Kızıl İcaz

Fiyat:
65,00 TL
İndirimli Fiyat (%27,7) :
47,00 TL
Kazancınız 18,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
375,00 TL
260,00 TL
STOKTA VAR
650,00 TL
440,00 TL
STOKTA VAR
426,00 TL
280,00 TL

Kitap           Kızıl İcaz   
Yazar          Bediüzzaman Said Nursi
Tercüme     Prof. Dr. Niyazi Beki
Yayınevi     Tenvir Neşriyat 
Kağıt Cilt     Şamua Ivory, Lüks Termo Deri
Sayfa Ebat  256 Sayfa , 17x24


Bediüzzaman Said Nursi Kızıl İcaz kitabı nı incelemektesiniz.    
Tenvir Neşriyat Kızıl İcaz kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   TAKDİM

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olanAllâh'a mahsûstur. Salât ve selâm Hâtemül Enbiyâ Efendimiz Muhammed'e (A.S.M), O'nun âl ve ashâbına olsun...

Mantık ilmine dair olan Üstâd Bedîüzzamân Saîd Nûrsî Hazretlerinin te'lif ettiği Kızıl Icâz nâmındaki eseri aslına bağlı kalarak tercüme etmeyi bize nasib eden Allâh'a sonsuz hamd ederiz.

Kızıl icaz, Abdurrahman Ahdarî'nin 142 beyitten oluşan "Süllemü'l-Münevrak" isimli eserinin ilk 66 beytine bir şerh olarak yazılmış bir eserdir. Bir şaheser olan Süllem, Mantık ilmiyle ilgili konuları daha iyi hıfzetmek ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla manzume olarak yazılmıştır. Medreselerin genelinde okutulan Mantık kitaplarından birisidir.

Abdurrahman Ahdarî, Mantık ilmine merdivenler basamağıyla çıkılacağını ve her bir basamakta ilmin daha ihatalı basamaklarına ulaşılabileceğini belirtmek amacıyla bu esere süslü merdiven anlamında "Süllemü'l-Münevrak" ismini vermiştir. Aslen Cezayirli olan Ahdarî, Mantık, Astronomi, Matematik ve Fizik alimlerindendir. Kabri Cezayir'in Bentyus mıntıkasında bulunmaktadır.
Süllem, Mantık'ta meşhur bir eser olan Ebheri'ye ait "İsaguci" isimli eserin Ahdarî tarafından manzum hale getirilmesiyle meydana gelmiştir.

Üstâd Hazretleri Kastamonu Lahikası'nda geçen bir mektûbunda Eski Saîd'in te'lifatından olan Kızıl Icâz hakkında şöyle demektedir:
"Hem Eski Saîd'in ilm-i mantık noktasında bir şâheser hükmünde bulunan gayr-ı matbu' Ta'likât'tan süzülen i'câzlı bir îcâz-ı hârikada, müdakkik ulemâları hayret ve tahsînle dikkate sevk eden, matbu' "Kızıl icâz" nâmındaki Risâle-i Mantıkiye Risâle-i Nur'la bağlanmasına ve şâkirdlerinin âlimler kısmının nazarına göstermek lâyık gördüm. Fakat çok derindir. Bugünlerde Feyzi'ye bir parça ders verdim. Belki bir zamân Feyzi kendisi, başkasının da anlaması için dersini Türkçe kaleme alacak." (Kastamonu Lahikası, Tenvir Neşriyat, s.153)

Mantık ilmindeki "Süllemü'l-Münevrak" isimli metni Bediüzzaman Hazretleri Kızıl icaz adıyla şerhetmiş, daha sonra kardeşi Abdulmecid Nursî Ağabeyimiz de kendisinden ders alarak Kızıl icaz'a hâşiye yapmıştır. Bu çalışmada, merhûm Abdulmecid Ağabey'in bu hâşiyelerinden de yararlanmış bulunmaktayız.

Yayınevimiz, elinde bulunan H.1339'da Evkaf Matbaası tarafından matbu' hale getirilen Kızıl Icâz eserini dijital ortama aktarmış, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Beki Hocamızın bir yıla yakın çalışması neticesinde tercüme ettirmiş ve yine kendisi tarafından izâhlar eklenerek siz okuyucularla buluşturmuştur.

Kitabın içeriğine dair bazı bilgilerin paylaşılmasını elzem olarak görmekteyiz.

Arabî kısım ile ilgili olarak:

Kitap içerisinde çerçevelerde bulunan Arapça ibarelerde şiir şeklinde kırmızı renkle yazılan kısımlar Süllem kitabına ait beyitlerdir.

Üstadımız Bedîüzzamân Saîd Nûrsî Hazretlerinin, bu beyitlere düşmüş olduğu şerhler beyit üzerinde numara ile gösterilmiş ve beyit altında siyah renkle yazılmıştır.

Tercüme ve izah kışımı ile ilgili olarak:

Tercüme kısmında kırmızı renkle yazılan ifadeler beytin tercümesidir.
Numaralandırılmış kısımlar ise yukarıdaki çerçeve içerisinde bulunan o numaraya denk gelen Arapça ibarelere Üstâd Hazretlerinin numaralandırarak yapmış olduğu şerh metninin tercümesini içermektedir.

Ayrıca numaralandırılmış her bir kısımdan sonraki "izah" başlığı altında Prof. Dr. Niyazi Beki Hocamızın o kısmın daha iyi anlaşılabilmesi için yapmış olduğu açıklamalar yer almaktadır.

 
Bununla beraber azâmî istifadeye sebep olması için sayfa altlarına lügatçe ve kitabın sonuna kapsamlı bir indeks çalışması eklenmiştir.

Bu çalışmada, tercüme ve izâhları ile eserin daha rahat anlayabilinmesi için yoğun bir çaba gösteren başta Saygıdeğer Prof. Dr. Niyazi Beki Hocamıza ve Tenvir Neşriyât'ın Tashih Heyeti ailesine teşekkür eder, sa'ylerinin meşkûr olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyâz ederiz.
"Muvaffâkiyet Niyet-i Hâlisenin Refikidir."
 
Tenvir Neşriyat
03 Eylül 2020115 Muharrem 1442

    ÖNSÖZ

Kızıl îcâz, Mantık ilminde önemli bir yere sahip olan el-Ahdari'ye ait "es-Süllem" adlı eser için yazılmış bir şerh mahiyetindedir. O dönemde Bedîüzzamân'ın muhatapları olan talebelerinin ileri seviyede zeki ve anlayışlı olmaları sebebiyle çok veciz bir tarzda yazılmıştır. Ayrıca zihin ve aklı çalıştırmakta gevşek davranan bazı hocaların tefekkür alanında daha dikkatli, daha derin düşünmelerini sağlamak için bu eserini özellikle çok ince elemiş ve aşırı derecede veciz ifadelerle işlemiştir. Nitekim eserin ismi olan "Kızıl îcâz" da "aşırı veciz, kıpkızıl/çok zor anlaşılır bir icaz ile yazılmış eser" manasına gelir. Bu sebepledir ki, eskiden beri "Kızıl îcâz" ismini duyanlar ondan uzak durmuş ve böyle çok zor bir eseri anlamaya ve açıklamaya yanaşmamışlardır. Bununla beraber, Abdulmecid Nûrsî, Sadreddin Yüksel, Şeyh Safvetullah, Musa Celalî gibi bazı mümtaz şahsiyetler kısmen şerh etmişlerdir. Allah sa'ylerini meşkur eylesin!

Bu fakir kardeşiniz ben de böyle bir eseri tercüme ve şerh etmeyi hiç düşünmemekle beraber, bazı kardeşlerimizin ısrarları sonucunda böyle bir çalışmaya tevessül etmek zorunda kaldım. Allâh'ın inayetiyle bu çalışma bütün kusurlarıyla beraber, ilgi duyanlara faydalı olabileceği kanaatindeyim. Okuyucuların kusurlarıma nazar-ı müsamaha ile bakmalarını ve bana da dua etmelerini rica ederim.

07.07.2020
Prof. Dr. Niyazi Beki
Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi


Diğer Özellikler
Stok Kodu9786052190111
MarkaTenvir Neşriyat
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786052190111
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.