Resimli Osmanlı Tarihi NESİL

Fiyat:
700,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,9) :
400,00 TL
Kazancınız 300,00 TL
Havale / EFT:
388,00 TL
112,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Resimli Osmanlı Tarihi    
Yazar             Yavuz Bahadıroğlu    
Yayınevi         Nesil Yayınları
Tashih            Orhan Güler    
Kağıt - Cilt      1.Hamur beyaz kağıt, Renkli Resimli, Citli
Sayfa - Ebat   543 sayfa, 17x24 cm


        

Nesil Yayınları Resimli Osmanlı Tarihi kitabını incelemektesiniz.
Yavuz Bahadıroğlu Osmanlı Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
 Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu beşer tarihinin en hayrete değer ve en büyük vakıalarından biridir.
 
Grenard
 
Bil ki, bu devleti kuranlar, tarihin en haşmetli ve en büyük hükümdarlarıdır. Çok hayır yaparlar, çok ihsanda bulunurlar. Daima adaletle hükmetmişler, kılıçlarının hakkı/mızraklarının meyvesi olarak bu devleti kurmuşlar ve büyütmüşlerdir.
 
Müneccimbaşı Ahmed Dede
 
Ol gaziler ve dilaverler, padişahlarını manevi baba gibi bilip, ayet-i kerime mucibince emrine itaat ile düşman karşısında duvar gibi durup ve şiddetlere ve mihnetlere sabr-ü tahammül ile Allahü Teâlâ ve şeriat-ı Muhammediye uğrunda aslanlar gibi düşmana hücum etmeleriyle Rabbü'l-Âlemîn muvaffak edip kıyamete dek adları hayır ile anılmaktadır.
 
Sultan III. Selim
 
Osmanlı Türklerinin bu kadar küçük bir başlangıçtan, o kadar elverişsiz şartlar altında bu derece sürekli bir devlet kudretine erişmesi, cihan tarihinin en fevkalade tezahürlerinden biridir.
Osmanlıların Yakın Doğu'da yerlerine geçen Avrupalı veya yerli hiçbir devlet, bu bölgeyi Osmanlılar kadar iyi idare ede­memişlerdir. Avrupa devletleri, Osmanlılardan aldıkları ülkeleri ancak zulümle yönetebilmişlerdi.
 
Tonynbee
 
Müslümanların gösterdikleri adalet, hoşgörü, ibadet ve takva, büyük başarılarının en önemli sebeplerindendir.
 
Corci Zeydan
 
Müslüman Türklere "vahşet" isnat edenler, onları kıskanan­lar ve çekemeyenlerdir. "Bu milletin Balkanlar'da ve Avrupa'da vahşet göstermiş olduğu" iddiası, iftiraların en iğrencidir. Müslüman Türkler, Avrupa'ya mazbut bir din ve gayet mükem­mel bir devlet teşkilatları ile gelmiş, yerleştikleri ülkeleri medenileştirmişlerdir.
 
Çiro Truhelka

  
   TAKDİM
 
Asırları şereflendiren bir tarihimiz var. Büyük cihan imparatorlukları kurmuş, dünyaya yüzyıllarca hükmetmiş bir milletin çocuklarıyız. Üstelik bu hükmediş, adalet, şefkat ve medeniyet esasları üzerine kurulmuş. Atalarımız gittikleri her yere inancın, medeniye­tin ve insanlığın ışıklarını götürmüşler. İlahî ve yüce değerlerden ilham alarak dünyayı aydınlatmışlar.
 
Evet, her türlü peşin hükümden uzak bir şekilde tarihimize baktığımız zaman, göz kamaştıran bir manzarayla karşılaşı­rız. Her sayfası şeref levhalarıyla süslü muhteşem bir tarihe sahip olmanın sevin­ciyle dolarız...
 
Daha bir asır öncesine kadar bu toprak­lara hükmeden bir devletimiz vardı: Os­manlı... Üstelik sınırları bugünkü Anado­lu'ya sığmayıp, Orta Avrupa'dan bütün Ak­deniz kıyılarına ve Asya içlerine kadar uza­nan bir imparatorluktu Osmanlı. Ve Os­manlı ulvi bir idealin, yüce bir misyonun, ihtişamlı bir medeniyetin sahibi olarak, ta­rihinin derinliklerine kök salmış bir çınar gibi, altı asır süren bereketli bir ömür ya­şamıştı.
 
Ne gariptir ki, bugünün nesilleri, aynı yüzyılı paylaştıkları ve onun mirası olan topraklarda onun eserleriyle iç içe yaşadık­ları bu muhteşem devletin tarihini yeterin­ce bilmiyorlar... Hatta büyük ölçüde de ek­sik ve yanlış biliyorlar!
 
İşte, "Osmanlı Padişahları" adlı bu kitabımız, gençlerimize Osmanlı tarihini doğru ve samimi bir şekilde öğretecek bir kaynak olması düşüncesiyle, yıllar süren titiz çalışmalar neticesinde hazırlandı. Ge­rek muhtevası gerekse teknik özellikleriy­le, kütüphanelerin baş köşesinde muhafa­za edilip her an başvurulabilecek bir "te­mel eser" vasfı kazandırıldı. Sıhhatli bilgi­lere dayanılarak herkesin anlayabileceği akıcı bir üslupla kaleme alınan metin, çok sayıda orijinal resim/gravür/minyatür/ha­rita/şema ile desteklendi. Ve neticede, muhtevası, resimleri, renkleri, kâğıdı ve baskısı ile çok, "özel" gayretlerin mahsulü olan bu eser ortaya çıktı.
 
Elinizdeki kitap gençlerimizde şanlı bir tarihin mirasçıları oldukları şuurunu uyandırabildiği ölçüde, kendimizi başarılı saya­cağız.
 
 
ÖNSÖZ
 
İsterseniz, "Tarih nedir?" soru­suna cevap aramakla söze başlayalım... Klasik tarife gö­re, "yer ve zaman bildirerek geçmiş olayla­rı anlatan bir ilim" dalıdır tarih... Bu kadar mı?
 
Hayır. Çok daha derin, çok daha geniş, çok daha manalı tarifleri vardır.
 
Mesela büyük devlet adamlarımızdan Cevdet Paşa, tarihi, pusulaya benzetir. Ta­rih bilmeyen devlet adamının, pusula oku­yamayan bir kaptan kadar tehlikeli oldu­ğunu söyler. "İkisinde de karaya oturmak tehlikesi vardır" der.
 
J. J. Rousseau tarihi "okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol göste­ren bir kılavuz" şeklinde tarif ederken, Ömer Hayyam "Tarih, kâinatın vicdanıdır" der. Voltaire'e göre ise "tarih, kralların/ge­nerallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."
 
Açıkçası tarih, tariflere kolay sığmıyor. Her şeyin bir başlangıç tarihi bulunduğuna göre, her şeyle ilgili. Mimari, sosyoloji, tıp, edebiyat, resim, müzik... İhtilaller, inkılap­lar, savaşlar, barışlar, hatta günümüzü de­rinden etkileyen olaylar tarihe sıkı sıkıya bağlıdır. Bu itibarla, kişi hangi mesleği se­çerse seçsin tarihle ilgilenmek zorundadır. Bu bakımdan, Thucydides, tarihin devamlı bir başlangıç olduğunu söylemiştir.
 
Biz millet olarak şanslıyız. Çünkü başka hiçbir millete nasip olmamış zenginlikte bir tarihin mirasçılarıyız... Üstelik tarihimizde yüzümüzü kızartacak hiçbir şey yoktur. Bu­na karşılık, şanlı zaferler vardır, şefkat var­dır, yardımlaşma vardır, haysiyet vardır, dü­rüstlük vardır, sevgi vardır; kısacası sözün tam manasıyla insanlık vardır. Bu bakım­dan tarihimiz tam bir abidedir. Ama yazık ki, bu abideyi bakımsız bıraktık, gerektiği gibi ilgilenmedik... Tarih yapmakta göster­diğimiz ustalığı, yazmakta gösteremedik. Bu muazzam mirası koruyamadık.
 
Kıymetli tarihî belgeler mahvoldu. 1402 yılına kadar toplanan Osmanlı Devleti'ne ait belgeler, Timur tarafından Bursa'yla birlikte yakıldı. Bir kısmı Yıldız Sarayı'yla beraber yağmalanıp ocaklara atıldı.
 
1931 yılının 4 Haziran'ında 200 balya tarihî belge, okkası üç kuruştan, hurda kâğıt olarak Bulgaristan'a satıldı. Bunlardan Bulgar Devleti'nin işine yaramayanlar, 40 milyon leva karşılığında Vatikan'a aktarıldı. Gerisi "Bulgar Tarihinin Türkçe Kaynakları" genel adı altında ciltlerce yayınlandı.
 
Eldeki belgelerin büyük bölümü ise hâlâ düzenli biçimde arşivlenmiş değil. Bi­zim tarihin en acıklı yönü işte budur...
 
Biz bu eseri güçlükler içinde, yıllar alan bir çalışmayla ortaya koyduk. Rahat okunabilmesi ve hafızada kalması için olayları yer yer dramatize ettik. Ama her şeyin belgelere dayanmasını esas aldık.
 
Bu uzun çalışmam sırasında destek ve yardımlarını esirgemeyen Nesil Araştırma Merkezi'ne, ilim adamlarına, bütün mesai arkadaşlarıma ve iyi bir çalışma ortamı ha­zırlamak suretiyle yardımcı olan aile efra­dıma teşekkürü bir borç bilirim.
 
Naçiz eserimi, tarihten hız ve ilham alan gençlerimize ithaf ediyorum.
 
Yavuz BAHADIROĞLU
 
 
Takdim        
Önsöz         
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
Ertuğrul Gazi         
Osman Gazi          
Orhan Gazi  
Murad Hüdavendigâr       
Yıldırım Bayezid    
Sultan I. Mehmed (Çelebi)
Sultan II. Murad Gazi       
Fatih Sultan Mehmed       
Sultan II. Bayezid   
Yavuz Sultan Selim          
Kanuni Sultan Süleyman  
Sultan II. Selim      
Sultan III. Murad    
Sultan III. Mehmed
Sultan I. Ahmed     
Sultan I. Mustafa   
Sultan II. Osman   
Sultan IV Murad     
Sultan İbrahim       
Sultan IV Mehmed 
Sultan II. Süleyman
Sultan II. Ahmed    
Sultan II. Mustafa  
Sultan III. Ahmed   
Sultan I. Mahmud  
Sultan III. Osman  
Sultan III. Mustafa 
Sultan I. Abdülhamid
Sultan III. Selim     
Sultan IV Mustafa  
Sultan II. Mahmud 
Sultan Abdülmecid
Sultan Abdülaziz    
Sultan V Murad      
Sultan II. Abdülhamid
Sultan Mehmed Reşad
Sultan Vahideddin 
 
Bibliyografya ( Osmanlı Tarihi, yavuz Bahadıroğlu Osmanlı Tarihi, resimli osmanlı tarihi kitabı, nesil yayınları )
 
 
 
 
Yavuz Bahadıroğlu Nesil Yayınları Resimli Osmanlı Tarihi kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789752692992
MarkaNesil Yayınları
Stok DurumuVar
9789752692992
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.