Hz. Muhammedin (s.a.v) Hayatı Dersler ve İbretler Prof. Dr. Mustafa Sibai BEKA

Fiyat:
105,00 TL
İndirimli Fiyat (%57,1) :
45,00 TL
Kazancınız 60,00 TL
Havale / EFT:
43,65 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap            Hz. Muhammedin (s.a.v) Hayatı Dersler ve İbretler      
Yazar           Prof. Dr. Mustafa Sibai                     
Yayınevi       Beka Yayınları
Tercüme      Prof. Dr. M. Sait Şimşek, Nezir Demircan
Kağıt Cilt      2.Hamur, Karton kapak cilt 
Sayfa Ebat   160 sayfa - 13.5x21 cm roman boy


Beka Yayınları Hz. Muhammedin (s.a.v) Hayatı Dersler ve İbretler kitabını incelemektesiniz. 
 
Mustafa Sibai Hz. Muhammed (s.a.v) Hayatı Dersler ve İbretler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


TAKDİM

Yüce Peygamber (s.a.v.)'in Siyerini konu edinen bu parlak sahifelere Hocamız, büyük âlim Prof. Dr. Mustafa es Sibai, Şeriat Fakültesi öğrencilerinin kalbini canlandır­mak, onları ve peşinden giden bütün İslâm gençliğine Pey­gamberin siyerini öğrenme sevgisini aşılamak, bunu öğrenip hayatlarına uygulamalarını sağlamak emelindeydi. Arzusuna nail olmak için de, en şerefli Peygamber (s.a.v.)'in ve tarihin en büyük insanının siyerini anlatacaktı bu sahifelerde şüphe­siz. Onlara göz atan kimse, davetçi hocamızın dava ve da­vet, resul ve risâlet açısından siyeri çok mükemmel bir şekil­de kavradığını anlamakta güçlük çekmez. Davet ve hidayet konularında Resûlullah (a.s.)'in attığı adımları kavramaktan üstün tecrübesinden dolayı her yerde davetçinin alacağı ders ve ibretlere parmak basmayı başarmıştır. Onun için olayları ne bir tarihçi gibi sergilemiş ve ne de bir fakih veya kelâmcı gibi münakaşalı tarafını almıştır.

Her şeyden önce davetçi ve ıslahatçıların yüce Pey­gamberin siyerinden edineceği örnekleri, bilginimiz bir davetçi gözüyle tespit etmiştir. Dolayısıyla olayları, Müslüman gençleri davet yolunu aydınlatan meşaleler olarak yetiştirecek şekilde 
değerlendiriyor. Siyer den doyurucu gıdalar hazırlıyor genç­liğe". Üzerlerindeki sorumluluk ve pastan silkeliyor, böylece canlı ve doğru tecrübeyi onlara öğretiyor.
 
Bu mütevazı takdimin satırları, üstadımızı anlatabilecek mahiyette değildir elbet. es-Sibâî'nin Siyeri, bilhassa terbiyevî yönünü anlatışını bu takdimle sunabildiğimizi iddia etmekten haya ederiz. Bu eserinde "Andolsun ki Resûlullah'ta sizin için ve âhiret gününü umanlar ve Allah'ı çok zikredenler, için güzel bir numune vardır." (Ahzab: 21) ayetinin tefsirini yapmağa çalışıyor. Bunu zikretmek dahi bizim için yeterlidir. Evet, Pey­gamber (s.a.v.)'in hayatı her yönüyle örnektir. Allah'a yemin ederim ki, es-Sibâî Allah'ı ve âhireti yegâne gaye edinmişti. Ve bu yüzden siyerin derinliklerine inebildi. Onu insanlara kap­samlı bir şekilde anlatabildi. Bu sahifelerde bir yandan ince ve etkili diğer yandan sıcak ve tesirli sözleri doludur.

Es-Sibâî'nin (Allah ondan razı olsun) kalbi sürekli ça­lışmalarıyla teselli buluyordu. Ruhu İslâm daveti ve Kur'an da­vasıyla huzur bulmuştu. O, öğrencilerine Yüce Peygamberin hayatından en güzel misalleri hazırlamıştı. İşte bu hal üzere iken dünyaya gözlerini yumdu. Allah şahittir ki: Biz ve tale­beleri Dımeşk üniversitesinde Şeriat Fakültesi kurulduğundan beri en çok onun konferans ve sohbet meclislerine ilgi gös­terdik. Her zaman onu dinlemek istedik. Eğlenceye düşkün olanlar heva ve hevesleriyle meşgul iken es-Sibâî'nin âlemi bambaşkaydı, inandığını sabır ve azimle yapıyordu. Dağların bile taşımaktan aciz kalacağı hastalıkların verdiği eleme aldır­mıyor ve belirlenen zamanda talebeleriyle birlikte olmaktan geri kalmıyordu. Gerçek savaşçı olmanın ne demek olduğunu ve o Yüce Peygambere mensup olmanın şerefini ve nasıl olu­nabileceğini anlatıyordu onlara".

Muhammed (s.a.v.)'in siyerleriyle ilgili ne güzel görüşleri vardır es-Sibâî'nin, davetçilere ne güzel dersler takdim etmiştir.

Şunu da belirtelim ki, Şeriat Fakültesi birinci ve ikinci sı­nıf öğrencilerine konferans halinde verildikten sonra şiddetli bir hastalık devresinde aceleye getirilerek basıma gönderilen bu "izlenimler", Üstadımızın konferans sırasında değindiği derin manalardan ancak bir kısmını ihtiva etmektedir. Görü­nen şu ki, kitabın aceleye getirilmesinin sebebi, bu değerlen­dirme ile yazılan Siyer kitapları elde mevcut olmadığı için ta­lebelerin elinde müracaat edilecek bir kaynak olmasını arzu etmesidir. Allah (c.c.) ona rahmet eylesin. Geri kalan dört bölümü de bu şekilde tamamlamak ve mevcut bölümleri genişletmek niyetindeydi. Lâkin Allah (c.c.)'ın hükmü daha önce davrandı. Allah (c.c.) işlerine hâkimdir. Ancak insanla­rın çoğu bunu bilmez".


Şam, 4 Şevval 1392 9 Teşrin-i Sani 1972
Dr. Adnan Zerzur


 
ÖNSÖZ

İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarması; Rabbin yüce ve övülmüş yoluna iletmesi maksadıyla peygamberini kesin delil­lerle gönderen Allah (c.c.)'a hamd ederim.

Salât ve selam peygamberlerin en faziletlisi, davetçilerin en şereflisi, nübüvvet zincirini Cenab-ı Hakkın kendisiyle ta­mamladığı efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e olsun. O öyle bir resuldür ki, Allah (c.c), hayatını müminin basit ve önemli her türlü yaşantısına rehber kılmış; getirdiği dinle sair şeriatlara son vermiş; nübüvvetini çevre ve zaman bakımından ihtiyaç­ları en iyi şekilde karşılayan en mükemmel peygamberlik kıl­mıştır. Allah (c.c.)'ın selâmı O'nun ve tertemiz hidayetçi, dos­doğru inanç sahibi, sonsuz fedakârlık örneği; İslâm emanetini yeryüzündeki milletlere sunma şerefinin mâliki, bu yolda kan­larını akıtıp öz diyarlarını terk eden, Allah (c.c.) ve Resûlullah için öğüt veren sahabelerinin üzerinde olsun. Onlar, ölçüye vurulamayacak derecede insanlığın üstünde büyük bir fazilete sahiptir. Yeryüzü ve onun üzerindekilerin tümü Allah (c.c.)'ın iradesine muvafık hareket edinceye kadar Müslümanların gayret göstermesi, sahabenin kendilerine bıraktığı mukaddes emanetin asıl gayesidir. Allah (c.c.) onlardan ve onları sevip kıyamet gününe kadar davet sancağını taşıma azminde bu­lunanlardan razı olsun.

 
Çok acele ve şiddetli hastalık içerisinde Şeriat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine konferanslarda bölüm bölüm sundu­ğum bu notlarımı, her Müslüman, davetçi, şeriat âlimi ve fıkıh isteklisinin peygambere layıkıyla uyup insanları hak dine da­vet edebilmesi ve dolayısıyla Rabbinin rızasını kazanması için faydalı olabilecek düzene getirmekten haz duydum. Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Kim Allah'a ve Pey­gamberine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar ki onlar ebedi kalıcıdırlar. Bu, en büyük bir kurtuluş ve saadettir." (Nisa: 13)

Böyle konuyu aşağıdaki maddelere uygun şekilde tertip ettim:

 1. MUKADDİME: İki bölümden oluşur:
 1. Siyer'in özelliği ve onu incelemenin faydaları
 2. Siyerin sağlam kaynak ve dayanakları,
 1. SİYERİN MUHTEVİYATI: On bölüme, ayrılır:
 1. Resûlullah'ın peygamberlikten önceki hayatı.
 2. Peygamberlikten sonra Habeşistan Hicretine Kadar ki hayatı.
 3. Habeşistan Hicreti ile Medine hicreti arasındaki hayatı.
 4. Medine'ye yerleşinceye kadar ki hicret hayatı.
 5. Bedir Gazvesinden Mekke'nin fethine kadar ki sa­vaşları.
 6. Fetihten sonra İslâm'ın Arap yarımadasında yayılışı.
 7. Fetihten vefatına kadar ki hayatı.
 8. Medine'de İslâmî yasaların uygulanışı.
 9. Ahlâkı ve müsteşriklerle misyonerlerin iftiraları.
 10. Şahsiyetinin ve peygamberliğinin dünya üzerindeki etkisi.


Rabbimden, Müslüman gençliğin büyük bir ihtiyacını gi­deren Peygamber (s.a.v.)'in berrak hayatının ruhlara ve kafa­lara işlenip hayat yolu olarak benimsenmesini; Müslümanlara yaşantılarının karanlıklarını silip süpürecek bir güneş halinde yeniden doğmasını; İslâm âleminin önder ve idarecilerine reh­ber ve dayanak olmasını, dolayısıyla Allah (c.c.)'ın şu sözü­nün bizim için tekrar gerçekleşmesini niyaz ederim: "Siz in­sanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emre­der, kötülükten vazgeçirmeğe çalışırsınız. (Çünkü) Allah'a inanıyorsunuz"." (Âî-i îmran: 110)

Şam, Ramazan-1381
Prof. Dr. Mustafa es-Sibâî
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057828521
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786057828521
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.