Nurul İzah ve Tercümesi KAHRAMAN

Fiyat:
350,00 TL
İndirimli Fiyat (%35,7) :
225,00 TL
Kazancınız 125,00 TL
63,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              El-Miftah Şerhi Nurul İzah ve Tercümesi
Yazar             Hasan b. Ammar Ebu’l İhlas el Mısri eş Şürünbülali
Tercüme         Süleyman Çelik
Yayınevi         Kahraman yayınları
Kağıt - Cilt      Sarı şamua , Kalın Cilt
Sayfa - Ebat   389 sayfa,  15.5x24 cm
Özellik            Arapça Türkçe Birlikte karşılıklı sayfa şeklindeKahraman Yayınevi El-Miftah Şerhi Nurul İzah ve Tercümesi kitabını incelemektesiniz.
Nurul İzah ve Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 
     Mütercimin Önsözü
 
Bu kıymetli kitabı tercüme fırsatını veren Allah'ıma hamdolsun, Sevgili Peygamberine, O'nun âline, ashabına ve bağlılarına bitmez tükenmez salât ve selâm olsun.
 
Hanefî mezhebinin önde gelen âlimlerinden Ebu'l-İhlâs Ha­san el-Vefâî eş-Şürünbülâlî (Rahmetullahi aleyh)'nin Hanefî fık­hında kaleme aldığı güvenilir ve derli toplu bir ilmihal olan bu Nurul izâh isimli eseri, önemine binâen muhtelif âlimler tarafın­dan şerhedilmiştir.

Ahâlisinin büyük çoğunluğu Hanefî mezhebine mensup olan Türk milletince fıkıh konusunda vazgeçilmez müracaat kitapları arasında yer alan bu kitap, hâlâ bu özelliğini korumaktadır.
 
Kitap, Arapça bilmeyen geniş halk kitlelerinin de istifadesine sunulmak üzere tarafımızdan yeniden tercüme edilmiş, tercüme ederken de aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:

Bizim insanımızın anlayabileceği sade bir Türkçe kullanıl­masına özen gösterilmiş, ancak Arapça ve Farsça asıllı olmakla be­raber fıkhî ve dinî bir terim olarak dilimize yerleşmiş bulunan ke­lime ve ifâdeler aynen korunmuştur.

Kelime kelime tercümenin yetersiz kaldığı hallerde paran­tez ( ) içinde yardımcı kelime ve ibareler verildiği gibi, kitabın metninde adetâ rumuz halinde bulunan ifâdeler, muhtelif şerhler­den de istifâde edilerek, yine parantez içindeki açıklamalarla des­teklenmiştir. Bu açıklamalarla karışmaması için kitabın Arapça metninde mevcud olan orijinal ifadeler ayrıca köşeli parantezler [ ] içinde belirtilmiştir.

Okuyucuyu daha da aydınlatmaya yönelik olarak, çok nâdir de olsa, tarafımızdan ayrıca dipnotlar konulmuş ve bunlara parantez içindeki (mütercim) sözü ile işaret edilmiştir.

Gerek dinî ilimler tahsil eden talebe kardeşlerimize ve ge­rekse Türkçesini Arapçasıyla karşılaştırmak isteyenlere bir kolay­lık olmak üzere, kitabın Arapçasıyla Türkçesi aynı sayfa numara­sıyla ve karşılıklı olarak verilmiştir.

Bir fıkıh kitabı olması dolayısıyla kitap, büyük bir dikkat ve titizlikle tercüme edilmiştir. Buna rağmen meydana gelmesi muhtemel bazı kusurlarımızı hatırlatacak Müslüman kardeşleri­mize şimdiden teşekkür ederiz. Kitabın dizgisinde ve tashihinde, olabilecek azamî titizliği gösteren ve naçizânemi yer yer ikâz eden arkadaşlarıma ve kita­bın gün yüzüne çıkması için emeği geçen herkese şükranlarımı su­narım.
Son olarak yaptığımız bu nâçiz çalışmamızı rızasına uygun kılmasını Allah sübhânehû ve teâlâ'dan diliyor ve sizleri kitapla başbaşa bırakıyorum.
 
Fatih 13 Temmuz 1994
Süleyman Çelik
 
         KİTABA BAŞLARKEN
 
Hamdolsun âlemlerin Rabbi'ne, salat ve selâm olsun rasûllerin en şereflisi, müttakilerin önderi Efendimiz Muhammed'e, onun aile fertlerine, ashabına ve kıyamet gününe kadar onun yolunca gidenlere...
 
Şunu ifâde edelim ki elinizdeki bu Nuru'l izah ve Necâtü'l-Ervah adlı kitapta temel ibâdet bilgileri bulunmakta olup bu ki­tap geniş fıkıh kitaplarında dağınık bir halde bulunan meseleleri başlangıç seviyesindekilere derli toplu bir halde sunmaktadır. Ki­tabın hacmi küçükse de verdiği bilgiler geniş, içinde geçen hüküm­ler sağlam ve son derece faydalıdır. Her ne kadar kitabın anlaşıl­ması kolay, cümleleri açıksa da özellikle başlangıç seviyesinde bu­lunanlar için daha birtakım ilâve bilgilere ihtiyaç göstermektedir; tâ ki kitapta anlatılmak istenilenler daha kolay anlaşılsın, manası daha iyi kavranılsın.
 
Bu maksada yönelik olarak Allah teâla beni bu kitaba, küçük olan hacmiyle, takdim ettiği geniş bilgiyle mütenasib bir şerh yaz­maya muvaffak kıldı. Böylece el-Miftah Şerhu Nur'il izah[1] adı­nı verdiğim bu kitab, daha geniş kitleler tarafından istifâde edilir hâle gelmiş oldu.
 
Tamamlayıcı mahiyette olmak üzere ve okuyucuların bütün ibadet konularını tek bir kaynakta topluca bulmalarını temin için kitabın sonuna zekat ve hacca dâir bir de risale ekledim.
 
Bu risaleyi de tıpkı kitabın aslı gibi yararlı kılmasını Allah teâladan niyaz ediyorum. O, kendisine yapılan duaları işiten, ni­yazları kabul edendir.
 
Recep 1377 Ocak 1958
Ebu Zeyd Şelebî
 
 
[1]-Kitabın, elimizde mevcut bütün matbu nüshalarına ve ayrıca Ezher Üniver­sitesinin kütüphanesinde 107 hususi ve 2707 umumi numarayla tek kapak içindeki iki adet nüshasına müracaat ettik. Bu nüshalardan birinin 1131 yılı Şevvalinde, diğerinin ise 1147 yılı Cumâde'l-Ülâsmda yazılmış bulundukları­nı da ayrıca belirtmek isteriz. ( El-Miftah Şerhi Nurul İzah ve Tercümesi, Hasan b. Ammar Ebul İhlas el Mısri eş Şürünbülali, Süleyman Çelik, Kahraman yayınları, Yayın 2013 )
 

 
 
Kahraman Yayınları Nurul İzah Tercümesi kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757954361
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9789757954361
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.