İslamda Siyasi, İtikadi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi

Fiyat:
420,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,2) :
205,00 TL
Kazancınız 215,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

 
  Kitap             Mezhepler Tarihi
  Yazar             Prof. Dr. Muhammed Ebu Zehra
  Tercüm          Prof.Dr. Abdülkadir Şener, Hasan Karakaya, Kerim Aytekin
  Hazırlayan     Mevlüt Karaca
  Yayınevi         Hisar Yayınları
  Kağıt - Cilt      Sarı Şamua kağıt  - Bez cilt
  Sayfa - Ebat   783 sayfa - 17x24 cm


 
Hisar Yayınları, Muhammed Ebu Zehra tarafından yazılan Mezhepler Tarihi adlı kitabı incelemektesiniz.  
Mezhepler Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

        
    İSLAMDA SİYASÎ, İTİKADÎ ve FIKHİ MEZHEPLER TARİHÎ
 
       ÖNSÖZ

Aziz Okuyucu,

Allah Teâlâ hazretlerinin lütfü ile Peygamber Efendimizin ve onun güzide Ashabından sonra, yüce dinimizi en iyi anlayan ve en güzel izah buyuran ilim, iman, cesaret ve şecaatleri dillerde ve gönüllerde eksilmeyen büyük Mezhep İmamlarımızın ilmî dehalarını ve mezheplerini anlatan bu değerli kitabı sizlere sunmanın bahtiyarlığı içindeyiz.
 
Bu eserde; bu büyük insanların, engin ahkâm bilgileriyle, Allah'ın ve onun Resulünün emirlerini en ince teferruatına kadar nasıl inceledikleri, Şeriat deryasının uçsuz bucaksız köşelerini keşfedip insanlığın hizmetine nasıl sundukları anlatılmıştır.
 
Onların, çalışmaları sırasında ne gibi güçlüklerle karşılaştıkları, gadre uğratılmaları hatta işkence görmeleri, fakat asla yılmamaları, muarızlarına hiç bir zaman taviz vermemeleri izah edilmiştir.
 
Böylece çağımızın büyük inceleme kitaplarından biri ortaya çıkmış, bütün Müslüman'ların, bu büyük din İmamlarının hayatları hakkında daha kolay bilgi edinmeleri sağlanmıştır.
 
İçinde bulunduğumuz bu asırda tercümesini sunduğumuz bu eseri kaleme alan büyük üstad, Muhammed Ebu Zehra 'dır. Hayatını İslâmî ilimlere vakfeden çağımızın büyük İslâm Hukuku Profesörlerinden bu kıymetli in­sanın 1974 yılında aramızdan ebediyen ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğ­renmiş bulunuyoruz, kendisine Allah'tan rahmet dileriz.
 
Eserin birinci kısmını, muhterem Hasan Karakaya ve Kerim Aytekin hoca efendiler tercüme etmişlerdir. Eserin ikinci kısmının tercümesini ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin muhterem Hocalarından Dr. Abdülkadir Şener yapmıştır. Hazırlanması sırasında titizlikle gözden geçiren mütercimlere teşekkürlerimizi arz ederiz.
 
Okuyucumuza böyle bir eseri takdim etmeyi yayınevimize müyesser kılan Allaha hamdeder; Bu türlü lütuf ve ihsanlarını daim etmesini niyaz eyleriz. islamda siyasi, itikadi ve fıkhi mezhepler tarihi

Tevfik Allah'tandır...
 
  HİSAR YAYINEVİ
  
                          ÖNSÖZ
 
Hamd, yüce Allah'a mahsustur. O'na hamdederiz, O'ndan yardım dileriz. Günahlarımızın affını isteriz, O'na tevbe ederiz, nefislerimizin şerrinden, yaptıklarımızın" fenalıklarından O'na sığınırız. Allah, kimi doğru yola eriştirirse artık onu saptıracak hiçbir kimse yoktur. Kimi de saptırırsa onu, doğru yola ulaştıracak yoktur.
 
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'e (S.A.V.), hidayet önderleri olan, kendilerine uyulduğu takdirde doğru yol bulunan, o nurlu ashabına salatü selâm olsun.
 
O ashab ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) haklarında şöyle bu­yurmuştur: "Ashabım, yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulmuş olursunuz."

Milli Eğitim Bakanlığı genel kültür merkezi, ilim tahsiline kapıları aç­mayı, bu husustaki engelleri kaldırmayı, kültürlü insanlara kolaylıklar sağ­lamayı planlamıştır. Böylece aydın kişiler her ilmin meyvesini elde etsinler, halk tabakasına ağır gelmeyecek, aydınların da zevkini tatmin edecek bir üslupla yazılan, aklî verilerden istifade etsinler. Bu maksatla adı geçen Kül­tür Merkezi, felsefe, tarih, teknik ve dinî ilim dallarında bin kadar kitap ya­yınlamayı öngörmüş ve Allah (C.C.)'ın yardımıyla bu büyük işi mükemmel bir şekilde başarma çalışması içinde yayınlamayı programladığı eserlerin birçoğunu yayınlamıştır. islamda siyasi, itikadi ve fıkhi mezhepler tarihi
 
Bu başarılı merkez benden, bir takım zor meseleleri kolaylaştırıp, herke­sin anlayabileceği bir şekilde kaleme almak suretiyle, islam mezhepleri

hakkında bir kitap yazmamı istemişti. Meydana getirilecek bu kolay eser öyle bir eser olmalıydı ki onu kimse yadırgamasın, açık seçik olsun, bütün kültürlü insanlar, onun ihtiva ettiği meseleleri anlamakta güçlük çekmesin ve İslamî mezheplerin, düşünce aşamalarını kolaylıkla kavrasın.
 
İslâm mezhepleri, inceledikleri meselelere göre çeşitli kısımlara ayrılmış­lardır.
 
a)  İtikadî mezhepler:
 
Bunlar, inancın temel meselelerinde ihtilâf etmemiş (kulun, yaptığı işleri cebren mi yoksa kendi isteğiyle mi yaptığı meselesinde olduğu gibi) kelamcıların ihtilaf ettikleri fer'i meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Meselâ: Bütün mezhepler, islam inancının cevherini teşkil eden, Allah'ın birliği mevzuun­da ittifak etmişlerdir.
 
b)     Siyasi mezhepler:
 
Bunlar, Halifenin seçim şekli ve benzeri meselelerde ihtilaf etmişlerdir. İlerde bu mezhepleri ve her birinin izlediği metodu anlatacağız.
 
c)     Fıkhi mezhepler:
 
Fıkıh; insanların birbirleriyle olan münasebetlerini, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile beyan edilen, kul ile Allah arasında olan ibadete ait me­seleleri tanzim eder.
 
Bu konuları etraflıca incelemek, büyük eserlerin yazılmasını gerektirir. Bunun içindir ki biz, meseleleri kolaylaştırmakla birlikte az ve öz olarak aktarmaya çalışacağız. Ancak, meseleleri kısaca anlatmaya çalışsak da, bü­tün konuları bir kitapta toplamak mümkün değildi. Bunun için bu kitapta sadece siyasî ve itikadî mezhepleri zikredeceğiz. Fıkhı mezhepleri ise başka bir kitaba bırakmayı uygun gördük.

İnşallah yakında okuyuculara o bölümü de sunmaya muvaffak oluruz. Başarı Allah'tandır. Doğru yola sevk eden O'dur. Her zaman olduğu gibi bu işimizde de bize başarı ihsan etmesini niyaz ederiz. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.  ( mezhepler tarihi kitabı , hisar yayınları mezhepler tarihi fiyat , Muhammed ebu Zehra mezhepler tarihi  )
 
Muhammed EBU ZEHRA
 


Hisar yayınları, Muhammed Ebu Zehra tarafından yazılan islamda siyasi, itikadi ve fıkhi mezhepler tarihi adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757422105
MarkaHisar Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789757422105
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.