Kaynaklarıyla Tasavvuf Adab Mürşit Hizmet

Fiyat:
504,00 TL
İndirimli Fiyat (%25,6) :
375,00 TL
Kazancınız 129,00 TL
Havale / EFT:
363,75 TL
105,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo


Kitap              Kaynaklarıyla Tasavvuf
Yazar             Doç. Dr. Dilaver Selvi
Yayınevi         Semerkand Yayınevi
Editör             İbrahim Tozlu
Kağıt - Cilt      2.Hamur kağıt, Ciltli
Sayfa - Ebat   696 sayfa, 17x24 cm


 
Semerkand Yayınları Kaynaklarıyla Tasavvuf kitabını incelemektesiniz.
Dilaver Selvi Kaynaklarıyla kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
    KAYNAKLARIYLA TASAVVUF  ( ADAB, MÜRŞİD, HİZMET )
 
 
Elinizdeki Kitap, mühim ve nazik bir konuyu ele almaktadır. Konusu tasavvuftur.Tasavvuf,İslam tarihinde ortaya çıktığı günden beri hiç gündemden düşmemiş,kıyamete kadar da düşmeyecektir.Çünkü tasavvufun konusu insandır,insan terbiyesidir.İnsan var oldukça tasavvuf da var olacaktır.
  
Tasavvuf, kelime olarak Kuran ve sünnette geçmez. Ama içerik olarak tamamen Kuran ve sünnet esasları üzerine kurulmuştur. Bu yüzden " Kaynaklarıyla Tasavvuf  " derken Kuran ve sünnete göre tasavvuf anlayışı esas alınmaktadır.
  
Bu kıymetli kitapta, tasavvufun ana konuları ele alınmıştır. Bu konular ilgili temel kaynaklardan araştırıldı. Her konunun özü ortaya konulmaya çalışıldı. Konunun temeli olan âyet ve hadisler tespit edildi. Bu sahanın uzmanı olan ariflerin, bu ayet ve hadisleri nasıl yorumlayıp amel ettikleri incelendi.
 
Bu kitabımız, daha önce küçük kitap çıklar halinde yayınlanmış olan çalışmaların birleştirilmiş halidir. Ancak bütün kitapçıklar yeniden gözden geçirilmiş, cümle ve manalar tashih edilmiş, yeni eklenen konularla genişletilmiştir. Bu haliyle her birisi ayrı bir çehre ve yeni hüviyet kazanmıştır.  

Tasavvuf ortaya çıkıp şekillendiği tarihten bugüne kadar sürekli gündemde olan ve insanları cezbeden bir ilim ve uygulamadır. Tasavvufun genel olarak hal ilmi olarak adlandırılması nedeniyle bir çok konusunun, tasavvufu tanımayan kişilerce bir sorgulamaya tabi tutulduğu da görülmektedir. Tarih boyunca bir çok tasavvuf büyüğü ve ilim adamı, bu türden sorgulamalara cevap vermişlerdir. Dr. Dilaver Selvi tarafından kaleme alınanan bu eser de tasavvufu ana hatlarıyla tanıtırken, bir yandan tasavvufu tanımak isteyen mübtedilere bir kılavuz sunmakta, öte yandan da ilgili olduğu alanı tanımak isteyen maneviyat yolcularına bir kaynak göstermektedir. Kaynaklarıyla Tasavvuf, tasavvuf, seyrü süluk, evliya, mürşid, biat, teslimiyet, hizmet, cemaat başlıkları altında derlenmiş doyurucu bölümleriyle bir başvuru kaynağı.( kaynaklarıyla tasavvuf kitap , tasavvuf kitabı , dilaver selvi kaynaklarıyla tasavvuf kitabı , semerkant yayın , tasavvuf kitapları , kaynaklarıyla tasavvuf Semerkant , dilaver selvi kitapları )

 
        ÖNSÖZ
 
Her derde ayrı bir ilaç yaratan yüce Allah'a sonsuz hamd ve sena ol­sun.
 
O Rahman'dır, yarattığı bütün varlıklara rahmet eder. Rahimdir; mü­minleri dünya ve âhirette özel himayesinde korur, sever ve sevindirir.
 
Bütün insanlar için bir rahmet, nur ve şifa yapılan Hz. Muhammed Efendimiz'e (s.a.v) salat ve selam olsun.
 
Rahmet peygamberiyle yeryüzüne gelen nuru, sevgiyi ve güzel ahla­kı bize kadar ulaştıran bütün Sahabe-i Kiram, âlim, arif ve salihlere hür­met ve ihtiram olsun.
 
Allah Teâlâ onların yaptığı bu hizmete karşılık olarak kendilerine en güzel makam ve nimetleri lütfetsin.
 
Elinizdeki eser. mühim ve nazik bir konuyu ele almaktadır. Konusu tasavvuftur.
Tasavvuf, İslâm tarihinde ortaya çıktığı günden beri hiç gündemden düşmemiş, kıyamete kadar da düşmeyecektir. Çünkü tasavvufun konusu insandır, insan terbiyesidir. İnsan var olduğu müddetçe tasavvuf da var olacaktır.
 
Tasavvuf, kelime olarak Kur'an ve sünnette geçmez. Ama içerik ola­rak tamamen Kur'an ve sünnet esasları üzerine kurulmuştur. Bu yüzden 'Kaynaklarıyla Tasavvuf derken Kur'an ve sünnete göre tasavvuf anlayı­şını esas alıyoruz.
 
Bu tashih ve eklemelerde okuyucularımızın mühim katkıları olmuştur. Bize ulaşan her talep ve tenkit değerlendirilmiştir. Bunun için emeği geçen bütün kıymetli okuyucularımıza teşekkür ederiz. Bu yaptıklarının hayır ha­nelerine bir sevap olarak yazılmasını yüce Allah'tan dileriz.
 
Bu kitaplar büyük ciltler hâlinde okuyucularımız istifadesine sunula­caktır. İlk cilt, tasavvuf terbiyesinin temelini oluşturan konulara ayrılmıştır. Bunun için önce tasavvufun tarifi, dindeki yeri ve ana gayesi ele alınmıştır.
 
Sonra tasavvufta kısaca seyri sülük denen manevî terbiyenin ne ol­duğu ortaya konmuş ve özetle terbiyede kullanılan ameller, metotlar ve usuller incelenmiştir. Bu arada zikir ve rabıta konusu önemine binaen bi­raz geniş tutulmuştur.
 
Ayrıca işin temelini oluşturan niyetin önemi ve ilmin gerekliliği ele alınmıştır. Sonra manevî terbiyenin merkezinde bulunan kâmil insan üze­rinde durulmuştur. Konu ettiğimiz kâmil insan, irşatla görevli olduğu için tasavvufta ona kâmil mürşid denir.
 
Bundan sonra eser şu sorulara cevap vermektedir:
 
Kur'an ve sünnet kâmil insanı nasıl tanıtır? Kâmil insan bir mümin için ne ifade eder? Kâmil insan hangi yetkilere sahiptir? Kâmil mürşidi ta­nıtıcı sıfat ve özellikleri nedir?
 
Velileri sevmede ölçülerimiz ne olmalı? Allah dostlarını sevmenin ka­zancı nedir? Onları tenkit etmenin usulü nasıl olmalı? Velilere düşmanlık yapmak imanı nasıl zarar sokar?
 
Kâmil bir mürşidin terbiyesine girmek nasıl olur? Biat, intisap, tövbe almak, tarikata girmek ne demek? Bunların faydası ve gayesi nedir?
 
Allah ile kul arasına girmek ne demek? Tövbesini bozan çarpılır mı?
Mürşid, insana nasıl tasarruf eder? Himmet nedir, nasıl gerçekleşir?
Tasavvufla ilgili temel konular ve cevap arayan meseleler elbette bu kadar değil. Bu konuların bir kısmını -yüce Allah'ın izniyle- ikinci ciltte ele alacağız.
Her çalışmamız için şu hususu temel ilke edindik:
 
Bir eser tek şahsa mal edilecek çalışma değildir. O eserde bütün müminlerin hakkı, yardımı ve hissesi vardır.
Bu çalışmamız da böyle bir sevginin ve bereketin ürünüdür.
Onu duanız, sevginiz ve ilginizle besleyiniz.
 
Bizlere hatalarımızı gösterenlerden Allah razı olsun.
 
Bütün gayret ve başarı yüce Rabbimizdendir. O'na sonsuz hamd ve sena olsun.
 
Doç. Dr. Dilaver SELVİ
 
  
İÇİNDEKİLER
 

Önsöz
 
BİRİNCİ BÖLÜM
TASAVVUF NEDİR?
 
Tasavvuf Nedir?               
Tasavvufun Kaynağı Kur'an ve Sünnettir 
Tasavvufta İlk Hedef Kalp Temizliğidir     
Kur'an Sufilikten Nasıl Bahseder?              
Sufi Muttaki Müminin Diğer İsmidir            
Her Müride Sufi Denmez
Sufiliğin ilk Basamağı İman ve Sevgidir   
Sufilik Sadece Kitap Okumakla Olmaz    
Tasavvuf Kur'an ve Sünnet Ahlakıdır        
Tasavvuf Samimiyet İster, Sahte İsmi Kabul Etmez
 
SEYRİ SÜLÜK ve TERBİYE METOTLARI 
Seyri Sülük Nedir?           
Zikir Nedir?         
Zikir ibadetlerin Özü ve Hedefidir
Zikir Veliliğin Diplomasidir             
Zikirde İlk Nokta               
Zikir Çeşitleri ve Yapılış Şekilleri 
 Gizli Zikir           
 Sesli Zikir          
 
Vird Nedir?         
Zikrin Faydaları
Sohbet Nedir?   
Rabıta  
Rabıtanın Yapılış Şekilleri             
Mürşidin Huzurunda Yapılan Rabıta           
Mürşidin Gıyabında Yapılan Rabıta            
Rabıta Yapmanın Faydaları          
Rabıta İle İlgili Edepler    
Netice  
 
MANEVÎ TERBİYEYE İLK ADIM: NİYET   
Niyet Nedir?       
Tasavvuf Terbiyesinin Hedefi      
Riya Tehlikesi   
Herkes Niyetine Göre Sonuç Alır
Tasavvuf Terbiyesi İhlasla Fayda Verir    
Mürşide Gidenlerin Niyeti Nedir?
 
TERBİYENİN TEMELİ İLİMDİR      
İlmin Kısımları   
Her Müslümana Farz Olan İlim Nedir?      
Maksat Bilmek Değil, İlmin Hakkını Vermektir       
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
KUR'AN ve SÜNNETTE VELİ
 
I-KUR'ÂN-I HAKİMDE ALLAH DOSTLARI

     
Ehlullah Allah'ın dostlarıdırlar       
Veliler dünya ve âhiret saadetine ulaşmışlardır      
Veliler mukarrebûn makamındadırlar         
Veliler hayırlarda en öndedir         
 
Veliler, hidayet önderleridir           
Velilerin amelleri temiz, makamları âlîdir  
Allah velilerini, onlar da Allah'ı severler     
Veliler halkın en hayırlılarıdır         
Velilere özel bir nur verilmiştir      
Veliler, canlarını Allah Teâlâ'ya feda etmişlerdir    
Allah dostlarına dost olanlar, Allah'ın dostu olurlar
Veliler her mümine ihlâs, edep ve zikir derslerini öğretir      
Velilerle beraberlik en güzel ameldir          
 
II. HADİSLERDE ALLAH DOSTLARI          
Veliler, Allah Teâlâ'nın seçkin dostlarıdır  
Veliler Her Devirde Bulunur           
Veliler Hz. Peygamber'in (s.a.v) vârisidirler            
Veliler Hz. Peygamber'in (s.a.v) âlidirler  
Veliler Allah Teâlâ'nın delili ve şahididirler               
Veliler insanlık için manevî ışık kaynağıdır              
Veliler Allah'ın nuruyla bakarlar, nur yayarlar          
Velilerin kalpleri takva ve feyiz kaynağıdır               
Veliler zikrin anahtarıdır, Allah'ı hatırlatırlar              
Velilerin her şeyi Allah içindir       
Velileri sevmek, kalpteki Allah sevgisinden kaynaklanır    
Veliler bütün âlem için bir rahmettir            
Allah Teâlâ dostlarıyla meleklere övünür  
Kafir ve gafiller hariç bütün âlem, velileri tanır ve sever       
Veliler. Allah Teâlâ'yı kullarına, kulları da yüce Allah'a sevdirirler
Velileri ziyaretten Allah razı olur  
 
MÜRŞİDİ KÂMİL ve ÖZELLİKLERİ
MÜRŞİDİ KÂMİL KİMDİR?  
MÜRŞİTTE ARANAN TEMEL ÖZELLİKLER
         
 
Müşahade ve yakîn iman sahibidirler        
Kur'an ve Sünnet ilmini bilirler      
Takva ve istikâmet ehlidirler        
Sürekli zikir ve murakabe halindedirler     
Basiret, Feraset ve Siyaset ilmini bilirler  
Mânevi silsile ve irşat icazetine sahiptirler              
Zühd ve cömertlik ahlâkı ile süslenmişlerdir           
İlâhi cazibe, manevî nazar ve heybet sahibidirler...
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ALLAH DOSTLARI ve BİZ
 
VELİLERİ NASIL TANIYACAĞIZ?  

Allah Dostu Kimdir?        
Velileri Nasıl değerlendireceğiz? 
Velilere sevgi gözüyle bakmayan onlardan yararlanamaz ..
Velileri sevmek ve onlara hürmet etmek takvanın gereğidir
Veliler tevhid anlayışını temsil ederler. Kulları şirkten kurtarırlar
İnsanların hidayete ermesinde mürşidler sadece vesiledir 
Kâmil insan Kabe gibi mübarektir               
Kâmil müminler pek çok melekten daha faziletlidir               
Veliler nebiler gibi masum değil ama ilâhi himaye altındadırlar
 
VELİLERİ SEVMEDE ÖLÇÜLERİMİZ         
Velileri Sevmede Temel Ölçüler  
Velilere Allah için itaat etmelidir  
Veliler farklı derecelere sahiptir   
Veliler insandır. Beşerî özelliklerle iç içedir             
Velileri gören kendi hatasını görür               
Muhabbet taassup değildir; olmamalıdır   
İtirazsız teslimiyet kâmil mürşide olur       
Allah dostlarını hemen tenkit etmemeli     
Niyet hayır olunca âkibet de hayır olur       
Mürşide tâbi olmak için keramet aranmaz           
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİAT ve İNTİSAP
 
Giriş      
Allah ile kul arasına girmek ne demek?     
Allah ile kul arasında vasıta olur mu?        
Allah ile kul arasına giren engeller              
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mı?            
Şeyh eli tutanlar şeytandan kurtuldu mu? ..
 
BİAT ve İNTİSAP NEDİR?   

Biat ve intisap ne demektir?         
Biat ve intisabın delilleri 
Kur'an-ı Kerim'de             
Sünnette             
Biat nasıl yapılır?              
Erkeklerin biat şekli         
Kadınların biat şekli         
Sözlü olarak       
El üzerine bez sararak    
Kaptaki suya el batırmak suretiyle             
Kapı arkasından sözlü olarak       
Kadın vekil tayin etmek suretiyle
Ortaya bir bez parçası uzatmak suretiyle ..
Çocukların biat şekli        
Vekil ve halife ile biat şekli            
Başkası adına yapılan biat şekli
 
BİAT ve İNTİSABIN SONUÇLARI   
Biatin ardındaki gerçekler              
Biatin getirdiği sonuçlar  
Kur'an'daki müjdeler       
Sünnetteki müjdeler        
 
BİAT ve İNTİSAP ÖRNEKLERİ
Biat ve intisabın tarihi seyri           
Biat örnekleri     
Avf b. Malik el-Esedî (r.a) anlatır 
Ebû Umâme (r.a) anlatır 
Şeddad b. el-Hâd (r.a) anlatır        
Nakledildiğine göre          
Mürşide biat etmek ne demek?   
Tövbesini bozan çarpılır mı?         
Mürşidle tövbe yapmanın faydası               
Biatin gayesi nedir?         
Keşif ve keramet hevesi
Manevî korunmaya girme ümidi  
Manevî zevk ve hâl heyecanı       
Cezbe hallerine ulaşma arzusu   
Dua ile dünya dertlerini dindirmek               
Manevî hallere ulaşmak 
Temel hedef Allah rızasına ulaşmaktır
 
MÜRŞİDE VERİLEN YETKİLER     
Mürşide verilen yetkiler neler?     
Tasarruf yetkisi
Tasarruf yetkisine sahip olanın özellikleri ...
Himmet
Himmetin temel özellikleri             
Himmet ilâhi bir ikramdır
Himmet samimiyet ve gayret ister             
Himmet kadere bağlıdır  
Himmet hikmete uygun gerçekleşir           
Himmet hizmetten sonra gelir      
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
GÖNÜL SULTANLARININ FERT ve CEMİYETİ ISLAHI
 
FERDİN ISLAHI           
İnsanların İrşat İhtiyacı   
Saadet Asrından Sonraki Durum 
Tasavvufun Üstlendiği Görev      
Mürşidsiz Terbiye Olmaz              
Maneviyat İklimine ilk Adım         
İç Alemin İhyası
Kalbin Temizlenmesi      
Mürşidin Görevi Nereye Kadar?  
Kalbe İlaç Olan İlim Nedir, Ona Şifa Sunan Alim Kimdir?
Tasavvuf ve İlim Birbirini Tamamlar          
Mürşide İntisap Alim İçin de gereklidir      
 
CEMİYETİN ISLAHI 
Cemiyet Nasıl Islah Edilir?            
Yeniden Dine Yöneliş     
Tövbe ve Takvaya Sarılma           
Hayır ve Faziletlere Koşma          
İüm ve Sünnetlere Yöneliş            
Cemiyetin Teşekkülüne Hizmet  
Güzel Ahlakı Temsil        
Asrımızdaki Maneviyat Mimarlarından Bir Örnek:
Seyyid Muhammed Raşit (ks)     
Her Devirde Beklenen Kurtarıcı: Mehdi (a.s)           
Dini Kaynaklarımızda Mehdi         
Halkın Ortaya Çıkardığı Mehdiler 
Kendisini Mehdi İlan Edenler        
Sahte Mehdilere Ümit Bağlayanlar             
Gerçek Mehdinin Özellikleri         
Mehdi'yi Bekleyenlere Gereken  
Sonuç: İş Bitmedi            
 
ALTINCI BÖLÜM
 
TÖVBE ve TESLİMİYET
TÖVBE NEDİR?
               
Tövbe, Manevî Terbiyenin Temelidir         
Bütün Günahların Tövbesi Vardır
Tövbe Herkese Gereklidir             
Herkesten İstenen Nasuh Tövbesidir        
Nasuh Tövbesi Nasıl Olur?           
Tövbenin Merkezi Kalptir. Pişmanlık Kalpte Olmalıdır         
Günah Günahı Çeker      
Tövbeyi Korumak            
Tövbenin En Faydalısı Salihlerle Birlikte Yapılan Tövbedir
Tövbe İçin Temizlik ve Namaz    
Nakşibendî-Halidiyye Kolunda Tövbe Adabı           
Mürşid İmana Nasıl Kefil Olur?    
Mürşid Müridlerine Cenneti Taksim Etmez, Tarif Eder        
Mürşidi Düşünmenin (Rabıtanın) Gayesi  
Tövbe ve Tarikat Tazelemek Nedir?          
 
TESLİMİYET 
 
Niçin Teslimiyet
Teslimiyet Nasıl Olmalıdır?           
Teslimiyete Engel Olan Maniler  
Teslimiyetin Ölçüsü        
Mürşide Teslimiyet Kölelik Değil, Hürriyyettir         
Mürşidin Yetkisi ve Konumu        
Teslim Olunacak Kimseyi İyi Tanımalıdır 
Tedavi İçin Teslim Olmak Şarttır
İtirazında Mazur Olanlar 
İtirazında Mesul Olanlar 
Mürşide Muhalefetin Sonuçları    
İstişarede Usul, İtirazda Edep     
Mürşide İbadet Edilmez, Allah Yolunda itaat Edilir               
Teslimiyet Zamanla Gerçekleşir 
 
 
Yedinci bölüm

CEMAAT HUKUKU ve HİZMET EDEPLERİ
 
CEMAAT HUKUKU
 
Dinimiz Cemaat Dinidir   
Cemaat Olmanın Hükmü               
Cemaat Olmayı Emreden Ayetler               
Birlik ve Kardeşliği Emreden Hadisler
Cemaat Hukuku
 
 
Cemaatin İmamına Karşı Koruması Gereken Hukuk ve Edepler
 
Emre İtaat
 
Sevgi ve İtaatte Ölçülü Olmak     
Samimi ve Sadık Olmak
Makamın Hatırını Korumak           
Hürmette Aşırı Gidip Putlaştırmamak        
Hayır Dua Etmek
               
Allah Yolunda Kardeşlik Hukuku        
Kardeşliği Allah İçin yapmak        
Kusurları Affetmek          
Kardeşini Hata İçinde Bırakmamak           
Kusur Düzeltirken Kusur Yapmamak        
Kardeşinin Derdiyle Dertlenmek  
Kardeşiyle İyi Geçinmek, Kırıcı Olmaktan Sakınmak          
Kardeşinin Hakkını Savunmak ve Korumak            
Kardeşine Karşı Kibirden Kaçınmak          
Kardeşini Nefsi Gibi Gözetmek   
Kardeşine Sıkıntı Verecek Söz ve Davranışlardan Kaçınmak
Kardeşlerine Gıyabında Dua Etmek           
 
Cemaatın Önemi Hakkında Bazı Alimlerin Görüşleri
Elmalılı M. Hamdi Yazır  
Bediuzzaman Said Nursî               
 
HİZMETTE EDEP
 
Hizmetin Kıymeti             
İnsanı Hizmet Ölçer
 
Hizmet Ahlakı    
Hizmet Tevazu İster       
Herkes Hayra Muhtaçtır 
Hizmette Öncelik Sırası Bilinmelidir          
Hizmet Denge ve Devamlılık İster              
Hizmette Başarı Cemaatindir       
Hizmet Sabır ve Cesaret İster      
Hizmetin Temeli İstişaredir           
Hizmetin İçinde Olanlar Özel Himaye Altındadır
Hizmetin Hedefi Nefsin Islahıdır  
Kaynaklar


 
Semerkand Yayınları Dilaver Selvi Kaynaklarıyla Tasavvuf kitabını incele diniz. 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055455026
MarkaSemerkand Yayınları
Stok DurumuVar
9786055455026
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.