Hz. Peygamberin Şemail-i Şerifi

Fiyat:
58,00 TL
İndirimli Fiyat (%32) :
39,44 TL
Kazancınız 18,56 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
319,00 TL
215,00 TL
STOKTA VAR
70,00 TL
STOKTA VAR
2.700,00 TL
1.585,00 TL

Kitap             Hz. Peygamberin Şemail-i Şerifi
Yazar            Şaban Özkavukçu
Yayınevi        İz Yayıncılık    
Kağıt - Cilt     2 Hamur , Karton İnce Cilt
Sayfa - Ebat  496 sayfa, 13,5x21 cm
Yayın Yılı       2017İz Yayınları Hz. Peygamberin Şemail-i Şerifi kitabı nı incelemektesiniz.  
Şaban Özkavukçu Hz. Peygamberin Şemail-i Şerifi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Bu kitap ile ise Kur’ân-ı Kerîm merkezli bir şemâil çalışmasıdır.
Amacı Kur’ân-ı Kerîm ayetleri üzerinden Hz. Peygamber’i tanımak, özellikle Allah’ın Hz. Peygamber’e (genelde tüm insanlığa) hitaplarından yararlanarak bir çerçeve oluşturarak izini takip etmek ve ona yaklaşmaktır.

   Önsöz

Şemâil, kelime yapısı bakımından "şimâl" in çoğuludur. Arapçada, bu kökten türeyen kelimelerin birbirinden farklı, hatta birbirine zıt değişik manaları vardır. Bu nü­anslardan birisi de; huy, tabiat, karakter, hal ve hareket, tavır ve davranış anlamıdır. Şimâl kelimesinin bu manalarda kulla­nılan nüansının çoğulu şemail olarak kullanılmaktadır. İslâm âlimleri, kelimeyi bu geniş lügat manalarından alıp, bir şah­sın hayat hikâyesini, yani biyografisini anlatan bir terim ha­line getirmişlerdir. Kelime zamanla daha da özelleşerek, sa­dece Hz. Peygamber'in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsi hayatını anlatan bir terim hüviyetine büründürmüşler­dir.

Şemail kelimesini ilk defa kullanan ve onu sistemleştirip muhtevasını tayin eden İslâm âliminin Tirmizi olduğu bilin­mektedir. Nitekim ondan önceki dönemde, gerek çağdaşı muhaddis ve tarihçiler arasında bu tabiri kullanan bir başka isme rastlanmamaktadır.[1]

Hz. Peygamber'in muhteşem hayatlarından, mübarek vücut yapılarından, güzel ahlâkından, hal ve hareketlerinden, muci­zelerinden, devirlerindeki olay ve gazalardan bahseden "Siyer-i Nebevi" dediğimiz İslâmi ilim dalının yanında, 9. Yüzyıldan itibaren yeni bir dalın gelişip büyüdüğü görülür. Siyerlerde
ki bazı konuların, bilhassa Hz. Peygamber'in mübarek vücut yapılarının, saçlarından ayaklarına kadar çeşitli uzuvlarının şekil ve renklerinin, tavır ve hareketlerinin, huy ve ahlâkının işlendiği bu ilim dalındaki kitaplara ilk zamanlar "Şemâili Şeri­fe", daha sonraki yüzyıllarda "Hilye-i Nebevi" adı verilmiştir.

Arap dil ve edebiyatındaki "Şemâil" ve "Hilye" kitapları­nın Türk dini edebiyatında da tercümeleri ve mesnevi tarzın­da şaheserleri meydana getirilmiştir. Gerek "Şemail", gerekse "Hilye" kitaplarının temelini, çoğu Hz. Ali'den nakledilen ha­disler teşkil eder. Bunların yanında Hz. Aişe, İbn-u Ebî Hâle, Enes b. Mâlik, Ebû Hüreyre, İbn-i Hâlid, Ebû Tufeyl, Hz. Ha­san gibi tanınmış, güvenilir hadis rivayetçileri bulunmaktadır.

İslâmi edebiyatta karşılaştığımız ilk ve asırlar boyu öne­mini kaybetmemiş "Şemâil" kitabı İmam Tirmizi'nin "Eş-Şe-mâ'ilü'n-Nebeviyye vel-Hasâ'ilül-Mustafaviyye" adlı eseri­dir." Kütüb-i Sitte" diye tanınan altı büyük hadis kitabına ve kelam-ı kibarlara dayanılarak yazılmış olması, eserin büyük bir değer kazanmasında, tesirinin asırlar boyu devam etme­sinde başlıca rol oynamıştır. Bu eser kendisinden sonra ya­zılan "Şemâil" ve "Hilye" lere kaynaklık etmesi yanında, bu eser üzerine sayısız şerhin yazıldığı, hem eserin aslının, hem de şerhlerinden bazılarının Farsça ve bilhassa Türkçeye çev­rilmiş olması önemini artırmıştır.[2]

Şemail kitaplarına baktığımızda genel itibariyle Hz. Pey­gamber'in bedeni vasıfları önceliklidir. Bu rivayetlerin biri de Enes b. Malik'ten gelen rivayettir. Enes b. Malik Hz. Peygam­ber'in vasıflarını anlatarak der ki: "Hz. Peygamber'in boyu ne fazla uzun, ne de fazla kısa idi. Teninin rengi, ne çok beyaz, ne de fazla esmerdi. Saçları ne çok kıvırcık, ne de çok düzdü. Kırk yaşını doldurunca Allah O'nu peygamber olarak gönder­di. On sene Mekke'de, on sene de Medine'de ikamet etti. Saçındaki ve sakalındaki ak kıllar yirmiye ulaşmadan ve altmış yaşını tamamlayınca Allah Hz. Peygamber'in ruhunu aldı." [3] Şemail kitapları bu ve buna benzer rivayetler üzerinden Hz. Peygamber'in bedeni özelliklerinden, hâl, davranış, ahlâk ve eşyalarından bahseder. Bizim çalışmamız bu tür güzel çalış­malardan yararlanmakla birlikte, Kur'ân-ı Kerîm merkezli bir şemail çalışmasıdır. Amacımız Kur'ân-ı Kerîm ayetleri üze­rinden Hz. Peygamberi tanımak, özellikle Allah'ın Hz. Peygamber'e (genelde tüm insanlığa) hitaplarından yararlanarak bir çerçeve oluşturarak izini takip etmek ve ona yaklaşmaktır. O'na yaklaşmak ve O'nu tanımak hiç şüphesiz onu gönderen Allah'a ulaşma konusunda takip edilecek en önemli yoldur. Şüphesiz bu yol üzere arayan bulacaktır. Çünkü aratan zaten aranandır...

Çalışma yapılırken kaynaklar dipnotlarda akademik gele­neğin tersine kısaltmalar şeklinde verilmeyip tam künyeleriyle verilmiştir. Bu sayede genel okuyucunun kaynaklar konusun­da bilgilenmesi arzulanmıştır. Yine Hz. Peygamber'in şemaili üzerinden giden bu çalışma bizim ulaşabildiğimiz ve anlaya­bildiğimiz kadarıyla yazılmıştır. Şüphesiz Hz. Peygamber hak­kında yapılan her çalışma eksik olup, bu çalışmada onlardan biridir. Okuyanların sadece Hz. Peygamberi anmaları değil, anlamaları ve derdine düşüp aramaları dileğiyle...

Çalışma boyunca yardımlarını esirgemeyen eşim Esra, ço­cuklarım Bahadır ve Furkan'a teşekkürü bir borç bilirim.
Hata bize af O'na layıktır..
 

İmam Malik, Muvatta, Ensar Yay.
İstanbul 2014, s.613.
 
 
[1]  Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yay. İstanbul 2011.S.43.
[2]  Müjgân Cunbur, Şemâil-i Şerife ve Hilye-i Nebeviler, Diyanet Dergisi Özel Sa­yısı, Ankara 1970, s.37.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786053262565
Markaİz Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786053262565
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.