Mesnevi Şamua Tam Metin AKÇAĞ

Fiyat:
590,00 TL
İndirimli Fiyat (%45,8) :
320,00 TL
Kazancınız 270,00 TL
89,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap            Mesnevi - Tam Metin
  Yazar           Mevlana Celaleddin Rumi
  Tercüme       Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu 
  Yayınevi        Akçağ 
  Kağıt  Cilt      Sarı Şamua  - Kalın cilt
  Sayfa  Ebat   911 sayfa - 17x24 cm

 
Akçağ Yayınları Mesnevi Şerif kitabını incelemektesiniz.
Mevlana Tam metin Mesnevi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 
   Mesnevi Tam Metin
 
Mesnevi’nin çeviriden ve yer yer mana yoğunluğundan kaynaklanan güçlüklere rağmen anlaşılır ve zevk verici bir muhtevaya sahip olduğu şüphesizdir.
 
Hikâyeleri, hikmet ve öğütleri okuyucunun günlük hayatını canlandırıcı ve öğretici bir derinlik taşımaktadır. Bu nedenle açıklamasız bir çevirinin, bunlara ulaşmada kolaylık sağlayacağı da söylenebilir.
 
Doğumumun 800. yılını milletçe kutladığımız Mevlana Hazretlerinin, asırlardır gönüllerimizi suladığı mana pınarları bu yıl doyasıya gönüllerinize akacak.
 
Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu tarafından günümüz Türkçesine kazandırılan Mesnevi’nin tam metni tek cilt olarak yayınlandı.
 
 
            ÖNSÖZ
  
Günümüzde Mesnevi üzerinde çalışma yapmak birçok araştırmacının arzusu ve amacı hâline gelmiştir. Bu satırların sahibi bunlardan biri olmak heyecanıyla Mesnevî'nin yeni bir çevirisini hazırlama cesaretinde bulundu. Bu çabayı doğuran ilave bazı sebepler vardı elbette. Bunlardan bilimsel hedef ve usuller hakkında ilerideki sayfalarda bilgi verilecektir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, Mesnevî 'nin Türkçemizde birçok tercümesinin bulunması her hâlde yararlı olacaktır düşüncesi, taşıdığımız endişeleri ortadan kaldırdı. Sonuçta okuyucunun eline böyle bir çeviri ulaştı.
 
Eldeki çeviride, istinsahı 677/1278'de Konyalı Muhammed b. Abdullah tarafından tamamlanan Konya Mevlana Müzesi ni. 51'de bulunan mevcut en muteber yazma nüsha esas alınmıştır. Zaten bu yazmanın varlığı bilindikten sonra hemen bütün ilmî çalışmalarda dikkatler bu yazmaya yönelmiştir. Örnek olarak Reynold A. Nicholson XX. asrın ilk yarısında 8 ciltlik büyük çalışmasını gerçekleştirirken önce bu nüshadan habersizdi. Bu nedenle bu yazmayı 3. defterin 2.835. beytinden sonra kullanmaya başlamış ve daha önceki beyitlerle bu nüshanın farklılıklarını, başka üç yazmanınkilerle birlikte 3. cildin ekler bölümünde göstermiştir. Merhum Abdülbaki Gölpınarlı da çalışmalarını hep bu yazmaya dayalı olarak yapmıştır. Ayrıca bu Mesnevî yazması önemine binaen tıpkıbasım halinde Tahran'da 1371 hş./1992'de ve Ankara'da 1993'te yayımlanmıştır. Özellikle T.C. Kültür Bakanlığı tarafından özenle gerçekleştirilen ikinci yayın büyük bir ihtiyacı karşılamış ve yeni çalışmalara zemin hazırlamıştır.
 
Ankaralı Rusûhî İsmail Efendi'nin önderliğindeki Mesnevî tercüme ve şerhi geleneğinin sağladığı imkânla bugün Mesnevî üzerinde Türkiye'de yeni çalışmalar yapılabilmektedir. Tahirü'l-Mevlevî, Veled İzbudak ve A. Gölpınarlı, son asırda bu geleneği sürdürmüştür. Yakın yıllardaysa bu yolda hemen tek isim birçok esere imza atan Şefik Can olmuştur.
 
Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Mevlânâ'yı daha yakından tanıma ve özellikle Mesnevî'den yararlanma çabaları artmıştır. Pek dikkat çekmese de ülkemizde son yıllarda bu yönde yapılan çalışmaların ve yayımlanan kitap ve makalelerin sayısı sevindirici miktarlara ulaşmıştır. Üniversitelerimizde bu çerçevede hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri de dikkat çekici düzeydedir.
 
Bu çeviri, birçok Arapça beyit ve cümle de barındıran Mesnevî'nin Farsça metnine kelime ve cümle yapılarına uygun anlamlar verilmeye çalışılarak hazırlandı. Çeviriye Mevlânâ'nın hayatını ve çevresini konu alan bir yazı, Mesnevî ile eldeki çeviri hakkında bazı bilgiler, Mesnevî'deki konu başlıklarını temsil eden ifadelerden oluşan "İçindekiler" ve kapsamlı olmayan bir dizin ilave edildi.
 
Ecdadımızdan intikal eden kaynak eserlerin bizlere sağladığı imkânlar sayesinde öncelikle bilgi ve becerimizi geliştirme fırsatına sahibiz. Eldeki Mesnevî çevirisi bunun bir örneğidir. Aksi durumda bu çeviri tamamlanamazdı. Klâsik eser özelliği kazanan şerh ve çeviriler, bu çabamızda başvuru kaynaklarımızı teşkil etti. Ancak onlardan da kendi bilgi ve becerimiz oranınca yararlandığımız aşikârdır. Dolayısıyla her türlü eksiklik ve yanılmalar şahsımıza aittir. Büyük dileğimiz, bilim adamlarının ve ilgililerin yol göstermesiyle bunları ilerideki çalışmalarımızda giderebilmektir.
 

  Adnan Karaismailoğlu
  Eylül 2004
  
 
         DÜZELTİLMİŞ İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
 
 
İki yıl önce Mesnevi çevirimiz yayınlandığında, kendi adımıza Mevlânâ'yı ve geleneğimizi anlama çabalarımızın belki de başlarında bulunduğumuzu düşünerek, öncelikle de Mesnevî üzerindeki çalışmalarımızı sürdürme kararındaydık. Bu şekilde şahsımızdan ve imkânlarımızdan kaynaklanan eksikliklerimizin hiç olmazsa bir kısmını giderebilme fırsatı doğar ümidindeydik. Ancak geçen kısa zamanda ülkemizde Mevlânâ'ya ve Mesnevî'ye gösterilen ilgi, şaşırtıcı boyutlarda oldu. Mesnevî çevirimizi gözden geçirme fırsatı olmadan hemen on binlerce baskısının yapılması zarureti doğdu.
 
Geride kalan iki yıl içinde çevirimizde bazı düzeltmeler ve değişikler yapmayı gerekli gördük. Mesnevî içerdiği konular itibariyle her okumada kişiye yeni açılımlar sağlamaktadır. Onun anlaşılması için asırlar boyu kaleme alınan yüzlerce, binlerce eser bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla anlama ve aktarma çabalarımızın sürmesi gerekmektedir. Yüce Allah'tan niyazımız, izniyle ve keremiyle bu beceriyi, gücü ve imkânı bulmaktır. Eksikliklerimiz ancak bu şekilde azalacak, daha güzel sonuçlar oluşacaktır. Okuyucuların ve ilgililerin hoşgörüsüne muhtacız.
 
Adnan Karaismailoğlu
Ocak 2007
 
 
 
                  MESNEVİ
   
 
Mesnevi, Mevlânâ'nın hayatının yaklaşık son on beş yılını dolduran bir faaliyetin ürünüdür, ikinci cilde 15 Receb 662/13 Mayıs 1264 günü başladığını bu cildin ilk beyitlerinde bizzat kendisi söylemektedir. Mesnevî'nin Hüsameddin Çelebi tarafından kaydedilmesi, sonra gözden geçirilmesi ve üzerinde düzeltmeler yapılması, Mevlânâ'nın hayatının son yıllarına kadar sürmüş olmalıdır.
 
Mevlânâ, Mesnevî'sinde bilgilendirici ve öğretici bir yol izlemiş, dinî ve tasavvufî bilgileri, yaşadığı yıllara kadar hayata geçen anlayış ve tavırları konu edinmiştir. Bu nedenle altı defter/cilt hâlinde yaklaşık yirmi altı bin beyti ihtiva eden Mesnevî'si dünyada çok ilgi toplamış ve asırlar boyu çok geniş bir sahada üzerinde şerh, tercüme, seçme, konulara göre tasnif ve sözlük çalışmaları yapılmıştır. Mesnevî'nin, başta Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi ve İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'nde olmak üzere yüzlerce belki de bini aşkın yazma nüshası63 ve İstanbul, Tahran, Bulak, Bombay, Tebriz, Loknov, Ganpur, Münih, Londra gibi şehirlerde yapılmış yüze yakın baskısı mevcuttur. Bu eserin daha çok Türkçe ve Farsça olmak üzere çeşitli dillerde yazılmış kırkı aşkın şerhi bulunmaktadır.64
 
Anadolu'da yüzyıllar boyunca küçük yaşlardan itibaren okunan, dinlenen, toplumsal anlayış ve tavır birliğine yol açan ahlâkî ve edebî kitaplar içerisinde Mesnevî mühim bir yer tutmaktadır. Tasavvufî anlayış çerçevesinde aşk, sabır, gayret, tevekkül, ilim, akıl, idrak, hakikat, suret, mana, hicab ve taklit gibi yüzlerce kelime ve terimin izahını Mevlânâ'nın eserlerinde bilhassa Mesnevî'sinde bulmak mümkündür.
 
Mesnevi birçok özelliğinin yanı sıra XIII. yüzyıl Müslüman toplumunun, Anadolu ve Konya halkının dünyasını yansıtan bir ahlâk ve kültür eseridir. Çeşitli çalışmalarla ortaya konan tespitlere göre Mevlânâ, Mesnevî'sinde fikirlerine dayanak noktası yaptığı âyet-i kerîmelere 1221 beyitte ve hadîs-i şeriflere 745 beyitte yer vermiştir.65 Bu eserde anlatılan birçok millete ve farklı dönemlere ait hadise, hikâye ve fıkralara ise yüz civarında eserin kaynaklık ettiği görülmektedir.66 Yine bir çalışmaya göre insanlara yol gösterici hüviyette bini aşkın hususta atasözü ve vecize Mesnevî'nin içerisinde mevcuttur ve bunların bir çoğu da Mevlânâ'ya mal olmuştur.67 Bu nedenlerle yararlanmayı, bilgi edinmeyi esas alan kişilerce Mesnevî, önemli bir kaynak hüviyetindedir.
 
Eğitici ve yol gösterici bir özellik arz eden Mesnevî konu ve muhteva açısından belirli bir tertip ve sisteme tâbi değildir. Kaidelerin dışında gönül yoluyla insanlarla irtibat kurmayı arzulayan Mevlânâ gibi şahsiyetler için de bu yol cazip değildir. Ancak bu türdeki eserler, hayat boyu sözü sabırla dinleyen ve olgun insanlarla sohbeti ihmal etmeyen veya ele aldığı eserin bütün sayfalarını dikkatlice okuyanlar için birçok konu ve kavramı bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. İhtiyaçlar göz önüne alınarak hacimli bir eser olan Mesnevî'yi konu ve kavramlar açısından tasnife tabi tutanlar olmuştur. Bu tasnifler  içerisinde Molla Hüseyn-i Kâşiffnin (ö. 910/1504-1505, Herat) Lubb-i Lubâb-i Mesnevî'si en çok alâkayı toplamıştır. Günümüzde de benzeri bir anlayışla Mesnevî'deki konuları ve mefhumları değerlendiren kitap veya makale halinde çalışmalar yapılmaktadır.
 
fi3 A. Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi'nin önsözünde muteber kabul ettiği 14 yazma hakkında önemli değerlendirmeler yapmakta, Nihad M. Çetin ise "Matnawî*nin Konya Kütüphanelerindeki Eski Yazmaları (Şarkiyat Mecmuası, sayı IV, İstanbul, 1961, s. 97-118)" isimli makalesinde değerli tespitlerde bulunmaktad ir. Mehmet Önder. İsmet Binark, Nejat Sefercioğlu, Mevlânâ Bibliyografyası, 1-11 (c. 1: Basma olan kitap ve makaleler bibliyografyası; c. II: Yazma olan kitapların bibliyografyası), Ankara, 1974; Mândânâ Sadîk-î Behzâdî, Kitâbnâme-i Mevlevi, Tahran, 1351 hş./1973; Şah Dâ'î ilallâh-i Şîrâzî, Şerh-i Mesnevî-i ma'nevî, nşr. ve ön söz Muhammed Nezir. İslamabad, 1985, Ön söz, 1,2-57.
65   M. Dergâhî, Âyât-i Mesnevî, Tahran, I370hş./1991; B. Furûzânfer, Ehâdîs-i Mesnevî, Tahran, 1348 hş./ !969.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789753389686
MarkaAkçağ Yayınları
Stok DurumuVar
9789753389686
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.