Kalplerin Keşfi Mukaşefetül Kulub SEMERKAND

Fiyat:
495,00 TL
İndirimli Fiyat (%25,3) :
370,00 TL
Kazancınız 125,00 TL
Havale / EFT:
358,90 TL
103,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Kalplerin Keşfi Mukaşefetül Kulub
Yazar            İmam Gazali
Yayınevi        Semerkand Yayınları
Tercüme        Ali Kaya
Kağıt - Cilt     2.Hamur Kağıt, Ciltli
Sayfa - Ebat  768 sayfa, 17x24 cm


 
İmamı Gazali Kalplerin Keşfi Mukaşefetül Kulub kitabını incelemektesiniz.  
Semerkand Yayınları Kalplerin Keşfi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
Kalplerin Keşfi Mükaşefetül Kulüb Kitabı İmamı Gazali
 
SEMERKAND YAYINCILIK

Mükâşefetü’l-Kulûb adlı kitabın tercümesidir. Ali Kaya’nıın titiz çalışma ürünü olan bu eser mükemmel bir tasnifle müslüman kimliğin ve İslâmî bir hayatın ölçü ve sınırlarını belirler. İnsanın hem iç dünyasını hem dış yaşantısını Cenâb-ı Hakk’ın muradına göre göre tanzim ve tezyin etmeyi öğretir.

İman ve İslâm’ın Vasıfları:

İmâm-ı Gazâli Hazretlerinin bu eseri oraya İslâmî yaşayışı yerleştirmeyi hedefler. Büyük bir ehemmiyeti haizdir. İçerisinde tam 111 müstakil bölüm (konu) yer almaktadır.


Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itiba­riyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî ha­yatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gere­kirse Mükâşefetü’l-Kulûb bir "Kalpleri İhyâ” kitabıdır. Durumlarını tes­pit ve keşfedip aralayarak, ortaya çıkararak ıslaha çalışmayı öğreten bir e- serdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabınca bu mânâ olur. Tasavvuf kalp ile meşgul olan bir ilimdir. Malûmdur ki, kalp nasıl olur­sa dış âzâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder.

Allah Teâlâ’nın; "Her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği” hadisinin mânâsı­na itibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalp ele alınmıştır. Bu her İslâm âliminin, Hakka ubûdiyyete kendini adamış her âbid ve zahidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’ın her gün ziyaret ettiği kalp hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. Çünkü bir kulun, Rabbine karşı (kölenin efendisine misali) edep kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında itibarı olmaz. Hâlbuki bir köle için gaye, efendi­sinin teveccühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalp, kalplerin keşfi ve hâllerin bilinmesi ( Mükâşefetül Kulûb ) gayet mühimdir.

İmam-ı Gazâli ve benzeri âlimler bugün semeresine her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz kalp ile ilgili böyle bir çalışmayı asırlarca önce yapmışlar ve bu sahada eserler yazmışlardır. Ancak bu gibi âlimler böyle eserleri yazmadan önce ya da yazarlarken konu edinilen tasavvufî hayatı yaşamışlardır. İmam-ı Gazâli bu zatların başında gelir.

Eserleri diğer ta­savvuf erbabına nazaran kuvvetli bir İslâm kültürünü ihtiva eder. O her ta­savvuf! konunun İslâm’ın başlıca kültürü olan âyet ve hadislerle ele al­mıştır. Ayet ve hadise uyacak tarzda işlemiştir. Meseleyi İslâm kültürü ile bağdaştırmıştır. Bu bakımdan o, ilim adamları arasında diğer mevzularda olduğu gibi bu mevzuda da güven ve itibarca başta gelir. Okuyucu halk için de böyledir. Denebilir ki; Eserleri en dikkatli, en çok okunan bir İslâm âlimidir.

 
Kalplerin keşfi kitabından kısa bir bölüm
 
Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti
 
İbnu Abbas r.a. Rasülullah s.a.v.’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“Hiçbir günde yapılan amel, şu günlerde —Zilhiccenin on gününde— yapılan ame!den Allah Teala c.c. katında daha sevimli değildir!
Sahabe-i kiram sordu:
— Allah yolunda yapılan cihad da mı ey Allah’ın Rasülü!
Rasülullah s.a.v. buyurdu ki:
— Evet, Allah yolunda yapılan cihad bile! Ancak malı ve canı ile Allah yolunda cihad etmeye çıkan, canını ve malını bu yolda kaybedenler hariçtir!”[1]
Cabir b. Abdullah r.a. Rasülullah s.a.v.den şöyle rivayet eder:
“Allah Teala c.c. katında Zilhiccenin on gönünden daha faziletli ve sevimli başka gün yoktur.
Denildi ki:
— Allah yolunda cihad ile geçirilen günler de mi onlar gibi olamaz?
Rasülullah s.a.v. buyurdu ki:
— Evet, Allah yolunda cihad ile geçirilen günler de onlar gibi olamaz. Ancak cihad esnasında atını ve canını Allah yolunda kaybedenler hariç!”[2]
Hazret-i Aişe şöyle rivayet eder:
“Bir genç vardı, söze kulak verir dinlerdi. Zilhicce hilalini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başlardı. Gencin bu yaptığı Rasülullah s.a.v.e ulaştı. Efendimiz onu çağırdı ve kendisine dedi ki:
— Seni bu günde oruç tutmaya sevk eden sebep nedir?
Genç şöyle cevap verdi:
— Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasülü! Bu günler, insanların hac ve ibadet için toplandıkları günlerdir. Belki bu ibadetimle Allah Teala beni onların duaları arasına katar!
Rasülullah s.a.v. buyurdu ki:
— Bu günlerde tuttuğun her bir günlük oruca senin için bin köleyi azat etme, bin deve kurban etme ve Allah yolunda cihad etmek üzere bin at vermiş olmaya denk sevap vardır. Arefe günü olunca iki bin köle azat etme, iki bin deve kurban etme ve iki bin at vermiş olmaya denk sevap ihsan edilir. ,,[3]
Rasülullah s.a.v. şöyle buyurur:
“Arefe günü oruç tutmak, iki senenin orucuna denktir; aşure günü oruç tutmak da bir yıl oruç tutmaya denktir.”[4]
Tefsir alimleri şu ayetin tefsirinde şöyle derler:
“(Bana ibadet etmesi için) Musa’ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilave ettik; böylece Rabb nin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu.”[5]
Burada ilave edildiği söylenen on gün Zilhiccenin on günüdür. İbnu Mesüd r.a. şöyle der:
“Allah Teala c.c. günler içinden dört günü, aylar içinden dört ayı, kadınlar içinden dört kadını diğerleri arasından seçti. Dört kişi cennete her kesten önce girer ve dört kişiye cennet aşıktır:
Seçilen dört gün:
 1. Birinci gün Cuma günüdür. Bu günde öyle bir vakit vardır ki; müslüman bir kulun dünya veya ahirete yönelik bir isteği bu vakte tevafuk ederse, Cenab-ı Hak mutlaka kendisine istediğini verir!
 2. İkinci gün ise arefe günüdür. Cenab-ı Hak c.c. bu gün ile meleklerine karşı şöyle övünür:
— Ey meleklerim! Şu kullarıma bakın; mallarını harcayarak ve bedenlerini yorarak saçları dağınık, başları toz içinde huzuruma gelmişler! Sizler şahit olun, ben onları bağışladım!
 1. Üçüncü gün ise Kurban bayramı günüdür. Bu gün geldiğinde, kul kurbanını kestiği zaman; kurbanın kanından ilk damla yere düşer düşmez, işlediği bütün günahlara keffaret olur!
Dördüncü gün ise Ramazan bayramı günüdür. Müslümanlar Ramazan orucunu bitirip bayram yapmak için dışarı çıktıkları zaman Cenab-ı Hak c.c. meleklerine şöyle der:
 1. Dördüncü gün ise Ramazan bayramı günüdür. Müslümanlar Ramazan orucunu bitirip bayram yapmak için dışarı çıktıkları zaman Cenab-ı Hak c.c. meleklerine şöyle der:
— Her çalışan ücretini ister. Kullarım da Ramazan aylarının orucunu tuttular, bayram yapmak için çıkmışlar! Şimdi ücretlerini istiyorlar. Sizler şahit olun, ben onları bağışladım!
Bu esnada bir münadi şöyle nida eder:
— Ey Muhammed ümmeti! Günahlarınız iyiliklere çevrilmiş olarak evlerinize dönünüz!
Seçilmiş olan dört ay:
 • Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır.
Seçkin dört hanım:
 1. Meryem bt. İmran,
 2. Allah ve Rasülüne ilk iman eden Hazret-i Hatice bt. Huveylid r.a.,
 3. Firavunun hanımı Asiye bt. Müzahim,
 4. Cennet hanımlarının efendisi Fatıma bt. Muhammed r.a. Cenab-ı Hak c.c. hepsinden razı olsun.
Cennete ilk girecek dört kişi:
 • Her kavmin bir öne geçeni vardır. Hazret-i Muhammed s.a.v. Araplar içinde cennete ilk giren,
 • Selman-ı Farisi ra. Farslılar arasında ilk giren,
 • Süheyb-i Rumi r.a. Rumlar arasında ilk giren,
 • Bilal-i Habeşi r.a. Habeşliler arasında cennete ilk giren olacaktır.
Cennetin aşık olduğu dört kişi:
 • Ali b. Ebi Talib r.a.,
 • Selman-ı Farisi r.a.,
 • Ammar b. Yasir r.a.,
 • Mikdad b. Esved r.a.dır
Rasülullah s.a.v. şöyle buyurur:
“Kim terviye günü[6] oruç tutarsa, Allah Teala c.c. o kişiye Eyyüb a.s. ‘in sabrına karşılık aldığı sevap kadar sevap verir!”[7]
Rasülullah s.a.v. buyurdular ki:
“Arefe günü gelince Allah Teala c.c. rahmetini yayar. Hiçbir günde, o günde olduğu kadar cehennemden azat edilen olmaz. Arefe gününde kim Allah Teala’dan bir dünya veya ahiret hacetini isterse, Cenab-ı Hak bu dileği yerine getirir. Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarına keftarettir.”[8]

Bunun hikmeti —Allah Teala c.c. en doğrusunu bilir ama— şu olsa gerektir: Terviye ve arefe günleri, iki bayram arasında kalan müminlerin sevinç ve sürur günleridir. Müminler için günahlarının bağışlanmasından daha büyük bir sevinç kaynağı olamaz. İki bayramdan sonra gelen Muharremin onuncu günü olan Aşure günü oruç tutmak ise bir yılın günahlarına keffarettir. Çünkü Aşure günü Musa a.s.ın oruç tuttuğu gündür; Arefe günü ise bizim Peygamberimizin oruç tuttuğu gündür. Bizim Peygamberimizin diğer peygamberlere karşı fazileti ise elbette kat kat fazladır. Allah Teala c.c., hepsine de salatu selam eylesin.
[1] – Buhari, 969; Tirmizi, 757; Ebu Davud, 2438; İbnu Mace, 1727; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1969; ed-Darimi, es-Sünen, 1773.
[2] – Buna yakın lafızlarla rivayeti için bkz., Buhari, 969; Tirmizi, 757, 758; Ebu Davud, 2438; İbnu Mace, 1727, 1728; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6559, 6560, 9505; el-Beyhaki, Şu’abu’l-İman, 3757; eI-Heysemi, Mecma’u’z-Zeva’id, 5929-5933.
[3] – İbnu’l-Cevzi ve İbnu Arrak bu rivayetin mevzu olduğunu belirtir. Bkz., İbnu’l-Cevzi, el-Mevdu’at, 2/198; İbnu Arak, Tenzihu’ş-Şeri’a, 2/148,
[4] – Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 22110.
[5] – A’raf, 142.
[6] – Terviye günü: Terviyenin kelime manası «suya kanmak, düşünüp tefekkür etmektir».
[7] – es-Suyuti, el-Le’ali, s. 121; İbnu Arrak, Tenzihu’ş-Şeri’a, 2/165.
[8] – Benzer lafızlara rivayeti için bkz., Müslim, 1348; Nesai, 6/251-252; İbnu Mace, 3014; el Münziri, et-Terğib ve’t-Terhib, 1740.
 
İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi, Semerkand Yayınları.
 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

Allah Korkusu
Yine Allah Korkusu
Sabır ve Hastalık
Riyâzat ve Nefsanî Şehvet
Nefsi Yenmek ve Şeytana Karşı Koymak
Gaflet
Allah’ı unutmak, Fâsıklık, Nifak
Tevbe
Sevgi
Aşk
Allah’a İtaat, O’nu ve Resulünü Sevmek
İblis ve Azabını Beyan
Emânet
Namazı Huzur ve Huşu ile Tamamlamak
Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i AniT-Münker
Şeytanın Düşmanlığı
Emânet ve Tevbe
Merhametli Olmanın Fazileti
Namazda Huşu’un Beyanı
Dedikodu, Koğuculuk
Zekât
Zina
Sıla-i Rahim ve Ana Baba Hakkı
Ana Babaya İyilik etmek
Zekât ve Cimrilik
Aşırı İhtiras
İbadete Devam ve Haramı Terk Etmek
Ölümü Hatırlamak
Gökler ve Çeşitli Cinsler.
Kürsi-Arş-Mukarreb Melekler, Rızıklar ve Tevekkül
Dünyayı Terk etmek, Onu Kötülemek
Yine Dünyayı Zem Hakkında
Kanaatin Fazileti 
Fakirlerin Fazileti
Allah’tan Başkasını Dost Edinmek
Sur’a Üfürmek, Ürkmek, Mezarlardan Kalkmak
Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm
Dünya Malının Kötülüğünü Beyan
Ameller-Mizan ve Cehennem Azabı
İtaatin Fazileti
Bölüm ; Şükür 
Kibrin Kötülüğü
Gündüzleri ve Başka Zamanları Düşünmek
Ölümün Şiddetinin Beyanı
Kabrin ve Kabir Korkusunun Açıklanması
İlm’ül Yakin, Aynel Yakin ve Arz Günü Sual
Allah’ı (c.c) Zikretmenin Fazileti
Namazların Fazileti
Namaz Kılmayanın Cezası
Cehennem Meydanı ve Cehennem Azabı
Cehennem Azabı
Günahtan Sakınmanın Fazileti
Tevbenin Fazileti Hakkında
Zulmü Nehyetmek
Yetime Zulüm Etmeyi Yasaklamak
Kibrin Kötülüğünü Belirtmek
Tevazuun ve Kanaatin Fazileti
Dünyaya Aldanmak
Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırmak
Sadakanın Fazileti
Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Karşılamak
Abdestin Fazileti
Namazın Fazileti
Kıyametin Dehşetleri
Cehennem ve Mizan’ın Sıfatları
Kibir ve Kendini Beğenmişliğin Kötülüğü
Yetimlere İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak
Haram Yemek
Faizin Yasak Oluşu
Kul Hakları
Heva’ya Uymanın Kötülüğü ve Zühd
Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin Dereceleri
Sabır-Rıza ve Kanaat
Tevekkülün Fazileti
Mescidin Fazileti
Riyâzat ve Keramet Ehlinin Fazileti
İman ve Nifak
Gıybet ve Koğuculuğun Kötülüğü
Şeytanın Düşmanlığı
Muhabbet ve Nefis Muhasebesi
Hakkı, Batılla Karıştırma 
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti
Gece Namaz Kılmanın Fazileti
Dünya Âlimlerinin Cezası
İyi Huyun Fazileti
Gülme-Ağlama, Elbise
Kur’ân-ı Kerim’in ve Âlimlerin Fazileti
Namaz ve Zekâtın Fazileti
Ana-Babaya İyilik ve Evlat Hukuku
Komşuluk Hukuku ve Fakirlere İyilik
İçki İçenin Cezası
Peygamberimizin (s.a.v) Miracı
Cuma’nın Fazileti
Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı
Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı
Cihadın Fazileti
Şeytanın Hilesi
Çalgı Dinlemek
Bidat ve Nefsi Arzulara Uymanın Haram Oluşu
Receb Ayının Faziletleri
Şaban Ayının Faziletleri
Ramazan Ayının Faziletleri
Kadir Gecesi’nin Faziletleri
Bayramın Fazileti
Zilhicce’nin İlk On Gününün Fazileti
Aşure’nin Fazileti
Fakirleri Ağırlamanın Fazileti
Cenaze ve Kabir
Cehennem Azabından Kurtulmak
Mizan ve Sırat 688
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Vefatı
 


 
semerkand imamı gazali kalplerin keşfi mukaşefetül kulub kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054491018
MarkaSemerkand Yayınları
Stok DurumuVar
9786054491018
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.