Günümüz Meselelerine Fetvalar 4 KİTAP SET 2.EL

Fiyat:
850,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Günümüz Meselelerine Fetvalar, 2.EL
Yazar             Halil Günenç
Yayınevi        Yasin Yayınevi
Kağıt - Cilt     1.Hamur beyaz -  4 cilt takım
Sayfa - Ebat  1.297 sayfa - 17x24 cm
 Mütercim       Hasan Ahmetoğlu

TEMİZ , AZ KULLANILMIŞ 

Not: Sadece bu ÇOK ÇOK UCUZ KELEPİR kategorisindeki kitaplar 2. El kitaptır. Diğer bölümlerdeki kitaplar sıfır ve yeni ürünlerdir.Halil Günenç 4 Cilt Günümüz Meselelerine Fetvalar kitabı nı incelemektesiniz.
Yasın Yayınları 
Günümüz meselelerine fetvalar kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz 


Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2        ÖNSÖZ
 
Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, O'nun Peygamberi Muhammed (sav)'e, al ve ashabına selâm olsun.
 
İslam âlemi bugün çeşitli meselelerle karşı karşıyadır. Küfür ve batıl ehli, müslümanların can ve mallarına kastetmiş, bu konuda olmadık problemler ortaya çıkararak müslümanları dağınık halde tut­maya çalışmaktadırlar. Birlik ve beraberlikten yoksun müslümanların tek başlarına yapabilecekleri şeyler küfür ehlinin meydana getirdiği birlik ve beraberlik karşısında arzulanan mukavemeti temin etmekten uzaktır. Onun için müslümanların lâyık oldukları vahdeti meydana getirerek, içinde bulundukları bu yürekler acısı çaresizliği geride bı­rakmaları gerekmektedir. Bunun temini ise müslümanların Kur'ân ve Sünnet'in etrafında sağlam bir halka meydana getirerek Ehli sünnet ve'l-Cemaat İmam ve müctehidlerinin ictihad ve görüşlerini iyice bil­meleri, bunlardan şahsî ve içtimaî hayatları için bir takım neticeler is­tihsal etmeye azimli olmaları gerekmektedir. Bunu yapmadığımız ve bu konudaki gayretleri desteklemediğimiz takdirde içtimaî hayatımı­zın giderek bozulması, ahlâksızlık, kati, hırsızlık, sefalet ve sefâhetin giderek büyümesinden şikâyet etme hakkımız olmayacaktır. Kaldı ki, İslâm'a ve müslümanlara düşmanlık yapanlar sadece dışardan gelen tehlikeler şeklinde tezahür etmemektedir. Hariçten gelen saldırı ve tehlike de, binbir şeklin arkasına gizlenerek müslümanların akidelerini bulandırmaya ve İslâm'a olan teveccühlerine bir hudud tayin etmeye çalışırken, içerden de bu menfî gidişata yardımlar olmaktadır.

İslâm'ı bilmeyen, İslâm'ı kendi cehaletiyle sınırlayan bir çok insan ve telâkki, müslümanların zihinlerini bulandırmaktadır. Müslümanların kendi aralarındaki ihtilâf ve nizalarının çoğu cehaletten ve İslâm'ı hakkı ile bilip yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Ancak hiç kimse cehaletle savaşmak, dolayısıyla da İslâm'ı bilmek hususunda ciddi bir gayretin içine girmek istememektedir. Her şeye en kolay yoldan ulaşmak ve sahip olmak arzusu bize hakim gözükmektedir. Ancak hepimizin de müşahede ettiği gibi, İslam dünyası ciddi tehlikelerle yüzyüzedir. Fikrî mânâda görülen bu korkunç tefessüh arkasından tanınmaz bir nesil meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu nesil ne Kurân'ı ne de Resûlüllah'ın (sav) sünnetini bilmekte, kısacası manen gıdasız kal­maktadır. Oysa müslümanın kurtuluşu, Yüce Rabbimizin inzal buyur­duğu Kur'ân-ı Azimüşşanda ve bunun müfessiri durumundaki Sünnet'te görmesi gerekmektedir.
 
Bu sahadaki çalışmaların bir cüz'ü olarak fıkıh'a, yani İslâm hukukuna da ilmî mânâda yer vermek ve meselelerimizi bu anlayışla yoruma tâbi tutmak gerekmektedir.
 
"Günümüz Meselelerine Fetvalar " adıyla yayınlanan ve müslüman kardeşlerimin büyük mazhariyetine erişen ve ilk baskılarında üç ayrı cilt halinde yayınlanıp şimdi de bir kısım ilaveler ve yeni bir dü­zenlemeyle 4 cilt halinde basılan kitabımızın aynı ilgiyle karşılana­cağını ümid ediyorum.
 
Haklarını ve hukukunu arayan ve bu konuda sıhhatli ilmî kay­naklara dayanan nesillerin ümit vaadettiği bir geleceğe yönelmek, an­cak Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Resûlüllah'a sımsıkı sarılmakla ger­çekleşebileceğinden şüphe etmemek gerekir. Çalışma bizden, başarı Allah dan. 
 
Halil GÜNEN


          Mütercimin önsözü
 
Hocam Halil Günenç Hocaefendi ’nin El-Muntehabatu’l- Fıkhiyye ve Buhu’sun ve Araun fıkhiyetün adlı değerli eserlerinin tercümelerine bizleri muvaffak kılan Allah’a (Celle Celaluhu) sonsuz hamd ü senalar olsun.
 
Salat ve selam İslam dininin bay tebliğcisi ve en mükemmel tatbikçisi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem), onun nurlu yolundan giden ve bu yüce dini bizlere ulaştıran al ve ashabına ve bu dine hizmet eden ve ona tabi olan herkesin olsun.
 
Elinizdeki eser İslam hukukunun muamele bahislerini ve güncel bazı meseleleri gayet güzel ve sistemli bir şekilde ele almaktadır. Eserde dört mezhebe de yer verilmiş, konu ve hükümler ayet, hadis ve İslam hukukunun muteber eserlerinden nakil yapılarak desteklenmiştir.
 
Eser, Hocaefendinin Türkiye ve çeşitli ülkelerde yapmış olduğu konferanslardaki konuşmalar ve bazı ilavelerden müteşekkildir.
Her müslümanın, özellikle ticaret erbabının eserden fevkalade istifade edeceğini umuyorum.
 
Yüce rabbimizden bizleri İslam ve onun üstün değerlerini hayata yeniden hakim kılabilecek bir neslin iman, ilim ve irfan erleri kılmasını niyaz ediyorum.
 
Mütercim Hasan AHMETOĞLU


                            GİRİŞ

         BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 
Bütün hamdler tek olan ALLAH’a mahsustur. Salat ve selam kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan ALLAH’ın peygamberi, ailesi ve ashabı üzerine olsun.

Bu kitabın hacmi kaçak olmakla beraber içerisine, alış-veriş ve ticaretle meşgul olan her insan için gerekli, günümüz mevzularından bazı fıkhi meseleleri ve güncel bazı hükümleri topladım. Bu fıkhi meselelere vakıf olmak isteyen her insanın, bu kitabı eline aldığı vakit, zorluk çekmemesi için meseleleri açık ve net olarak beyan ettim. İnsan, hangi işle meşgul olursa olsun yaptığı işin İslam ölçülerinde olabilmesi için, o işin hükümlerini, keyfiyetini, helal ve haram olan noktalarını bilmesi gerekir.
Bu sebeple ticari işler yapanlar, yapmış oldukları ticari İslam’a göre hükümlerinin, şartlarını, rükünlerini ve yasaklarını bilmeleri icap eder. Yoksa yarın ALLAH’ın huzurunda mes’ul olurlar.
 
Hz. Ömer (r.a) bazen piyasaları teftişe çıkar, ticaret işlerinde İslam hukukunu bilmeyenleri tespit ettiğinde, onları yapmış oldukları ticaretten alıkoyar ve şöyle söylerdi. “Bizim çarşı pazarımızda ancak fıkhi bilgi sahibi olan ticaret yapabilir, bilgi sahibi olmayanlar faize düşerler.”
 
Ticaret; İslam’da ibaretlerin en büyüklerinden sayılır. Hatta bazı isyan ve günahın bağışlanmasında bazen tek sebep olarak ileri çıkar. Bu hususta Resulullah (s.a.v) “Günahlardan öyleleri var ki onları ne namaz, ne oruç, nede hacc örter. Onları, ancak geçimi sağlamak için çekilen sıkıntılar örter.” Buyurmuşlardır. Taberani

Yüce olan Allah (c.c)’tan bizlari hayra ve doğruya ulaştırmasını diliyorum. O, işiten ve duaları kabul edendir. ( Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Günenç, Yasin Yayınevi, dört cilt, halil gönenç fetvalar, 4 CİLT , halil günenç kitapları, güncel meselelere fetvalar, halil günenç fetvalar )

 
HALİL GÜNENÇ
27 Rabiulevvel 1422  Yasin yayınları, Halil Günenç 4 cilt Günümüz Meselelerine Fetvalar  adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054184145
MarkaYasin Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.