Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor Serisi, 8 Cilt Set

Fiyat:
1.440,00 TL
İndirimli Fiyat (%35,1) :
935,00 TL
Kazancınız 505,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap                 Risalei Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor Serisi 7 Kitap
Yazar                Ömer Özcan
Yayınevi            Nesil Yayınları
Kağıt - Cilt         2.Hamur  - 8 Cilt takım, Karton kapak cilt
Sayfa - Ebat      2.768 sayfa - 13.5x19.5 cm
Yayın Yılı           2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2018, 2021

                                 

Nesil yayınları, Ömer Özcan
tarafından yazılan Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor kitap serisi ni incelemektesiniz.
8 Cilt Ömer Özcan Risalei Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları ve bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
 
 Ağabeyler Anlatıyor 1.Kitabın Önsözü
 
HATIRA YAZMAK, gördüklerimi ve dinlediklerimi fotoğraflarla ve kasetlerle kaydedip muhafaza etmek ahvali, bende fıtrî bir meşrep haline gelmiş. Fıtratımdaki bu meyelânı, Allah'ın izniyle, hayra tebdil etmeye çalıştım.
 
Bilhassa Aziz Üstad'ımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleriyle alâ­kalı dinlediğim en küçük bir hatırayı dahi kaçırmadan kaydedebilmek telâş ve heyecanını içimde hep taşıdım. Bu ateş içimde hep yanmaya devam etti. Onu dinleyen ve gören mübarek ağabeyleri her gördüğüm­de, onların hal ve konuşmalarını yazı, ses ve görüntü olarak kaydedebil­mek telâşesi her zaman içimde kabarıp taştı. Kaçırdığım her fırsat, bir hazineyi kaybetmişim gibi bana müthiş bir hüzün verdi. Fakat maalesef kaçırdıklarım, yakaladıklarımın yanında vagonlar doluşudur. Yakalayabildiklerim ise belki birkaç sepet dolusu kadar...
 
1968'den beri, sayfalarca hatıra, yüzlerce orijinal resim, onlarca ka­set, arşivimde birikmiş. Bunları kendim ve yakın çevrem için yapmış­tım. Ancak bazı teşviklerle bunların hususî olmayan kısımlarını daha düzenli olarak yazıya döktüm. Zaten dolaplarda, raflarda unutulup git­melerine de gönlüm razı olmuyordu. Belki ileride tarihe ışık tutar, yeni çalışmalara bir kaynak olur diye mülâhaza ettim. Bir kelimeyle bile olsa Üstad Bediüzzaman'ın ve davasının anlaşılmasına katkım olursa Al­lah'a şükrederim.
 
Kaydettiğim hatıralardan bazıları daha evvel muhtelif kitaplarda ya­yınlanmış olabilir, bunun farkındayım; ama onların aynı veya değişik kişilerle ve kelimelerle hem teyidinin, hem de tashihinin yapılması ba­kımından da bir hizmet olacağı kanaatini taşıyorum.
 
Peygamber Efendimiz (a.s.m.), "Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri Kitabullah, biri Âl-i Beytim" bu­yuruyor. Çünkü "sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan, Âl-i Beyttir." (Lem'alar, 21) Şu hizmet-i Kur'aniye yolunda vâris-i Peygamberi olan Hz. Üstad'ın da, onun sün­netine ittibaen bize kitaplarını ve "evlâd-ı maneviyelerim" dediği ağa­beyleri bıraktığına inanıyorum.
 
Yine inanıyorum ki, biz Nur talebeleri, ihlâsı, sadakati, fedakârlığı vb. hizmet düsturlarını, Risale-i Nurlardan okuyarak öğrendik, tatbikatım da muhtelif meşrepteki ağabeylerden gördük; hususan "vârisim", "mut­lak vekilim" dediği ağabeylerden... Üstad Hazretleri, Emirdağ Lâhikası'nda, "Ben yanımdaki vasiyetnamemdeki evlât kabul ettiğim küçük evlâtları tevkil ediyorum. Onlarla konuşanı, benimle konuşmuş gibi ka­bul ediyorum" (Emirdağ Lâhikası-II, 227) diyor. Biz de onlarla konuş­tuk. Onlarla konuştuklarımızı veya onların konuştuklarını yazdık. Oriji­nal fotoğraflarla destekledik.
 
Madem mübarek ve muazzez Üstad'ımız saff-ı evvel talebelerini ki­taplarında ismen zikretmiş, bizim de o mübarek ağabeyleri tanımamız bir vefa borcudur diye inanıyorum.
 
Bir sohbette Mustafa Sungur Ağabeyimizin, "Yeniler dünyayı fethetseler de, eskileri tanımıyor ve onları arayıp hürmet ve istişare etmiyor­larsa nakıs kalır. Eskilere hürmet, edep ve saygıda kusur edilmemeli­dir" şeklindeki sözleri bu çalışmalarım için bana müthiş bir hız ve gay­ret vermiştir.
 
Bu çalışmaların mühim bir sebebi ve meyvesi de, şimdi baharını ya­şadığımız bu "iman-Kur'an" hizmetinin bugünlere nasıl geldiğini anlatmasıdır. Hatıraları yazarken hata yapmamaya gayret ettim. Bunun ma­nevî mes'uliyetinin farkındayım. Ölçü olarak daima Risale-i Nurları al­dım. Şüpheli veya tereddüt ettiğim konularla menfî ve ihtilaflı konuları yazmadım. Buna rağmen bilmeyerek, yazılmaması gereken hususî bazı ahvali de yazmışsam kusurumun affını diliyorum. Çalışmada yaptığım alıntılarda, Envar Neşriyat'ın İstanbul-1994 baskılı Risale-i Nur Külliyatı'nı esas aldım. İstifadeye medar olması duasıyla...
 
Ömer Özcan
2005, İzmir
 
 
Risale-i Nur Hizmetkarları Ağabeyler Anlatıyor 1
 
Peygamber Efendimiz (a.s.m.) "Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri Kitabullah, biri Âl-i Beytim" buyuruyor. Şu hizmet-i Kur"aniye yolunda vârisi Peygamberî olan Hz. Üstad"ın da, onun sünnetine ittibaen bize kitaplarını ve "evlâdı maneviyelerim" dediği ağabeyleri bıraktığı aşikârdır. Yine aşikârdır ki, Nur talebeleri, ihlâsı, sadakati, fedakârlığı vb. hizmet düsturlarını, Risale-i Nurlardan okuyarak öğrendiler, tatbikatını da muhtelif meşrepteki ağabeylerden gördüler; hususan "vârisim", "mutlak vekilim" dediği ağabeylerden" Üstad hazretleri, Emirdağ Lâhikası"nda, " Ben yanımdaki vasiyetnamemdeki evlât kabul ettiğim küçük evlâtları tevkil ediyorum" (Emirdağ Lâhikası-II,227) diyor. İşte bu eser, 1968"den beri, onlarla konuşularak hazırlanmış, sayfalarca hatıra, yüzlerce orijinal resim, onlarca kasetin ürünüdür.

 
 1. Abdullah Yeğin
 2. Abdurrahman Cerrahoğlu
 3. Ahmet Feyzi Kul
 4. Ahmet Fuat
 5. Ahmet Vehbi Ünlü
 6. Ali İhsan Tola
 7. Ali Sarıbıçak
 8. Bahri Çağlar
 9. Bayram Yüksel
 10. Bekir Berk
 11. Dursun Özçelik
 12. Emin Tekinalp
 13. Gülcü Hüseyin
 14. Hasan Ergünal
 15. Hasan Kurt
 16. Hulusi Yahyagil
 17. Hüseyin Bülbül
 18. Hüseyin Çağdır
 19. Hüsnü Bayram
 20. Şeyh Mehmet Celali’nin Torunu: İbrahim Barış
 21. İbrahim Tütüncü
 22. Kamil Acar
 23.  Mehmet Ali Taşlıca
 24. Mehmet Batmazoğlu
 25. Mehmet Fevzi Pamukçu
 26. Mehmet Gülırmak
 27. Mehmet İnce
 28. Muslihittin Sönmez
 29. Mustafa Birlik
 30. Mustafa Cahit Türkmenoğlu
 31. Mustafa Gül
 32. Mustafa Oruç (Ramazanoğlu)
 33. Mustafa Sungur
 34. Muzaffer Erdem
 35. Nail Papatya
 36. Nusret Kocabay
 37. Rafet Barutçu
 38. Sabri Halıcı
 39. Sadık Çalışkan
 40. Said Ezener
 41. Said Gündüz
 42. Said Özdemir
 43. Salih Gündüz
 44. Salih Özcan
 45. Selahattin Akyıl
 46. Süleyman Aslan
 47. Şaban Akdağ
 48. Tahiri Mutlu
 49. Tahsin Tola
 50. Tevfik Gül
 51. Zübeyir Gündüzalp
 
Risalei Nur Hizmetkarları Ağabeyler Anlatıyor 2
 
Bediüzzaman Said Nursi çilelerle dolu hayat yaşadı. Ancak en büyük gayesi çevresinde toplanan Nur pervanelerini iman nurunun aydınlığına ulaştırmaktı. Aynı gaye ve gayret Nur'un ilk halkalarında da kendisini gösterdi. Risale-i Nur'daki hakikatleri onlar da etraflarına yaymak için var güçleriyle çalıştılar. İman ve Kur'an kahramanı olmaya liyakat kazandılar. Bu kitap, "Ağabeyler Anlatıyor Serisinin 2. Kitabı dır.

 
 1. Abdurrahman Topraklı
 2. Abdulkadir Badıllı
 3. Abdülkadir Zeyrek
 4. Ahmet Emin Sağbaş
 5. Ahmet Nazif Çelebi
 6. Ali İhsan Tola
 7. Ali Osman Öztop
 8. Av. Gültekin Sarıgül
 9. Bircan Çelik
 10. Hafız Ali Mülayim
 11. Hafız Mehmet Gül
 12. Hüseyin Beşli
 13. İbrahim Fakazlı
 14. İbrahim Okur
 15. İdris Kahveci
 16. Kadir İnci
 17. Kemal Özkan
 18. Kemalettin Ceviz
 19. Mehmed Çalışkan
 20. Mehmet Hamid Güven
 21. Mehmed Kırkıncı
 22. Mehmet Metin
 23. Molla Hamid Ekinci
 24. Musa Yukarı
 25. Mustafa Osman
 26. Mustafa Öztürk
 27. Muzaffer Arslan
 28. Nazım Akkurt
 29. Orhan Aysal
 30. Rasin Tekeli
 31. Recep Unaz
 32. Raşit Övet
 33. Saffet Solak
 34. Said Gül
 35. Saim Köseoğlu
 36. Selahaddin Durdu
 37. Vahyeddin Küfrevi
 38. Yusuf Demir
 39. Ziya Dilek
  
Risalei Nur Hizmetkarları Ağabeyler Anlatıyor 3
 
Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor serisinin üçüncüsü olan bu kitap -öncekilerde olduğu gibi- istikbaldeki tarihçilere sağlam ve güvenilir bir kaynak ve mazideki Nur talebeleriyle atidekiler arasında küçük bir köprü olabilecek nitelikte bir çalışma oldu. Nesil Yayınları yazarı olan Ömer Özcan, sayıları parmakla sayılabilecek kadar azalan, Üstad'ı görmüş, ziyaretinde bulunmuş ağabeyleri, Türkiye'nin her köşesini arayarak buluyor ve onlarla Üstad Bediüzzaman Said Nursî'yi ve Nur hizmetinin safahatını konuşuyor. Bin bir meşakkatle elde ettiği kayıtları okuyucularıyla paylaşıyor.

Bu kitapta yer alan hatırlar, birinci ağızdan alınarak kaydedilmiştir. Alınan kayıtlar, hassasiyetle düzenlenmiş ve baskıdan önce sahiplerine okutulmuştur. Bu konuda azami titizlik gösteren yazarımız Ömer Özcan, "Hatıraları, sahiplerini defalarca rahatsız etme pahasına da olsa tashih ve teyit ettiriyoruz" diyor. Bu çalışmalarla, bir asra yaklaşan bereketli bir ömründe, binler hadiselere hedef olmuş Bediüzzaman Hazretleri'nin davasının ve şahsiyetinin, daha geniş manada anlaşılma ve yarınlara aktarılma imkânı elde edilmiştir.

Muazzam bir gayretle çalışmalarına devam eden Ömer Özcan "Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve talebeleriyle alakalı orijinal, teyitli, tashihli çalışmalarımız devam edecek" diyor ve "Bu araştırmalara hızla, hatta aceleyle devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira onu gören gözler, dinleyen kulaklar sayılabilecek kadar azaldı. Hepsinin yaşı yetmişlerin, seksenlerin üzerinde... Yedi-sekiz sene sonra kaç tane kalacak, Allah bilir. Bir devir, saff-ı evvel devri yavaş yavaş kapanıyor. Allah'tan hepsine hayırlı, sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyoruz" diye ekliyor.
 
Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor 3 kitabı nda hatıraları bulunan isimler şunlar:

 
 1. Abdülvahid Tabakcı,
 2. Ahmet Aytimur,
 3. Binbaşı Hayri Tanju,
 4. Cafer Sadık Çim,
 5. Gülcemal Soylu,
 6. Hafız Ahmet Lütfi Sönmez,
 7. Hafız Ali Ergün,
 8. Hafız Ali Yağcı,
 9. Halil Yürür,
 10. Hamid Kuralkan,
 11. Hasan Eminç,
 12. Hüseyin Filiz,
 13. İhsan Barutçu,
 14. İlhan Yüce,
 15. İrfan Haspolatlı,
 16. Mahmut Aydın,
 17. Mehmet Ali Şeflek,
 18. Mehmet Büker,
 19. Mehmet Kayalar,
 20. Mehmet Oğuz,
 21. Mehmet Uslu,
 22. Osman ve Orhan Kara,
 23. Selami Özer ve Tarık Aktekin.
 
Risalei Nur Hizmetkarları Ağabeyler Anlatıyor 4
 
Bediüzzaman Said Nursî çilelerle dolu hayat yaşadı. En büyük gayesi, çevresinde toplanan Nur pervanelerini iman nurunun aydınlığına ulaştırmaktı. Aynı gaye ve gayret Nur'un ilk halkalarında da kendisini gösterdi. Ri­sale-i Nur'daki hakikatleri onlar da etraflarına yaymak için var güçleriyle çalıştılar. İman ve Kur'an kahramanı olmaya liyakat kazandılar.
 
Ağabeyler Anlatıyor serisi, bu mümtaz hizmet ve dava erlerinin doğru­dan birinci ağızdan hatırlarını aktarmaya devam ediyor. Ayrıca bu seri, yakın tarihimize aynalık yaptığı gibi, gelecek nesillere bir miras ve bel­ge olma özelliğine sahip. Uzun ve yorucu çalışmaların neticesinde tespit edilen hatıralar tamamen orijinal, teyitli ve tashihlidir. Tamamına yakını geniş kitleler tara­fından daha önce ya duyulmamış veya hiç neşredilmemiş bilgi ve belgeleri ihtiva ediyor... İşte bize ve gelecek nesillere Nur'un ilk kahramanları ve onların dilinden Nur'lu hatıralar...

 
 1. Abdullah Çavuşlar
 2. Abdullah Çavuş (Kula)
 3. Abdullah Çavuş (Sualp)
 4. Abdullah Çavuş (Yavaşer)
 5. Ahmet Ural
 6. Atıf Ural
 7. Avukat Hüsameddin Akmumcu
 8. Cahid Ünsal
 9. Hafız Namık Şenel
 10. Hafız Nebi Çoban
 11. Hasan Can
 12. Hasan Okur
 13. İbrahim Canan
 14. Kemal Ural
 15. Mehmet Özsevim
 16. Mustafa İmamlık
 17. Mustafa Köklükaya
 18. Nuh Polatoğlu
 19. Nuri Güleşer
 20. Rahmi Erdem
 21. Servet Armağan
 22. Süleyman Özbilek
 23. Süleyman Taşkıran
 24. Şahide Yüksel
 25. Şükrü Kazak
 26. Teğmen Mehmet Hulusi Erol
 27. Yakup Cemal
 28. Yusuf Ziya Arun
 29. Ziya Nur
  
  Risalei Nur Hizmetkarları Ağabeyler Anlatıyor 5
 
Bediüzzaman Said Nursî çilelerle dolu hayat yaşadı. En büyük gayesi, çevresinde toplanan Nur pervanelerini iman nurunun aydınlığına ulaştırmaktı. Aynı gaye ve gayret Nur'un ilk halkalarında da kendisini gösterdi. Ri­sale-i Nur'daki hakikatleri onlar da etraflarına yaymak için var güçleriyle çalıştılar. İman ve Kur'an kahramanı olmaya liyakat kazandılar.
 
Ağabeyler Anlatıyor serisi, bu mümtaz hizmet ve dava erlerinin doğru­dan birinci ağızdan hatırlarını aktarmaya devam ediyor. Ayrıca bu seri, yakın tarihimize aynalık yaptığı gibi, gelecek nesillere bir miras ve bel­ge olma özelliğine sahip. Uzun ve yorucu çalışmaların neticesinde tespit edilen hatıralar tamamen orijinal, teyitli ve tashihlidir. Tamamına yakını geniş kitleler tara­fından daha önce ya duyulmamış veya hiç neşredilmemiş bilgi ve belgeleri ihtiva ediyor... İşte bize ve gelecek nesillere Nur'un ilk kahramanları ve onların dilinden Nur'lu hatıralar... 

 
 1. Abdullah Gayretlioğlu
 2. Abdullah Tekin
 3. Abdülkadir Bilge
 4. Abdülkâfi Talu
 5. Âdil Çelik
 6. Ahmet Çobanözü
 7. Ahmet Atak
 8. Ali Demirel
 9. Ali Osman Karahan
 10. Ali Rıza Öztürk
 11. Aytekin Ebeperi
 12. Fahreddin Sayı
 13. Hafız Ömer Bilginoğlu
 14. Halil İbrahim Çöllüoğlu
 15. Hasan Hüseyin Ateş
 16. Hasan Kuru
 17. Hüseyin Tamer
 18. Hüsnü Altıntabak
 19. İbrahim Ethem Talas
 20. Mehmet Akif Usanmaz
 21. Mehmet Günay Tümer
 22. Mehmet Sarı
 23. Muallim Ahmet Galip Keskin
 24. Mustafa Arslan
 25. Müşir Zeki Paşa
 26. Necati Müftüoğlu
 27. Nevzat Müftüoğlu
 28. Sabri Karagöz
 29. Üzeyir Şenler
 30. Zehra Dülek
 
Risale i Nur Hizmetkarları Ağabeyler Anlatıyor 6
 
"Kağıda geçmeyen her ilim zayi olmuştur" derler. Hatıralar da öyle...

Bulunduğu asra damgasını vurmuş olan Bediüzzaman Said Nursi'nin hatıralarının zayi olmaması ve gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için Ömer Özcan bir nefer gibi azimle ve canla başla çalışmıştır. Bu kıymetli çalışmaları sonucunda altı kitaptan müteşekkil Ağabeyler Anlatıyor serisi meydana gelmiştir. 

Ömer Özcan bu çalışmaları esnasında daha önce duyulmamış ve tanınmamış pek çok ağabeyi bulmuş; bu ağabeylerin Üstad Bediüzzaman'la ilgili oldukça orijinal hatıralarına ulaşmıştır. 

Ağabeyler Anlatıyor serisinin 6. kitabında yer alan hatıralardan bazıları şöyle:

"...Nahiye Müdürü diyor ki "Kardeşim siz delirdiniz mi, kafanızı mı kaybettiniz siz? Yasak olduğunu biliyor musunuz siz?" "Biliyoruz da biz sizden rica ediyoruz." Adamın gözleri yaşarmış, "Ben size Kur'an'ı okutmayın diyemem, Allah'tan korkarım. Fakat okutun da diyemem. Devlet sizden evvel benim cezamı verir. Siz benim hayatıma sebep mi olmak istiyorsunuz?..."

"...Zübeyir: "Bir müjdeci gelse 'sen Risale-i Nur talebeliğine kaydedildin' dese yedi kat semalara bağıracağım..."

 
 1. Ali Çakmak
 2. Ali Demirsoy
 3. Ali Tayyar
 4. Av. Necdet Doğanata
 5. Dursun Kutlu
 6. Ekrem Köker
 7. Enver Galip Ceylan
 8. Fahri Türkmen
 9. Fikret Yörük
 10. Galip Gigin
 11. Hasan Atıf Egmen
 12. Hasan Feyzi Yüreğil
 13. Hasan Yeğin
 14. Haydar Morgül
 15. İhsan Ertem
 16. İsmail Dolu
 17. İsmail Fakazlı
 18. Mazlum Akay
 19. Mehmed Ali Çakıcı
 20. Mehmed Mandal
 21. Memiş Orhan
 22. Mustafa Ekmekçi
 23. Mustafa Karapınar
 24. Nadir Baysal
 25. Nuri Karakaya
 26. Osman Bozkurt
 27. Ömer Kuş
 28. Refik Ağır
 29. Rıdvan (Erdoğan) Utangaç
 30. Süleyman Kaya (Gaye)
 31. Şemseddin Tuğrul
 32. Şükran Ünlükul
 33. Veli Işık Kalyoncu
 34. Yuvalı Hatip Hoca (Mehmet Ali Bilgili)
 
Risale i Nur Hizmetkarları Ağabeyler Anlatıyor 7

 
  Önsöz

Risalei Nur'da İsmi Geçen veya muazzez Üstad'ımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini gören ve onunla beraber olan ağabeylerimizi 1967 yılından itibaren arayıp, bulup, ko­nuşturup hatıralarını kitaplaştırmaya devam ediyoruz. Bir sarraf titizliği ile kılı kırk yararak hatıraları hatıra sahiplerine ve adı geçen hemen herkese -bir şekilde ulaşıp teyid ettiriyo­rum. Ulaşabildiğim belge ve fotoğraflarla da destekliyorum. Şüphesiz en temel kaynağımız Risale-i Nur'dur. Hatalarımız olmuyor değil, elbette oluyor. Yanlışları fark ettiğimizde ki­tapların yeni baskılarında derhal düzeltiyoruz. Bu yedinci kitabımızda daha fazla bilgi, belge ve fotoğrafa yer verdim. Anlatılanların Risale-i Nurdan yerlerini bularak nurlarla bü­tünleştirmeye çalıştım. Önceki altı adet ve bu yedinci kitabı­mızla beraber, 238 ağabeyimizin hizmet hatıraları yayınlan­mış oluyor. Dahası da var...

Elinizdeki yedinci kitapta öncekilerde olduğu gibi birkaç istisna dışında, çoğu hayatta olan ağabeylerimizin hatıralarına
 
RİSALE-İ NUR'DA İSMİ GEÇEN veya muazzez Üstad'ımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini gören ve onunla beraber olan ağabeylerimizi 1967 yılından itibaren arayıp, bulup, ko­nuşturup hatıralarını kitaplaştırmaya devam ediyoruz. Bir sarraf titizliği ile kılı kırk yararak hatıraları hatıra sahiplerine ve adı geçen hemen herkese -bir şekilde ulaşıp- teyid ettiriyo­rum. Ulaşabildiğim belge ve fotoğraflarla da destekliyorum. Şüphesiz en temel kaynağımız Risale-i Nurdur. Hatalarımız olmuyor değil, elbette oluyor. Yanlışları fark ettiğimizde ki­tapların yeni baskılarında derhal düzeltiyoruz. Bu yedinci kitabımızda daha fazla bilgi, belge ve fotoğrafa yer verdim. Anlatılanların Risale-i Nur'dan yerlerini bularak nurlarla bü­tünleştirmeye çalıştım. Önceki altı adet ve bu yedinci kitabı­mızla beraber, 238 ağabeyimizin hizmet hatıraları yayınlan­mış oluyor. Dahası da var...

Elinizdeki yedinci kitapta öncekilerde olduğu gibi birkaç istisna dışında, çoğu hayatta olan ağabeylerimizin hatıralarına

öncelik verdik. Bunun sebebi, tashihli hatıralarına herhangi bir itiraz vaki olursa, kendileri tarafından cevap verilsin veya varsa yanlışları düzeltsinler diyedir.

Van'dan Bursa'ya; İnebolu'dan Erzincan'a; Antalya'dan, Antep'ten İstanbul'a; Isparta'ya, Konya'ya, Ankara'ya, Ağrı'ya, Denizli'ye, Kastamonu'ya kadar daha çok sayıda merkezlere turlarımız oldu... Bazen köyler dâhil nokta ziyaretlerimiz de gerçekleşti... Devam ediyoruz... Şimdiye kadar üç yüze yakın ağabeyle -çoğu birebir olmak üzere- görüşmek nasip oldu. Bu röportajların ekserisini video çekimleriyle, bir kısmını da ses kaydı ve yazılı metin olarak kaydettik. Bunların yanına on binleri geçen fotoğraf ve belgeleri de katarsak hatırı sayılır bir arşiv derlenmiş oldu. Bu çilekeş kahramanların büyük çoğun­luğu vefat etti, onlar artık yok bu dünyada. Tek bir kelime bi­le alınamaz artık onlardan. Bu noktada Ağabeyler Anlatıyor okuyucularından bir istirhamım var. Bulundukları bölgeler­de Risale-i Nur'da adı geçen veya Hz. Üstad'la görüşmüş olan ağabeylerimizden hayatta olanlar var ise lütfen bize haber ver­sinler. Gereğini beraberce yapmaya çalışalım inşallah... Araş­tırmalarımda yardımlarını esirgemeyen bütün ağabey ve kar­deşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Bir mesele hakkında bilhassa bilgilendirmek istiyorum. Şöyle ki: Ağabeylerden yapılan kayıtlar ile Ağabeyler Anlatı­yor' kitaplarında yayınlanan bilgiler arasında bir çelişki olur­sa, doğru olan taraf kitaplardaki bilgilerdir. Neden denilirse, tashih safhasında ağabeylerin yaptığı düzeltmeler sebebiyle­dir. Bir de hatıra sahibi ağabeylerimiz tashih sırasında çokça yeni ilaveler yapmaktadırlar. Kayıtlarımızda bulunup da ya­yınlamayan kısımlar ise ya hususidir veya mevzu ile alakası yoktur.

Tarihçe-i Hayat kitabının başında şöyle diyor: "...Üstadın mesleğini, meşrebini ve hususî ahvalini, pek çok seciye ve has­letleri şahsında ve hizmetinde toplayan şahsiyetini tarif ede­medik. Onun yaşadığı müteaddit hayat safhalarını yakından gören ve içinde bulunan talebe ve hizmetkârlarını birer birer dinlemek ve görüşmek lâzımdır ki, tarihçe-i hayatı bir dere­ce mufassal hazırlanabilsin." (Tarihçe-i Hayat 22 - Hazırlayan­lar).

Bu ifadelere rağmen, ağabeylerin Hz. Üstad'la olan hizmet hatıralarının kitaplaştırıp neşredilmesini doğru bulmayan kardeşlerimiz de oluyor. İşte bu saikla elinizdeki yedinci kita­bımda ilk defa bir tercih yaptım. Şöyle ki:

Kadim ağabeylerimizden Abdullah Yeğin, Said Özdemir, Salih Özcan, Mehmed Fırıncı, Mehmed Kırkıncı, Nusred Kocabay, Gültekin Sarıgül, Abdulvahid Mutkan, İhsan Kasım ve -alfabetik sırayla- akademisyen ve yazarlardan Prof. Dr. Abdulkadir Özcan, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Prof. Dr. Alaaddin Başar, Prof. Dr. Himmed Uç, Halid Ertuğrul, Necmeddin Şahiner, Ümit Şimşek gibi bu sahada eserler vermiş bilirkişile­re başvurdum. Onlardan Ağabeyler Anlatıyor kitapları hak­kında görüş, tavsiye, ihtar ve eleştiri talep ettim. Lütfedip be­yanda bulundular. Kıymetli tahlillerini hiç değiştirmeden bu kitabın sonuna ekledim. Kendilerine teşekkür ediyorum... Ay­rıca Mustafa Sungur ve Hüsnü Bayram ağabeylerimizden he­nüz bir görüş talep etme fırsatım olmadan, bilvesile kanaatle­rini öğrenmiş oldum. Onları da kitabın sonuna ilave ettim.

Rabbim rızasına nail eylesin; her türlü riya, ucb, fahr ve menfaat marazından mahfuz buyursun. Âmin...

ÖMER ÖZCAN
İzmir, Aralık 2017

  

  Ömer Özcan

1950 yılında Milas’ta doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1968 senesinde lise ikinci sınıfta iken Risale-i Nur’u ve bu eşsiz eserlerin müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini tanımakla şereflendi. 1969’da ‘Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’na (Bugünkü adıyla: Teknik Eğitim Fakültesi) kaydoldu…
 
Ankara’da beş seneye yakın Bayram Yüksel Ağabeyin nezaretinde muhtelif Dersane-i Nûriyelerde kaldı. 1973 senesinde öğretmen olarak mezun oldu. 1973’den 1984’e kadar 11 sene Zonguldak’ta lise öğretmenliği yaptı. Sonra İzmir’e, mezun olduğu liseye öğretmen olarak atandı. 2000 senesinde aynı okuldan emekli oldu. Ömer Özcan evli ve iki kız babasıdır. Şimdi İzmir’de ikamet ediyor. Bütün mesaisini iman ve Kur’an hizmetlerine harcamaya çalışmaktadır.

Ömer Özcan’ın Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri hakkında hatırı sayılır bir arşivi vardır. Kendisinde, Hz. Üstad’la görüşen veya görüşmeyen kadim ağabeylerden fotoğraf, ses, video veya yazılı olarak yaptığı kayıtlar mevcudtur. Ayrıca Risale-i Nur’un teksir veya matbaa olarak ilk baskılarının tamamına yakını Ömer Özcan’ın arşivinde bulunmaktadır. El yazılı orijinaller de vardır.

Ömer Özcan, Üstad Said Nursi Hazretleriyle hatıraları olan Ağabeylerle yaptığı röportajların bir kısmını kitaplaştırmıştır. “ Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor ” adıyla seri olarak yayınlanmış altı kitabı bulunmaktadır. Yeni kitap hazırlıkları ve araştırma çalışmaları devam etmektedir. 


ağabeyler anlatıyor 7

Abdulmuhsin Alev          21
Abdünnur Sezgin 61
Ahmed Gümüş    70
Ahmed Ramazan Canbek (Tuncer)    86
Ahmed Urfalı        112
Ali Özek (Prof. Dr.)          128
Ertuğrul Kireç       136
Feyzi Halıcı          145
Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) 149
Hüseyin Abdulhadi         156
İsmail Güven        160
İsmail Hakkı Zeyrek        169
İsmail Karaçam    193
Mahmut Çalışkan            203
Mehmed İman      232

Musa Yoldaş        235
Mustafa Ramazanoğlu  246
Mustafa Fahri Üründül   257
Münire Özdemir (Said Özdemir'in İkinci Annesi)      263
Niyazi Özsoy        289
Nuri Kul     292
Osman Avni Yüksel        295
Recep Uysal        301
Refet Kavukçu     306
Said Gecegezen 329
Şükrü Altıntabak  342
Tevfik Demirel      345
Vahdettin Akyıl    352
Yaşar (Said) Kul  357

Zekeriya Kitapçı       361

Önsöz    9
Abdurrahim Kaya 11
Abdülkadir Denizlioğlu       15
Ahmed Altuğ        22
Ahmed Avşar        31
Ali Başol                33
Ali Gül    36
Ali Rıza Ertaş        41
Ali Rıza Muhlis     52
Ali Sert   59
Ali Yıldırım            63
Ali Yılmaz              73
Âsiye Mülâzımoğlu              78
Av. İbrahim Ünlü  92
Eşref Edip Fergan                124

Fikri Meriç             130
Hafız Mustafa Ertürk           134
Hamdi Sağlamer   140
Hasan Basri Sarıçam           145
Hasan Halıcı          149
Hatice Soylu (Altuğ)            152
Hulusi Ok              156
Hüseyin Akçay     157
Hüseyin Biçer       166
İbrahim Gül           174
Mehmed Fırıncı (Güleç)      181
Mehmed Güleşçi  193
Mehmed Kervancı                213
Mehmed Keskin   234
Mehmed Küçükağa             238
Mevlüd Gönen      271
Muammer Şenel   283
Mübarek Süleyman (Köse) 297
Muhammed Ali Öztürk        302
Mustafa Cengiz    313
Muzaffer Yiğit       319
Necati Akkoyun    322
Nevin Halıcı           327
Nilgün Çelebi        331
Ömer Halıcı           339
Orhan Türkal        344
Osman Aksoy       346
Osman Nuri Tol    355
Şahabeddin Gargılı             362
Şahabeddin Ünlü 364

Said Nur Çelebi    368
Şevket Akın           381
Şükrü Altuğ          384
Süleyman Altuğ   387
Süleyman Çağan  390
Taceddin Topal    393
Ûlviye Sümer        397
Ümmühan Ergün 413
Yılmaz Duman      424
Yusuf Ünlü            428
Ağabeyler Anlatıyor Seri Kitapları İçin Ömer Özcan ile Yapılan Röportaj:        4358 Cilt Nesil yayınları Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor Serisi kitap seti ni incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789752674698
MarkaNesil Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789752674698
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.