Sahihi Buhari Şerhi, İrşadus Sari, Cilt 16

Fiyat:
300,00 TL
İndirimli Fiyat (%45) :
165,00 TL
Kazancınız 135,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Kitap          Sahihi Buhari Şerhi, İrşadus Sari, Cilt 16
Yazar         Kastallani
Yayınevi     Ocak Yayıncılık
Tercüme     Hüseyin Yıldız
Kağıt Cilt     Ivory Kağıt ( sarımtırak ), Cilt 16 Kalın Cilt
Sayfa Ebat  736 Sayfa - 17x24 cmOcak Yayın Sahihi Buhari Şerhi İrşadus sari tercümesi ni incelemektesiniz.   
İrşadus Sari Sahihi Buhari Şerhi Cilt 16 kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2YAYINCININ ÖNSÖZÜ

Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim ile sünnetin İslam dininin iki temel kaynağı oldukları hepimizde malumdur. Kur'ân'ın genel hükümler taşıması nedeniyle nazil olduğunda Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) tarafından açıklanmış ve taşıdıkları hükümler belirlenmiştir. Sünnet olmadan kutsal kitabımızın hükümleri doğru bir şekilde anlaşılamaz. Hadisler bir kenara bırakılıp sadece Kur'ân ile hükmetmek, ümmetin âlimlerinin icmasıyla reddedilmiştir.

Hadislerin yazılması, tedvin ve tasnif dönemleri sonucunda ortaya çıkan muazzam bilgi birikimi üzerinde daha sonraki dönemlerde; bunları konularına göre bir araya getirme, özetleme, ravilerini tanıtma ve metinlerin garib lügat açıklamaları ve şerhleri şeklinde çalışmalar yapılmıştır. Buhârî'nin Sahîh'i malum olduğu üzere ümmetin icmâsı ile Kur'ân Kerîm'den sonra en güvenilir dini kaynak olarak kabul edilmiştir.

Hadis şerhleri söz konusu olduğunda üzerinde en fazla şerh çalışması yapılan eser, kuşkusuz Buhârî'nin meşhur Sahîh'idir. Bu eser üzerine yazılan şerhlerin sayısının iki yüz civarında olduğu sanılmaktadır. Bunların bazıları farklı tarih ve beldelerde basılmış olup bazdan ise elyazması olarak kütüphanelerde muhafaza edilmektedir. Defalarca çeşitli şehirlerde baskıları yapılan Buhari şerhlerinden birisi de elinizdeki İrşâdu's Sârî isimli kitaptır.

Kastallânî, bu eseri hazırlarken aralarında en meşhurları olan İbn Hacer'in Feihu'l-bânû yanında Aynî, İbn Battâl ve Kirmânî'nin şerhlerinin de olduğu irili ufaklı yediyüz civarında eserden yararlanmıştır. Elinizdeki İrşâdu's-Sârî nüshası, Beyrut'ta 4. baskısı 2017 yılında yapılan 15 ciltten oluşan baskıdır.
Bu şerhine bir mukaddime ile başlayan Kastallânî, beş fasıl altında hadis ehlinin faziletleri, hadis tedvini, hadis terimleri, Buhârî'nin biyografisi ile Sahîh'inin hadis ilmindeki konumunu anlatmıştır.

Bu şerhin, diğeri Buhârî şerhlerinden en önemli farklarından biri, Buharî'nin nüshalarındaki farklılıklara işaret etmesidir. Ancak bu değişikliklerin çoğunluğu hadisin anlamını etkilemeyen hususlardır. Bu nedenle zikredilmesi gerekenler dışında biz bu tür farklılıkları çeviriye yansıtma gereği duymadık. İsnâda ait ravilerin isimleri genelde kısaltılmış olarak verildiği için bunların açılımları yapılmış ve ihtiyaç halinde vefat tarihleri verilmiştir.

Şerhin sunumu, Buhârî'ye ait ana metnin aralarına sokulmuş açıklamalar şeklindedir. Türkçe çeviriyi bu düzen içinde vermemiz mümkün olmadığından akıcılığın sağlanması ve kitabı daha kolay anlaşılır kılmak için maksadın en doğru ve eksiksiz bir şekilde okuyucuya sunulacağı bir yapıda vermeye çalıştık.

Ravi isimlerinin ve bazı garib kelimelerin telaffuzuna yönelik verilen irab ve lügat bilgileri okuyucuya sıkmayacak şekilde özetlenmiştir. Detaylı nahiv incelemelerinde ise vurgulanmak istenen maksat okuyucuya sunulmuştur. Kelimenin Türkçe karşılığı verildiğinden dolayı lügate yönelik derin incelemeler çoğunlukla gözardı edilmiştir.

Hadislerin fîkhi açılımları söz konusu olduğunda Kastallânî, Şafiî âlimlerinin görüşlerini aktarmayı yeğlemiştir. Ancak diğer mezheblerin ve âlimlerin görüşlerine de yer vermiştir. Ayrıca hadislerin bağlantılı olduğu âyetleri ve başka destekleyici hadisleri de aktarmıştır. Ahkâm hadisleri söz konusu olduğunda ise konuyu ftkhi açıdan inceleyip farklı rivayetleri de zikrederek mezheplerin görüşlerini nakletmiştir.

Buhârî'nin konu başlığı sunumundaki amacını dile getirmekle kalmayıp hadisin ravilerinin hangi ülkelerden olduklarını zikretmiş ve aktardığı rivayetlerin Kutub-i sitte âlimlerine ait kitapların hangilerinde geçtiğine zaman zaman temas etmiştir.

Elimizdeki kitapta Arapça olarak yer alan Buhârî metni, Cem'iyyetu'l-Meknez el-İslâmî adlı bir kuruluşun Meşrûatu's-Sünnet el-Müşerrefe (the Sunna Project) kapsamında yapılan değerli neşir çalışmasından internet ortamı üzerinden sağlanmıştır. Bilindiği gibi çalışma, Kutub-i Tis'a eserlerinin mevcut elyazması nüshaları yardımıyla yeniden neşrini amaçlayan bir proje olup kapsamındaki tüm eserler neşredilmiştir.

Hadislerin sonlarında (  ) başlığı ile sözkonusu olan hadisin Buhârî'nin Sahih 'inde başka hangi yerlerde hangi hadis numaraları ile geçtiğini göstermektedir.  kısaltması ile verilen rakam ise o hadisin Kutub-i Sitte kitaplarının bir araya getirildiği ve rivayet yollarının tamamının verildiği Mizzî'ye ait olan Tuhfetu'l-eşrâf bi-ma'rifeti'-atrâf kitabındaki numarasıdır ki bu, araştırmacıya hadisin tahricine bir imkan sunmaktadır.

Türkçe çeviride verilen Arapça metinler yalnızca Buhârî'nin Sahih metnine ait olup bunun Türkçe çevirisinin şerh metninden ayırt edilebilmesi için farklı bir yazı stili ile sunulmuştur. Hadisin Müslim'in Sahîh'inde geçtiği durumlarda dipnotlarda bunların ilgili kaynaktaki hadis numaraları verilmiştir.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054659396
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054659396
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.