerini giderir. Ona izzet kapısı açılır. Bir kimse her sabah bu evradı okursa ehli beyt arasında (ailesi içinde) kavgası olmayıp dirlik ve sevgi içinde geçinir. Ve onun üzerine nurdan bir çadır kurulup cinler ve şeytanlar o çadırı geçip eve giremezler. Her ne murad (hayırlı bir istek) için okunursa Allâh’u Teâlâ’nın izni ile duası kabul olunacağı bildirilmiştir.

Ariflerin kalplerini marifet nuruyla nurlandıran Mevla Teala’ ya hamd’ü senalar olsun. Salat ve Selam kainatın sultanı, alemlere rahmet olarak gön­ derilen Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ’e, onun seçilmiş aline, ashabına ve kıyamete kadar yolunda gidenlerin üzerine olsun. Şah’ı Nakşibend hazretlerinin EVRAD-I BEHAiYYE isimli kitabını hazırlamamızı bize nasip eden Allah’u Teala’ya tekrar hamd’ü senalar olsun. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Evrad-ı Şeri­ feyi Şah-ı Nakşibend hazretlerine Alem-i Manada peyder pey (kısım kısım) talim buyurmuşlardır. Hamza bin Şemsad, Menbaul Esrar isimli kitabında şöyle be­ yan etmiştir. Şah-ı Nakşibend hazretleri buyurdu ki, Bana bu evradı Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Alem-i Manada öğretti. Her gece bana ders verip talim ederdi. Hatta yanında ezberledim buyurmuştur. Bu evradı şerife bu kadar kıymetli bir kitap olduğu halde maalesef eldeki ve kütüphanelerdeki birçok metinlerin farklı, eksik veya yanlış yazım hatalarından dolayı bizde sıhhatli, düzgün bir metin hazırlama arzusu hasıl olmuştur.

 
        TAKDİM
 
Ariflerin kalplerini marifet nuruyla nurlandıran Mevla Teala ya hamd’ü senalar olsun.

Salat ve Selam kainatın sultanı, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e , onun seçilmiş aline, ashabına ve kıyamete kadar yolunda gidenlerin üzerine olsun.

Şah’ı Nakşibend hazretlerinin EVRAD-I BEHAİYYE isimli kitabını hazırlamamızı bize nasip eden Allah-ü Teala’ya tekrar hamd’ü senalar olsun.

Peygamberimiz (s.a.v.) bu Evrad-ı Şerifeyi Şah-ı Nakşibend hazretlerine Alem-i Manada peyder pey (kısım kısım) talim buyurmuşlardır.

Hamza bin Şemsad, Menbaul Esrar isimli kitabında şöyle beyan etmiştir. Şah-ı Nakşibend hazretleri buyurdu ki, Bana bu evradı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Alem-i Manada öğretti. Her gece bana ders verip talim ederdi. Hatta yanında ezberledim buyurmuştur.

Bu evradı şerife bu kadar kıymetli bir kitap olduğu halde maalesef eldeki ve kütüphanelerdeki birçok metinlerin farklı, eksik veya yanlış yazım hatalarından dolayı bizde sıhhatli, düzgün bir metin hazırlama arzusu hasıl olmuştur.

Bu çalışmamızda elimizde ve kütüphanelerde bulunan birçok metin ve şerhleri gözden geçirerek faydalandık. En son olarak Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırruhu) ve Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin (Sellemehullahü Fiddariyn) kendilerinin yazmış oldukları defterlerindeki

Evrad-ı Şerif metinlerini asıl alarak hazırladık. Kitabımızın sonuna da iki ve üç sayfa teberrüken ilave ettik.

İnsan hata ve unutmaktan beri olmadığından bu kitabın hazırlanmasında ve tercemesinde meydana gelecek hatalarımızın, okuyanlar tarafından tashihini rica eder ve aflarına sığınırız.

Hidayet ve Tevfik Mevla Teala’dandır.
 
Havas ve Faziletlerinden bazıları;

Kitabımıza Evradı Behaiyye’nin havas ve faziletleri hakkında şerhlerde zikredilen birçok rivayetlerden bir kaçını yazmayı uygun gördük.
Evrad-ı Şerif, hayırların, menfaatlerin celbi (istenmesi) için ve kötülüklerin giderilmesi için okunabilir fakat günah veya sakıncalı olan bir şey için okunmasında dua kabul edilmeyeceği gibi okuyanda günahkar olur.

Menbaul Esrar kitabının yazarı Hamza bin Şemsad buyurdu ki; Evradın içinde İsm-i Azam’ın 2 kere zikrolunduğunu ve bu ismi 40 kere tecrübe ettiğini söyleyerek, ne zaman ki kitabımda bu ismi şerifin hangi yerde olduğunu beyan etmek murad ettiysem her seferinde elim tutmaz, dilim lal (konuşamaz) oldu. Anladım ki bu konuda bana izin verilmiyor.

Şeyh Ebu Ahmed buyurdu ki; Evradın içinde bir ismi şerif vardır ki yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açılır.
Muhammed Dımeşki den rivayet olundu ki; Kim bu evradı halis bir niyet ile okursa bedeninden bütün hastalıklar Allah’u Teala’nın izni ile kalkar.

Diğer rivayetlerde ise kim bu evradı okursa Allah’u Teala onu nur, hikmet ve yakın ihsan eder. Sihirden, hasetten, nazardan korur ve onun bütün sıkıntı ve üzüntülerini giderir. Ona izzet kapısı açılır.

Bir kimse her sabah bu evradı okursa ehli beyti arasında (ailesi içinde) kavgası olmayıp dirlik ve sevgi içinde geçinir. Ve onun üzerine nurdan bir çadır kurulup cinler ve şeytanlar o çadırı geçip eve giremezler.

Her ne murad (hayırlı bir istek) için okunursa Allah’u Teala’nın izni ile duası kabul olunacağı bildirilmiştir. ( Evradı Behaiyye Tercümesi , Hamza Tatlı , R. Tura , Yasin Yayınevi , şahı nakşibend virdleri , yasin yayınları , evradı hahaiye kitabı , nakşibendi zikirleri , evradı behaiyye )

 
Faydalanılan kaynaklar:

El Fuyuzatü’l-ihsaniyye Şerhü’l Evradi’l-Behaiyye
Şeyh Abdülkadir Ebu Suud el-Keyali
Şerhü’l Evradi’l-Behaiyye
(Mustafa B. İbrahim Adavı)   
Şerhü’l Evradi’l-Behaiyye
(Mustafa B. İbrahim Ezinevı)
Şerhü’l Evradi’l-Behaiyye
(Hamza b. Şemşad
Şerhu Hayayiki Ezkari Mevlana (Şerhu’l evradi’l-Mevleviyye)
Mehmet Fazıl Paşa
Fethu’l-Esrar Şerhu Virdi’s-Settar
Hariri zade Muhammed kemaleddin
Şerh-i Delailü’l-Hayrat ve şevarikü’l-Envar
Mehmed Emin b. Mustafa Tokadı
Metali’u’l-Messerrrat bi-Cilla’i Dela’ili’l-Hayrat
Muhammed el-Mendi b. Ahmet b. Ali b. Yusuf el-Fası
Tevfiku Muvaffik el-Hayrat li Neylil-Berekat
Fi Huzmit-i Menbai’s-Seadat
Davudzade Muhammed Efendi
Tühfetü’s-Salihın ve Sübhatü’z-Zakir’ın
Şeyh Mustafa Vahyi
Mecmuatu’l-AHzap
Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi
Vesile
Seyyid Abdülkadir el-kadiri
El Maksadü’l-Esna Şerhu Esmaillahi’l-Hüsna
(İmamı Gazali)
Er-Riyazü’l-Eniga fı Şerhi Esma-i Hayri’l-Haliga
İmam-ı Suyuti
El-Envaru’l-Muhammediye min el-Mevahibi’l-ledüniyye
Yusuf Nebhani
Kitabu’l-Müsteğısıne Billahi Teala İnde’l-Mühimmati ve Hacat,
İbni Beşkuval
Hizbu’l Bahr mea şerhi’l-fevaid
Ebu Tayyib el-hasen ibni Yusuf ibni mehdi ez-zeyyatı
Katfu Züher Hizbu’l Bahr Şerhi
İbni Dakmak
Şerhu’s-Salavati’d-Derdiriyye
Eş-Şeyh Ahmed es-Savı
Ayrıca Hadis-i Şerif kitapları ve Şerhleri…Yasin Yayınları Hamza Tatlı, Evradı Behaiyye Tercümesi adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055440336
MarkaYasin Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786055440336
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.