Gafletten Kurtuluş, 2 Cilt UYANIŞ YAY

Fiyat:
340,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Gafletten Kurtuluş
Yazar             Ebulleys Semerkandi
Tercüme        Yaman Arıkan
Yayınevi         Uyanış yayınevi
Kağıt - Cilt      2. Hamur kağıt - 2 Cilt takım
Sayfa - Ebat   890 sayfa - 17,5x24,5 cm
Yayın Yılı        2015


 
Uyanış yayınları, Ebulleys Semerkandi tarafından yazılan Gafletten Kurtuluş adlı kitabı incelemektesiniz.
2 Cilt Gafletten Kurtuluş kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
   

         TAKDİM

Değerli okuyucularımız,
 
Ebülleys Semerkandi 'nin TENBİHÜL GAFİLİN isimli bu kıymetli eserini büyük ümitlerle hazırladık. Şu anda, aslında milletimizin öz malı olduğu halde, yüzyıllar boyu hemen hemen kütüphane duvarlarından dışarı çıkamayan böylesine değerli bir eseri müslüman - Türk halkının istifâdesine sunmuş olmanın sevinci içindeyiz. Bu eser, mil­letimizin gerçekden öz malıdır. İçindekiler de, yine halkımızın benimseyerek özüne yer­leştirdiği yüce ahlâk esaslarıdır...
 
İnsan vücûdu iki yönlü bir varlığa sâhipdir. Bunlardan biri, onun varlığının maddî -cismânî yönü olan bedenden ibâretdir. Bu kısım elle tutulur, gözle görülür; kısacası, maddî bir varlıkdır. Hastalanabilir. Hastalandığı zaman tedavisi de yine maddî ilâçlarla yapılır. İnsan vücûdunun diğer yönü de elle tutulup gözle görülemeyen, fakat varlığım emâreleriyle ve kişinin davranışlarıyle belli eden seciyye ve ahlâk yönüdür, ister iyi olsun, isterse kötü olsun, bir insanın ahlâkı el ile tutulup gözle görülemez. Fakat kişinin hareketleri ve davranışlarıyle varlığını gösterir. Seciyyesi, ahlâkı ve huyu iyi olan insan­lar hakkında bâzı cümleler kullanırız:
 
:— İyi insan. İyi huylu insan. Güzel ahlâklı insan...
 
Yine kötü huylu, ahlâksız, seciyyesi bozuk ve karaktersiz insanlar hakkında da bir takım sözler sarfederiz:
 
— Ahlâksız adam. Seciyyesiz insan. Kötü huylu insan...
 
Demek ki seciyye, ahlâk, huy, karakter... gibi şeyler, elle tutulup gözle görülmemek­le beraber, gerek müsbet, yâni iyi ve güzel taraflariyle, gerekse menfî yâni kötü ve çirkin taraflarıyle vardır. İnsan vücûdunun bu yönü de hastalanabilir. Yâni nasıl ki bir zaman­lar sıhhatli olan insan bedeni sonraları bu sıhhatini kaybedebiliyor, hastalanabiliyorsa, aynı şekilde insanın seciyye ve ahlâk yönü de hastalanabilir. Bir kimsenin kötü seciyye, ahlâk ve karakter sahibi oluşu onun seciyye ve ahlâk varlığı yönünden hasta olması demekdir. Şu halde tedâvî edilmesi, yani ahlâkî sıhhate kavuşturulması gerekir. İnsan­oğlunun seciyye ve ahlâk yönünden tedavisi maddî ilâçlarla yapılmaz. Çünkü, hastalık maddî değildir, yâni bedenin maddî-cismânî yönüyle alâkalı değildir. Onun seciyye ve 
ahlâk yönünden tedâvî edilip sıhhate kavuşturulması veya diğer tabirle kötü seciyye ve ahlâkın kendisinden sökülüp atılarak yerine güzel ahlâkın yerleşdirilmesi, Kur'ân ahlâkı ile, Resûlullah'ın ahlâkı ile, kısacası İslâmiyetin koymuş olduğu ahlâk esasları ile olur. İşte Ebülleys Semerkandi nin bu eseri, insanları seciyye ve ahlâk yönünden sıhhate kavuşduracak bu ahlâk esaslarını gayet sâde bir şekilde dile getirmekdedir. Süfli gayelere vâsıta olmak için değil, Müslüman - Türk halkının bir edebî mektebi olmak için kurul­muş olan  UYANIŞ YAYINEVİ, iki ciltte tamamlanarak bu hârika eseri muhterem okuyucularına müjdeler.  ebulleys semerkandi gafletten kurtuluş kitabı
  
Gayret bizden, rağbet sizden, tevfik ve hidâyet de ALLAH'dandır. Selâm bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun.
 
Yaman ARIKAN
Erenköy - İstanbul

 
 
Bize, Kitabı Kur'ân'ın yolunu gösteren; dostlarının en şereflisi Muhammed aleyhisselam 'a ümmet yaparak diğer ümmetlerden üstün kılan Allah'a öyle bir hamd olsun ki, bu hamd, O'nun, arzu edilen rızasını celbetsin; hazînesinde mahfuz ihsanını hedef tutsun; bizi, nimetlerine şükredenlerden ve erenleri ile ulularını tanıyanlardan eylesin!.. ebulleys semerkandi gafletten kurtuluş kitabı
 
Allah'ın salât ve selâmı, Onun seçkin nebisi ve güzide Resulü, efendimiz Muham­med aleyhisselam 'a; Onun temiz ve pâk soyuna; ashabının ve ümmetinin hepsine olsun!...
 
Şanı yüce olan Allah'ın rızıklandırdığı kişiye vacip olan; edepçe bilgi sahibi olmak, ilimden nasip almak, hikmetli ve öğüt verici sözlere nazar etmek ve salihlerin gidişatı­na ve Allah'ın ahlâkı hususunda çalışanların çalışmasına vukuf peyda eylemekdir. Bu­nun böyle olduğu, Allah'ın kitabı ve Resulullahın hadisi ile sâbitdir. Nitekim Allah, Resulü 'ne hitaben buyurur:
 
İnsanları Rabbın yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla olan mücâdeleni, en güzel yol hangisi ise onunla yap. Muhakkak ki Rabbın, işte O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve yine O, hidâyete erenleri de en iyi bilendir. (Nahl sûresi, âyet: 125).
 
Abdullah İbni Mes'ûd'dan - Allah ondan razı olsun - rivayet edilir:
 
Resûlullah sallâllâhü aleyhi ve sellem, bizim mâruz kalabileceğimiz sıkıntılar korkusuyla, zaman zaman bizi va'z öğütle, kötü davranışlardan sakındırırdı.
 
İşte, Allah'ın rızk verip yaşattığı bir insana, edep hususunda bilgi sahibi o.mak, ilim­den nasıp almak, hikmetli sözlere nazar atfetmek ve sâlihlerin hayât akışiyle Allah yo­lunda çalışanların çalışmasına vukuf peyda eylemek vacip olduğu için bu kitabımda -okuyana kâfi gelecek kadar - öğütden, hikmetten bir şeyler topladım. Onu okuyana tavsiyem, önce okudukları üzerinde kendi nefsi için düşünüp alması gereken öğüt ve hisseyi alması, sonra da bu öğütleri başkalarına aktarmak suretiyle sevap talebinde bulunmasıdır. Çünkü şânı yüce olan Allah bütün bunları bize emretdiği gibi, aynı mevzuda Resûlullah'dan da hadisler varit olmuşdur. Nitekim şanı yüce olan Allah buyu­rur:


— İnsanlardan hiç bir kimseye yakışmaz ki, Allah kendisine Kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de, sonra o, insanlara, "Allah'ı bırakıp benim kullarım olun" desin. Fakat o, "öğretmekde ve okuyup okutmakda olduğunuz Kitap sa­yesinde Rabbaniler olun!" der. (Al-i İmrân sûresi, âyet: 79).
 
Bâzı müfessirler der ki:
— Bu âyetin mânâsı, "Kur'ân'dan insanlara öğrettiklerinizle âmil olunuz!" demekdir.

Yine Cenâb-ı Hakk, başka bir âyetde şöyle buyurur:
 
— ...Kulları içinde ancak âlimler Allah'dan korkar. Allah mutlak gâlipdir, çok yarlığayıcıdır.  (Fâtır sûresi, âyet: 28).
Allah'ın, nebisine - sallallâhü aleyhi ve sellem - hitap eden iki âyeti de şöyledir:
—  Ey bürünüp sarınan Habibim.
—  Sen, ey Habibim, Kur'an ile öğüt ver. Zira, şüphesiz, Öğüt müminlere fayda verir.   (Zâriyât sûresi, âyet: 55).
Resulullah sallallâhü aleyhi ve sellemden rivayet edilir.  Buyururlar ki:
 
— Bir saatlik tefekkür, bir senelik ibâdetden hayırlıdır.
 
Kim ki hikmetli sözlere bakmaz, va'z dinlemez ve ilk hâlis müslümanların yaşayışını kendisine örnek edinmezse, o kimse, iki halden birisinde bulunur:
 
1)  Ya, az bir amel ile iktifa eder ve kendisinin, hayrata koşanların başında olduğunu vehmeyler,
 
2)    Veya, biraz çalışır. Bunu gözünde büyüterek kendisini diğerlerinden daha faziletli görür. Böylece sa'yini de amelini de iptal eder. Hayrata koşanlara bakdığı zaman ise ibadet ve tâatlere olan hırsı artar. Derece bakımından ilk halis müslümanlara erişmekden uzak olduğunu anlar.
 
 
Allah 'tan, amellerin en temizim ve bereketlerin en büyüğünü yapmamız hususunda bize muvaffakiyet vermesini dileriz. Zîrâ in'âm ve ihsanın da, mutlak kudretin de hakî­ki ve gerçek sahibi O'dur... ( kitap, satış gafletten kurtuluş kitabı 2 cilt uyanış, online satın al, GAFLET ebulleys semerkandi , ucuz kitap  yayın, gafletten uyanış takım, kitaplar , ucuz, yaman arıkan , dini kitap,  kitabı , islami yayınlar,  islami kitap,  internet , islam, yayınevi, gafletten kurtuluş fiyatı, 2 cilt gafletten kurtuluş. Yaman arıkan gafletten kurtuluş kitabı, ucuz gafletten uyanış )

Uyanış yayınları, Ebulleys Semerkandi tarafından yazılan Gafletten Kurtuluş adlı kitabı incele diniz.
 

Diğer Özellikler
Stok KoduUy Gafl Kur 2C
MarkaUyanış Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.