Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi

Fiyat:
210,00 TL
İndirimli Fiyat (%45,2) :
115,00 TL
Kazancınız 95,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde
  
Kitap               Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi, Bitki-001
Yazar              Arif Pamuk
Yayınevi         Pamuk Yayınları
Kağıt - Cilt      2.Hamur - Ciltli, Büyük boy
Sayfa - Ebat   783 Sayfa - 17x24
Yayın Yılı        2019,  İlaveli Yeni Baskı

 

Pamuk Yayınları, Arif Pamuk tarafından yazılan Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi adlı kitabı incelemektesiniz.
Arif Pamuk 
Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


   şifalı bitkiler ansiklopedisi arif pamuk

 

Bu eser yüzyıllar boyu denenmiş nice bitkisel tedavi formüllerini asıllarına sadık olarak sunmakta. insan sağlığına faydalı birçok sıhhi kaideleri de bildirmektedir. Bu eserimizi okuyan. bir ecza deposu halindeki memleketimizin yayla. orman ve kırlarındaki bitkileri tanıyacak. gereği kadar onlardan istifade etmesini bilecektir. Emin olunuz ki eser sahasında en güvenilir ve en eski eserlerden biridir. Eserin 68 sayfası renkli bitki resimlerinden oluşmaktadır.


                      TAKRİZ

            Dr. Ali Namık GÜMŞİK
 
Asırlardan beri insanlık âleminin en büyük şifa menbaı diye ifa­de ettikleri, çeşitli bitki ve otlara karşı alâkanın giderek arttığı ve bu bitkilerin bütün dünyada çok yaygın bir şekilde kullanıldığı günü­müzde, memleketimizde de bu ihtiyaca cevap verebilecek bu eser meydana getirilmiştir. Zamanımızdan önce bitkilerle tedavi konusun­daki eserlerin uzun ve titiz bir araştırması ile meydana getirilmiş ol­ması ve insan hastalıklarının tedavisi cihetinde cidden faydalı reçete­ler ve tavsiyeler sunması bakımından büyük değer taşımakta olup, do­layısıyla tebrike şayandır.
 
Günümüzdeki insanlar cinsel güç yetersizliğinden, uykusuzluğa kadar pek çok rahatsızlığa karşı şifalı nebatlara başvurmaktadır. "Hiç­bir hastalık yoktur ki devası yaratılmasın." hadisinden hareket edile­rek.
 
Uzun yıllar süren tecrübeler sonucu gerek İslâm tıb âlimleri, ge­rekse diğer tıb bilim adamları çeşitli bitki ve otların insan vücuduna ne gibi faydalar ve zararlar sağladığını belirlemişler ve belirlemiş ol­dukları bilgilerin ışığı altında bitkilerin insan sağlığına faydalı, hasta­lıklarına da çare olması maksadı ile ciltlerce kıymetli eserler yazmış­lardır. Bu eserde kısa ve öz olarak ihtiyaca cevap verebilme yeteneği­ne sahip olması bakımından şayanı memnuniyettir.
 
Eserin müellifi Fatih Dersiamlarından Medine'li merhum H.H.M. Osman AKFIRAT'ın değerli ve muhterem talebesi Arif PAMUK Bey'i tebrik eder, daha böyle nice değerli eserler vermesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.
 

           ESER ÜZERİNE
 
Merhum Medine'li Hacı H. M, Osman Akfırat Hocamızın hazırla­dığı ve genç ve sadık talebelerinden H. Arif Pamuk'un neşrettiği  Şi­falı Bitkiler  kitabını zevk ve heyecan içinde okudum. Son zamanlarda halk sağlığı ve şifalı bitkiler konusunda yazılan eserlere bir yenisinin daha katıldığını görmekle mutlu oldum.
 
Bu eser, yüz yıllar boyu denenmiş nice nebati tedavi formülle­rini asıllarına sadık olarak sunmakta, insan sağlığına faydalı birçok sıhhî kaideleri de bildirmektedir. Okuyana ve sağlık folkloru ile ilgi­lenenlere, çok faydalı olacağı kanısında olduğum bu değerli eserin müellifi Rahmetli H. M. Osman Akfırat'a Allah'tan mağfiret diler, bit­kisel ilâçlarla tedavinin ve tıbbi drog kimyasının Avrupa'da olduğu gi­bi bizde de halk sağlığına yararlı bir hâle getirilmesini temenni eder, bu konuda çalışanları can-ı gönülden tebrik ederim.
 
Lokman İlâçları ve Sağlık Yayınları
Eczacı M. Tevfik Hacıbeyoğlu
 

            ÖNSÖZ
 
Bu eseri senelerce araştırma yapmamıza rağmen çok güç şartlar altında meydana getirdik. Herşeyden önce böyle bir eserin hazırlana­bilmesi için Arapça, Farsça, Osmanlıca'yı çok iyi bilmek, bunun yanı-sıra bitkilerin dilinden anlamak ve onlarla konuşmak lâzımdır. Bu ko­nu, sahiline ulaşılması çok güç olan bir deniz gibidir. Oradan insan ancak bilgisi ölçüsünde faydalanabilir. Bunun için Sokrat şöyle de­miştir:
 
"Hayatım boyunca tıp ilmi ile meşgul oldum, fahat neticesini idrâkten âciz kaldim."
 
Bitkilerle hastalıkları tedavi maksadı ile Müslüman âlimlerden niceleri ciltlerce eserler meydana getirmişlerdir. Hatta bu eserler asır­larca Avrupa'da okutulmuş, terkipleri de hastalar üzerinde denenmiş­tir. İşte biz çalışmamızı bu âlimlerin eserlerini satır şatır inceleyerek onların bir özeti olarak meydana getirdik.
 
Bu eserimizi okuyan; bir ecza deposu halindeki memleketimizin, yayla, orman ve kırlardaki bitkilerini tanıyacak, gereği kadar onlar­dan istifade etmesini bilecektir. Çünkü bu eserde insan sağlığı için en faydalı ve etkili olanları, bitkiler arasından seçilerek terkipler halinde sunulmuş ve herkesin kolayca anlayabilmesi için gereken gayret sarfedilmiştir,
 
Bu eser, herkesin tıp tarihi ve bitkiler hakkında bilgi sahibi ola­bileceği ümidi ile alfabetik sıraya uygun bir kitap haline getirilmiştir.
 
Şu hususu da memnuniyetle belirtmek isterim ki halkımızın bun­dan önceki neşredilen kitaplarıma gösterecekleri çok samimi alâka ve teşvikleri bu eserin hazırlanmasına sebep olmuştur.
 
H. Arif PAMUK


           BİTKİLERLE TEDAVİDE TEMEL KAİDELER NELERDİR
 
1 - Hastalıklar için mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Öncelikle hekimin vereceği reçete kullanılmalıdır. Buna alternatif olarak ta bitkisel reçeteler kullanıl­malıdır.
 
2-Bitkilerin yan etkisi (zehirli olabilir) araştırılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
 
3- Bitkisel tedaviler uzun süreli olmalıdır. Bu süre en az 2-3 aydan az olmamalıdır. Hiç ara vermeden alınmalıdır.
 
4-Bitkilerin kalite derecesi iyi olmalıdır. Toplanması, kurutulması ve muhafazası uygun şekilde yerine getirilmelidir.
 
5-Alacağınız bitkileri mutlaka, bitkiler konusunda uzmanlaşmış ve güvenilir aktarlardan alınız. Günümüzdeki büyücüler gibi bitkici tedaviciler de çoğalmıştır.
 
Aman hal Dikkatli olun! "Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder" Ata sözünü unutmayın.
 
 
BİTKİLERLE İLAÇLAR NASIL HAZIRLANIR
 
 
1 - Toz Şeklinde:
 
Bitkilerin kuru halde çekilerek toz haline getirildikten sonra kullanıl­masıdır. Bitkisel reçetede alınacak miktar belirlenmiş olup direkt ağız yo­luyla alınabileceği gibi bir bardak ılık suya karıştırıldıktan sonra da alına­bilir.
 
2- Haşlanarak Hazırlanması:
 
Bir kaba bitkisel reçetede geçen miktarda bitki karışımı konur. Daha sonra üzerine belli bir miktarda kaynar su dökülür. (Mesela: 100 gr. su 2 gr. bitki) Kap iyice kapatıldıktan sonra, kaynar su içinde 15 dk. tutulur, sık sık çalkalanır, 45 dk. oda hararetinde soğutulduktan sonra süzülür. Tatlan­dırıcı olarak bal ya da pekmez ilave edilebilir.
 
Not: Bu tip haşlama yöntemiyle yapılan reçeteler günlük alınacağı doz miktarında tüketilmelidir. Diğer günlere bırakılmamalıdır. (UYARI)
 
3- Merhem:
 
Kullanılacak bitki toz haline getirildikten sonra sıvı yağ maddesi ya­vaşça azar azar ilave edilir ve iyice yedirilinceye kadar karşttınlır. Güneş görmeyen bir yerde mümkünse kapalı kapta saklanır.
 
4- Yağ:
 
Kullanılacak bitki zeytinyağı içerisinde karıştırıldıktan sonra 2 hafta güneşte tutulur ve sonra süzülerek kullanılır.
 
 
HASTALIKLARI MEYDANA GETİREN UNSURLAR VE ÇARELERİ 
  
DÖRT HİLT: (Kan, safra, balgam, sevda)
 
Vücudun sağlık ve hastalığı bu dört unsura bağlıdır. Bunlar vücutta normal halde bulunurlarsa vücut sağlıklı olur. Biri diğerinden fazla olursa bünyenin sağlığı bozulur, vücutta hastalık belirtileri meydana gelir. Şimdi biz bu dört ahlatın durumlarını, onlardan meydana gelen hastalıkları ve çarelerini açıklayalım:
 
1.KAN: Tabiatı sıcak ve rutubetlidir. Kan tabii havadan meydana gelir. Vücuttaki yeri karaciğerdir. Tabiatı kuru ve soğuk olan bütün gıdalar kanın ilacıdır. Vücuda kan galip olursa şiddetli baş ağrısı, şişlikler, du­yu organlarında tenmbellik, vücutta ve başta ağırlık ve bayılmalar meydana gelir. Rüyada hacamatçı, kan ve oyuncular görülmeye başlar. Bu hallerin meydana gelmesi ise daima yağlı, tatlı ve tabiatı sıcak, kan yapıcı gıdaların yenilmesi ile ortaya çıkar.
 
ÇARESİ: Kan ve kandan meydana gelen hastalıklara karşı: Ekşi nar, ekşi meyve suları ve sirkeli gıdalar yenilmeli. Bu gıdalar bir müd­det alınırsa kan normale döner ve kandan meydana gelen hastalıklar da ortadan kalkar.
 
2. SAFRA: Tabiatı sıcak ve kurudur. Tabii kan unsurundan meyda­na gelir. Vücuttaki yeri safra kesesidir. Bedeni safra istilâ ederse baş ağ­rısı, migren, uykusuzluk, nabız yükselmesi, gözlerin, vücudun sarıya boyanması, dil ve burunda kurulukların meydana gelmesi, ağızda acı­lık, soğuk havadan hoşlanma, başta çıban ve sivilcelerin oluşması, daimi bir sıkıntı, uykuda güneş, savaş ve gök gürültüsü gibi hallerin gö­rülmesi vücudu safranın istilâ ettiğinin belirtileridir.
 
 
ÇARESİ: Safranın ve safradan meydana gelen hastalıkların ilacı ta­biatı soğuk ve rutubetli olan gıdalarla birlikte şeker, keçi yağı, arpa suyu - ekmeği, hıyar, karpuz, demirhindi şerbetidir. Bu maddelerden biri ve­ya birkaç tanesi ağız yolu ile alınmaya devam edilirse safra normale dö­ner, safradan meydana gelen hastalıklar da ortadan kalkar.
 
3.BALGAM: Tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Su unsurundan meyda­na gelir. Vücuttaki yeri akciğerlerdir. Vücudu balgam istilâ ederse bundan sedef, sekte, soğuktan olan baş ağrısı, kaşıntı, ağız ve ter kokusu, yapışkan tükürük çokluğu, vücut soğukluğu, yemeğe isteksizlik, sıca­ğı sevme, mide zafiyeti, hazımsızlık, ağızdan ekşi ekşi gaz çıkarma, unutkanlık, tembellik, çok uyuma, idrarın beyaz oluşu ve uykuda su görme ve yıkanma gibi hallerin görülmesi balgamdan meydana gelen has­talıkların birer belirtilendir.
 
ÇARESİ: Bal, zencefil, günlük, mesteki, karabiber, deve sütü, su­sam, mısır ve tabiatı sıcak ve kuru olan bütün gıdalar balgamın ve bal­gamdan meydana gelen hastalıkların ilâcıdır. Bu maddelerden yeteri ka­dar alınmaya devam edilirse balgam  normale döner ve balgamdan mey­dana gelen hastalıklar ortadan kalkar.
 
4. SEVDA: Tabiatı soğuk ve kurudur. Toprak unsurundan meyda­na gelir. Vücuttaki yeri dalaktır. Sevda kanın yanmasından, mercimek, mı­sır, sığır eti, patlıcan, tuzlu, ekşili, fasulye ve sevdevi gıdaların çok yenme­sinden meydana gelir. Belirtileri: Vücutta durgunluk, uyku azlığı, şiddet­li susuzluk, gözlerde kuruluk, çok su içme, kanın koyu ve siyah olu­şu, düşünce bozukluğu, vesvese, idrarın kırmızıya boyanması, kuru öksürük, dalak sancısı, sıkıntı, keder, uykuda korkulu rüyaların yani si­yah eşyaların ve cenazelerin görülmesi, herşeyden korkma gibi belirti­lerin meydana gelmesi sevdanın vücudu istilâ ettiğinin birer belirtileridir.
 
ÇARESİ: Sevda ve sevdadan oluşan hastalıkların devası: birer bar­dak süzme bal şerbetine 3'er gr. çekilmiş zencefil, karabiber ve mes­teki ilave edilerek içilmeli. Şekerli inek sütü, tereyağı, şeker, pırasa, koyun sütü gibi tabiatı sıcak ve rutubetli gıdalar alınması ile sevda nor­male döner ve sevdadan meydana gelen hastalıklar ortadan kalkar.
 
"Hastalıksız bir yaşam için: Acıkmadan sofraya oturma. Doymadan da kalk."
 
Eğer bu tavsiyeye uyarsak hastalıksız bir hayat sürdürürüz. (Teshilül Menafi: 7-890)  (  
Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi, Arif Pamuk, Pamuk Yayınları, tercümesi, arif pamuk şifalı bitkiler, ilaveli yeni baskı şifalı bitkiler, ibni sina dan şifa reçeteleri, ibn-i sina , şifalı bitkilerden reçeteler, arif pamuk şifa öğütleri )Pamuk Yayınları Arif Pamuk Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789752941419
MarkaPamuk Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789752941419
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.