Minberden Öğütler 3 DİYANET

Fiyat:
40,00 TL
Aynı Gün Kargo

  Kitap             Minberden Öğütler 3
  Yazar            Komisyon
  Yayınevi       Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları
  Kağıt Cilt      1.Hamur Ivory kağıt  - Şömizli Lüks Cilt
  Sayfa Ebat   420 sayfa - 16x23 cm
  Yayın Yılı      2019Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Minberden öğütler 3 kitabı incelemektesiniz.
Minberden öğütler 3 kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


TAKDİM

Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlanın, Peygamberimiz (s.a.s.)'in eşsiz örneklik ve rehberliğinin müminlere anlatılmasında hutbe önemli bir yer tu­tar. Hutbe, bir yönüyle yüzlerce yıllık nice tefekkür, tezekkür ve ilmin ürünü olan kadim geleneğimizin/medeniyetimizin güne aktalmasını, bir yönüyle de toplumun bugünü ve yanlana dair sahih din anlayışının takdimini ihtiva eder.

Hutbe hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumu din konusunda aydınlatma misyonunun en önemli araçlandan biridir. Zira hutbe, cemaatin tamamının hazır bulunduğu, dikkatle takip edilen ve dinleyenler üzerinde önemli izler bırakabilecek bir etkinliktir. Bu etkinliğe ülkemizde her cuma yaklaşık yirmi milyon insanın katıldığı tahmin edilmektedir. Bu sayı, bayram hutbelerinde daha da artmaktadır. Bu yüzden Başkanlığımız, geçmişten gü­nümüze söz konusu hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Kuşkusuz bu çalışmalar arasında en başta zikredilmesi gerekenler, bugüne değin yayınlanmış olan hutbe kitapladır. Bu bağlamda, Başkanlığımızca ilk hutbe kitabı 1927 yılında yayınlanan ve 51 hutbeyi içeren Türkçe Hutbe isimli eserdir. Daha sonra, 1936-37 yıllannda Üçüncü Diyanet İşleri Başkanı Mer­hum Ahmed Hamdi Akseki tarafından kaleme alman, iki ciltten ve toplamda 151 hutbeden oluşan Yeni Hutbelerim isimli kitap yayınlanmıştır. 1956 yılında yayınlanan Hacı Bayram Minberinden Hutbelerim, 1960 yılına ait Hutbe Mec­muası, 1973 ve 1981 yıllanda basılan Hutbeler, 2008 yılına ait Minberden Öğütler ve son olarak 2016 yılında yayınlanan Minberden Öğütler 2 isimli kitaplar, Başkanlığımızın diğer hutbe kitapladır.

Elinizde bulunan MİNBERDEN ÖĞÜTLER III isimli bu eser ise, 2011-2013 yıllanda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan/redaktesi yapılan ve An­kara ilinde okunan 44 adet hutbe ile 2016-2017 yıllanda ülkemiz genelinde okunan 109 adet Başkanlık hutbesinden oluşmaktadır. Söz konusu hutbelerin özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür: Kur'an ve Sünnet referanslı dini bilgiyi dinleyecinin/okuyucunun zihninde ve gönlünde kalıcı izler bıraka­cak şekilde özlü olarak sunması; konulan, günümüz insanının anlayabileceği şekilde güncel bir dille, hikmetli bir üslupla ve gündelik hayata dair kesitlere yer vererek ele alması; bu bağlamda, duygu boyutunu göz önünde bulundu­rarak "gönül" diline, kuşatıcı olması gerektiğinden hareketle "biz" diline sahip olması; yeri geldiğinde özelde biz Müslümanla, genelde ise bütün insanlığı özeleştiriye davet etmesi; başta İslam dünyası olmak üzere insanlığın içinde bulunduğu problemlere değinmesi ve bunlara dair çözüm önerileri dile getir­mesi...
- 11
 
Kitapta yer alan hutbeler, iman konusundan başlamak üzere ibadet, ahlak ve diğer konular şeklinde sistematik olarak sıralanmıştır. Ayca, her bir hut­benin tarihi, dipnotta belirtilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, eserin başta din görevlilerimiz olmak üzere siz değerli okuyuculamız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Kitaptaki hutbelerin hazırlanmasında, sunumunda ve bu eserin mey­dana getirilmesinde emeği geçenlere şükranlamızı sunaz.


Minberden öğütler 3 kitabı İçindekileri

Takdim           9
Kelime-İ Şehâdet     11
En Önemli Nimet: İman      14
Yaratan, Yaşatan, Hidayet Veren Allah'tır (Şuara 78-82.Ayetler)      17
En Güzel İsimler O'nundur 19
Hersey Rabbimizi Hatırlatıyor!      21
Allah'ı Unutanlar, Unutulurlar       23
Gerçek Özgürlük: Allah'a Kulluk  26
Kulluk Sadece Allah'a Özgüdür   28
Âyetü'l-Kürsî'den Öğrendiğimiz Hakikatler        31
Allah Katında Din İslam'dır 34
Dîn-İ Mübîn-İ İs1am            37
Hayat Veren Din: İslâm      40
Her Hayrın Anahtarı: Besmele     43
Ümmü'l-Kitap: Fatiha          45
Hz. Peygamber, Tevhid Ve Vahdet         48
Tevhid Ve Vahdet Medeniyeti      51
Peygamberler Allah'ın Kutlu Elçileridir    54
Peygambere İman Tevhidin Bir Gereğidir          56
Sünnet: Nebevi Kilavuz     59
Kitaplara İman          62
Âhireteiman  64
O Büyük Güne Hazır Mıyız?          67
Ölüm En Etkili Nasihattir    70
Dıştan İçe Temizlik: Abdest           72
Namazı Miraç Kılabilmek   75
Namaz Arınmadır    78
Namazı Zayi Etmek 81
Cami, Şehir Ve Medeniyet 84
Camt-Çocuk Buluşması     87
Cami Ve Kitap Medeniyeti 89
Orucun Açlığı, Açgözlülüğü Tedavi Eder           91
 
Ben Oruçluyum Diyebilmek          93
Ömrümüzü Ramazan Kılabilmek 95
Hayatımızı İbadet Kılabilmek        98
Kuran Ayı Ramazan           101
Kurân, Ramazan Ve Çocuk          104
Kuran Ayında Kuran'la Buluşalım 107
Kuran Eğitimi           109
Allah'ım! İlimle Yücelt Bizi!            112
Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur Mu?         115
Hikmet Yüklü Öğütler (Lokman 13-19. Ayetler) 118
Allah'a Sığınmanın En Güzel İfadesi: Muavvizeteyn Suresi   120
43.      Asr Suresi'nin Öğrettiği Hakikatler           123
Arınma Vesilesi: Zekat Ve İnfak   126
Zekat Kazanci Artırır, Faiz Yok Eder       129
İnfak Ve Yardımlaşma Ahlâki       132
Evrensel Yolculuk: Hac      135
Allah'a Yakin Olma Arayışı: Kurban        137
Kulluk Ve Samimiyet Beyanı: Kurban     140
Mümince Yakarışın Adı: Dua        143
Zikir Ve Gönül Huzuru       146
Şükreden Bir Kul Olabilmek          148
Nedamet Ve Ümidin Adı: Tövbe   151
Sırât-I Müstakim      154
Rabbimiz! Bizi Dosdoğru Yola İlet!          157
Kalbin Gıdası Muhabbetullahtır    160
Kulluk Bilinci: Takva            162
Allah'ın Sevdiği Bir Kul Olabilmek           164
Allah'a Verdiği Söze Sadik Kimse: Mümin         166
Örnek İnsan: Mümin           169
Rahmân'ın Mümin Kulları  172
Rahmân'a Has Kul Olabilmek       175
Allah'ın Yardımı Müminlerle Beraberdir  178
Firdevs Cennetine Mirasçı Olmak (Mü'minûn 1-Lo.Ayetler)   181
Cennet Yolcusu Olabilmek           183
Helake Götüren Haslet: Kibir        185
Edep Ve Hayâ          187
Züleyha Karşısında Yusuf Olabilmek (İffet Ve Hayâ)   190
Sadâkat         192
Allah İçin Sevmek    194
Sevgi İle Yaşamak! 196
Metânet Sahibi Olmak        198
Korku Ve Ümit Arasında Yaşamak          200

Samimiyetsizliğin Adi: Riya           202
Acele İşin Sonu Pişmanlıktır         205
Mümince Bir Duruş: Tevekkül       207
Tükenmeyen Zenginlik: Kanaat   210
Sûz Ahlaki    212
Kardeşliğe Saplanan Hançer: Gıybet      215
Öfke Baldan Tatlı Mı?         217
Öfkeye Hâkim Olabilmek   219
Affedilmenin Yolu Affetmektir       222
Akıl Ve Ruh Sağlığımızı Korumak           224
Hayatin Gayesi        226
Hak Ve Hakikat        229
Tevhid Ve Vahdetin Öncüsü Müminler   232
Örnek Ümmet Olabilmek   235
Mümin ve Emanet Bilinci  238
Hz. Peygamber Ve Güven Toplumu       241
Mümin Güvenen Ve Güvenilen İnsandır 244
Güven Ve Muhabbet Köprüsü: Selam    247
Sorumlu Ve Duyarli Bir Varlık Olarak İnsan      250
İmtihanın Adı: Fitne 252
Gün, Milletçe Kenetlenme Ve Geleceğimizi
İnşa Etme Günüdür 255
Gün, Teröre Karşı Yekvücut Olma Günüdür     258
En Büyük Bozgunculuk, Dinin Muazzez Değerlerini
İstismar Etmektir      261
Her Zorlukla Beraber Bir Kolaylik Vardır 264
Zulüm Ebedî Değildir          266
Peygamberimiz Ve Merhamet      269
Gelin Gönüller Yapalım      272
Cömertliğin Zirvesi: Îsâr     275
Yetimleri Himaye Edelim    277
Şimdi Yaraları Sarma Zamani!     280
Hayra Anahtar Olabilmek  283
Dünyayı İyilik Değiştirir       286
Üzerimizde Her Canin Hakki Vardır        289
Kötülüğe Engel Olabilmenin Yolu İyiliktir           292
İmanımız ve İnsanlığımızın İmtihanı: Mülteciler           295
Halepte İnsanlık Ölmesin! 298
Mazlumun Yanında Yer Almak     301
Komşuluk Ateşini Yakmak 304
Rabbimize Yakınlaşma Vesilesi: Sıla-İ Rahim  306
Allah'ın Sıkı Tutulmasını Emrettiği Bağ: Sıla-İ Rahim  309
Minberden Öğütler - III
           
Hasta Ziyareti, Rabbin Rızasına Ulaştırır           311
Bir Can Da Siz Olun!... (Organ Bağışı)   313
Engelliler-Otizm       316
Ömür Nimeti 318
Ömür Sermayesi: Gençlik 321

Eşsiz Sermayemiz: Ömür  323
Aile Bilinci     326
Huzur Ve Muhabbet Ocağı: Ailemiz        329
Ahit, Akit Ve Misak Olarak Nikâh 332
Yeryüzünün Küçük Ve Onurlu Halifesi: Çocuk 335
Mahremiyeti Yitirmek Mahrumiyettir        337
Hayata Emekle Dokunmak           340
İş Ve Ticaret Hayatı (Ahilik Örneği)         342
Ticaret Ahlaki           344
İman Ve İslam'ın Tezahürü: Faydasız Şeylerden Uzak Durmak....347
Helal Haram Duyarlılığı      350
Kapanmayan Yaramız: Kudüs     353
Tükenmeyen Hüznümüz: Kudüs ve Mescid-İ Aksâ      356
Fetih Şuuru  359
Aziz Şehitlerimize   362
Çanakkale Ve Birlik Ruhu 365
Şehadetin Destanlaştığı Yer: Çanakkale           368
Salaların Şahit Olduğu Direniş: 15 Temmuz      371
Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma          374
Muharremin Hatırlattıkları  377
Hicret: Kutlu Bir Yolculuk   379
Yüreklerimizi Sahrâ-I Kerbelâya Dönüştürmeyelim     382
Kutlu Doğum (Peygambermiz'in Güzel Ahlakından Bir Demet)..385
Mevlid-i Nebi 388
Üç Aylar Ve Regaib Kandili          39i
Rağbetimiz, Rabbimize Olsun! (Regaib Kandili)          393
Miraç Kandili 396
Beraate Erebilmek (Berat Kandili)           399
Kadrimizi Yücelten Gece: Kadir Gecesi  401
Ebedi Bayramlara Birlikte Yol Alabilmek 404
Ramazan Bayramı   407
Ramazan Bayramı   410
Bayram Ve Hz. İbrahim      412
Kurban Bayramı       415
Kurban Bayramı       418


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057519146
MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Stok DurumuVar
9786057519146
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.