• Tüm Kategoriler
  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü Sepete Atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Hanımlar İçin Ders Seti, 5 Kitap

   Hanımlar İçin Ders Seti, 5 Kitap
   Hanımlar İçin Ders Seti, 5 Kitap
   Görsel 1
   Görsel 2
   Fiyat:
   250,00 TL
   İndirimli Fiyat (%58) :
   105,00 TL
   Kazancınız 145,00 TL
   105.00 www.goncakitap.com.tr
   35,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap               Hanımlar için Özel Eğitim Serisi
   Yazar              Necmeddin Salihoğlu, Macid El Benkani
   Yayınevi          Ravza Yayınları
   Kağıt Cilt         2.Hamur - 5 Cilt takım
   Sayfa Ebat      1.388 sayfa - 16.5 x 24 cm
   Yayın Yılı         2017, 2018, 2018, 2020

                      

   Necmeddin Salihoğlu nun Hanımlar için Özel Eğitim Serisi adlı 5 kitap seti ni incelemektesiniz.
   Ravza Yayınları 5 Cilt Necmeddin Salihoğlu ders seti, 105 TL, Set hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Hanımlar için Tefsir Dersleri

   Elinizdeki bu kitapta Kur'an-ı Kerim'in bir özeti ve girişi mahiyetindeki Fatiha suresi ile başlamakta sonra da daha çok kadınlarla ilgili hükümlerin geçtiği Nisa, Nur ve Ahzab surelerinin tamamının tefsiri yapılmaktadır.

   Bunun akabinde de Meryem Hucurat, Mümtehine, Talak ve Tahrim surelerinin ise sadece konuyla ilgili ayetlerinin açıklanması yer almaktadır.

   Ayrıca bu çalışmada Ehli Sünnet ve'l-Cemaat mezhebinin İtikadi ve Fıhki prensiplerine büyük hassasiyet gösterilmiş, yenilikçi reformist ve mezhepsiz anlayışlara ve görüşlere asla yer verilmemiştir.


   Hanımlar için Hadis-i Şerif Dersleri

   Hanımlar için Hadisi Şerif Dersleri kitabı daha önce yayımladığımız " Hanımlara Tefsir Dersleri " isimli eserin bir devamıdır.
   Ağırlıklı olarak kadın içerikli hadis-işerifler seçilmiştir.
   Bu Nebevi buyrukları aile bireyleri kendi aralarında okuyabilecekleri gibi; hanımlar da bir araya gelip beraberce okuyabilirler.     Hanım Sahabeler

   İslam'ı ilk kabul eden ve Hz. Peygamber (sav) Efendimizin en zor anlarında olan ve sahip olduğu bütün serveti Tevhid davası için harca­yan Hz. Hatice'dir. Hz. Hatice ile birlikte ve onun vefatından sonra birçok hanım sahabe İslam'a hizmette öne çıkmış, eşine çok az rastla­nabilecek cesaret ve fedakârlıkla İslam'a gönülden bağlanmış, kendin­den sonraki nesillere birer meşale olmuşlardır.

   Elinizdeki eserde başta Peygamber (sav) Efendimizin Hanımları, kızları ve diğer akrabaları ile nübüvvet medresesinden mezun olan diğer önemli hanım sahabeler anlatılmaktadır.


    
    SUNUŞ

   Bizleri İslâm ile şereflendiren Allah Teâlâ'ya hamd; Resûlü Hz. Muhammede, onun âline ve bütün as­habına salat ve selam olsun.

   İlk cahiliye düzeninde en çok haksızlığa uğrayan ve en fazla ezilen kadındı. İslâm'la birlikte hürriyetine, huzur ve mutluluğuna kavuşan kadın, bugün de çağdaş cahiliye ta­rafından ezilmekte ve aşağılanmaktadır. Çağdaş cahiliyenin kadına verdiği sözde hürriyetler, onu aile ocağından ve sıcak yuvasından koparıp şehvet ve servet pazarında bir nesne ha­line getirmiştir. Cahiliye kanunlarının, âdet ve geleneklerinin hüküm sürdüğü bu çağ; çağdaşlık adı altında ahlak ve fazilet namına ne varsa hepsine karşı savaş ilan edildiği, ayaklar al­tına alınıp çiğnendiği iğrenç bir çağdır.

   Batının -kendisini de yok eden- iğrenç yaşam tarzı, aileyi yok ettiği için anne olarak, eş olarak, kardeş olarak en üst se­viyede saygı gören kadını sahipsiz ve kimsesiz olarak ortada 
   bırakmıştır. Çirkeflikte sınır tanımayan batılı hayat tarzı ma­alesef son iki asırdır yüzünü batıya çevirmiş olan Müslüman halkları da kasıp kavurmakta, aile yuvasını dağıtmakta, akra­balık ilişkilerini koparmakta, insanların birbirine olan hür­metini, saygı ve sevgisini yok etmektedir.

   Batılıların içimize kültür emperyalizmi ile soktukları ba­tılılaşma sevdası bize çok pahalıya mal olmuş ve yaklaşık iki asırdır iliklerimize kadar sömürülmenin kapılarını sonuna kadar açmıştır.

   Şimdi yeniden aslına dönme, var olma ve hesap sorma zamanıdır. Artık gerçeklerin ters yüz edilerek gösterildiği dönem yavaş yavaş sona ermektedir. Dünya küçük bir köy halini almış, her olayın perde arkası çok geçmeden aydınlan­maya başlamıştır. Şimdi bize düşen imani ve irfanî değerlere sahip yeni bir nesli inşa etmektir.

   Bu nesli inşa ederken elbette ki ilk başvuru kaynağımız Kur'an-ı Kerimdir. Kuran-ı Kerim'in çeşitli eğitim metot­ları vardır. Onlardan birisi de kıssalarla, geçmiş kavimle­rin yaşadıklarını anlatarak mu minleri eğitmesidir. Nitekim Kuran-ı Kerim mümin kadınlara örnek olarak Hz. Asiye ve Hz. Meryemden bahsetmektedir: "Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O: Rabbim! Bana katın­da, cennette bir ev yap; beni Firavundan ve onun (kötü) işin­den koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar! demişti." (Tahrim, 11)

   Cehennemlik iki kadından ise şöyle bahsetmektedir: "Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını ör­nek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâh­ları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de 
   kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denil­di." (Tahrim, 10) Allah Resûlünü ilk tasdik etme ve İslâm davası uğruna ilk şehit verme şerefine sahip olan Müslüman kadın, dinin muhafazası ve yaşanması hususunda tarihin her devrinde üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Savaş meydanları­nı dolduran kahramanlar, onların terbiyesi altında yetişmiş­tir. Asırlar boyu süren cihad ve fetih hareketlerinde en büyük fedakârlığı onlar yapmıştır.

   Ahlak ve faziletçe dünyanın bir benzerlerini bir daha asla göremeyeceği sahabe nesli, Allah Resûlu nün terbiyesi altın­da yetişen ilk iman neslidir. Bu ilk neslin imanını, ihlasını, if­fetini, vefasını, hak ve hukuka riayetini, sabrını, cömertliğini, tevekkül ve teslimiyetini, fedakârlığını ve daha başka imani ve irfani özelliklerini çok iyi tanımalı ve tanıtmalıyız.

   Hanım Sahabeler ismiyle yayınladığımız bu eser, Allah Resûlu nün terbiyesi altında yetişmiş olan Sahabe hanımla­rının en meşhurlarını öne çıkan özellikleriyle tanıtmaktadır.

   Kitabın ilk baskısı Macid el-Bekkani'nin aynı isimle ya­yınlanan eserinin tercümesinden oluşmaktaydı. Bu yeni bas­kı ise bazı değerli hocalarımızın teklif ve yönlendirmeleri ile genişletilmiş bir şekilde yayınlanmaktadır. Kitap, bu ilaveler­le -inşallah- daha istifade edilir hale gelmiştir. Yapılan yeni ilavelerle birlikte önceki metin de yeniden gözden geçirilerek yayına hazırlanmıştır. Dolayısıyla kitap bir bütün olarak ye­nilenmiştir.

   Bu arada kitabını esas alarak genişlettiğimiz Iraklı mü­ellif Macid b. Hançer el-Benkani'nin -Irak'ın Amerikan iş
   gali ile yakılıp yıkılması ve Ehli Sünnet âlimlerinin büyük bir kısmının şehit edilmesi nedeniyle- başına neler geldiği­ni öğrenemedik. Bu vesile ile başta mazlum ve mağdur Irak halkı olmak üzere ezilen, sömürülen, vatansız ve savunma­sız bırakılan bütün Müslümanlara en kısa zamanda ferahlık ve kurtuluş ihsan eylesin. İslâm memleketlerini harap eden, Müslüman halkları perişan eden, ırz ve namusuna el uzatan emperyalist kafirleri de kahr eylesin. Amin.

   Selam ve hürmetlerimizle...

   4 Zilkade 1438 ( 27 Temmuz 2017 )
   Fatih - İstanbul

   Hanımlar İçin İlmihal Dersleri
   Necmeddin Salihoğlu


   Dinimiz islam ile ilgili öncelikli olarak bilmemiz gerekenler inanç ve ibadetle ilgili bilgileridir. İnançla ilgili bilgilere AKAİD diyoruz. Bunlar, Müslüman olan herkesçe inanılması zaruri de­ğişmez hakikatlerdir. Bunun temelini de "Amentü"de saydığımız altı esas oluşturur. Onlarda; AllahTeâlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere imandır."

   İbadetlere, muamelelere ve cezalara dair dinî hükümleri bildiren ilme de "Fıkıh İlmi" adı veril­miştir. "ilmihal" ise bu oldukça geniş ve teferruatlı olan fıkıh ilminin bir bölümüdür. Fıkıh ilmi erkek olsun kadın olsun her mükellef tarafından öğrenilmesi farzdır. Çünkü emirler, yasaklar, ibadetler ve edâ şekilleri fıkıh ilmi vasıtasıyla öğrenilir.

   Şüphesiz ki ilmihal kitapları bir zarûretten, daha doğrusu bir zaaftan, bir manevi zayıflıktan doğmuştur. Bu zaruret de: toplumun islâmî temel ilimlerden uzaklaşmış olması, daha açık ifadesiyle cahilleşmiş olmasıdır. Cumhuriyetten sonra, harf inkılabının bir neticesi olarak, müslümanların kitaplarla ve ilimle alakası, irtibatı kesilince, bir âcil çare olarak ilmihal yazımı kaçınılmaz olmuştur.

   İlmihal, aynen, gıdasızlıktan ve yetersiz beslenmesi sebebiyle zayıflamış, kansız kalmış ve hastalıklara açık hale gelmiş bir bünyeye vitamin hapları verilmesi gibidir. Müslümanlar, en azından, ilk girişim olarak -eğer dinî tahsil yapmamışsa- bir ilmihal kitabı okumalıdırlar.

   Bu kitap, bir yılın 52 hafta olması göz önünde bulundurularak konular 52 ders şeklinde iş­lenmiştir. Bu kitabın özelliğine gelince ilmihal bilgileri öncelikle gerek aile içi eğitim ve gerek­se hanımların yapacağı her türlü sivil çalışmalarda bir yıl boyunca konu ve içerik sıkıntısı çekmeden kolaylıkla takip edilecek bir tarzda hazırlanmıştır.


    ÖNSÖZ

    Bismillahirrahmanirrahim

   Bizleri İslâm ile şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Bizler için örnek ve önder olmak üzere içimiz­den seçip gönderdiği son elçisi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun şe­refli ailesine ve bütün ashabına salat ve selam olsun.

   Bizler, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları ve "ilim öğren­mek (kadın- erkek) her Müslümana farzdır" buyuran bir peygambe­rin ümmetiyiz.
   Dinimiz İslâm ile ilgili öncelikli olarak bilmemiz gerekenler itikad ve fıkıh bilgileridir. İtikadi hükümler, Müslüman olan herkesçe inanıl­ması zaruri değişmez hakikatlerdir ki biz buna "AKAİD" diyoruz. Bu­nun temelini de "Amentü" de saydığımız altı esas oluşturur. Onlar da; Allah Teâla'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gü­nüne ve kadere imandır."

   İbadetlere, muamelelere ve cezalara dair dinî hükümleri bildiren ilme de "Fıkıh İlmi" adı verilmiştir. "İlmihal" ise bu oldukça geniş ve te­ferruatlı olan fikıh ilminin bir bölümüdür. Fıkıh ilmi erkek olsun kadın olsun her mükellef tarafından öğrenilmesi farzdır. Çünkü emirler, ya­saklar, ibadetler ve edâ şekilleri fıkıh ilmi vasıtasıyla öğrenilir.

   "Şüphesiz ki ilmihal kitapları bir zarûretten, daha doğrusu bir zaaf­tan, bir manevi zayıflıktan doğmuştur. Bu zaruret de: toplumun İslâmî temel ilimlerden uzaklaşmış olması, daha açık ifadesiyle cahilleşmiş ol­masıdır. Cumhuriyetten sonra, harf inkılabının bir neticesi olarak, Müs­lümanların kitaplarla ve ilimle alakası, irtibatı kesilince, bir âcil çare olarak ilmihal yazımı kaçınılmaz olmuştur.


   İslam da Kız Çocukları 'nın Eğitimi

   İslâmî ailede kızların eğitimine ilişkin bu çalışma önsöz, yedi bölüm ve günlük hayatımıza dair dualar adlı müstakil fasıldan oluşmaktadır. İlk bölü­mün konuları; eğitim, İslâm toplumu ve eğitimde ailenin rolüdür. İkinci bölüm ise kızlarımızın örnek alarak yetişmelerini arzuladığımız müslüman kadının özelliklerini ele alıyor.

   "Kızlarımız ve okul" başlığı altında üçüncü bölümde; kızların aklî eğitimleri, dördüncü bölümde; çocukluktan itibaren kızların örtüye alıştırılması anlatılıyor. Beşinci bölümde ergenlik konusunda İslâmî bakış açısı sunuldu ki herhalde bu konu ilk defa bu kadar mufassal olarak ele alınıyor. Altıncı bölümde kızlarımızın İslâmî aile içindeki faali­yetlerinden bahsedildi.

   Araştırma, sonuç bölümünde özetlenerek, kızlarımı­zı yetiştirmeye yönelik müslüman ailelere çok önemli tavsiyelerde bulunul­du. Yedinci bölümde ise tesettürün mahiyeti ve gözlerin haramdan sakındırılması gibi muhtelif birkaç konuya değinildi. Kitabın son bölümünde de gülük hayatımızdaki duaların önemine vurgu yapıldı.


    
   Diğer Özellikler
   Stok KoduRavz Ders Set
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789752419841
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.