Evradı Kadiriyye

Fiyat:
18,00 TL
İndirimli Fiyat (%51) :
8,82 TL
Kazancınız 9,18 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

        Stokta kargo 

Kitap             Evradı Kadiriyye
Yazar            Seyyid Abdulkadir Geylani  (ra)
Tercüme        M. İhsan Cihan Çelik
Yayınevi        Yasin Yayınları
Etiket Fiyatı   18 TL 
Kağıt - Cilt     Sarı Şamua  -  Ciltli Sert Kapak
Sayfa - Ebat   310 sayfa  -  13.5x19,5 cm
Yayın Yılı        2011
 

Yasin yayınları, Seyyid Abdulkadir Geylani  (ra)  virdi olanı Evradı Kadiriyye adlı kitabı incelemektesiniz.
Evradı Kadiriyye kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku !  O, insanı " alak " dan yarattı. Oku ! Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2   EVRADI  KADİRİYYE
 
 
HZ. GAVSÜL AZAM SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ  (K.S)  
 
DUALAR  SALAVATLAR  GÜNLÜK VE   HAFTALIK VİRDLER
 
 
Salavatı Beşairul Hayrat
Salavatı Kübra
Salavatı Kibriti Ahmer
Salavatı Kurbiyye
Salavatı Kenzül Azam
Hıfz Virdi
Nasr Duası
İbtihal Virdi
Süryaniyye Virdi
Fethul Basair Virdi
Fethiyye Virdi
Temcid Virdi
 
 
                   ÖNSÖZ            
 
"Kullarım sana beni sorduklarında: Ben muhakkak ki, yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin duasına icabet ederim." (el-Bakara, 2/186). Buyuran yüce Rabbimize hamd ve " İbadetlerin en şerflisi duadır. " (Buhârî, Edeb-ül Müfred 2/68. ) buyuran Efendimiz Hz. Muhammed'e âline ve ashabına salât ve selam olsun.

Dua, insanın halini Allah'a arz etmesi, O'na niyazda bulunması, Rabb'ine doğru yönelip O'nunla iletişim kurma­sıdır. İnsanın kibirlenme ve istiğnadan vazgeçip Allah'ın mutlak kudretini, adaletini ve merhametini kavramasından doğan bir boyun eğmedir. Seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, Allah'a yalvarmak, O'ndan dilekte bulunmak, O'na yakarmaktır. Dua ile kul Allahın sınırsız lütuf ve ke­remine sığınır Ondan başka dert ve sıkıntıları gideren has­talıklara şifa veren olmadığını bilir. Çektiği sıkıntıları ebedi mükâfat vesilesi olan bir imtihan olarak değerlendirir ve onunla teselli bulur Allahu zülcelal kuranı azımüşşanda büyük sıkıntılarla karşılaşan ve dua ile yüce Allaha iltica eden yunusu (as) Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sı­kıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!" diye niyaz etti. (enbiya 87) Mealindeki ayetiyle örnek gösterir ve Hz. yunusun duasının kabul edildiğimde: Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri   böyle   kurtarırız,   (enbiya   88)   Mealindeki ayetiyle bizlere haber verir

Üstün bir varlığa inanan her insan şu veya bu şekilde dua eder. İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden geleme­yecekleri birçok şeylerle karşılasa bilir, keder, sıkıntı, acz ve ümitsizliklere maruz kala bilirler. Bütün bu durumlarda duanın bir ibadet olduğu bilinciyle hareket edip varıp ya-karacakları tek mercinin huzuru ilahi olduğunu unutmama­lıdırlar Hz. Peygamber (s. a. s. ) de şöyle buyurur: "Dua ibadetin ta kendisidir. " (Tirmizî, el-Bakara Sûresi Tefsiri, 16)

O halde dua sadece Allah'a yapılmalıdır. Nitekim na­mazın her rekâtında tekrar ettiğimiz Fatiha Sûresi'nde: "Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım di­leriz. " (el-Fatiha, 4) buyurulur.

Tazarru, huşu, korku ile dua etmelidir zira yüce mevlamız şöyle buyuruyor: Onlar, hayırlarda yanşıyor­lar, korku ve ümit ile bize dua ediyorlardı. Bize karşı son derece saygılı idiler, (enbiya, 90)

İçtenlikle istemeli, kabul edileceğine inanmalı ve bu yoldaki ümidini doğrulamalıdır Enes (r. a. ) Peygamberimi­zin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Şüphesiz Allah Teâlâ haya ve kerem sahibidir. Bir kimse ellerini kendisine doğru kaldırıp dua ettiğinde onları boş döndürmekten haya eder. "(Ebû Davud} Salât, 358;)

Sonuç olarak dua, insanın Allah'tan bir şey istemesi, O'nu anması ve yardıma çağırmasıdır. 0 hamd, şükür, zikir, teşbih, istiane ve istiaze gibi eylemleri kapsayan dini duygu ve yönelişin ifadesi, kulluk makamlarının da en önemlisidir. Bu yüzden Kuran'da insanın, ancak Allah'a olan yönelişi ile değer kazanacağı belirtilmiş ve "duanız olmasa Rabb'iniz sîze ne diye değer versin''(Furkan, 77) buyurulmuştur. Öyleyse insan, Allah'a yönelmeli, daima O'nun ilgi ve rahmetini çekecek bir başvuru içinde olmalı­dır. Tabii ki dua kadar onun makbul olması da önemlidir. Bunun için Hz. Peygamber: "Allah'ım! Ürpermeyen kalp­ten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. "( Tirmizi) diyerek Rabb'ine yalvarmıştır.

Değerli okuyucu elinizdeki bu eser dört büyük kutup­tan biri olan ve evliyaların onun makamına yetişemediği şeyhlerin şeyhi evliyaların tacı Hz. Gavsul Azam seyyid Abdülkadir Geylani Ks nin Mecmuatül Ahzap, Mecmuu ev­radı Kadiriye, Evradı Kadiriye, Fuyuzatı Rabbaniye ve ben­zeri diğer kitaplardan derleyip tercüme ettiğim duaları, salâvatları ve virdlerinden oluşmaktadır. Evliyaullahın dua­ları aşk ve cezbe ile olduğundan anlamak gayet müşkil olmakla beraber ihlas her müşkili hallettiğinden istihare, ihlas ile ve alimül gayb olan yüce Allahın yardımı ile Bu eseri sevabını umarak, aczimi itiraf ederek önce derledim sonra tercüme etmeye çalıştım. Hata ve çalışmalar bizden Tevfik ve mağfiret Allah'tandır.
 
M. İHSAN  ( CİHAN )  ÇELİK
27 Receb 1431
9 Temmuz 2010
HARRAN
 
 

HAZRETİ GAVSUL AZAM  SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ (KS) NİN DUA HAKKINDA BUYURDUKLARI.

 
'Allah'a dua etmem, çünkü o şey bana kısmetse iste­sem de istemesem de gelecektir. Şayet bana kısmet de­ğilse, zaten duamla bana vermez' deme! Bilakis Haram kı­lınmış ve ifsad edici bir şey olmadığı sürece, dünya ve ahiret hayırlarından muhtaç olduğun ve istediğin her ne var ise, onu kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan'dan iste! Çünkü Allah Teala istemeyi emretmiş ve ona teşvik etmiştir. O yüce olan buyurduki:
 
"Bana dua edin, kabul edeyim". (Gafir; 60).
Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan buyurduki:
"Allah'tan lütfunu isteyin" (Nisa; 32).
"Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyin" (Nisa; 32).
Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de buyurdu ki:
"Kabul edileceğine inanarak Allah'tan isteyin!"
Ve nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:
"Avuçlarınızın içiyle Allah'tan isteyin!"

Bununla ilgili başka rivayetler de vardır. 'Ben ondan istiyorum bana vermiyor o zaman bende ondan istemeyece­ğim deme! Aksine, istemeye devam et! Şayet o senin kıs-metinse; istedikten sonra Sana verilecektir. Bu da iman, Yakin ve tevhidi arttırır. Halktan istemeyi terk etmen ve tüm halerin de o' na yönelmen sebebiyle ihtiyaçların Kud­reti daima üstün gelen ve celal sahibi olan tarafından kar­şılanır. İstediğin şey nasibin değilse; seni ondan müstağni kılar ve bildirmek suretiyle Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan'dan razı olursun. Fakir veya hasta isen, Seni bu ikisiyle de hoşnut eder. Eğer borcun varsa; istemenin kötülüğünden dolayı borçlu olduğun kimsenin kalbin de merhamet hasıl eder ve sen müyeser olana kadar geciktirir ve kolaylaştırır. Ya da borcunu tamamen siler veya eksiltir. Yok silmez ve dünyadayken bu borçtan kur­tarmazsa; Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan dünyada gerçekleşmeyen isteklerinin karşılığı olarak seni mükafatlandırır. Çünkü o; cok ikramda bulunan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve ahirette rahmeti sadece müminlere tecelli edecek olandır. O dünyada ve ahirete isteyenin ümidini boş çıkarmaz. Mutlaka elde etme ve faydalanma hasıl olur; ya hemen, yada ahirette. Nitekim bir hadiste haber verilmiştir:
"Mü'min kıyamet günü sahifesinde işlemediği iyilikler görür kendisine sorulur: onları hatırlamıyormusun? Hatır­lamıyorum, bunlar neden dolayı bana verildi, dediği za­man, kendisine: Dünya yurdunda beklediğin isteklerinin bedelidir, denilir. "

Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan Allah' tan isteyen kişi o'nu zikretmiş ve tevhid etmiş olur. Böy­lece bu şeyi yerli yerine koymuştur, hakkı ehline vermiş; kendi güç ve küvetinden feragat etmiş; kibir, büyüklenme ve kendini beğenmeden uzaklaşmıştır. Bunların hepsi Salih amellerdir ve karşılıkları Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan Allah'ın katındadır. ( evradı Kadiriye, kadiri evradı dua kitabı, Yasin yayınevi, evradı kadiriyye, evradı kadiriyye kitabı, kadiri zikri, kadiri virdleri, kadiri tarikatı virdi )

 
             DUALAR
 

EVRADI  KADİRİYYE

 
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.
Ey Allâhım,   senden  istiyorum.  
Bismillahirrahmânirrahim  in hakkı için.
Bismillahirrahmânirrahim in hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in fazileti hürmetine.
Bisllahirrahmnâirrahim in azameti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in büyüklüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in güzelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in mükemmelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in heybeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in mertebesi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in izzeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in üstünlüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in büyüklüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in övgüsü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in güzelliği hürmetine.
Bismilllahirrahmânirrahim in şerefi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in gücü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in bereketi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in izzeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in kuvveti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim in kudreti hürmetine.
 
Derecemi yükselt, gönlümü aç, işimi kolaylaştır, Beni umulmayan yerden nzıklardır, fazlın ve kereminle ey o zat kâf hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf. İzzetinin celali, hey­betinin celali ve büyüklüğünün gücü hürmetine senden beni Salih kullarından kılmanı istiyorum. Öyle salih kullarınki onların üzerine korku yoktur onlar hüzünlenmeyeceklerde. Rahmetin ile Ey merhametlilerin en merhamet­lisi ve senden efendimiz Muhammede ve efendimiz Muhammedin ailesine salât eylemeni istiyorum. Sana yal­varıyorum benim için böyle yap.


 
Yasin yayınları Yasin yayınları, Seyyid Abdulkadir Geylani  (ra)  virdi olanı Evradı Kadiriyye adlı kitabı incele diniz

Diğer Özellikler
Stok KoduYas Evr Kadir
MarkaYasin Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.