• Tüm Kategoriler
  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü Sepete Atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 2 Cilt Takım

   Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 2 Cilt Takım
   Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 2 Cilt Takım
   Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 2 Cilt Takım
   Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 2 Cilt Takım
   Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 2 Cilt Takım
   Görsel 1
   Görsel 2
   Görsel 3
   Görsel 4
   Görsel 5
   Fiyat:
   160,00 TL
   İndirimli Fiyat (%51) :
   78,40 TL
   Kazancınız 81,60 TL
   5.0 1
   78.40 www.goncakitap.com.tr
   Aynı Gün Kargo

    
   Kitap                  Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 1-2, Kelime Manalı
   Yazar                 Ömer Nasuhi Bilmen 
   Yayınevi             Yasin Yayınevi
   Kelime Manası   Ali Kara     
   Kağıt - Cilt          Şamua, 2 Cilt takım, kelime manalı
   Sayfa - Ebat       934 sayfa, 17x24 cm büyük boy
   Yayın Yılı            2017   1. Cilt:
   Fatiha Suresi - Amenerrasulu - İsra Suresi - Ahzap Suresi - Yasin Suresi - Lokman Suresi - Ayetel Kürsi - Lev Enzelna - Nur Suresi - Secde Suresi
    
   2. Cilt:
   Duhan Suresi - Hucurat Suresi - Vakıa Suresi - Fetih Suresi - Rahman Suresi - Mülk Suresi - Amme Suresi


   Kuranı Kerimden den Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden seçme sureler ve Kelime Manaları
    
   Kurandan Cevherler Ömer Nasuhi Tefsirinden seçme sureler kitabını incelemektesiniz.

   Yasin Yayınları Kurandan Cevherler Ömer Nasuhi Tefsirinden seçme sureler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    

    Kurandan Cevherler, Ömer Nasuhi Tefsirinden Seçme Sureler 2 Cilt 
    
   Kur'anı Kerim'i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kur'an-ı Kerim'den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinin mealinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur."
    
          Önsöz
    
   Yüce Allah'a hamd, Onun seçilmiş Peygamberi Hazreti Mu-hammed (sallallahü aleyhi ve sellem)e, aile efradına ve değerli Ashabına salat ve selam olsun !
    
   Bilinen bir gerçektir ki, Kurân-ı Kerim bütün insanlık âlemini hidayet nurları içinde bırakacak bir semavî kitaptır. Onun kutsal âyetleri binlerce hakikatleri kapsar, bütün akıl sahiplerini irşada, aydınlatmaya kâfidir. Elverir ki, o yüce kitabın emirleri, yasak­ları, bütün hükümleri, tavsiyeleri canı gönülden kabul edilsin, o-nun bütün beyanlarının birer hakikat, birer hikmet kaynağı oldu­ğu tasdik olunsun.
    
   Kurân-ı Kerim, bütün insanlığın bir mukaddes ilahî kitabı dır. Bu mübarek kitabın bütün lafızları da, manaları da ilahîdir, vah­ye dayanmaktadır. Bütün insanları bir birlik, bir kardeşlik da­iresine davet etmektedir. Binâenaleyh Kurân-ı Kerim'in aslını, hikmet dolu hükümlerini olduğu gibi korumaya çalışmak, içer­diği bütün manalara tümüyle uymak, bütün insanlık için en kutsal, en faydalı bir vazifedir.
    
   Kurân-ı Kerim'i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kurân-ı Kerim'den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhî Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinin mealinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. Kur'ân-ı Kerim'de geçen keli­melerinde, Arapça'ya meraklı olan kişilerce rağbet görüleceği düşünülerek, kelimelere değerli hocalarımız tarafından mana verilmiştir. Bu yaptığımız çalışmalarda muhtemel hatalarımız olmuştur ki, bunlar kasıttan değil, kulluk vasfımızdandır.
    
   Eserin yayına hazırlamasında emeği geçen hocalarımıza Al­lah'tan rahmet talep eder; Allahü Teala'nın bu mütevazi çalış­mayı dünya ve ahirette aleyhimize bir delil kılmayıp, rızasına giden yolda, bizim ve Ümmet-i Muhammed için manevî bir sermaye yapmasıdır.  
    
    
   Fatiha Suresi
   Besmele-İ Şerife Ve Fatihanın Meâli
   Ayetül Kürsi
   Amenerresulü
   Lev Enzelna
   İsra Suresi
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in miracı
   Hazreti Musa’ya ilahi bir kitap verildiği ve ümmetine bir takım emirlerin tebliğ edilmiş olduğu
   İsrailoğulları’nın durumu
   Kur’ân-ı Kerim’in bir rehber ve müjdeci olduğu
   Her ümmete bir peygamber gönderilmiş olduğu
   Bir kısım ülkelerin ve kavimlerin fıskları yüzünden helâki
   Ana ve baba hakkındaki güzelce muameleler ve akrabanın haklarına riayet
   İsraftan ve cimrilikten kaçınmak
   İhtiyaç korkusu ile evlâdını öldürmekten, zinada ve yetimin malına tecavüzden men
   İnsanların alışverişlerinde doğruluktan ayrılmamaları, bilgi sahibi olmadıkları meselelere karışmamaları ve yeryüzünde kibirli yürümemelerin gerekliliği
   Kurân-ı Kerim’deki hükümlerin hikmet ve rahmetin ta kendisi olduğu
   Bütün kâinatın Cenabı Hakka hamd ve tesbihde bulunduğu
   Peygamberlik hususunda sapıklığa düşmüş olanların haşri ve neş­ri inkar vaziyetlerinin tasvir edilmesi
   İnkarcılarla yapılacak tartışmaların ne kadar yumuşaklıkla ve akıllıca olması
   Putlara tapan müşriklerin o putların fayda vermeyeceği
   Mucizelerin ne gibi faydalardan dolayı gösterildiği açık olduğu
   İnsanları küfre ve şirke düşüren şeytanın nasıl lanete uğradığı
   Allah Teala’nın kudretini, hikmetini gösteren bir kısım deliller
   İnsanların haddizatında üstün yaratılmış oldukları
   Kafirlerin Resulü Ekrem hakkında ne kadar haince bir arzuda bu­lunmuş oldukları
   Beş vakit namaz ve Resulü Ekrem’in teheccüd namazına devamı
   Kurân-ı Kerim’in bir şifa ve İlâhî rahmet olduğu
   Ruha dair malûmat. Nefis ile ruh arasındaki ihtilâf
   Kur’an-ı Kerim’in bir ebedî mucize olup benzerini getirmenin mümkün olmadığı
   Müşriklerin çeşitli mucize talebinde bulunmuş olduğu
   İnkarcıların şüphelerini beyan ile onlara verilecek cevap
   Hidayetten mahrum kalanların feci şekilde cehenneme sevkedileceği
   Musa Aleyhisselâm’ın göstermiş olduğu çeşitli mucizeler
   Kurân-ı Kerim’in ne şekilde ve ne hikmetten dolayı indirilmiş olduğu
   Cenabı Hakkîn birçok mübarek ismi ve her birisiyle dua edilebileceği
    
   NUR SURESİ
   Sûre-i Nûrun nüzûlündeki hikmet
   Zina rezaletini işleyenler hakkındaki şer’î ceza ve zinanın mahiyeti ve şartları
   İffetli kadınlara isnat edilip usulen İspat edilemeyen zinadan dolayı tatbik edilecek ceza, iftira cezası
   Münafıklar tarafından iftiraya uğrayan bir temiz yaratılışın iffet ve yüceliğini beyan ile kendisine teselli verici olması
   Münafıklar tarafından iftiraya uğrayan pek temiz, pek seçkin bir Müslüman annesi Allah tarafından üstün ahlâk kazandırılması
   Temiz, afif zatlar hakkındaki iftiranın suizanda bulunmanın pek bü­yük bir günah ve azabı gerektirmiş olduğu
   Hâli vakti yerinde olan Müslümanların kendi yakınlarına ve yardı­ma muhtaç din kardeşlerine yemin etmeleri
   Müslüman namuslu kadınların haklarındaki iftiraların müthiş akıbetleri ve pis olanların da ancak pis bulunanlara mahsus bulundukları
   Adabı muaşerete riayetin lüzumu ve başkalarının evlerine ne suretle girileceğini beyan
   Ehli îmanın nasıl bir iffet ve temizlik dairesinde yaşayacakları
   İyi hal sahibi olan köleler ve cariyelerin evlenmelerini ve yoksul olanların hareketlerini beyan
   Kurân-ı Kerim’in topladığı üç muazzam sıfatını beyan
   İlâhiyata ait en beliğ en nuranî bir mesel ve Allah’ın nurunun bütün kainatı aydınlattığını beyan
   Ehli küfrün pek karanlık olan hallerini ve fecî âkıbetlerini beyan
   Allah’ın birliğini ve kudretini ispat eden delilleri, işaret ve kalp karanlığı içinde kalmış olanların bunları göımekten mahrum olduklarını beyan
   Cenabı Hakk’ın yaratıcılığı ve kudreti hakkında diğer nevî deliller
   İslâm dinini lisanen kabul edip kalben kabul etmeyen münâfıklar
   Müminlerin övülmeye değer lâyık halleri
   Ehli îmanın emin istikbali ve hâkimiyeti, kâfirlerin de ateşli akıbeti
   İslâm toplumunun temiz bir insani terbiye dairesinde yaşamaları, setri avrete riayetleri
   Pek ihtiyar kadınlar hakkındaki bir dini müsaadeyi ve daha münafık bir vaziyeti beyan
   Bir takım mazur kimselerin ve aralarında soy yakınlığı bulunan kimselerin taam ve saire hakkındaki İçtimaî hareketleri
   Hakikî müminlerin dinlerine ne kadar bağlı, peygamberin emrine riayetkâr oldukları
   Resûlü Ekrem’e karşı nasıl hürmetle hitap edileceği, emirlerine riayetin lüzumu
    
   LOKMAN SURESİ
   Kuhân-ı Kerim’ln samimi zatlar için hidayet ve rahmet olduğu
   Bir kısım insanların nasıl beyhude, inkârcı bir hâlde yaşadıkları
   Göklerin nasıl muazzam bir kudret eseri olduğu ve Cenabı Hak’tan başka yaratıcı bulunmadığı
   Hazreti Lokman’a hikmet verilmiş olduğu ve O’nun evlâdına nasi­hatleri ve hal tercümesi
   Lokman Hekim’in oğlunu irşada çalıştığını
   Hak Teala’nın çeşitli nimetleri ve sözlerinin sonsuz bulunduğu
   Göklerde ve yerde olan bütün varlıkların Allahü Teala’ya ait olduğu 
   Yaratıcılığın Allahü Teala’ya ait olduğunu, O’ndan başka mabut edinilenlerin ise batıl olduğunu ihtar
   insanlara takvayı emir. Kıyametin kopma zamanını ve rahimde olanı ve vefat vaktini kimsenin bilemeyeceği

   SECDE SURESİ
   Kur’ân-ı Kerim’in İlahî bir kitap olduğu
   Allahü Teala’nın yaratıcılığındaki büyüklüğü, hakimiyeti ve üstün vasıflar
   Allahü Teala’nın her şeyi güzelce yarattığını, insanlığın yaratılış biçimi ve ne gibi kıymetli organlara sahip olduğu
   Ruhun üfürülmesi
   İnkarcıların ahirette ne kadar perişan bir vaziyette kalacakları  
   İmanlı zatların pek seçkin özellikleri
   Müminlerin ile fâsıklar arasındaki fark ve fışkın cezası
   İsrailoğulları arasındaki bir takım zatların vaktiyle birer bir hidayet rehberi oldukları
   İsrailoğulları ve onlardan evvelki kavimler ve akıbetleri
    
   AHZÂB SURESİ
   Allahtı Teala hazretlerinin yüce sıfatlarının bildirilmesi ve Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellemjin ilahi vahye tabi olmayı ve Allahü Teala’nın Zat’ına tevekkül
   İnsanların birer kalbe sahip oldukları ve karı-kocalık meselesi, evlilikten doğan akrabalık
   Resûlü Ekrem’in ve peygamber eşlerinin müminlere karşı yüksek vaziyetleri
   Hendek mucizesi
   Müminler hakkındaki İlâhî nimetler ve münafıkların lâkırdıları  
   Ölümden ve savaştan kaçmanın kaçanlara bir fayda veremeyeceği 
   Münafıkların ne kadar korkak ve İslam ordusundan ayrılmayı ne kadar istedikleri
   Müminlerin güzel vasıfları ve yapmış oldukları sâdıkane hareketlerinin mükafatına erecekleri
   Peygamberimizin eşlerine âit tebligat ve mehir ve mut’a meseleleri  
   Dini vazifeleri ifa ile vasıflanmış olan temiz eşlerin kat kat sevaba nail olacaklarının müjdesi
   Müminler ve itaate vaat edilen İlâhî mükâfat
   imân sahiplerinin Resulullah’a karşı vaziyetleri ve Zeynep (Radıyallahü Anha) meselesi
   Resûlü Ekrem’in vaziyeti ve Son Peygamber olduğu
   Müminlerin zikirle tesbîhle mükellefiyetleri
   Peygamberimizin bir şahit ve bir müjdeci ve uyarıcı ve bir aydın­latıcı lamba olduğu
   Müminlerin âile hayatına âit mühim bir vazifeleri
   Resûlü Ekrem’e hangi kadınların eş olmak üzere helâl oldukları ve haklarındaki muamele
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellemjin muhterem eşleri hakkındaki Allahü Teala’nın memnuniyetleri ve başka kadınlarla evlenemeyeceği
   Peygamberimizin hane-i saadetine Ashab-ı Kiram’ın ne şekilde girebilecekleri
   Müslüman kadınlarının kimler ile örtüsüz görüşebilecekleri
   Peygamber eşlerinin ve diğer Müslüman kadınların şereflerini muhafaza için örtünmeye riayetleri
   Kıyametin ne vakit gerçekleşeceğine dâir sual ve cevap
   Resulullah’a karşı yapılacak ahlâk vazifesi, ona ezâ verilmesinden kaçınmak
   Cenabı Hakkın mahlûkatına yönelen mühim vazifeler, emanetler

   YÂSÎN SURESİ
   Resûlü Ekrem’in Kur’an-ı Kerîm ile gönderilmiş olduğu ve ona muhalefet edenlerin âkıbetleri
   Asli yaratılışlannı zayi eden kimselerin korkunç vaziyetleri
   İnkârcı bir kavmin peygamberlerine karşı almış oldukları vaziyetle­rinin ibret verici neticesi
   O inkârcı kavme bir zâtın gelip ne şekilde öğüt vermiş olduğu ve onların suikastı
   Peygamberleri inkar eden ve onlarla alay eden kimselerin ne kadar pişmanlık içinde kalacakları
   Bir kısım yaratılış delillerine dikkatleri çekmek
   Gece ile gündüzün ehemmiyeti
   İnsanlığın soyu hakkındaki İlâhî nimetler ve bir kısım insanların inkârcı hâlleri
   inkârcıların infâk emrine itaat etmemeleri ve onların nasıl bir korkunç sesle helâk olacakları
   Kıyametin ne suretle vuku bulacağı, Suria üfürme hâdisesi
   Cennet ehlinin pek mutlu hâlleri
   Suçluların nasıl yalnız kalarak cezalara çarpılacakları
   Kur’an-ı Kerim’in bir şiir olmadığı ve nüzulündeki hikmet ve Resûlü Ekrem’e teselli vermesi
   Yâsîn Sûresinin ne kadar mukaddes bir sûre olduğu

   DUHAN SURESİ
   Kurân-ı Azîmüşşan’ın mübârek bir gecede indirilmiş olduğu ve O’nun nüzulündeki hikmet ve o gecede her hikmetli emrin açıklanacağını beyan etmek
   İnkârcıların başlarına nihayet nasıl azaplar geleceğini beyan ile Resûlü Ekrem’e teselli vermek ve bilâhare yapılacak pişmanlığın inkârcılara fayda vermeyeceğini ihtar
   Asr-ı Saadetten evvel de bir nice kâfir kavimlerin bulunduğuna bir misâl olarak firavunun îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları
   Hazreti Mûsa’ya îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları
   Cenabı Hakk’ın bütün âlemleri birer hikmet ve faydaya dayalı olarak yarattığı ve insanların kıyamet günündeki vaziyetleri
   Kâfirlerin inkârları sebebiyle ne müthiş surette azap görecekleri 
   Ehli îmanın ebedî nîmetlere nâil olacakları ve Kur’ân-ı Kerim’in peygamber lisanı üzerine nüzulündeki hikmet
    
   FETİH SURESİ
   Resûlü Ekrem’in pek parlak bir fethe nâil olduğunu beyan ve nice yardımlara nâil olacağını ve müminlerin de pek kuvvetli bir iman mertebesinde bulunacaklarını müjdelemek
   Ortaya çıkacak olan İlâhî zaferin hikmetine işaret, müminlerin pek güzel, kâfirlerin de pek müthiş âkıbetlerini beyan. Müminlerin cihat ile mükellef olup Allah’ın desteğine mazhar bulunduklarını müjdelemek
   Resûlü Ekrem’in ne gibi vasıflarla Peygamber gönderilmiş olduğu­nu ve bu gönderilişteki faydaları beyan. Hudeybiye seferinde ya­pılmış olan biatin ehemmiyetine işaret
   Hazreti Peygamber ile yapılan bir biate riayet etmemenin pek mü­him mesuliyetine işaret, itaat edenlerin de nâil olacakları mükâfatları müjdelemek
   Hudeybiye seferine iştirâk etmemiş olan bedevilerin bilâhare ganimet elde etmek için Hayber Gazvesine iştirak etmelerine müsaade edilmediğini beyan etmek
   Resûlü Ekrem bir ağaç altında biatte bulunan müminlerden Cena­bı Hakk’ın razı olduğunu beyan ve o müminlerin bilâhare nice ga­nimetlere, fetihlere nâil olacaklarını müjdelemek
   Resulullah (Aleyhi’s Selam) a savaş açan Mekke müşriklerinin yenilgiye uğrayıp hiçbir yardımcı bulamayacakları
   Resûlü Ekrem’in Mescid-i Haram’ı ziyaretine ve kurbanlarının gönderilmesine mâni olan kâfirler ile savaşta bulunmadığının sebep ve hikme­tine işaret etmek
   Kâfirlerin aralarında bulunan müminleri korumak için savaşın tehir edilmiş olduğunu ve kâfirlerin cahilce taassuplarını beyan ve Resulullah ile müminlerin ne kadar kalp sakinliğine kavuşmuş oldu­ğunu methetmek ve bilâhare fetihlere ve Beytullah’ı ziyarete muvaf­fak olacaklarını müjdelemek
   Resûlü Ekrem’in ve Ashabı Kiram’ın pek yüce vasıflarını beyan ve müminlerin kâfirlere karşı tek cephe olup kendi aralarında ise pek merhametli ve ne kadar kutsî bir maksatla ibadet ve itaatte bulunduklarını tavsif etmek

   HUCURAT SURESİ
   Ehli îmanın Allah Teala’ya ve Resûlü Ekrem’ine karşı nasıl bir vasiyette bulunacaklarını ve Peygamber Efendimizin huzurunda nasıl konuşacaklarını beyan ve odalarının arkasından nidâ edilmesinin uygun olmadığını ihtar etmek

    
    
   2 Cilt Set Kuran dan Cevherler Ömer Nasuhi Tefsirinden seçme sureler kitabı nı incelediniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054184484
   MarkaYasin Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786054184484
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.