Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Fiyat:
150,00 TL
İndirimli Fiyat (%43,3) :
85,00 TL
Kazancınız 65,00 TL
28,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo


Kitap              Rüya Tabirleri Ansiklopedisi
Yazar             İmam Nablusi
Yayınevi         Kervan Yayıncılık
Tercüme         Muammer Uysal
Kağıt - Cilt      2.Hamur  - Ciltli
Sayfa - Ebat   704 sayfa – 17x24 cm , büyük boy


 
     
                         
 
İmam Nablusi Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi adlı kitabını incelemektesiniz. 
Kervan Yayınları Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusuözetifiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2GİRİŞ

Rüya nedir, kaç türlüdür?

Rüya konusuna işaret eden Peygamberimiz (s.a.v.) rüyayı üçe ayırırken şöyle buyurmuşlardır:

"ftüya üç kısımdır: Biri salih rüya olup müjdedir. Diğeri şey­tanın verdiği üzüntüdür. Üçüncüsü de kişinin kendi kendisine ko­nuştuğu şeylerdendir. Biriniz hoşlanmadığı birşey görürse hemen kalkıp namaz kılmalı, onu kimseye söylememek." (Müslim/rüya: 6)

Esasında rüya, devamlı kapısı hayale açık bulunduğu için, görülen şeylerden bir hüküm çıkarmak, bazı meseleleri ona bina etmek ve neticelere varmak hakikate uygun değildir. Bu meselede bütün islam - alimleri aynı görüştedir. Fakat sadık rüyalar müminler için müjdeci, ferahlatıcı ve sevindirici bir mahiyete sa­hip olduklarından, bu durumda bazı sadık rüyalar, ehli tarafından tabir edildiği zaman bazı gerçeklerin ucunu gösterebilir. Bu sadık (doğru) rüyalar büyük zatlar ve maneviyat ehlince görüldüğünde hakikat yolunu gösteren ışık daha da parlak olmaktadır. Yani bazı rüyalar beşarettir ve bu yolla bir kısım gaybî gerçeklere muttali olunabilir. Yeter ki bu rüyalar naslara, muhkemâta zıd ve muhalif olmasınlar. Evet, dinî kriterlere ters düşmeyen rüyalar, başkasını bağlayıcı olmasa bile gören şahıs için yol gösterici birer rehber sa­yılabilirler.

Peygamberimizi rüyada görmek:

Sadık rüyanın en meşhuru ve hiçbir surette şeytanın parma­ğının olmadığı şekli Rasul-i Ekrem'in (s.a.v.) görüldüğü rüyadır. Peygamberimizi rüyasında gören müminler onu gerçekten görmüş olurlar. Nitekim bu mevzuda; "her kim rüyasında beni görürse, muhakkak o, hak ve gerçek olarak görmüştür. Çünkü şeytan be­nim şekil ve suretime giremez" buyuran Fahr-i Kainat Efendimiz, böyle bir rüyada hata ve yanlışlığa meydan verilmediğini belirt­mektedirler. (Buhari/hiyel: 24)
Kişinin görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatarak bu yolla kendine bir itibar sağlamaya çalışması, yalancılığın ta kendisidir. Böyle bir davranışı Peygamberimiz zemmetmiştir:

Abdullah b. Abbas'ın (r.a.) rivayetine göre, Rasul-i Ekrem e-fendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
"Her kim görmediği bir rüyayı gördüğünü iddia eder de gör­müş gibi anlatarak yalan söylerse, kıyamet gününde ona iki arpa tanesi verilir ve onları düğümlemeye zorlanır. Fakat bu işi yapa­madığından dolayı azaba uğratılır." (İbn Mace/tabirür-rüya: 8)
Hadis-i Şerifin mealinde de ifade edildiği gibi, görmediği rü­yayı gördüğünü söyleyen kimse bilerek, açıkça yalan söylemiş ol­maktadır. Yani birbiriyle alâkası olmayan uydurma sözler düzenlediği için, kıyamet gününde yapılması mümkün olmayan iki arpa tanesini düğümlemesi teklif edilecektir. Bu işi yapamadığı için de bu şekilde azap çekmeye devam edecektir. Çünkü "el-cezâü min cinsi'l-amel" kaidesi gereğince cezayı suçunun cinsine göre çekecektir.

Rüyanın yorumu nasıl yapılır?

Enes b. Malik'den (r.a.) rivayetle, Rasulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Rüyada gördüğünüz isimleri, o rüyanın yorumlanmasında esas alınız. Rüyada gördüğünüz şeylerin künyelerini (veya) kinaye mânâlarını da yorumlarken esas alınız. (Birden fazla yoruma muhtemel) rüya ilk yorumcuyadır. (Yani ona göre vukua gelir.)" (İbn Mace. Hadis no: 3915)
"Rüyada gördüğünüz isimleri, o rüyanın yorumlanmasında esas alınız." Yani rüyada gördüğünüz isimleri yorumlarken ve kı­yas yaparken esas alınız. Salim adında bir kimseyi rüyada gördü­ğünüzde bunu selametle, Ganim diye birisini görürseniz bunu da ganimetle yorumlayınız. Veya "karga" hadiste fâsık olarak isim­lendirildiğinden kargayı, fasık olarak; "kadın" hadiste eğri ağaç 0-larak ifade edildiğinden eğri ağaç gördüğünüzde bunu kadınla yorumlayınız.
"Rüyada gördüğünüz şeylerin künyelerini (veya) kinaye mânâlarını da yorumlarken esas alınız." Yani yorumlarken ben­
zerlikler kurunuz.

"Rüya ilk yorumcuyadır." Yani birden çok yorum yapılmasına ihtimal olan rüyayı, tabir ilmini bilen kimseye yorumlatın. Çünkü ilk yorumlayanın yorumu üzerine vaki olur. Diğerlerinin yorum­lamaları geçersizdir.

Rüya, tabir edildiği üzere vaki olur.

Peygamberin (s.a.v.) hanımı Aişe'den (r.a.) rivayetle, dedi ki: Medine ahalisinden bir kadının, uzak yerlere gidip gelen tüccar bir kocası vardı. Kocası gidince kadın rüya görürdü. Bazı zamanlarda kocası onu hamile olarak bırakır, giderdi. Rasûlüllah'a (s.a.v.) gelir ve şöyle derdi:

 • Kocam ticaret için uzak yerlere gitti ve beni hamile olarak bıraktı. Rüyamda evimin direğinin kırıldığını ve bir gözü kör bir evlat doğurduğumu gördüm.

Rasûlüllah (s.a.v.):

 • Hayırdır. İnşaallah, kocan sağ salim dönecektir ve sen sağ­lam bir çocuk doğuracaksın, buyurdu.

Bu rüyayı iki veya üç defa görür, her defasında da Rasûlüllah'a (s.a.v.) gelirdi. Rasûlüllah da (s.a.v.) bu şekilde cevap verirdi. Kocası döner ve sapasağlam bir erkek çocuk doğrururdu. Yine bir gün her zamanki gibi geldi. Rasûlüllah (s.a.v.) yoktu. Bu rüyalardan birini görmüştü. Dedim ki:

 • Rasûlüllah'ı (s.a.v.) hangi hususta arıyorsun?

 • Gördüğüm rüyalar hususunda Rasûlüllah'a (s.a.v.) gelir. O ndan sorardım. O da hayırdır! derdi ve O'nun dediği gibi olurdu, dedi.

 • Rüyanı bana anlat, dedim.

 • Rasûlüllah (s.a.v.) gelsin, her zamanki gibi O'na anlatayım, dedi.

Vallahi, kadım bırakmadım ve neticede rüyasını bana anlattı. Aişe (r.a.) diyor ki: Kadına şöyle dedim:

 • Vallahi iyi bir rüya değil. Kocan kesinlikle ölecek ve facir bir çocuk doğuracaksın.

Kadın oturdu ve ağlamaya başladı:

 • Bana ne oldu da rüyamı sana anlattım?! dedi.

Rasûlüllah (s.a.v.) girdiğinde, kadın ağlıyordu. Bana:

 • Bunun neyi var ey Aişe? dedi.

Durumu anlattım ve rüyasını nasıl yorumladığımı söyledim. Rasûlüllah (s.a.v):

 • Sus ey Aişe! Müslümanın rüyasını tabir ederken, hayır ü-zere tabir edin. Rüya tabir edildiği üzere vaki olur, buyurdu.

Vallahi kocası öldü ve facir bir çocuk doğurdu. (Darîmî, Sünen. Rüya kitabı.)

Rasûlüllah'a (s.a.v.) ilk vahy sadık rüya ile başlamıştır.

Buharî ve Müslim'in Peygamber'in (s.a.v.) zevcesi Aişe'den (r.a.) rivayetinde Aişe demiştir ki:

 • Rasûlüllah'a (s.a.v.) ilk vahyin başlaması uykuda sadık rüya görmekle olmuştur. Hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi (apaçık) zuhur etmesin. Sonra kendisine tenhada kalmak sevdi­rildi. Artık Hirâ mağarasına çekilir orada ailesinin yanına dön­meden bir kaç gün ibadet ederdi. Bu maksatla yanına azıkta alırdı. Sonra Hadice'nin yanına döner yine o kadar bir müddet için azık tedarik ederdi..." (Buharî, Tabir kitabı. "Rasûlüllah'a (s.a.v.) ilk vahyin başlaması" babı. Sahihu'l-Müslim, İman kitabı. Hadis no: 252.)


Rüya ve hülm (düş)

Ebi Katade'nin Peygamberimiz'den (s.a.v.) rivayetinde Pey­gamberimiz şöyle buyurmuştur:
"Rüya Allah'tan; hülm (düş) ise şeytandandır." (Buharî rivayet et­miştir. Tabir kitabı. "Allah'tan gelen rüya" babı, Müslim, Rüya kitabı. Hadis no: 1)

Rüya âdâbı

Ebu Said el-Hudrî'den (r.a.) rivayetle Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
"İçinizden biri hoşuna giden bir rüya görürse o Allah'tandır. Bundan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen birşey görürse o da şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve kimseye anlatmasın. (Bilsin ki) Ona bir zararı dokunmaz." (Sahihu'l-Buharî, Tabir kitabı. "Allah'tan gelen rüya" babı)

Rüva Tabirleri Ansiklopedisi

Ebu Katade'nin Rasûlüllah'dan (s.a.v.) rivayetinde Peygam­berimiz şöyle buyurmuştur:
"Salih rüya Allah'tandır. Kötü rüya ise şeytandandır. Kim bir rüya görür ve gördüğü rüyadan hoşuna gitmeyen bir şey olursa, soluna tükürsün ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. Ona bir zararı dokunmaz ve bundan kimseye haber vermesin. Güzel bir rüya görürse bunu da müjdelesin. Sadece sevdiklerine haber ver­sin." (Sahihu'l-Müslim, Rüya kitabı. Hadis no: 3.)

Hoşa gitmeyen rüya görünce ne yapmak gerekir?

Cabir'den (r.a.) rivayetle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"içinizden biri hoşa gitmeyen (kötü) bir rüya görürse soluna üç defa tükürsün ve şeytanın şerrinden üç defa Allah'a sığınsın. (Sonra da) hangi tarafa doğruysa o tarafı değiştirsin (diğer yanma dönsün)." (Sahihu'l-Müslim, Rüya kitabı. Hadis no: 5.)

Müslim'in Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayeti ise şöyledir: "İçinizden biri hoşa gitmeyen bir rüya görürse kalksın, namaz
kılsın ve kimseye bundan bahsetmesin." (Sahihu'l-Müslim, Rüya kitabı.
Hadis no: 6.)

Bu rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla rüya âdâbmı şöyle sı­ralayabiliriz:

Salih olan rüya için şu üç şeyi söyleyebiliriz:

 

 1. Gördüğü rüyadan dolayı Allah'a hamd etmek.

 2. Bunu müjdelemek.

 3. Rüyadan sadece sevdiği kimselere bahsetmek


Hoşuna gitmeyen rüya için ise şu beş şeyi belirtebiliriz:

 

 1. Rüyanın ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak

 2. Üzerine yattığı tarafı değiştirmek.

 3. Uyandığında sol tarafına üç defa tükürmek.

 4. Rüyasını kimseye anlatmamak.

 5. İki rekat namaz kılmak.


Hafız, Fethu'l-Barî'de şöyle der: Rüyanın şerrinden Allah'a sığınma konusunda varid olan hadis, sahih bir rivayettir. Said ibn Mansur, İbn Ebu Şeybe ve Abdurrezzak sahih senetlerle İbrahim en-Nehaî'den çıkarmışlardır. Şöyle buyurulmaktadır: "İçinizden biri rüyasında hoşa gitmeyen bir şey görüpte uyanırsa, "gördüğüm rüyanın dinim ve dünyam hususunda hoşuma gitmeyen kısmının şerrinin bana ulaşmasından, Allah'ın meleklerinin ve peygamber­lerinin O'na sığındığı gibi ben de Allah'a sığınırım" (desin)."

Uykuda görülen korkunç şeylerden Allah'a sığınma konu­sunda Malik'in rivayet ettiği bir hadis vardır. Şöyle buyurulmak­tadır:
Halid İbnu'l-Velid:

 • Ey Allah'ın Rasûlü uykumda korkuyorum, dedi. Rasûlüllah (s.a.v.):

-   Allah'ın bütün isimleriyle O'nun gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanın kötülüklerinden ve onların hazır bu­lunmalarından Allah'a sığınırım de, buyurdular. (Feth-ul Barî 12/388)

Müjdeleyiciler ve salih rüya

Ebu Hureyre'den rivayetle diyor ki: Rasûlüllah'ı (s.a.v.) şöyle derken duydum:

 • Peygamberlikten müjdeleyiciler dışında bir şey kalmadı. Dediler ki:

 • Müjdeleyiciler nedir?

 • Salih rüya, buyurdular. (Sahihu'l-Buharî, Tabir kitabı, Müjdeleyici

babı. Müslim, Namaz kitabı, Hadis no: 208) 

İmam Ahmed, Ebu Derda'dan rivayetle nakletmektedir: "Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır." (Yunus Sûresi, 64.)

Peygamberimiz bu âyet-i kerîme hakkında şöyle buyurmuş­tur: "Müslüman kimsenin gördüğü veya onun görüldüğü rüya, sa­lih rüyadır."


 

Diğer Özellikler
Stok Kodu97897588966264
MarkaKervan Yayınları
Stok DurumuVar
97897588966264
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.