Güncel Dini Meseleler

Fiyat:
24,00 TL
İndirimli Fiyat (%31,3) :
16,50 TL
Kazancınız 7,50 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              Güncel Dini Meseleler  
Yazar             Lütfi Şentürk - Seyfettin Yazıcı
Yayınevi         Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Kağıt - Cilt      2.Hamur, Citli, Kalın Cilt
Sayfa - Ebat   460 Sayfa - 16x24
Yayın Yılı        2016


 
Diyanet Yayınları Güncel Dini Meseleler kitabı nı incelemektesiniz.
Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı Güncel Dini Meseleler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

 
Bu kitap, son yıllarda çokça tartışılan bazı dini meseleleri açıklığa kavuşturmak ve bununla ilgili soruları cevaplandırmak amacıyla hazırlandı.
Görüleceği üzere kitapta yer alan konular, yazarlar tarafından kaynaklarına müracat edilerek etraflı bir şekilde incelenmiş ve böylece cevap bekleyen pek çok dini soru cevaplandırılmıştır. (Genişletilmiştir)
 
 
GENİŞLETİLMİŞ BASKIYA ÖNSÖZ
 
Bu kitap, ilk defa 2011 yılında yayımlandı ve halkımız tarafın­dan büyük ilgi gördü. Kitabın birden çok baskısı yapıldı.
 
Bu baskıda ise, kitaba bazı yeni konular eklendi ve böy­lece güncelliğim koruyan ve zaman zaman birbirinden fark­lı yorumlanan dinî meseleler üzerindeki tereddütler giderilme­ye çalışıldı.
 
Bu bağlamda her Müslümanı yakından ilgilendiren "kul hakkı" meselesi, önemine binaen kitapta ağırlıklı olarak üze­rinde durulan konulardan biri oldu. Ayrıca mezheplerin hangi ihtiyaçtan doğduğu ve müctehidlerin amelî konulardaki fark­lı görüşlerinin, karşılaşılan bazı zorlukların aşılmasında ne gibi kolaylıklar sağladığı da örnekleri ile anlatıldı.
 
Yine pek çok kimsenin ilgisini çektiği hâlde, karar vermekte zorlandığı konulardan biri olan tasavvuf ve tarikatlar hakkında yararlı olabileceğine inanılan bilgiler verilmeye çalışıldı.
 
Ele alman konular sadece bu anlatılanlardan ibaret olmadı. Bunlardan başka açıklanması gereken daha pek çok konuya ki­tapta yer verildi.
 
Kitabın ilk baskısının ön sözünde belirttiğimiz gibi, bu mütevazi çalışmamızda da iki eşsiz hazine ve değişmez rehberimiz olan Kur'an ve sünnet çizgisini takip ettik.
 
Burada, Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında tarih boyunca büyük hizmetlerde bulunan ve İslami ilimlerin her dalında biz­lere kıymetli eserler bırakan büyük İslam âlimlerinin çok de­ğerli bilgi ve görüşlerinden çokça yararlandığımızı hatırlatır, onları rahmetle anmayı borç biliriz.
 
Amacımız, açıklamaya çalıştığımız dinî meseleler hakkında okuyucularımızın sağlam ve doğru bilgiye sahip olmasıdır.
 
Yeni konuların eklenmesiyle genişletilmiş olan bu kitabın din kardeşlerimize faydalı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.
 
Lütfi Şentürk
Seyfettin Yazıcı
04.03.2016 Ankara
 
 
ÖNSÖZ
 
Son yıllarda gündeme gelen bazı dini konuların birbirinden farklı şekilde açıklanmasının, halkımız arasında bir takım tereddütlere ve zihin karışıklığına yol açtığı görülmektedir.
 
Pek çok kimsenin; bu durumdan rahatsız olup dinî konularda doğru ve tatminkâr açıklama yapılması, dinî sorulara hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yeterli cevaplar verilmesi hususunda bir beklenti içinde olduğu da bilinmektedir.
 
Bu durum karşısında halkımızı aydınlatmak amacıyla televizyon ekranlarında da tartışma konusu olan bazı dinî meseleleri, Kur'an ve sünnet'in ışığında yeniden inceleme ihtiyacı duyduk. Çünkü dinî konularda ilk müracaat edilmesi gereken kaynaklar bunlardır.
 
Ayrıca dinî ilimlerde çok ileri seviyeye ulaşmış müctehid ve fakihler ile bizlere tefsir ve hadis sahasında çok değerli eserler bırakmış olan büyük İslâm âlimlerinin görüşlerini de inceledik ve çok yararlandık. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun!..
 
Bunun sonucunda elinizdeki bu kitap ortaya çıkmış oldu. Elbetteki tartışılan ve çözülmesi gereken konular bu kitaptakilerden ibaret değildir. Biz bu çalışmamızla bir adım attık.
 
Bunu takip edecek meslektaşlarımızın çıkacağına inanıyoruz.
 
Bazı konuları açıklığa kavuşturup şüphe ve tereddütleri giderebildiysek kendimizi bahtiyar addederiz.
 
Bizim görevimiz çalışmaktır, başarıya ulaştıran ise Yüce Allah'tır.
 
 
Lütfi ŞENTÜRK         
Seyfettin YAZICI
20.12.2010 Ankara
 
 
 
İÇİNDEKİLER
İNANÇ KONULARI
 
İman
İlk görevimiz İman      
İman ne ile gerçekleşir ?    
İnanç bakımından insanlar kaç kısma ayrılır ?      
Küfür nedir, kâfir kime denir ?
Müslüman kâfirlikle suçlanamaz
 
Sünnet     
Sünnet'in dindeki yeri ve önemi  
Usul-ı fıkıh açısından sünnet'in kısımları      
Sünnet de vahye mi dayanır?     
Sünnet İslamî hükümlerin kaynağı mıdır ?   
Peygamberimizin vahye dayanmayan söz ve davranışlar!    
Peygamberimizin bizim için uyulması gerekli olmayan söz ve davranışları var mıdır ?
 
Kader       
Kaza ve kader ne demektir ?       
Her şey Allah'ın takdiri ile olduğuna göre insan niçin sorumludur ?
 
Tevekkül 
Tevekkül ne demektir ?      
 
Ruh çağırma
Ruhlar çağırılabilir mi ?       
Ruh göçü var mıdır ? 
 
İnançla ilgili bid'atler
înanç konusunda ortaya çıkan bid'atlar        
Hariciler ve görüşleri  
Mürcie ve görüşleri    
Cebiriye ve görüşleri
        
Ölüm gerçeği ve ecel
Ölüm ve ecel ne demektir ?         
Ecel-i kaza ve ecel-i müsemma nedir ?        
İnsan ömrü uzayıp kısalır mı ?
Kabir hayatı ve berzah alemi       
Öldükten sonra insan ilk olarak ne ile karşılaşır ?
Kur'an'da kabir hayatı hakkında bilgi var mı ?
 
İBADETLER
Besmele   
Besmele nedir ?         
Besmelenin okunacağı ve okunmayacağı yerler  
Namaz      
 
Namazın yararları      
Namazı vaktinde kılamayan ne yapacaktır ?
Peygamberimizin vaktinde kılamadığı bir namaz olmuş mudur ?
Bilerek vaktinde kılınamayan namazlar kaza edilecek mi ?
Hangi namazlar kaza edilir ?
Vaktinde kılınamayan bir namaz nasıl kaza edilir ?        
Vaktinde kılınamayan namaz her zaman kaza edilir mi ?        
Binek üzerinde, otobüste, uçakta ve gemide namaz      
Seferi olan kimse öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem ederek kılabilir mi?    
Cuma namazı   
Cuma namazının fazileti     
Cuma namazı kimlere farzdır
Cuma namazı kadınlara da farz mıdır ?        
Cuma namazının sahih olmasının şartları    
Cuma namazının farz ve sünnetleri ve zuhr-i ahir namazı      
 
Kadınlara ait özel haller      
Kadınlara ait özel haller nelerdir  
İbadette erkekler ile kadınlar arasında fark var mıdır ?  
Kadınlar aybaşı ve lohusalık hallerinde neleri yapamaz ?
        
Başkasının yerine ibadet    
Bir kimse başkasının yerine ibadet edebilir mi ?   
Kur'an okumanın, Sadaka vermenin ölülere faydası var mıdır ?
 
Abdestte çıplak ayağa meshetme meselesi
Abdestte özürsüz olarak çıplak ayağa meshedilebilir mi ?      
 
Hac 
Hac ibadeti günahların silinmesine vesile olur mu ?      
 
Dua 
Dua'nın dinimizdeki yeri      
Her dua kabul olur mu ?     
Dua'nın kader'e etkisi var mı ?    
Dua'nın usul ve adabı        
Duanın makbul olduğu zamanlar ve mekânlar      
Dilediğimiz gibi dua edebilir miyiz ?
 
           
İSLAM KOLAYLIK DİNİDİR

           
Abdestteki kolaylıklar        
Namazdeki kolaylıklar       
Cemaate gitmemeyi mubah kılan özürler         
Namazdan çıkmayı gerektiren ve mubah kılan haller
Ûzür sebebiyle namazı bozmanın caiz olduğu yerler
           
Oruçta kolaylıklar   
Oruç Keffareti         
Yemin Keffareti      
İbadetler dışındaki kolaylıklar      
Aç ve susuz ölmemek için haram şeylerden yararlanılabilir mi?
Haram şeylerle tedavi caiz midir?           
Kişi evlenmek istediği kıza bakabilir mi?          
 
KURBAN NASIL BİR İBADETTİR          
 
Hz. İbrahim'in rüyası         
Kurbanın meşruiyeti          
Kurbanın hükmü    
Kurbanı kesmekle kimler yükümlüdür?
Kurban nisabı         
Kurban edilecek hayvanlar         
Kurbanın sahih olmasının şartlan         
Kurbanın rüknü      
Kurbanı kimler keser?       
Kurban nasıl kesilir?         
Kurban etinin taksimi        
Ölü kurbanı 
Akika kurbanı          
Kurban kerisi          
Kurban ibadeti hakkında bir değerlendirme
           
MEZHEPLER HAKKINDA           
 
Mezhep nedir?       
Günümüzde mevcut kaç mezhep vardır?         
Peygamberimiz zamanında mezhep var mıydı?         
 
Mezheplerin ortaya çıkış sebebi nedir?    
Müslümanların herhangi bir mezhebe girmesi gerekir mi? .. Bir mezhebe mensup olan kişi bazı meselelerde başka mezhebin görüşü ile amel edebilir mi?
           
TASAVVUF VE TARİKATLAR      

 
Tasavvuf ve tarikat nedir?  
Peygamberimiz zamanında tasavvuf ve tarikat var mıydı?
Tasavvuf ve tarikatların ortaya çıkış sebebi         
Bir tarikat şeyhine bağlanmak gerekli midir?     
Bazı yanlışlıklar        
İslam'ı yaşamak nasıl olur?
Ahirete hazırlanmak için ne yapılmalıdır?
 
           
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI    
KUL HAKKI
 

Haklar kaç kısımdır?
Kul hakkının önemi nedir?
Hayat hakkı  
Mülkiyet hakkı         
Haram olan kazanç yolları
Rüşvet           
Müşteriyi aldatmak 
Yalan yere şahitlik   
Yalan yere yemin etmek     
Devlet malı   
Karaborsacılık          
Gayr-i müslim hakkı           
Haram yoldan kazanılan mal ve paranın sorumluluğundan kurtulmanın yolu         
Namus ve şerefin korunması        
Gıybet
İftira   
Zina ve zina iftirası  
Koğuculuk (Nemime)         
Başkalarının kusurlarını araştırmak          
Sövmek         
Hakaret etmek         
İnsanları rahatsız eden diğer davranışlar
Manevi şahsiyete tecavüzün günahından kurtulmanın yolu
Komşuluk hakkı       
Zulüm ve haksızlığa maruz kalan kimse,
hakkını alabilmek için ne yapmalıdır?      
 
HAYVAN HAKLARI           
Hayvan haklarından sorumlu muyuz?     
Hayvanlara iyi davrananlar ile kötülük yapanların ahiretteki durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamber efendimiz hayvanlara nasıl davranırdı ?
 
 
DEĞİŞİK KONULAR
Bid'at        
Bid'at nedir?      
Bid'at'ın iyisi ve kötüsü var mıdır ?       
Halk arasında yaygın olan bid'atlar
Mevlid bid'at mıdır ?  
 
Hurafe      
Hurafe nedir ?   
Hurafeler Müslümanlara nereden geçmiştir ?       
Uğursuzluk inancına dinimiz ne diyor ?
 
Fal nedir?
Fal hakkında dinimizin hükmü     
Astroloji nedir ? 
Yıldız falı hakkında dinimiz ne diyor ?  
Göz değmesi (nazar) var mıdır ?
Gözü başkasına değen kimse ne yapmalı   
İki bayram arasında nikâhın bir sakıncası var mı ?        
Adak'ın kader üzerinde bir etkisi olur mu ?   
 
Rüya         
Rüya nedir ?     
Kaç çeşit rüya vardır ?        
îyi veya kötü rüya görünce ne yapılır ?
Peygamberimizi rüyada görmek mümkün müdür ?        
Rüya görmediği halde rüyada öyle gördüm diyenin durumu  
Rüya ile amel edilir mi ?     
Gerçekleşen rüyalardan bazı örnekler 
 
Tevessül  
Vesile ve tevessül ne demektir ?
Herhangi bir varlığı veya insanı aracı kılarak Allah'tan bir istekte bulunmak caiz midir ?
Peygamberimiz kabirleri ziyaretinde ne yapardı ? 
Tevessül'de başka insanlar Peygamber'e kıyas edilir mi ?    
Dua'da her hangi bir kimse aracı kılınabilir mi ?    
 
Düşünce özgürlüğü   
Düşünce özgürlüğü nedir ?
İnsan kalbinden geçen düşüncelerinden dolayı sorumlu olur mu ?
İfade hürriyeti nedir ?
İfade hürriyeti sınırsız mıdır ?      
Kötülüklere karşı tavrımız nasıl olmalı ?
Fiil ve hareketlerimizin sınırı        
Hangi fiil ve hareketlerimize nasıl bir karşılık verilecek ?
Evlat edinme Ne demektir?
 
Evlat edinme hakkında dinimiz ne diyor?  
Evlat edinme yerine başka ne yapılabilir?  
Öldükten sonra unutulmamak için ne yapmalı?
           
MÜSLÜMAN OLMAYANLARLA EVLENMEK        
Müslüman bir erkek Müslüman olmayan kadınla evlenebilir mi?..
Müslüman bir kadın Müslüman olmayan
bir erkekle evlenebilir mi?   
Bu konuda yasaklayıcı bir delil var mıdır?  
Evli olan gayr-i müslimler Müslüman olursa
bunlann nikâhlarının yenilenmesi gerekir mi?
           
VASİYET        

Vasiyet nedir?           
Vasiyet gerekli midir?           
Kişi malının ne kadarını vasiyet edebilir?   
Vasiyet kaç çeşittir?  
 
SAKAL HAKKINDA  
Sakal bırakmanın dinî hükmü nedir?         
Sakalı tıraş etmek günah mıdır?     
Sakal konusundaki deliller ve alimlerin görüşleri nelerdir?
           
SİHİR
Sihir nedir?    
Kur'an'da sihirden söz ediliyor mu?           
Peygamberimize sihir yapıldı mı?
Yapıldı ise Hz. Peygamber bundan etkilendi mi?  
Sihre maruz kalanlar ne yapmalı?  
Sihir yapmak günah mıdır? 
 
MEHDİ MESELESİ   
Mehdi nedir?            
Böyle birisi gelecek midir?
Bu konuda ilim sahiplerinin görüşü nedir?           
Bu bir inanç konusu mudur?          
 
ÜLKE KAVRAMI       
Darü'l-Harp ve Darü'l-İslam meselesi         
Bir ülke ne zaman İslam ülkesi olur?          
Bir İslam ülkesi tekrar eski haline dönüşür mü?    
BİBLİYOGRAFYA
 
 
 
Diyanet Yayınları Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı, Güncel Dini Meseleler kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789753898744
MarkaDiyanet Vakfı Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789753898744
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.